Gnv3 Season 2

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ค้นหา
ดู: 17238|ตอบ: 12

วิธี เซต บอท [เถื่อน/จริง] หา ip อ่านแล้วน่าจะเปนลองดู [คัดลอกลิงก์]

savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 351

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:08:01 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด

# _4 w1 ]7 Z; k  x4 U0 |: O; qวิธี เซ็ต บอท เถื่อน นะ ครับ ผม ขอ แนะนำ OPKwin นะ ครับ 2 E8 Y( G0 D* ?7 b8 g. U2 C
1. เซ็ต ใน control* [สำคัญมาก เซตผิดบอท เอ๋อ]+ g2 E- n; x5 h7 Z0 B6 v# S
ตัวหลัก ๆ ของ ใน control ที่ต้องเซต คือ
& o! P% N2 t' ^) ^( O  [) p1.1  config นี้***โคตร สำคัญ เซ็ต จุด save ไอดี/พาส ที่ๆเราให้บอท ไป สกิล แอนตี้บอท: m5 Y5 J8 x* I. x" k- ?3 ?
1.2  items_control นี้*** ก็สำคัญ สำหรับคนที่ ไม่ต้องการขยะ ย้ำ ไม่ ต้อง การ ขยะนะ + }3 a6 N2 r% O2 C( ], U
1.3  timeouts นี้*** ก็สำคัญ จะรวย ไม่ รวย อยู่กับ ไอดี 8 `' K  f, ~6 b& M9 I6 ]+ r3 X

& S! K/ x# Y, R6 }. c2 s9 g1.1 [conFiG] การ เซ็ต # O/ h; B/ ?) n" S6 @$ w1 r9 k) `
, _# Q( f# ^6 |
เรา จะ ใส่ไอดี ไอพีเซิฟ เราจ้อง เปลียนที่
3 V( W" |1 N* D. _  z# X7 e5 G' l' j' T# N" }5 s
master <<<<< ไอพี หาได้ จาก servers อยู่ ใน tables <<< ผมบอก อีกที่   Z) W: e' ~8 A' E3 \# _4 A
server 0 <<<<< ตั้งไว้ที่ 0
# o1 u6 A" G4 P$ m. z* m; B6 Ousername <<<<< ใส่ ไอดี เช่น 1111 ไร แบบนี้ ง่าย ๆ ไอดี ที่ บอท
  Q- ?6 O2 u; s& xpassword <<<< พาส ไม่ต้อง บอก คงรู้ + k# ?( x) b' O8 I
loginPinCode <<<< ผมไม่รู้เหมือนกัน ไม่ เคย ตั้ง
  c/ g! I7 o1 ]char <<<< นี้ ตัว ละครที่ ให้ บอท ถ้าเรา ไม่ รู้ ก็ ไม่ ทาม ไรมัน เดียวมันถาม ตอนเรา เปิด บอท
$ x2 q/ e! k0 r3 @3 e' l4 D** <<<<< ไม่แนะ นำให้ ใช้ นะ
% Z( r4 g! a% N( h/ X; Q. e
7 W3 i2 q6 {* M, C. w* I6 oเซต map Fild map save 7 ?% ^# P! O, f' H5 i
alias_heal sp 28 <<<< งง-*-' J. \6 c4 i+ ~. X8 O  t4 ?- k
. ?2 x$ [: T% X" N* H/ T( n8 b
allowedMaps jawaii,pay_fild11 <<<<< อย่าเช่น ผมเซฟ ที่ jawaii "ป หา obb ที่ พายอน ไร แบบนี้
2 }8 J0 x8 F# A  G+ w$ J% ~allowedMaps_reaction 0 <<<<< อันนี้ ผม ก็ไม่รู้คือไร
  b( q/ I9 g, n6 b0 ]' |: `( G; Y# @, _! _$ |: r9 F4 f, s
saveMap jawaii <<<<<< เมืองที่เราเซฟ นะ งับ  
( S* d5 X) p& ]3 usaveMap_warpToBuyOrSell 1$ g9 s4 c* |, {  `3 {6 j# [& Z0 @
saveMap_warpChatCommand @load <<<< คำสั่ง กลับ เมือง ใน เถื่อน เปน @load เซิฟจิง ใช้ อีกตัว 1 เปน Koreexill 4.8 นะ , v! S; U1 {. n: Q9 p

- {0 R* H" o/ F; J1 o: `) t9 e- n6 jlockMap pay_fild11 <<<<  map ที่เรา บอท
6 }3 |7 w7 @: x& MlockMap_x    <<<<<<<  พิกัด & D. O$ [  k) I( a
lockMap_y    <<<<<<<  หา พิกัด ให้เรา เข้า ro แล้ว กด /where เช่น payon_fild(pay_fild11) 20,211,142 เอา 2 ตัวหลังใส่6 S' s6 R) V$ w1 Y% _5 F4 }3 a) g) ]
lockMap_randX <<<< ไม่ค้องใส่นะครับ
/ x0 r) z  o, b$ GlockMap_randY <<<< ไม่ต้องใส่นะครับ 2 |/ M; h8 E6 y
2 s8 y, e* g* g8 {( t5 c
' T1 v1 g( ~; c0 r. G. q
เซต แอนตี้ บอท ถ้าบอท ถาม ตัวเลข สูง ต่ำ เรียงสูงตุ่ำ ไรแบบนี้ ก็อบ ไป ใส่นะครับ แบบอื่น ทิ้งไว้ผมหามาให้ + u9 w+ g; }, Z3 S& ~7 z/ F% m
reactOnNPC talk resp @resp(/^Dungeons|^Gonryun|1/) {% O& D- N4 D$ m3 @
        respIgnoreColor 1, I+ |0 ]5 l1 L& \& G$ ~2 q! `
        type responses
  B9 ]0 V6 h0 C' a" L) p. m. c$ R        debug 0
4 O: r; Y/ n  _6 w5 `& A! S        msg_0 /NPC/i- N' m  L" Y" q! _, i
}
( J0 U. M* A7 Z  G8 N4 k5 n# y2 |
0 l# O, ~5 S! `$ ?2 m5 @" OreactOnNPC {
; O' C; b/ X9 {+ u% S' V        type number
, E; z6 _9 f; }        debug 0  J/ N  m0 [* n$ z' E6 a
        msg_0 /bot|8|@|0|O|การประเมินผล|ตรวจสอบ|=======|vannova|#####|ไม่มีคำตอบที่ถูก/i
$ T( m- M' D0 y0 y' |+ ~}
! k6 l; D) k; q' O) ]7 i# I9 jreactOnNPC {
: A' j( T4 `0 q2 G        type text
+ w* v& B( \$ K" x1 V. e        debug 0
6 |& t5 I6 D; T! J5 G        msg_0 /bot|8|@|0|O|การประเมินผล|ตรวจสอบ|=======|vannova|#####|ไม่มีคำตอบที่ถูก/i
  W" \' h& R+ g1 |. e. W9 G, b}
) u) |7 \/ E5 b1 E7 ]
% ~" S8 r2 [+ ^3 Y* VreactOnNPC talk num @eval(#2~1 #2~2 #2~3) {
7 o% j; p1 c! Z1 ?# g& v        type number( q( ^' ~! s4 T" w+ p
        msg_0 /Superman/i
. x' B- }  l9 W}  A2 p1 ^9 l! s( W( L
& m. @. B5 g3 L8 p- o
เซต คอนฟิน คงหมดแล้ว มา ต่อ ไป เลย ; _# f) A6 }0 W6 Q
/ V6 T" x3 c; j( p6 u
1.2 items_control คำสัญ ที่ เรา ต้อง การ ไร
  e1 e9 e! ?# Z. e, {เช่น 4 @' P8 l" D, H: l  D4 u

* U3 y2 G) O/ h5 @- ]all 0 0 1 <<<<< ทุกอย่าง 0 ตัว 1 คือใว้ในตัว 0 ตัว 2  เก็บไว้ใน คาฟ่า 0 ตัว 3 ขาย หะ
8 u& _6 e( a; J% _; m. m. yTCG Card 0 1 0 <<<< นี้ ผม เซตใว้ เซิฟ จุ หา tcg ครับ นี้ เกบใน คาฟ่า
( x% R% d2 C2 l- k+ H) uWarp 0 0 0 <<<<< ตั้งไว้เชย ๆ - -
. T" a4 ]) s/ ?' b1 uIfrit 0 1 0 <<<<< เซต แบบเรา ต้อง การ ของ ไร
6 a$ n7 U0 o4 G- ^3 D8 c$ d2 _! ^# A: _Yggdrasilberry 100 1 0 <<<< ใว้ ใน ตัว บอท ครับ นี้ เปน ดอกเหลืองใว้ใน ตัว 100
2 U; {" d& ^; `) e# ^1 CFire Arrow 1000 0 1 <<<< นูไฟ 1000 9 H, x- F7 [% y& o. }5 M
Silver Arrow 1000 0 1
6 y! X# f% ]# k& R" EStone Arrow 1000 0 1
3 ]0 ^6 v) }+ D/ I3 D- \Crystal Arrow 1000 0 1
' A/ V+ ~1 v# w4 B; FArrow of Wind 1000 0 1, w! h( c. d4 p- S
Fly Wing 500 0 1 <<<< วิง 500 ไร แบบ นี้ ละ งับ / P; w; x. {% ?5 c8 c
& A  D# G; N5 y; ?  V
เซต timeout [จะรวยจะจนก็ต้องนี้ละ] แบบนี้ ผม เซตไว้แล้ว มันจะ บอท เปน เวลา 5 ช.ม. เรา ออก 1 นาที เรา เข้าใหม่ นะ : X* q5 _" U6 M

9 p. m% U2 [- o! `ก็ คือ ผม อธิบายไม่ เปน ก็ Coly ไป ใส่เลย
" y3 u  I3 N4 m2 }0 I* ~7 K: E7 ?+ P7 h4 K
1.3 timeout ' r% A5 u- h: t2 x
/ o1 r1 l5 j: T$ C
master 12* F0 Z& z- g$ f8 Q5 G3 C
gamelogin 12
8 D% h: W$ F, C% R  q2 ucharlogin 12
6 X) r% l9 d8 G: i# Z/ gmaplogin 50
" r, ]$ a& C0 hplay 25  l: Q6 H- ?  n6 i3 x; h
# When disconnected, wait x seconds before reconnecting again3 u  q, U7 P! f0 v  y7 E
reconnect 30
+ B: ]+ }, [3 m3 c  Lmacro_delay 0.14 j, _  E, O$ T6 ?+ Q" E
9 p$ L- q9 ?# f( k+ [7 V  T' ~( V
# Activate AI after x seconds after the map's loaded
1 T2 g* k! M. j1 r: x& o/ }ai 0.1
" U* m+ Q: G" e$ A: K' B; f+ @& l" m+ K
ai_move_retry 0.258 F& ~6 b6 K( ?- k% u0 h; p- y
ai_move_giveup 1* _1 r. _$ V9 A" I) E
7 f  s0 }# F8 B
# Send the attack packet every x seconds, if it hasn't been send already
: J+ T  F% w2 s! }6 p. dai_attack 0.1
2 X9 }+ N& H! N5 f  z/ G9 Bai_homunculus_attack 0.16 \8 l4 i. y0 l
, [5 S4 ~9 R0 G! l
# Check for monsters to attack every x seconds
) R4 |3 x1 n0 N) L6 n0 u/ wai_attack_auto 0.1
# @1 Y; [& e/ z; P
2 r' C5 z1 `0 H% Y7 e# Give up attacking a monster if it can't be reached within x seconds7 i6 H& F$ a6 v! h  J
ai_attack_giveup 1
8 I, b% c/ i% U  V. ~3 u( c( s  X; x5 S, w* I  ?
# If you've just kille**onster, and there are no aggressives,3 g; V! G; p. S7 |5 u
# and you're not picking up any items, wait x seconds before doing& _& K1 l9 y5 v
# anything else.* a6 w# s3 S/ K$ H- t. j  S1 r1 l
ai_attack_waitAfterKill 0
  [" S' m7 U, j+ {$ R$ H2 Hai_attack_unstuck 0.5' y6 s# |8 J# J. I3 A& Y2 b
ai_attack_unfail 0.75
8 h0 N5 ]# r5 ~7 O2 \* k! D/ {% C! B: l/ J/ H, A  u
# Pause for the specified number of seconds after taking something,, f0 S) n+ Y: I+ R
# it increases the interval between taking several items and between
  n7 T3 f& E' P) V+ k# taking the last item and continuing the actions.3 \  ^' @! C( J
ai_items_take_delay 0.1# q- ^- Q) j( e% x/ K' U$ M

& f7 `* c* r3 p8 A# When your monster died, start checking for loot after x seconds6 B! X: I2 h1 I% z
ai_items_take_start 0.1. B" L' D" B9 Q7 [' `+ p$ k$ s
; T  E, S9 ^# l" `! y
# Stop checking for loot x seconds after it has begun checking
: ~8 b; p* v! I; v: [$ pai_items_take_end 1.5$ j7 V0 `; v7 F7 ~1 i

* @( a; D" f( x1 D3 |& e, d# When standing near an item, send the 'take' packet every x seconds until
. g$ K) W4 t6 f. N1 ~  L# the item has been taken.
- h* b2 m4 F  p( i3 Sai_take 0.1
* n) {2 W' Q1 m: _! i, s5 v6 F( `( ?, l- c; s2 ~. T: x" ^
# Give up if unable to pickup item after x seconds# b. g4 z: H% d! S1 q7 v
ai_take_giveup 14 [( \0 R6 @/ W4 L3 K9 m1 C9 B
ai_items_gather_giveup 1
- h. ?7 F! t8 q; u- }% y& J# m$ {6 l, I4 {; Z# Y
# Every x seconds, check items for gathering
# h" A' k0 h! Z, c4 i/ J  tai_items_gather_auto 0.14 @2 p3 Q/ L. k0 `/ `, S7 V3 t
& }. x" F. q+ d/ l/ O
# Only gather items that have been more than x seconds on screen) g! K( }! X) a$ @( {5 H
ai_items_gather_start 0.1* ~+ q/ {$ z* r5 @6 x
: ^, M/ g/ a2 r: Q3 \6 c' m1 v
ai_follow_lost_end 5
# E& q. ], g1 ~' R' Kai_getInfo 1
7 x9 m0 H# ?, b+ j" y3 u4 Zai_thanks_set 8
+ X, l/ i$ ~3 c& C0 N9 Q8 Fai_dealAuto 3/ Q# z& f+ k0 R2 m6 B0 c, L
ai_dealAutoCancel 57 X3 B8 n4 B4 g  x
ai_partyAutoDeny 3
- @# d8 J' h  Y+ Kai_guildAutoDeny 3: _8 i# B; f- E. s; j
ai_dead_respawn 1$ S9 }/ S6 ^* K8 ?* Q! g. j
ai_wipe_old 200
1 r1 R! R, B0 b6 y1 yai_wipe_check 30
; {8 X$ m, ~5 U0 u+ _( r5 r  P, q; @
# Send the sit/stand packet at most every x second
, T. v. U5 M2 ?! Lai_sit 3% I' m2 c1 y5 \% e
# Sit after having idled for x seconds
& g1 H9 B. A& h2 P! d0 b" v% K% u- yai_sit_idle 10. {8 i3 C$ i" a/ l' u4 \
# Stand after x seconds, after having typed the 'stand' command& R3 z3 C$ u* h6 B6 g& F+ n$ Y" `
ai_stand_wait 0" \: n& U/ s4 z1 S* l" e
# Sit after x seconds, after having typed the "sit" command
8 E; M) C# Y/ F/ G; W. [ai_sit_wait 1
" R1 a" H2 K$ n6 p2 x5 y+ r3 g: v# If there are non-party players around and you are to stand up due to the
% z- K" \5 |. M* f# v# hp/sp sufficiency, do so when the specified number of seconds elapsed, I" S% l" Q. `# A# z6 {. |, w; o) R
ai_safe_stand_up 2& S5 g& h6 x7 D0 p: x1 H& i

0 G2 A) }$ V! q- }ai_skill_use_giveup 0.17 X7 Z% ]$ @2 ^, P1 h
ai_item_use_auto 0.1% x+ j- q" P6 U3 W( O# v
ai_item_equip_auto 0.1
1 w1 ^7 m, C! x6 G/ Z/ B3 Hai_equipAuto_skilluse_giveup 3
) f  ?; e, _, V3 _% M* V8 \ai_equip_giveup 2
8 z5 A/ f8 H3 G; N& R6 p# o9 D6 `0 ^  F  {( U6 c
ai_teleport 0.1
; s! d9 y0 H! a) x$ \ai_teleport_search 0.2
2 L- o9 E' W: Mai_teleport_away 0.18 h0 t9 n; D5 t
ai_teleport_idle 0.1! R9 L. M0 S( z" h% N& G5 t. {
ai_teleport_portal 0.51 e3 J2 F; V) J8 W9 K. R
ai_teleport_hp 0.1
7 H/ X  k1 s4 v, h2 k# P- dai_teleport_safe_force 1207 Z1 e3 @! S9 y+ u

8 C! Y$ L0 u+ o2 Z) H2 G, ?ai_teleport_retry 1: z. ]+ b+ U2 k8 ?( J
ai_teleport_delay 1
$ B7 }) |# u% t+ O3 }# b- ?/ A2 e0 d9 k
# You probably don't ever have to change the following timeouts9 s8 \% r' @* u% o& r+ `, x
ai_route_calcRoute 0.1
( S; Z% C" c5 P/ s6 Kai_route_npcTalk 1" J4 `- |* |" u  P- `) N: h" o
* f5 \) x! D  K! m7 b  f! W
ai_buyAuto 0.1
5 O7 f5 [( u! J. d7 Wai_buyAuto_giveup 3! }6 B0 E1 |- E$ t; C* P
ai_buyAuto_wait 0.1
: x- Z9 A" ?+ c' Y) {6 v+ `ai_buyAuto_wait_buy 0.2
& l; Y1 V( r) F! D/ v- s; r$ Q3 o% W, {  d
ai_sellAuto 0.18 ~% R  ]/ X+ j' x# u' D$ O
ai_sellAuto_giveup 3
- A' e/ s' U6 i. V+ l- T+ ^$ |) kai_storageAuto 0.14 g8 g0 E) M7 @8 r. L$ A4 [
ai_storageAuto_giveup 3
' s2 p6 B# ~9 c# delay between sending cart item add/get packets! j( z! y* R% R
ai_cartAuto 0.15  @( w4 K; |9 J! G3 H! n# |( D
9 Y& [! ?' @( G% d
# delay between checking if we need to do any cartAuto functions
2 _) l0 R* o  E# Iai_cartAutoCheck 2
! B- J# s% ~7 Pai_avoidcheck 0.5% D1 q& c$ K# N5 v6 v
ai_shop 3
9 @: W- A8 i' T1 W- d1 o( S" K) k. n) x1 C+ u
# delay before starting escape sequence: D1 f8 c( N. F, z  e6 m5 x  O
ai_route_escape 8% P! C6 S( ~2 H" d

# E3 i5 G( \) }# Don't change the following timeouts!
4 o7 N3 F& R. G' h: xai_sync 12
1 _# @7 H: x& T) E7 i
# r1 `- W) V% xai_npcTalk 0.5
* w+ U% x" |. d. {  @. TinjectSync 5
3 R  O* k7 x: Q. m! ~: ^+ f; R: uinjectKeepAlive 125 g, Z' z5 l* S1 S1 Z2 \
welcomeText 4' Z" `" c' R* ]/ U- V  S1 Y  S/ Q
patchserver 120 3 B! K% {- c5 K- w
% |6 q) F6 x0 l. k8 f
เดียว ผม จะ ลง ทู้ ใหม่ รอ แปป นะ ครับ 6 u( y  Z, R& _7 k/ k) O& Q
  
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 351

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:14:00 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
                                                ต่อ ไป ก็ tables <<<<< เอา ไอพี + [* z& t0 t* ^  B
หา ไอพี ใช้ weppro <<<< โปรแกรมนี้ ละ ดี สุด ละ
5 f$ V1 ~4 g; ^  h, e& lหา ชื่อ เซิฟ ต่าง เข้า ไปที่ servers สำหรับ คน ที่มี ดู ที่ ไอพี - N" I0 Z4 D% |& S0 y# U2 n
เช่น
0 \9 A7 ~5 X6 b& X
7 `( `5 Y1 b: g  A/ x[Thaikore] <<<<< ชื่อเซิฟเวอร์ [ อันนี้ เปนใส่ใน Config ] ไม่ดู ต้องไหนดู อันบน  
; Q" y( P4 C, r4 y! ?- uip p1server.com <<<<< ip เซิฟ
( b" T0 H% j) U# H( ~port 6946 <<<<< port มัน + k$ W- |9 t2 c3 C( f
version 22& M0 u- G  s( _, q% l" l' d" B+ d
master_version 10* k8 P( s# O2 m. |7 @( m- u6 u
charBlockSize 108
7 ]0 [/ Q. O6 }serverType 8_4
1 n9 R* E1 G$ S5 lserverEncoding Thai5 V) f( p" z3 J8 \1 S7 A& F
recvpackets recvpackets.txt+ v7 q% `* e# e% j6 G+ W. J+ M2 F
7 ^3 |3 X# I: V- j6 }. M
weppro <<<< เว็บนี้ หาไง ง่าย อยู่ใน บอร์ด ro หาเรา เลย มี อยู่ละ ผม เหน อยู่ * P0 s* @; m' v! i$ R& V4 f
0 M/ \) p) a+ i  ?( N) ?8 k5 N* H
เดียวผม ต่อ
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 351

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:20:36 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ro จิง <<<< Ro [ จริง นะ ]
7 X6 J4 \' Q: _' D/ Q+ c- Wเซต ง่าย ๆ มี กว่า เถื่อน เยอะ มาก " \5 f9 E  @/ H7 O# A

9 b+ L% }4 N# {( o0 f' e$ k; u) TBot Koeexii 4.8
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^

5 j* [9 }9 |  d2 Z$ u) T+ f. @6 O( q
$ c5 ?7 _5 a5 v3 u' k9 sBOt OPKwin  
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^

# Y, o: w% m* {, h  f3 \- M( I: x9 J; }
เซต ง่าย สาท COnfig   j- `& E$ o' z8 p: F0 M, M
1.1 ConFig บอก แบบ แปล แล้ว กัน # c7 A6 L' G5 C

1 b8 R# p' [: vwaypoint 0' v* k0 R. F: y  Z

5 _2 F# o% Y+ b; R3 ~killSteal 0( B, L1 K# q2 H9 f
relogIfStripped 1
1 Y, S1 K. p6 B$ {! J7 b) d
7 ~& o, U  M, p; i) ~5 kattackMaxRouteDistance 25( b/ h* D4 @5 S  G5 v4 l
attackMaxRouteTime 8
, M% ~" F* Y. @, e7 AattackOnRouteSkipMonsters 1
4 k0 i& n- {* \; n( C9 YattackAuto 2 <<<< ไม่รู้วะ **-**5 a# ~- j9 d+ x: r5 d( h$ {
attackDistance 3
, t2 `3 B2 l4 k+ C* T" G, ~attackCheckRoute 0
( d2 L) `' D, Y  G* Z8 a" U' ^attackUseWeapon 1 <<<< ใช้ อาวุร กด 1 ใช้ เวท กด 0 ' H' K9 ]3 S! O( Y% ^
attackTimeout 8 <<<< ถ้าแลด ตั้ง 100" l2 U% h* Z- k7 M! U0 d" K  d

  d- e. x9 i( `# o& W& B% LcounterAttack 0
  z+ V1 n7 I; m  N1 A1 H6 W9 b8 e/ iswitchToAttackCaster 0
' h9 p: n& m9 U1 _+ m6 V) `. |' A) l

# N6 h' i: S. w. L/ {; Sroute_randomWalk 1 <<<< ให้บอท เดิน บอท ดูด กด 0 . z* @" J5 s, h" i
route_randomWalk_maxRouteTime 5 <<<< ให้ยิงกี่ช่อง
) O  v5 a) q# y. u  l) p/ T& Sroute_step 10 <<<< ตั้งไว้ที่ 10 $ R, o' K+ F" E( X1 u
1 E$ P" Q! G4 N7 }$ N! A) Y

1 R. S2 u  Z) e  _maplimit 0  v* u4 R- Q5 B% y6 v
MapThreat_disconnect sec_pri
: U9 k& G2 `' G" u" A. H) r# y& u. B7 R
saveMap payon <<<<< เมืองเซฟ
! j7 S2 _! M2 c# [6 k! z' ~saveMap_warpToNotInMaps
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 351

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:21:57 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
lockMap pay_fild02 <<<< เมืองที่ ไป - U1 B3 u( z6 ?0 _5 p% k
lockMap_warpTo
3 g( O0 n. T4 X6 N& ]% E9 klockMap_warpToNotInMaps
' j' g. G# y. KlockMap_dunTele
, M3 R3 d. C8 Z4 _  PlockMap_route
" _# q6 {8 g2 }* k% L% r9 MlockMap_routeType 0 <<<< วิงหาจุดวาป ro จิง เดินดีกว่า เสียดายเงิน
5 T0 Q( o" B; J, T6 ElockMap_x % J; t- Z1 Y- P1 L/ M" g6 ?
lockMap_y
5 g  ~1 b6 z5 G( ZlockMap_rand * Z# D3 m) K, j$ f$ F* `' u/ \
lockMap_rand_x 9 @  @- F. X, H$ g( Z& n# H4 U$ ~
lockMap_rand_y
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 351

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:25:30 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
buyAuto_0  <<<<< buy ของ ก็ คือ ซื้อ ของ - -
- Q+ C6 i! N* j) S6 h2 `buyAuto_0_minAmount 1 <<<< ถ้าเหลือเท่าที่เราตั้งมันจะกลับมาซื้อ 5 X) N% o. a. J
buyAuto_0_maxAmount 10  <<<< ซื้อกี่อันให้ มัน ใช้
2 G+ n3 ?: R, D5 H3 z8 d* ybuyAuto_0_maxCartAmount 0+ |$ `# [8 l8 `
buyAuto_0_passive 0# d1 S( O! C( z) [
4 M) y4 }) u; N. A. I) ?: n8 e) L
buyAuto_1  <<<< เหมือน กัน อันที่สอง ใส่ อย่างอืน เช่น อันบน เรด อันนี้ วิง
; ?! ~: f4 D7 a- w2 X% y: @buyAuto_1_minAmount 1# U, Y' T9 m1 h( R" W" l
buyAuto_1_maxAmount 10
) s5 O* q, S( ibuyAuto_1_maxCartAmount 0
  Z* ~' G! S$ L; j4 }; Q7 [, A( ^buyAuto_1_passive 01 [, h3 T/ a- C& j

5 n! _/ E4 r# Q" r! _9 `getAuto_0  <<<< เอาของจาก คาฟ่า
6 _( }( l5 Q. \5 B+ D) {getAuto_0_minAmount 1 <<< น้อยกี่อัน
7 ~: P$ ^+ c# x4 w  y; G& j8 cgetAuto_0_maxAmount 10 <<<< เอามาก เท่าไหร่ + U4 _4 g6 d) _$ F% r# A2 y; q! _
getAuto_0_maxCartAmount 0
! ^9 d) C( Y$ [; Y* {" c2 l3 ]getAuto_0_passive 04 i: W) x0 S  }, o7 m- v3 e
' A2 G! u+ ?! V1 E
getAuto_1 <<<<< เหมือน ซื้อ บน เอา เรด นี้ ก็ วิง - - 5 K; s! c' c; R1 Y
getAuto_1_minAmount 1' A8 Y' p  U/ M- m4 u/ ~; P! r
getAuto_1_maxAmount 10
% T! k4 P7 X$ i' OgetAuto_1_maxCartAmount 0" T. M: B3 p8 q7 y1 i
getAuto_1_passive 0
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 351

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:37:12 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
user_control <<<< อยู่ใน Control 0 ]( k6 ~8 J4 j0 [4 d8 _

$ ~( |( x" H; y4 B0 p5 u
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
" `. b- [% N( y+ }: V5 A; G$ h
Thanks:
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
[/SIZE]& k5 z9 M6 W# ?) u) ]
- S- V8 K7 A2 F# x6 R, l
เข้า ไปเซต แบบนี้ 6 [, N* [7 _3 u3 g; m
version 24
" ]) `; s- M% Q5 m#24 = main server, 5 = Sakray server
* P) R4 F) R% b7 K7 h#31= Valkyrie 2
; D  t2 Q5 [! i
# g8 Y* R0 t9 c  t4 ~; kmaster 3 <<<< เซิฟ ฟรี
& Q$ `: t) D1 S9 \server 0  C$ |# ?1 R1 h  I
secure 3 <<<< ผมเล่น yoyo
1 W- S+ P) I$ y# a7 [) R- E* v# {' |
secure_account * }$ Z4 k) y, s9 O4 _. k$ J
#Acc of sakray
# i# m+ u9 w+ r+ {+ m2 k& F& C+ u
+ s; E( S( n" A" A0 ?Episode11
+ c  q$ q0 z! _" h& B$ DserverType 0
; l! A$ R. H5 I/ a% X! R#0 = main server and Sakray, 2 = valkyrie server$ i: `' [, L# t- N2 S, k& `( o

# R4 ]+ Q4 Z3 s& d/ q' A. ?! u- ~username savedow00 <<<< id เรา ) y6 T' `/ a+ c$ F
password CB20A91BA621CD1C841CA71FEF21EF21
- O% v5 ~* i+ r9 I, _) X- U$ C$ pchar 4 <<<<< ไม่ต้องตั้ง เดียมัน ถาม ของผม ตั้งผมบอท ตัว 4
. h% K- ?1 r; e+ o$ I* w
- J) ?  v/ f' j1 x$ j3 B2 p#storageAuto_password " t4 ~( q0 E  H: A

" f# c6 k  L, m$ HShare Field and Table
% g' }2 }& d& Ufield E:\bot\KoreExII 4.8\KoreExII 4.8\fields
/ M' {$ i$ `) }; s+ r4 `+ ]tables_path E:\bot\KoreExII 4.8\KoreExII 4.8\tables
+ L, f3 N, X- v) c1 F
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 351

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:39:19 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
มีไร ทิ้ง ผม ขอแค่ คำ ขอบคุน ถ้า งง แอท มา
9 y: Z) z6 f5 G* UNy_save3[at]hotmail.com <<<<< SavE นะครับ # t4 J% h9 q9 V" L

5 v. m6 y/ @- N) j0 w- V6 r) M, }มี ไร ทิ้ง ผม จะ มา อธีบาย ที่ หลัง 6 I# x6 |: |8 O$ L# O

" J1 s  ?5 S/ n& U8 F! D( `$ `4 n
  • 1Total Joined
  • 1แรงค์
  • 1โกออน
  • 1คะแนนความดี
  • เยี่ยมมากๆ

    kowit2532 แรงค์ +1 โกออน +1 คะแนนความดี +1

soda-ruck   หญิง

Level (เลวเวล) : 1
Rookie F

HP(พลังชีวิต): 0 / 0

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 0 / 12

EXP(ค่าประสบการณ์): 9%

แรงค์
2
โกออน
19
คะแนนความดี
1
โพสต์เมื่อ 2011-7-1 03:03:35 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ช่วย บอกที จิ ตอนที่ ว่าต้อง ใส่ ชื่อเชิฟเว่อร์   เราเล่นเซิฟ ปิกกี้ ง่ะ ขอแบบ ง่ายๆเรยนะค่ะ0 _% {/ }4 S" G- }: i

+ `% `" D" P' U7 H
nickfeeno   ชาย

Level (เลวเวล) : 2
Rookie E

HP(พลังชีวิต): 0 / 13

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 5 / 174

EXP(ค่าประสบการณ์): 38%

แรงค์
15
โกออน
31
คะแนนความดี
14
โพสต์เมื่อ 2012-7-18 12:48:40 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ขอบใจจิงๆ
psdestiny   ยังไม่ระบุเพศ

Level (เลวเวล) : 2
Rookie E

HP(พลังชีวิต): 0 / 14

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 5 / 251

EXP(ค่าประสบการณ์): 44%

แรงค์
16
โกออน
21
คะแนนความดี
15
โพสต์เมื่อ 2012-8-6 18:14:11 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ฟหกฟหก
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

โทรศัพท์มือถือ|รูปแบบข้อความล้วน|เช่าวิทยุ|Gnv3

GMT+7, 2015-5-31 03:30 , Processed in 0.431131 second(s), 55 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! XXX

© 2001-2011 Gnv3.Net | Develope By Zriticalz

ขึ้นไปด้านบน