Gnv3 Season 2

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ค้นหา
ดู: 14753|ตอบ: 12

วิธี เซต บอท [เถื่อน/จริง] หา ip อ่านแล้วน่าจะเปนลองดู [คัดลอกลิงก์]

savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 291

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:08:01 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด

0 ~, {" Y6 a8 h; o& ^วิธี เซ็ต บอท เถื่อน นะ ครับ ผม ขอ แนะนำ OPKwin นะ ครับ
! y# a7 [7 W+ Y- {: v, z! N$ R8 n) z1. เซ็ต ใน control* [สำคัญมาก เซตผิดบอท เอ๋อ]9 U& T+ ~/ {+ n5 N: d4 b: ?8 f
ตัวหลัก ๆ ของ ใน control ที่ต้องเซต คือ $ A2 y; w) r1 l* ]
1.1  config นี้***โคตร สำคัญ เซ็ต จุด save ไอดี/พาส ที่ๆเราให้บอท ไป สกิล แอนตี้บอท
% C! f- w( S8 X, f* s9 r& h1.2  items_control นี้*** ก็สำคัญ สำหรับคนที่ ไม่ต้องการขยะ ย้ำ ไม่ ต้อง การ ขยะนะ 1 c6 @. i. C( V' S( V5 t
1.3  timeouts นี้*** ก็สำคัญ จะรวย ไม่ รวย อยู่กับ ไอดี & J8 y# z, i5 W1 [' N7 L# j5 C
) L2 i' Z# k0 v
1.1 [conFiG] การ เซ็ต
4 E5 A7 a( D' G. L7 w( V+ @. g! r6 ]; w' [( Z1 o+ X# X- a# o  z7 D
เรา จะ ใส่ไอดี ไอพีเซิฟ เราจ้อง เปลียนที่ & w6 a. s! ?3 `8 I* R5 N
( i& Y6 }0 H& D6 V0 d$ O" y4 M
master <<<<< ไอพี หาได้ จาก servers อยู่ ใน tables <<< ผมบอก อีกที่
1 G$ b- b& T. w' T! x! ]server 0 <<<<< ตั้งไว้ที่ 0
) R! t; ~8 z. H' c( w( a8 {- A5 Jusername <<<<< ใส่ ไอดี เช่น 1111 ไร แบบนี้ ง่าย ๆ ไอดี ที่ บอท
5 }) r( O" I0 h+ o, u. c8 p2 }password <<<< พาส ไม่ต้อง บอก คงรู้
, p/ {/ V1 ^) s2 Y# s& ~1 J: sloginPinCode <<<< ผมไม่รู้เหมือนกัน ไม่ เคย ตั้ง
1 r. z  ]4 A: d0 zchar <<<< นี้ ตัว ละครที่ ให้ บอท ถ้าเรา ไม่ รู้ ก็ ไม่ ทาม ไรมัน เดียวมันถาม ตอนเรา เปิด บอท( L1 g+ P; C8 \0 B2 Q
** <<<<< ไม่แนะ นำให้ ใช้ นะ
9 C8 j7 B+ k. _) L5 Y% Y# n7 ~. b" ~" ^5 Y! C4 M
เซต map Fild map save
6 c0 R8 ]1 p1 T4 balias_heal sp 28 <<<< งง-*-
7 \9 {- s' z, j8 L: I( D
4 g* z$ f9 p0 @5 dallowedMaps jawaii,pay_fild11 <<<<< อย่าเช่น ผมเซฟ ที่ jawaii "ป หา obb ที่ พายอน ไร แบบนี้
- G' h  Z" O  d. B6 TallowedMaps_reaction 0 <<<<< อันนี้ ผม ก็ไม่รู้คือไร5 _# F" F! X( `7 m1 g

9 @3 I2 v9 h! B8 \9 J% `' CsaveMap jawaii <<<<<< เมืองที่เราเซฟ นะ งับ  
0 F# r) T) n. s+ F) osaveMap_warpToBuyOrSell 1
. {+ r3 }1 ?! G! B4 [saveMap_warpChatCommand @load <<<< คำสั่ง กลับ เมือง ใน เถื่อน เปน @load เซิฟจิง ใช้ อีกตัว 1 เปน Koreexill 4.8 นะ ' h1 o) v; X. k0 X3 J2 z* v
2 L. t# I$ y# @" G' D8 ]
lockMap pay_fild11 <<<<  map ที่เรา บอท
0 Q1 a) O9 ?5 U+ X) z: w( GlockMap_x    <<<<<<<  พิกัด . P9 j' S  L# z2 w
lockMap_y    <<<<<<<  หา พิกัด ให้เรา เข้า ro แล้ว กด /where เช่น payon_fild(pay_fild11) 20,211,142 เอา 2 ตัวหลังใส่( n$ j3 a% q. \' j/ h" ]: u6 a" n
lockMap_randX <<<< ไม่ค้องใส่นะครับ# o9 e, w5 y  e
lockMap_randY <<<< ไม่ต้องใส่นะครับ ) q4 u3 w; \& M* R8 j0 a

5 |' j# y* h3 r4 v& T" [+ d/ R2 G& Q3 p1 d
เซต แอนตี้ บอท ถ้าบอท ถาม ตัวเลข สูง ต่ำ เรียงสูงตุ่ำ ไรแบบนี้ ก็อบ ไป ใส่นะครับ แบบอื่น ทิ้งไว้ผมหามาให้ 6 v2 V/ c, w& V5 s
reactOnNPC talk resp @resp(/^Dungeons|^Gonryun|1/) {
: r8 w& T5 h9 r: L* I- S  h- r        respIgnoreColor 1
* d: O+ `2 _) {1 w        type responses5 V* W$ K% E, |- A) M5 T+ M
        debug 0) v' l5 P5 z7 g
        msg_0 /NPC/i
% d  B7 \. T) V, D}
, P& o/ X) T3 Y9 |$ Z
4 h  Y% Z- m0 MreactOnNPC {
0 `- R' Z, F% R: B9 K        type number, e/ S" L7 N  ^. W/ F( g' L
        debug 0" w) C9 t/ M# @3 l
        msg_0 /bot|8|@|0|O|การประเมินผล|ตรวจสอบ|=======|vannova|#####|ไม่มีคำตอบที่ถูก/i
5 v2 H# W1 k/ B% s3 `' Z2 n( t}% z0 I: J3 T) T
reactOnNPC {. v; p( y9 @7 W3 M' o4 a  |6 y& V
        type text" s+ G0 ~: U. m2 H) G
        debug 0. M# `9 F, n% E& o& a
        msg_0 /bot|8|@|0|O|การประเมินผล|ตรวจสอบ|=======|vannova|#####|ไม่มีคำตอบที่ถูก/i( m8 }" F; n$ q% _
}
" f6 M# S& N! n+ w+ U0 X" L# [# e
3 W- ~  S+ i0 I1 c2 [4 GreactOnNPC talk num @eval(#2~1 #2~2 #2~3) {" W. k5 l6 L7 |  {9 S4 p
        type number& d% |- G$ S7 e, r- \' I1 ~; `! O' _
        msg_0 /Superman/i4 l+ U& s4 y( V4 `
}
8 \  D4 r- z/ n" s2 s! F0 z: @# |" R1 R( l9 z" M
เซต คอนฟิน คงหมดแล้ว มา ต่อ ไป เลย $ r6 K3 I+ g" |- p
5 N  O& `" P" E7 {- H+ P) P
1.2 items_control คำสัญ ที่ เรา ต้อง การ ไร
2 o% I: B" h& M; m, ~' Rเช่น 9 y& ^) Z, T- v. T
% U" o( s& m: ?* P
all 0 0 1 <<<<< ทุกอย่าง 0 ตัว 1 คือใว้ในตัว 0 ตัว 2  เก็บไว้ใน คาฟ่า 0 ตัว 3 ขาย หะ 6 i, w, h+ |6 A' _5 ]/ Q% _) i
TCG Card 0 1 0 <<<< นี้ ผม เซตใว้ เซิฟ จุ หา tcg ครับ นี้ เกบใน คาฟ่า
! d* X4 e2 Q) wWarp 0 0 0 <<<<< ตั้งไว้เชย ๆ - -
7 m! g. ?  F/ ^* m9 A) SIfrit 0 1 0 <<<<< เซต แบบเรา ต้อง การ ของ ไร
1 u0 c( s  U" F  R' G; hYggdrasilberry 100 1 0 <<<< ใว้ ใน ตัว บอท ครับ นี้ เปน ดอกเหลืองใว้ใน ตัว 100+ m) l  M3 D0 z* L# M
Fire Arrow 1000 0 1 <<<< นูไฟ 1000 + J8 l  l% t. `( s  [; k. e3 y
Silver Arrow 1000 0 1
; K8 M* M4 J8 u) g4 TStone Arrow 1000 0 14 i& f" o6 Y* A6 {5 M. ~
Crystal Arrow 1000 0 1
0 |3 B; q: ^$ ]9 G" K8 O! kArrow of Wind 1000 0 1
, p% _# y& g$ NFly Wing 500 0 1 <<<< วิง 500 ไร แบบ นี้ ละ งับ
9 H" H: ~4 U, w" f$ E' e: @# [. D4 v% U* C. F4 W2 `0 ~
เซต timeout [จะรวยจะจนก็ต้องนี้ละ] แบบนี้ ผม เซตไว้แล้ว มันจะ บอท เปน เวลา 5 ช.ม. เรา ออก 1 นาที เรา เข้าใหม่ นะ 5 ^8 [, j  i% P, V4 d) j

9 a. O+ M8 C) {( P6 S# d$ L1 v$ oก็ คือ ผม อธิบายไม่ เปน ก็ Coly ไป ใส่เลย 6 U2 M2 W5 p5 K( M/ R
$ k. G7 K, ^6 i7 y7 Z
1.3 timeout
; v/ a2 D; M; P( j$ Z: S, ?) F9 g1 C! }3 g  E
master 12' ~! f! R$ a. m( p+ |& _7 T, I1 w
gamelogin 121 g9 f7 R/ q' a
charlogin 12
& ?8 i9 W/ H0 y3 N3 J" imaplogin 50
( M  Y, n8 g6 F; I. t/ Oplay 25  G7 ^; o. B9 |" _" t! Y9 `
# When disconnected, wait x seconds before reconnecting again
( y, ~" @  {# Z& C, jreconnect 300 _1 |6 [; {' ?
macro_delay 0.10 h6 y4 A& _5 f- X6 \) G; x6 ?% a

! D4 E8 O- C; ~. j# Activate AI after x seconds after the map's loaded
" w9 m) a* P+ _( Xai 0.1" \) {6 n! P# ?6 v5 H+ w' l+ \
) V8 |3 C2 G: o% Z$ P
ai_move_retry 0.25
8 @2 u4 @9 @* D! ?6 d! v, X0 Q, o" hai_move_giveup 1/ g! c6 T& ~0 v
6 W; B) K2 k( `2 G; a
# Send the attack packet every x seconds, if it hasn't been send already8 {. b6 j! e4 Z! {( A' @0 l: B4 ]
ai_attack 0.1
6 X, w8 S- Q! V8 a6 C! D3 @ai_homunculus_attack 0.1
5 ]8 F! b* N: }6 f1 E  T* l2 E, f, J, i" u. y; ?
# Check for monsters to attack every x seconds# p  t% `+ o6 x
ai_attack_auto 0.1( V# p# @; \' ?4 S' ]/ r
! P: M* X; t% T! A# j  J
# Give up attacking a monster if it can't be reached within x seconds: \! r' J6 i% x& o  |% E0 X; j
ai_attack_giveup 1
* o7 O0 K% @. B% m6 V$ K$ H  e( ?" t
# If you've just kille**onster, and there are no aggressives,/ ~6 M$ ~) w! b. Y# t/ r3 `+ F
# and you're not picking up any items, wait x seconds before doing( a: m( ^. y7 }  o  u
# anything else.% {8 u' \% Z; v$ `8 N% }
ai_attack_waitAfterKill 01 P- D  V% {; ]* @. v- `" l1 W: p
ai_attack_unstuck 0.5+ v3 k0 L' }  L6 @" D" I6 N& e
ai_attack_unfail 0.75
  d% U. o' `; M% [; T, y/ S$ a1 E! k/ L- K: z5 C) k
# Pause for the specified number of seconds after taking something,* Q" u4 u. e# L& N
# it increases the interval between taking several items and between. `/ x2 ^; X7 S1 i
# taking the last item and continuing the actions.7 U5 c2 i7 s! @) z, Y
ai_items_take_delay 0.1
* \- F0 a# J1 e8 }: k0 G7 ?. Y% l+ _7 M
# When your monster died, start checking for loot after x seconds* C5 H7 B. ^; j" Q
ai_items_take_start 0.1
1 x% X9 t: M; F( e9 Z7 X! C6 u7 J3 j9 M  W* d& V7 \
# Stop checking for loot x seconds after it has begun checking
1 B' g: r" ^* a: e/ ]ai_items_take_end 1.5
6 N& l- _5 O7 z) g; w  r2 m3 S$ u) X! }4 p1 p0 `
# When standing near an item, send the 'take' packet every x seconds until
4 I0 u) u; \: @" {  ~) l# the item has been taken.
/ q! K. c. t7 @( u- kai_take 0.1
- |. x, u. p; c
  Y+ g+ Q: f6 Y0 ~& [/ }8 Y$ J! G# Give up if unable to pickup item after x seconds
9 |. s( ^. S7 l6 [+ nai_take_giveup 1
# L3 I8 e7 X) ~/ A' z. Mai_items_gather_giveup 1
6 x) {/ j. o& s1 e, k5 B  e! B2 z1 q" l+ K9 s
# Every x seconds, check items for gathering
, Q* q* L5 r# L4 ?) M/ T% Rai_items_gather_auto 0.1" A4 O4 k  ^! Y

5 k$ y- L1 q1 e; s# Only gather items that have been more than x seconds on screen
" Q2 v( q* I7 W# Uai_items_gather_start 0.16 s9 B: W6 v4 z$ ~
2 Q* W# P$ Q+ M1 i
ai_follow_lost_end 5" a8 j- C9 s' a
ai_getInfo 1
) C( u, Z( y2 \4 B! X5 Nai_thanks_set 8
' [. `  H! `6 P+ D, kai_dealAuto 3
# _# ~- C' D; `8 Uai_dealAutoCancel 5# y' Q8 \0 b: c& c
ai_partyAutoDeny 35 z' \! N  ~2 E- I
ai_guildAutoDeny 3( E& Y" e; v: V
ai_dead_respawn 1
  [; w; E" J$ b, o5 Kai_wipe_old 200
$ M& x) [) {3 _1 u7 I1 f% mai_wipe_check 30" k- e9 Y% v/ q1 x4 C5 M; V

" x$ W* H" l* e# Send the sit/stand packet at most every x second# e  `) t7 M) q. ^: }- O
ai_sit 3+ f9 `6 D6 @: V0 }- c' n7 v
# Sit after having idled for x seconds. z! e3 a* Q% ^, A
ai_sit_idle 10$ B0 `  X( Q( l8 y' o4 k
# Stand after x seconds, after having typed the 'stand' command
: R- ?% z1 J, {" _/ e) Y) oai_stand_wait 02 h. u7 ]! o2 `  e
# Sit after x seconds, after having typed the "sit" command$ R* l& j: ?& K! j
ai_sit_wait 1# }" p2 }+ n; J7 M# D, r, {3 X8 L5 T
# If there are non-party players around and you are to stand up due to the* c& c$ e, U- ~: f1 U
# hp/sp sufficiency, do so when the specified number of seconds elapsed/ _' V  r- N0 R4 |& o% S7 P
ai_safe_stand_up 2# E; B. B1 v# H+ c0 ~+ o7 z2 _/ @

" s4 q! ~) V+ d3 nai_skill_use_giveup 0.1
: o" _( O# m1 o4 \% S5 [, lai_item_use_auto 0.1) I. `3 Q& C/ F
ai_item_equip_auto 0.1
( r8 B! W4 J2 p" O6 Cai_equipAuto_skilluse_giveup 3* D" V) H/ D* M
ai_equip_giveup 24 b. F, A8 L4 W

# s: Y/ a+ a0 Y$ D/ H3 x9 m% iai_teleport 0.1
8 r. ?6 H! w" f: iai_teleport_search 0.2& A9 ]' P/ v7 F8 g% w, P2 O
ai_teleport_away 0.1
- s2 N+ Q, R1 I' |  W* N3 cai_teleport_idle 0.11 s+ M5 x( [& ?# Z3 ?" Y& L
ai_teleport_portal 0.5
8 p* p+ }# K0 hai_teleport_hp 0.1
. k6 ^% J9 k% S$ {3 Eai_teleport_safe_force 120
# E/ K& d7 }' @& r& e% \
6 [1 ]  s, s) x/ G) z- N+ T9 E* bai_teleport_retry 1
! P5 j0 R; Z, K5 ~* K4 C  Nai_teleport_delay 1. W3 u% t" _2 A, e$ J
6 K  Q* [+ B, d! k9 I
# You probably don't ever have to change the following timeouts8 b: L+ u$ D" a
ai_route_calcRoute 0.1- E# Z  _7 k9 j" V
ai_route_npcTalk 1
1 d5 c) x2 [! R1 ^# t. O9 g/ V/ s
ai_buyAuto 0.1
. j( ^( z* F  J0 Vai_buyAuto_giveup 3
) j$ T2 c! T" `ai_buyAuto_wait 0.1
, H: Z4 v1 Y2 \& N8 eai_buyAuto_wait_buy 0.2
0 Z# D4 m2 p9 |+ h4 m( B; i* V) [6 n! ?. C0 x
ai_sellAuto 0.1
* F* Q+ Y3 \" k; M. w4 {/ a1 u: i' Aai_sellAuto_giveup 3, E5 X4 Z  Y, w5 }
ai_storageAuto 0.1
7 T& @/ m" P! r- T/ dai_storageAuto_giveup 3
4 {$ H9 j* ^+ \! A& z( k, s0 q# delay between sending cart item add/get packets
0 q$ t6 l7 E) a# q" K$ V/ eai_cartAuto 0.15( q- h/ a0 @. a+ s" b
* c% x  A- Z, o! L
# delay between checking if we need to do any cartAuto functions; b( }: \6 T+ k- P8 I
ai_cartAutoCheck 28 l+ y5 ~/ S- G
ai_avoidcheck 0.5
8 c0 E$ o+ J6 Q( |ai_shop 3
1 b& X/ s7 S! A7 {% x
' s/ k0 G8 ]4 B! m# delay before starting escape sequence
. F2 i4 K. i( uai_route_escape 8, Z4 u/ c$ C! I9 r0 X
3 ?. M3 R2 P, i& [  H8 ]
# Don't change the following timeouts!
5 |' t! n* h- H% Lai_sync 12
8 C& Z% l$ C! w/ i7 N4 e& X6 H( h+ s2 V" }( }
ai_npcTalk 0.5
; w! [) |- M: j' SinjectSync 5
% Y: u9 f9 {0 ~7 SinjectKeepAlive 12
! G0 a$ Q7 _4 E% F2 _3 twelcomeText 4
. }( u( G" ^6 U0 K  s3 npatchserver 120
! V# k! I# a8 j: p
. T6 K- \, v$ e$ t+ zเดียว ผม จะ ลง ทู้ ใหม่ รอ แปป นะ ครับ " {  o. X  l5 z+ n) Z
  
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 291

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:14:00 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
                                                ต่อ ไป ก็ tables <<<<< เอา ไอพี
$ f  g4 d7 {( H6 H! {& m" |หา ไอพี ใช้ weppro <<<< โปรแกรมนี้ ละ ดี สุด ละ
8 o; k8 d. _3 d. L9 X: oหา ชื่อ เซิฟ ต่าง เข้า ไปที่ servers สำหรับ คน ที่มี ดู ที่ ไอพี
% K* o' ~- i8 j3 D" v* ]8 nเช่น
7 U. F7 v8 q  A! H6 U8 k, u! x
$ d0 N( P' d6 ]8 E3 A( x: T2 B[Thaikore] <<<<< ชื่อเซิฟเวอร์ [ อันนี้ เปนใส่ใน Config ] ไม่ดู ต้องไหนดู อันบน  
9 _+ w+ V) K  v6 sip p1server.com <<<<< ip เซิฟ 5 R8 p- {% ^4 Z8 E; i- Q  o
port 6946 <<<<< port มัน
+ I: k. ]1 @! P, uversion 22$ [6 z. d4 C; \- u
master_version 10  A: x! y9 X1 L) u3 r
charBlockSize 108
0 c, c2 m, R+ Z" e$ `' D8 A6 GserverType 8_4
0 W2 H0 D; a# U6 Q* D: X; p: Y/ WserverEncoding Thai# _- }( M/ p! i, N: x+ I
recvpackets recvpackets.txt8 H% [. v$ A6 ~
1 P" \, c! v& l7 i4 ~+ p$ w
weppro <<<< เว็บนี้ หาไง ง่าย อยู่ใน บอร์ด ro หาเรา เลย มี อยู่ละ ผม เหน อยู่ ! i6 G9 g2 t# L+ c! }: R0 ]
$ F1 y  F2 `: A4 I! j  s; K
เดียวผม ต่อ
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 291

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:20:36 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ro จิง <<<< Ro [ จริง นะ ]
  E/ d2 ^2 i- k  Zเซต ง่าย ๆ มี กว่า เถื่อน เยอะ มาก ' Z, `  s. D& y

8 Q9 t" k/ V$ x  L. jBot Koeexii 4.8
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^

4 D1 H2 Y3 e$ T  U. v1 y0 F8 v# m5 [, |  K5 a
BOt OPKwin  
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
9 E* J4 z, A7 H' b* V8 _1 t
9 M8 y/ a$ o+ J7 L0 a! M7 d
เซต ง่าย สาท COnfig
0 N* P& \6 H7 y, u- y& |1.1 ConFig บอก แบบ แปล แล้ว กัน , w9 |; T$ `9 n& R) H

2 P" ^6 s2 e! r/ mwaypoint 0
( @5 D3 I4 |$ D) d* V. a6 L) g8 M9 J3 h
killSteal 0
/ P! I* F7 d3 v' crelogIfStripped 1
3 V7 e9 [/ @4 \; _3 `; V3 x# r" x5 o  e" x+ q: m8 @
attackMaxRouteDistance 25
% }" f# D3 O% c5 iattackMaxRouteTime 83 C* x% c) W4 Z; s% E/ v
attackOnRouteSkipMonsters 1
( B6 r! X+ T! }. y! o- iattackAuto 2 <<<< ไม่รู้วะ **-**6 A8 ~, t7 k+ @
attackDistance 3
' _' }+ x+ X! N/ k. {  S+ {attackCheckRoute 0' o9 e) T  ^  B5 K
attackUseWeapon 1 <<<< ใช้ อาวุร กด 1 ใช้ เวท กด 0 / {7 s" y1 _, u9 R& J
attackTimeout 8 <<<< ถ้าแลด ตั้ง 100
# W( p. r' Z8 j- J; [" \: C) A1 v. Y  L# L) K9 `8 O
counterAttack 08 N/ N! S4 R- v
switchToAttackCaster 02 N. t. L" p- P  c
; a0 j3 I; S1 [! z# K* G
/ B  d5 n2 d2 l7 y, e
route_randomWalk 1 <<<< ให้บอท เดิน บอท ดูด กด 0   g  x( J2 n( Q' b  U
route_randomWalk_maxRouteTime 5 <<<< ให้ยิงกี่ช่อง
4 ~, I0 G2 |% Vroute_step 10 <<<< ตั้งไว้ที่ 10
- H/ L) L( ?1 O0 p, e1 H/ ?' G- C  |; Y1 A/ D
4 K2 z: Y$ s  k2 o7 L( n8 o
maplimit 0
5 Y+ H" t; W8 MMapThreat_disconnect sec_pri! E' g* ]3 L0 K- |% f" o9 n
' q+ ^3 ^: g8 \
saveMap payon <<<<< เมืองเซฟ + T4 ^/ Q3 m$ ~+ u, [6 W
saveMap_warpToNotInMaps
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 291

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:21:57 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
lockMap pay_fild02 <<<< เมืองที่ ไป 8 K# n, j6 R9 H( F  a
lockMap_warpTo : L! C) \* T0 x# d" t+ w: k9 t
lockMap_warpToNotInMaps
8 [& v, y: y1 zlockMap_dunTele
3 c8 A! c. O2 P2 _$ `/ k% d5 S! S. klockMap_route
% c, h6 ?. j" v( ]% S( }lockMap_routeType 0 <<<< วิงหาจุดวาป ro จิง เดินดีกว่า เสียดายเงิน
: T9 c* w; s* m  m0 g: ^, P+ `lockMap_x 9 w- o/ t% u$ v- x% d6 j6 G3 {# {
lockMap_y
2 T" {3 n$ I  ~8 w0 k6 alockMap_rand
; _) B" O3 M/ A7 `7 l* A! J. d6 }. AlockMap_rand_x ; M: l/ R: ?. o: q+ _# {9 F# ^0 ^' u
lockMap_rand_y
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 291

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:25:30 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
buyAuto_0  <<<<< buy ของ ก็ คือ ซื้อ ของ - - & q! H& @' ~, u) Q5 K6 I( h
buyAuto_0_minAmount 1 <<<< ถ้าเหลือเท่าที่เราตั้งมันจะกลับมาซื้อ
) D7 U* A, Q) q2 k$ i) o) V  ZbuyAuto_0_maxAmount 10  <<<< ซื้อกี่อันให้ มัน ใช้ 2 I. o3 S1 U9 h4 e. c% N! k
buyAuto_0_maxCartAmount 0& ~! W9 ^3 A) D7 x6 r. g+ p4 `* l
buyAuto_0_passive 0- Y9 \- @8 J! I1 O" W  o$ e

. @! a) K  O0 hbuyAuto_1  <<<< เหมือน กัน อันที่สอง ใส่ อย่างอืน เช่น อันบน เรด อันนี้ วิง
! w$ ^- y' [  m7 z9 LbuyAuto_1_minAmount 1
8 n; ?0 j, ?: Y; T6 tbuyAuto_1_maxAmount 106 V9 K6 ]% R% x2 v) p- p
buyAuto_1_maxCartAmount 0
* R: x4 S: I, K. W4 LbuyAuto_1_passive 0$ e* g6 c6 ^( S. }( }# k6 _: ?
! k  O  t# C3 e  l! w9 ~
getAuto_0  <<<< เอาของจาก คาฟ่า - X. L% \! I5 h0 ~
getAuto_0_minAmount 1 <<< น้อยกี่อัน4 Z! u  O! q8 r* G/ \
getAuto_0_maxAmount 10 <<<< เอามาก เท่าไหร่ * P; F6 z. [$ W# E5 J; C) K+ H
getAuto_0_maxCartAmount 0
7 v/ e" g6 S: f4 zgetAuto_0_passive 0
& E8 \. f6 ]  k6 e' _0 F+ n
3 s& ~: o5 J/ m6 g0 n& ]8 z; HgetAuto_1 <<<<< เหมือน ซื้อ บน เอา เรด นี้ ก็ วิง - -
7 F3 E" v# b/ X/ L+ _4 |; w0 _, [getAuto_1_minAmount 1
2 @' B, y* w" [# E& [" t9 cgetAuto_1_maxAmount 10
4 y1 s" }# m7 w$ MgetAuto_1_maxCartAmount 0; T! a) m- M$ p5 n3 W7 W) \8 I* _
getAuto_1_passive 0
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 291

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:37:12 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
user_control <<<< อยู่ใน Control - e* X& G. p" L2 X# {5 W- J6 V# R0 t

& R; Z8 [7 p- F; R# m9 ~
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^

4 n2 R( U; Q3 B. z- C+ mThanks:
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
[/SIZE]
) i( s7 P  i6 k
3 L2 q# f; ~" Z6 A; t- yเข้า ไปเซต แบบนี้ ) e, C. {* x( q8 ?
version 247 u; L3 ?5 N5 C" ^, {$ H8 n4 X" q
#24 = main server, 5 = Sakray server0 O" c, `5 `3 z5 l: Q( U4 M- u; L% [
#31= Valkyrie 2: B$ F8 B* \; n% b# g- D

& R: ^4 S* s% v( N9 p5 kmaster 3 <<<< เซิฟ ฟรี
3 M9 b( e, R4 M8 {3 V! ~server 0
7 w+ _/ z* y- fsecure 3 <<<< ผมเล่น yoyo
, e, Q' r6 L0 r7 n- W- M
6 Y/ z5 c$ u6 j! I9 M$ |- jsecure_account
8 r* _$ Y/ b  B. m/ t4 _#Acc of sakray
, H& z( d  H3 k) V
8 O0 B( W0 J$ l! o+ Y4 cEpisode11
( x9 f* n( _. _serverType 07 \+ U2 I) H' m! m5 V  r
#0 = main server and Sakray, 2 = valkyrie server
8 a5 E6 `3 r+ v& l! v6 U
  M& z; z( a, N, Y1 Q& m/ u) D/ rusername savedow00 <<<< id เรา
' M) \4 E7 o* k" o# tpassword CB20A91BA621CD1C841CA71FEF21EF21, e6 {) m$ x  v8 s& E
char 4 <<<<< ไม่ต้องตั้ง เดียมัน ถาม ของผม ตั้งผมบอท ตัว 4 0 {; Y% Q7 _8 w3 K
3 C5 E/ e  N+ N1 ~- E' z
#storageAuto_password : v* J) w7 s) b& P9 s

$ \: C2 u6 s. w3 f9 o  r- \Share Field and Table% I' J5 M# M- S* P, Z8 Q
field E:\bot\KoreExII 4.8\KoreExII 4.8\fields
1 P$ V& r: }' |  M6 {tables_path E:\bot\KoreExII 4.8\KoreExII 4.8\tables6 v9 s, o3 n# y( R- B" [# c
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 291

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:39:19 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
มีไร ทิ้ง ผม ขอแค่ คำ ขอบคุน ถ้า งง แอท มา
* e% z5 j2 I0 [' U/ n3 ENy_save3[at]hotmail.com <<<<< SavE นะครับ 2 M5 t# o, n' a  [
8 }; O; r' W" Y) x/ }* J
มี ไร ทิ้ง ผม จะ มา อธีบาย ที่ หลัง
7 b5 x1 G% ]. _# f  k# B; \5 h4 J
/ K: D( ], y% R) t$ l
  • 1Total Joined
  • 1แรงค์
  • 1โกออน
  • 1คะแนนความดี
  • เยี่ยมมากๆ

    kowit2532 แรงค์ +1 โกออน +1 คะแนนความดี +1

soda-ruck   หญิง

Level (เลวเวล) : 1
Rookie F

HP(พลังชีวิต): 0 / 0

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 0 / 10

EXP(ค่าประสบการณ์): 9%

แรงค์
2
โกออน
19
คะแนนความดี
1
โพสต์เมื่อ 2011-7-1 03:03:35 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ช่วย บอกที จิ ตอนที่ ว่าต้อง ใส่ ชื่อเชิฟเว่อร์   เราเล่นเซิฟ ปิกกี้ ง่ะ ขอแบบ ง่ายๆเรยนะค่ะ8 R) a* i$ [. u" d7 n
* R8 d# D/ h$ Z% Q5 b" F, O
nickfeeno   ชาย

Level (เลวเวล) : 2
Rookie E

HP(พลังชีวิต): 0 / 13

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 5 / 135

EXP(ค่าประสบการณ์): 38%

แรงค์
15
โกออน
31
คะแนนความดี
14
โพสต์เมื่อ 2012-7-18 12:48:40 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ขอบใจจิงๆ
psdestiny   ยังไม่ระบุเพศ

Level (เลวเวล) : 2
Rookie E

HP(พลังชีวิต): 0 / 14

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 5 / 210

EXP(ค่าประสบการณ์): 44%

แรงค์
16
โกออน
21
คะแนนความดี
15
โพสต์เมื่อ 2012-8-6 18:14:11 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ฟหกฟหก
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

โทรศัพท์มือถือ|รูปแบบข้อความล้วน|เช่าวิทยุ|Gnv3

GMT+7, 2014-8-22 05:00 , Processed in 0.469895 second(s), 55 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! XXX

© 2001-2011 Gnv3.Net | Develope By Zriticalz

ขึ้นไปด้านบน