Gnv3 Season 2

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ค้นหา
ดู: 15233|ตอบ: 12

วิธี เซต บอท [เถื่อน/จริง] หา ip อ่านแล้วน่าจะเปนลองดู [คัดลอกลิงก์]

savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 304

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:08:01 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
" K" i1 ?) ]9 G. X; E# l, p
วิธี เซ็ต บอท เถื่อน นะ ครับ ผม ขอ แนะนำ OPKwin นะ ครับ
0 b1 r3 _$ x0 {6 E4 s. T3 I/ ^1. เซ็ต ใน control* [สำคัญมาก เซตผิดบอท เอ๋อ]( W' ^4 p  [1 i& Z
ตัวหลัก ๆ ของ ใน control ที่ต้องเซต คือ
: o: K/ H& X2 I7 w# E# x1.1  config นี้***โคตร สำคัญ เซ็ต จุด save ไอดี/พาส ที่ๆเราให้บอท ไป สกิล แอนตี้บอท" z! f/ s: A$ {3 ~- `; V
1.2  items_control นี้*** ก็สำคัญ สำหรับคนที่ ไม่ต้องการขยะ ย้ำ ไม่ ต้อง การ ขยะนะ
, Q7 v" C0 K$ r" t# G1.3  timeouts นี้*** ก็สำคัญ จะรวย ไม่ รวย อยู่กับ ไอดี
! |' p" P' n. r! Y
( y' S; b" O1 U0 M9 N0 n9 f" M6 J1.1 [conFiG] การ เซ็ต - O* f, _! [+ g
5 o. [% x9 u0 O, S. u. K" \
เรา จะ ใส่ไอดี ไอพีเซิฟ เราจ้อง เปลียนที่
, j! j6 c: L2 e0 q2 \
3 d) _$ q$ o+ i# I: ]master <<<<< ไอพี หาได้ จาก servers อยู่ ใน tables <<< ผมบอก อีกที่
& r, `8 k& D8 c8 d  U; [server 0 <<<<< ตั้งไว้ที่ 0
4 R# O( @; B4 e& {username <<<<< ใส่ ไอดี เช่น 1111 ไร แบบนี้ ง่าย ๆ ไอดี ที่ บอท
  [5 D+ D) n7 K* _0 c# S2 X. O3 _password <<<< พาส ไม่ต้อง บอก คงรู้ , k$ t  s0 D5 W4 u3 H
loginPinCode <<<< ผมไม่รู้เหมือนกัน ไม่ เคย ตั้ง3 O1 \9 |9 z1 F  T
char <<<< นี้ ตัว ละครที่ ให้ บอท ถ้าเรา ไม่ รู้ ก็ ไม่ ทาม ไรมัน เดียวมันถาม ตอนเรา เปิด บอท% C% A& G1 W' [  Z
** <<<<< ไม่แนะ นำให้ ใช้ นะ 1 ~! f2 H- s; f9 b& ^" \5 D
; r4 M9 @! t  ?) V/ o
เซต map Fild map save " F6 P: r7 k$ e- a" n2 t
alias_heal sp 28 <<<< งง-*-
6 B2 u0 G- R# C* R: B$ ^: I  p
' `6 ^3 S5 ~# `9 z! k3 XallowedMaps jawaii,pay_fild11 <<<<< อย่าเช่น ผมเซฟ ที่ jawaii "ป หา obb ที่ พายอน ไร แบบนี้ 4 E+ U( E) w' V3 S5 m& J8 Q; w
allowedMaps_reaction 0 <<<<< อันนี้ ผม ก็ไม่รู้คือไร4 _! w0 R, [: e0 S' }. [: G

& x, ~. b$ E$ f+ y" j3 c7 e% I; }saveMap jawaii <<<<<< เมืองที่เราเซฟ นะ งับ  5 Q: y9 G5 ~9 m! `; R
saveMap_warpToBuyOrSell 1
* U! F- @; e; h2 bsaveMap_warpChatCommand @load <<<< คำสั่ง กลับ เมือง ใน เถื่อน เปน @load เซิฟจิง ใช้ อีกตัว 1 เปน Koreexill 4.8 นะ
/ @9 [* v+ o3 {! U) c4 H$ e; L( I, o* M8 c+ [! L
lockMap pay_fild11 <<<<  map ที่เรา บอท
% s8 }8 Q- R* F7 x/ a- YlockMap_x    <<<<<<<  พิกัด 6 ~+ L! c7 b: L! v
lockMap_y    <<<<<<<  หา พิกัด ให้เรา เข้า ro แล้ว กด /where เช่น payon_fild(pay_fild11) 20,211,142 เอา 2 ตัวหลังใส่
' n3 i$ [& i0 B; [7 b* C, K; e# mlockMap_randX <<<< ไม่ค้องใส่นะครับ1 `$ a0 Y# B$ R8 Q+ R; T- V/ d4 R
lockMap_randY <<<< ไม่ต้องใส่นะครับ
4 ]5 D0 s' H" i/ F
5 P2 _. \2 G, z" V8 |* P/ q& F, ^# B6 R5 q
เซต แอนตี้ บอท ถ้าบอท ถาม ตัวเลข สูง ต่ำ เรียงสูงตุ่ำ ไรแบบนี้ ก็อบ ไป ใส่นะครับ แบบอื่น ทิ้งไว้ผมหามาให้ 2 h; N; B( j2 J  }9 V
reactOnNPC talk resp @resp(/^Dungeons|^Gonryun|1/) {6 B' [/ m% u& d+ T! |0 [
        respIgnoreColor 1
  L$ ~2 T! a+ S# i5 @6 |- M1 {        type responses- m1 {3 w- p2 {4 K# }# J, S
        debug 0
6 y5 v1 N' h6 a0 T. P! ~7 I        msg_0 /NPC/i& [! ]/ W, h% |' O& R
}; Z( u5 P1 \" i

: y; X7 ]0 k% `reactOnNPC {
1 q. }# x6 \/ k) P) C        type number
# [. p( i% f6 m8 Q3 t" z        debug 0
1 l  j% o% `2 M3 Z: T3 `        msg_0 /bot|8|@|0|O|การประเมินผล|ตรวจสอบ|=======|vannova|#####|ไม่มีคำตอบที่ถูก/i( G- q" J, c' o- }: b4 e
}
& ^( n4 K! n" t0 B  E# hreactOnNPC {6 z. Q$ v% f' H" z
        type text
6 \3 Y" H# v: {" e) {/ i/ K        debug 0
; z; E& O$ T- U/ V1 v/ B        msg_0 /bot|8|@|0|O|การประเมินผล|ตรวจสอบ|=======|vannova|#####|ไม่มีคำตอบที่ถูก/i3 m  C# F9 }0 m+ _7 r/ J5 z- y
}
: S) P- P" e; `1 s$ u5 Y* D
7 N; q: ?7 s( \& S$ UreactOnNPC talk num @eval(#2~1 #2~2 #2~3) {# K  N+ _& t% X: o" g. T
        type number/ C0 D. q, S; D9 m% w# t* _. Q
        msg_0 /Superman/i# K* U$ D3 t: m9 q
}: ^: t1 U1 f7 S& N/ t8 e6 ?+ |2 G' s
4 J# ]$ Z0 N+ G5 c- @% f$ \8 d
เซต คอนฟิน คงหมดแล้ว มา ต่อ ไป เลย
7 w$ A$ Q" N# V3 X) k6 u; A# H4 _* k& l+ f+ ~: m4 X% F
1.2 items_control คำสัญ ที่ เรา ต้อง การ ไร
' f$ o' u1 Z2 A" D) _1 `- Eเช่น
; E2 z0 Z  F& h+ ~
, V9 U& R2 T: S0 G1 `* f9 Gall 0 0 1 <<<<< ทุกอย่าง 0 ตัว 1 คือใว้ในตัว 0 ตัว 2  เก็บไว้ใน คาฟ่า 0 ตัว 3 ขาย หะ 1 |; _! L9 N: f7 f  G1 u* F
TCG Card 0 1 0 <<<< นี้ ผม เซตใว้ เซิฟ จุ หา tcg ครับ นี้ เกบใน คาฟ่า , b; ]9 I$ `! c  `5 I) m
Warp 0 0 0 <<<<< ตั้งไว้เชย ๆ - - $ i0 C/ D( v1 e( g5 J/ S. A4 ^7 J/ a
Ifrit 0 1 0 <<<<< เซต แบบเรา ต้อง การ ของ ไร 3 D2 ^; F+ t+ {. x0 f
Yggdrasilberry 100 1 0 <<<< ใว้ ใน ตัว บอท ครับ นี้ เปน ดอกเหลืองใว้ใน ตัว 100
0 q1 t7 ]3 E5 f1 C0 [Fire Arrow 1000 0 1 <<<< นูไฟ 1000 9 u* z- M/ X# @7 y/ ~+ [
Silver Arrow 1000 0 1& w  B; s: w# _5 C. P
Stone Arrow 1000 0 16 y3 ?4 `4 Z: r7 {1 v% _* `5 b( d
Crystal Arrow 1000 0 1+ ~8 p. L& S  J
Arrow of Wind 1000 0 1; h8 q7 V3 }, s+ u/ k+ w. L
Fly Wing 500 0 1 <<<< วิง 500 ไร แบบ นี้ ละ งับ 5 F# V1 O1 ~. c; M7 Q2 x* o) a# T

" G) C* q% Q( k+ W( L& O. [เซต timeout [จะรวยจะจนก็ต้องนี้ละ] แบบนี้ ผม เซตไว้แล้ว มันจะ บอท เปน เวลา 5 ช.ม. เรา ออก 1 นาที เรา เข้าใหม่ นะ ! |/ N4 H3 I3 Y3 e9 Y; N
% x2 G5 [8 J6 H: X" N
ก็ คือ ผม อธิบายไม่ เปน ก็ Coly ไป ใส่เลย
1 U7 h: x9 e. v! b2 ~" a3 _' k! m! G7 r' O/ D1 g, M: O
1.3 timeout 5 w' F+ W: L& X; ^+ m* `0 T8 w! H1 ^
; d' @9 C, b5 H: h; [
master 12
( p: V* C; T9 V6 p' _8 ~gamelogin 12
  V+ m; D3 M6 G* L% |- Scharlogin 123 T* n5 ?' |1 [& T8 \( ^. f/ L
maplogin 503 @% n7 _- p! _. G- u
play 257 N1 `2 l% G% @2 r; F
# When disconnected, wait x seconds before reconnecting again
$ n, h# A6 D  l& Ereconnect 30
  e) p0 v" L2 F% T& X( ]macro_delay 0.1
( D" c7 v% ]+ X8 r" |- T& y! ^5 A. J
# Activate AI after x seconds after the map's loaded2 s# q5 r9 B1 \  S! E* s
ai 0.11 ~, r4 l5 Y+ s+ s( `
. E# ]9 D. Q+ N
ai_move_retry 0.25: M5 f, a! s% Y# @# E# A
ai_move_giveup 1
! h/ t/ _6 t3 e* H) ~  T! a3 n! Y* q3 V" ~2 t* s; ?7 N* c
# Send the attack packet every x seconds, if it hasn't been send already
! s+ |$ B* X& L% K/ Y8 Dai_attack 0.17 t" W: d& m( f" c. n1 q
ai_homunculus_attack 0.1
: t$ J! m5 r# O! q! ~
3 Y0 l9 x! O: o+ a# Check for monsters to attack every x seconds0 H2 ^4 Q% B, C* t1 @2 ?; J
ai_attack_auto 0.19 t$ C4 {  c. u: y! ]

! U9 L2 c/ A$ h% f# Give up attacking a monster if it can't be reached within x seconds4 v8 @, F8 l0 V+ H8 g
ai_attack_giveup 1
7 }! j+ a0 J* A' X6 e9 ?5 z1 v/ z3 O* q0 \# I
# If you've just kille**onster, and there are no aggressives,2 j* H$ I# _* s/ D
# and you're not picking up any items, wait x seconds before doing2 B' y; s0 I+ h9 G  a+ [9 G  F4 Y
# anything else.6 f1 e+ ~4 {1 _; j, K# W/ z1 @$ c# ^
ai_attack_waitAfterKill 0" S" _, H6 R; X/ j9 I
ai_attack_unstuck 0.5
' q- T* R, I; f  H% [ai_attack_unfail 0.754 t( J0 ?1 h2 n
. |9 }& x& `. P% Z4 y4 j$ M
# Pause for the specified number of seconds after taking something,$ Z9 G" y* [( i4 @0 v$ d
# it increases the interval between taking several items and between
# S3 \0 f: g  b4 \8 t# taking the last item and continuing the actions.
: i8 V/ {. W8 N) P& |3 U- C( pai_items_take_delay 0.14 D" e/ f9 k( _/ H

' S: P8 [3 ?% h0 t, F$ c# When your monster died, start checking for loot after x seconds
/ |) H2 X* [# F9 f7 Xai_items_take_start 0.1
3 \3 E2 I8 {! y7 V( k, \9 J6 G* R; p+ J* i4 b; A( h$ C% d
# Stop checking for loot x seconds after it has begun checking2 O9 Y  N( ?, p1 \0 B  c/ M, C: @
ai_items_take_end 1.5) @5 X0 J  q. }* T

- u! n6 o/ T1 _. a% {; N0 s9 Z# When standing near an item, send the 'take' packet every x seconds until( \0 k6 q* d+ x0 j% U# b
# the item has been taken.7 k: E# M: H+ \1 o8 K
ai_take 0.1+ R4 @; U7 h2 m9 Z0 e: ?
6 P7 _& _  J2 G( |0 D* ^
# Give up if unable to pickup item after x seconds
3 i- |# Q6 A9 f6 L/ D* jai_take_giveup 1+ z& ]1 @  A+ H7 @: Y
ai_items_gather_giveup 1
" L8 G/ q& H2 D3 e( ], b# q0 b5 z: f9 x2 A( e+ _. X
# Every x seconds, check items for gathering
5 I0 t0 z5 x  I7 ?% \ai_items_gather_auto 0.1
! w$ A. y/ w9 F+ d6 g9 O
' Y7 m; n7 d& M# l9 ^# Only gather items that have been more than x seconds on screen' W+ g; U+ g8 i5 \& L
ai_items_gather_start 0.14 e' P' P2 k9 x- _2 _
* b/ H: j, H! [- d
ai_follow_lost_end 5& s$ r$ a$ u" B) ]' x* G/ I
ai_getInfo 14 n3 o! U! H7 @
ai_thanks_set 8
% l3 ^; F  q& g0 Pai_dealAuto 3
! u: {; v1 H: Y1 R+ C$ ~ai_dealAutoCancel 5
) \6 O* q  q4 H( H; S8 ~& L% uai_partyAutoDeny 3
) }5 t( I, E! A8 q" v9 {, F" p8 Lai_guildAutoDeny 3
" W, t* ~/ d9 T" u0 m+ i! j" z0 v$ mai_dead_respawn 12 x+ ~5 \: |5 w
ai_wipe_old 200
' p4 {9 c+ Q$ i! L, k- jai_wipe_check 30+ K; f/ g7 y8 k. z: j

6 A4 O+ a& a" R7 g3 w. v  t/ l$ K, T2 Q# Send the sit/stand packet at most every x second& W* `8 J  ?% W$ y
ai_sit 3
6 V9 g% b4 x4 T# Sit after having idled for x seconds# ?6 v$ c7 N, {  Y* d' B
ai_sit_idle 10! R) A8 L% ]8 x: n* [, W5 z
# Stand after x seconds, after having typed the 'stand' command5 X( _- l. @) x* C2 u6 v' W' p; `
ai_stand_wait 0
* f- w; a' X) \; H, `2 M9 F6 ?# Sit after x seconds, after having typed the "sit" command
' A. x2 X, `% ~  vai_sit_wait 1
% n3 ^* X1 I* h3 h3 J5 k& b# If there are non-party players around and you are to stand up due to the
0 r) V' J+ @/ Y# hp/sp sufficiency, do so when the specified number of seconds elapsed& v9 v3 j: B' _# `
ai_safe_stand_up 22 o$ f) H7 t  }3 D/ T: u

' ?: U9 I" e3 @0 yai_skill_use_giveup 0.1
- r% l0 c. }% ]% b0 D. V+ mai_item_use_auto 0.15 L2 V: x3 x8 N3 }1 G
ai_item_equip_auto 0.1
9 }# @$ I+ R7 D* Z6 C$ [; Xai_equipAuto_skilluse_giveup 3: k' m. k* Z: `1 Z/ ^
ai_equip_giveup 2
* p+ i5 J+ G4 _% u1 M9 {* a
# U; k6 N1 u8 c4 N% ]! X  }* Zai_teleport 0.1. x$ F1 W% v3 R" }6 V, }" w
ai_teleport_search 0.24 v5 J8 p7 f. K& [% N
ai_teleport_away 0.1
# ^9 g# q, c: h5 v6 W/ R5 _  Aai_teleport_idle 0.1' r0 t  Z' H3 ]% R
ai_teleport_portal 0.5
& o8 ]* A0 O2 j$ _  N4 W! sai_teleport_hp 0.1
5 M% R/ y8 ^; z  z/ ~7 Y% pai_teleport_safe_force 120
7 _9 Z+ _: J- Z& n* C- O: ?
$ I7 o+ u- }  ?8 L3 W" K; P' E. Jai_teleport_retry 1
# K% s% l4 G) J! k' Y- w1 Pai_teleport_delay 1
7 z! Z" L) X1 A5 W) C6 E# j' X( b' j( h9 ^, Q  ~
# You probably don't ever have to change the following timeouts8 Y/ d* \2 t/ @. W- w
ai_route_calcRoute 0.1. U$ g/ K% u+ c% a
ai_route_npcTalk 1
% W8 V, f! G# L; U, \+ f/ V  }' m1 q
ai_buyAuto 0.1
: k4 w; L, @: gai_buyAuto_giveup 3* v- _# U. [# q# U( G6 J6 W' l
ai_buyAuto_wait 0.1
8 U3 g, H2 k* L. A5 T" vai_buyAuto_wait_buy 0.2
( C3 S' L4 g' l8 L# ~) i& e/ ?7 V' y, D, r! Z7 U/ L3 O
ai_sellAuto 0.1
) F& ?4 r, }) bai_sellAuto_giveup 3! g# _7 D/ n' R# w1 L8 a% ?3 {+ f
ai_storageAuto 0.1" f) E. z2 N6 ?7 p% ~/ Q7 C
ai_storageAuto_giveup 3+ U3 S( F1 t& Y7 x) P. n0 ~" h
# delay between sending cart item add/get packets) h' Z+ d9 S, b5 ?1 p2 D/ C$ X
ai_cartAuto 0.158 g1 W$ ]7 i5 Y& S; I
" @- G! C/ ~# C$ P9 O% s5 E- m
# delay between checking if we need to do any cartAuto functions& t  Q+ _6 f( R1 A' h9 m" F4 ]* t- n
ai_cartAutoCheck 2
5 }4 {4 ^: ^. `3 B" v+ jai_avoidcheck 0.5  E% ?1 C7 @7 @+ h7 {+ s7 y+ C
ai_shop 3- }! G3 H# D/ a  x7 Y; d

0 M) u! Z7 X' K# delay before starting escape sequence
! |3 T: k# C, M4 M# }ai_route_escape 8
: [" F: A; o* y3 H- ?
( X$ n; u- v; D; G0 }7 Y# Don't change the following timeouts!4 R& ?) x/ I0 S' n$ n
ai_sync 12& J! B6 v9 x" C2 f  S7 G
  Z* c) p- s- G" ?& h. X1 C
ai_npcTalk 0.5
5 X: Y& \2 O# J1 L% ~injectSync 56 P4 I9 g# ~0 }2 n& L2 x! N0 c
injectKeepAlive 12
. L  r9 {: Z$ N5 `1 y; Z( e3 @welcomeText 49 q2 M" }7 L' ^: ]0 E5 p( v. B
patchserver 120 ' k; g1 a+ S( W1 t! T6 @! z3 Q
$ {( |  ~7 K, y3 b
เดียว ผม จะ ลง ทู้ ใหม่ รอ แปป นะ ครับ : x  F3 t+ L2 m6 O- J4 H; D
  
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 304

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:14:00 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
                                                ต่อ ไป ก็ tables <<<<< เอา ไอพี
7 o- s) O' k( X( R. L( tหา ไอพี ใช้ weppro <<<< โปรแกรมนี้ ละ ดี สุด ละ - X5 ~9 d4 ?1 j, J1 p3 N
หา ชื่อ เซิฟ ต่าง เข้า ไปที่ servers สำหรับ คน ที่มี ดู ที่ ไอพี
  s  w3 x/ z3 `: |4 r6 i; b+ Gเช่น ( Q5 ~" z# G  U

0 c9 t4 O9 @4 U% z- C* o[Thaikore] <<<<< ชื่อเซิฟเวอร์ [ อันนี้ เปนใส่ใน Config ] ไม่ดู ต้องไหนดู อันบน  
$ M% n- y3 t; g1 K. g( d' }$ Tip p1server.com <<<<< ip เซิฟ
, L; \- S+ ?$ D6 v- v2 x4 H* Oport 6946 <<<<< port มัน 2 T0 F, F5 U$ W
version 22
' ^0 x9 S- O  o  amaster_version 10
7 I/ d) J- ^" [charBlockSize 108& c) j) Y5 O8 g- G6 A
serverType 8_4' X( w2 v' F1 P: I: l
serverEncoding Thai
9 i' T- R' U9 \. z* precvpackets recvpackets.txt1 J" }$ ?% L3 l4 c' Z' R
, f1 X, l0 |* z4 I/ z
weppro <<<< เว็บนี้ หาไง ง่าย อยู่ใน บอร์ด ro หาเรา เลย มี อยู่ละ ผม เหน อยู่
: N; r2 \9 p8 L4 U! P
3 r: |! n7 d/ H  C: Rเดียวผม ต่อ
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 304

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:20:36 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ro จิง <<<< Ro [ จริง นะ ]
$ G% Q- V* s) |: W& f/ p# Aเซต ง่าย ๆ มี กว่า เถื่อน เยอะ มาก
+ m, T4 Y* x* G' k' n8 a5 }8 a) o3 L. `8 B  \" z
Bot Koeexii 4.8
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
2 c! Z5 w2 ~6 ^( I6 ~
; L  @, C5 E, k
BOt OPKwin  
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^

- x) r1 L" f+ O" g6 j
6 i& ^( d' h5 M% ?2 ^$ D7 c0 wเซต ง่าย สาท COnfig
7 l) D5 y, o; s' h) d* U( j, O. ]1.1 ConFig บอก แบบ แปล แล้ว กัน
; N# l" S# @9 S7 @" K; Z7 h: P) ^( \7 y4 R/ O
waypoint 0# b, [6 l9 G& w

& T& |& c+ z  v- [* ekillSteal 0
: D; y3 ?) l5 ]4 O! v" J7 `relogIfStripped 1% O  W- n  ~+ @: g
* _1 }& O/ l" i2 {9 `/ ^
attackMaxRouteDistance 25( V( t3 [, J1 A  f) N
attackMaxRouteTime 8" ?9 e# R6 m6 q8 j0 w: a
attackOnRouteSkipMonsters 17 O1 Z2 F: ~5 H- y! r" K
attackAuto 2 <<<< ไม่รู้วะ **-**  i" r2 y' R! m' c) W. W# L. r
attackDistance 3. q* e# r% U/ ^
attackCheckRoute 0
3 ?. @; X& \: b: V  w- PattackUseWeapon 1 <<<< ใช้ อาวุร กด 1 ใช้ เวท กด 0 8 j% P* p( A) f2 W/ L' F
attackTimeout 8 <<<< ถ้าแลด ตั้ง 100
7 R% v$ j/ P6 p0 G0 I0 m& ]! i, x, ^; K& n1 |8 H
counterAttack 0  }8 X7 \% ?) ?
switchToAttackCaster 05 y! g; C+ O. _0 v& S, s3 T" G, x- B) {
# F: y0 C: |* t  V

( J3 I4 j9 n6 y/ a8 `* c$ j0 E1 }  }route_randomWalk 1 <<<< ให้บอท เดิน บอท ดูด กด 0 ; D* k% [2 Y. |( v3 C
route_randomWalk_maxRouteTime 5 <<<< ให้ยิงกี่ช่อง
! a4 l- m7 B) broute_step 10 <<<< ตั้งไว้ที่ 10 & {5 U* b0 b4 n. a/ l
" g" Y  O- W9 z
0 b! B' v  D! n$ ~  a! P3 g& m1 v# {$ q( l
maplimit 0
& e" ]; I$ I5 o9 e; x$ kMapThreat_disconnect sec_pri3 U& D- y2 {$ Q$ B+ ?
  J. B4 w3 c2 P* ]* v
saveMap payon <<<<< เมืองเซฟ
+ h. w# }% {. Q8 RsaveMap_warpToNotInMaps
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 304

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:21:57 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
lockMap pay_fild02 <<<< เมืองที่ ไป
' L9 _  k( W+ a0 B6 n1 ulockMap_warpTo / S. N* M5 [8 |1 P) o1 D2 D
lockMap_warpToNotInMaps 3 a4 V5 V' C5 d1 {) M6 e1 K1 q, \/ i; P
lockMap_dunTele
; V+ y. c; D3 r$ z( plockMap_route
7 {  A3 g2 B. F, flockMap_routeType 0 <<<< วิงหาจุดวาป ro จิง เดินดีกว่า เสียดายเงิน * c- _6 p' v& z* M% r4 G+ v7 f
lockMap_x : O2 r) K" a; g( s0 m& O
lockMap_y
& W$ p1 R9 b% h. r5 p6 QlockMap_rand , z1 u! B/ i  d# ?; C0 W7 e8 ]
lockMap_rand_x & |7 f) t1 u& A; a
lockMap_rand_y
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 304

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:25:30 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
buyAuto_0  <<<<< buy ของ ก็ คือ ซื้อ ของ - -   m( x: e. J  j
buyAuto_0_minAmount 1 <<<< ถ้าเหลือเท่าที่เราตั้งมันจะกลับมาซื้อ ) s- E  h* M- u
buyAuto_0_maxAmount 10  <<<< ซื้อกี่อันให้ มัน ใช้ - ]$ v& B5 }% t( E% q. W4 r1 \- w
buyAuto_0_maxCartAmount 0
1 h  |1 X7 \( H8 F0 |buyAuto_0_passive 0# ~2 ?. ^+ D4 b6 b3 D# v( a6 p
9 a  z9 z- p) h& l
buyAuto_1  <<<< เหมือน กัน อันที่สอง ใส่ อย่างอืน เช่น อันบน เรด อันนี้ วิง
: K+ {/ c: l4 Z5 j) A$ W8 zbuyAuto_1_minAmount 1
& @: A" p0 K+ ?8 RbuyAuto_1_maxAmount 10  N' J: t7 u% }4 I# [
buyAuto_1_maxCartAmount 0
+ O- x* q8 b( p& N! D: IbuyAuto_1_passive 0
; j5 a, \- c$ s2 g% ?, l( _! Q* b, y; [, r, S3 m
getAuto_0  <<<< เอาของจาก คาฟ่า
1 a3 Y, Q" o0 cgetAuto_0_minAmount 1 <<< น้อยกี่อัน, ^* N9 O, _. \- ?/ ~* F
getAuto_0_maxAmount 10 <<<< เอามาก เท่าไหร่ & O/ X! j1 C. s* j7 Z" v) O8 g
getAuto_0_maxCartAmount 0
7 t; e6 P. F4 j8 BgetAuto_0_passive 06 ]8 b) P6 h" f; q* x$ C
+ ~9 F) P1 X" f# p# r! N3 a
getAuto_1 <<<<< เหมือน ซื้อ บน เอา เรด นี้ ก็ วิง - - : C$ |, n- V7 O$ `  [" X
getAuto_1_minAmount 1" D( l7 X. ]* e1 x- y$ T0 {3 v1 M
getAuto_1_maxAmount 10
* f7 @- Y) y# J+ ?0 rgetAuto_1_maxCartAmount 0; Z& m' [/ \( h% W7 S
getAuto_1_passive 0
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 304

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:37:12 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
user_control <<<< อยู่ใน Control
; I" v  C/ k$ \& o9 ?$ m5 M+ c) n5 X9 M7 t4 a3 d* T# U
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
( r6 t; g7 @  ]7 g; O
Thanks:
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
[/SIZE]
! I1 K4 q& s& }7 H( @7 X. F  V) }9 f; p- S- e
เข้า ไปเซต แบบนี้ . ?0 I+ a6 i6 y
version 24
2 D5 F3 R1 ^  @6 ^1 s7 R6 H3 o#24 = main server, 5 = Sakray server
3 i, c8 k) s, _/ o#31= Valkyrie 2# m) Y. J, [1 @, F( x+ [

9 h2 d) G/ g) u2 \+ g; pmaster 3 <<<< เซิฟ ฟรี
8 i6 `  W* [- B! }8 E) |server 0
! ^* q+ f+ T: m- a! D# G* ?secure 3 <<<< ผมเล่น yoyo
& L0 w0 `7 f5 O8 r/ R! T" n( _7 Z5 a/ l9 p
secure_account
7 q3 e7 X8 h! Z( a5 D#Acc of sakray
3 F$ J( s+ C. v( ~$ H! O; S5 H$ o  X, L
Episode11 & U) m5 M3 s0 A# b% u; Q( L9 G3 }
serverType 0
' D: f8 g! ~  V8 o9 h/ A#0 = main server and Sakray, 2 = valkyrie server
) ^+ W4 m6 P2 p( J$ g
! q* h* W" c: `6 a$ i8 zusername savedow00 <<<< id เรา
* W2 G$ `9 u, b, B. [: \* q% g+ {password CB20A91BA621CD1C841CA71FEF21EF21; q# Q$ T- ~5 ~! E
char 4 <<<<< ไม่ต้องตั้ง เดียมัน ถาม ของผม ตั้งผมบอท ตัว 4 ) M% j* E1 B; m* B

2 o; o1 L" l2 Q& Q( w* `#storageAuto_password
* p3 S$ l7 }. T8 F9 W0 H: [0 Q
: g: N5 ~* V. ]/ yShare Field and Table
: I/ N1 a, K7 M$ V7 _8 Nfield E:\bot\KoreExII 4.8\KoreExII 4.8\fields; o& G' X& P) G. c
tables_path E:\bot\KoreExII 4.8\KoreExII 4.8\tables
" }, S. L- T* m; x' f/ r
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 304

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:39:19 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
มีไร ทิ้ง ผม ขอแค่ คำ ขอบคุน ถ้า งง แอท มา
; c! j, g5 u: i& q; z2 A# s; w  K) JNy_save3[at]hotmail.com <<<<< SavE นะครับ
# z7 m' Y# h$ \1 @8 y# x1 g- c  C" g- K( H. f6 |8 q5 V8 H
มี ไร ทิ้ง ผม จะ มา อธีบาย ที่ หลัง
3 B& ]$ r9 [% ^+ v/ q: A7 N0 {0 f; R! k; l* X' p2 V# j3 i1 D
  • 1Total Joined
  • 1แรงค์
  • 1โกออน
  • 1คะแนนความดี
  • เยี่ยมมากๆ

    kowit2532 แรงค์ +1 โกออน +1 คะแนนความดี +1

soda-ruck   หญิง

Level (เลวเวล) : 1
Rookie F

HP(พลังชีวิต): 0 / 0

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 0 / 10

EXP(ค่าประสบการณ์): 9%

แรงค์
2
โกออน
19
คะแนนความดี
1
โพสต์เมื่อ 2011-7-1 03:03:35 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ช่วย บอกที จิ ตอนที่ ว่าต้อง ใส่ ชื่อเชิฟเว่อร์   เราเล่นเซิฟ ปิกกี้ ง่ะ ขอแบบ ง่ายๆเรยนะค่ะ8 F% C; o6 I  b' f' c
% p* h, G; k$ y/ @
nickfeeno   ชาย

Level (เลวเวล) : 2
Rookie E

HP(พลังชีวิต): 0 / 13

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 5 / 143

EXP(ค่าประสบการณ์): 38%

แรงค์
15
โกออน
31
คะแนนความดี
14
โพสต์เมื่อ 2012-7-18 12:48:40 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ขอบใจจิงๆ
psdestiny   ยังไม่ระบุเพศ

Level (เลวเวล) : 2
Rookie E

HP(พลังชีวิต): 0 / 14

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 5 / 219

EXP(ค่าประสบการณ์): 44%

แรงค์
16
โกออน
21
คะแนนความดี
15
โพสต์เมื่อ 2012-8-6 18:14:11 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ฟหกฟหก
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

โทรศัพท์มือถือ|รูปแบบข้อความล้วน|เช่าวิทยุ|Gnv3

GMT+7, 2014-10-23 09:58 , Processed in 0.424324 second(s), 55 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! XXX

© 2001-2011 Gnv3.Net | Develope By Zriticalz

ขึ้นไปด้านบน