Gnv3 Season 2

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ค้นหา
ดู: 15294|ตอบ: 12

วิธี เซต บอท [เถื่อน/จริง] หา ip อ่านแล้วน่าจะเปนลองดู [คัดลอกลิงก์]

savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 306

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:08:01 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
+ f* L; u0 i2 _- l* D9 D% v
วิธี เซ็ต บอท เถื่อน นะ ครับ ผม ขอ แนะนำ OPKwin นะ ครับ & N$ Q) v4 ?9 H7 O3 L
1. เซ็ต ใน control* [สำคัญมาก เซตผิดบอท เอ๋อ]
' O# c- l$ S9 X: [6 T* Uตัวหลัก ๆ ของ ใน control ที่ต้องเซต คือ 6 p7 g) y% v' v* U/ Z# @" R
1.1  config นี้***โคตร สำคัญ เซ็ต จุด save ไอดี/พาส ที่ๆเราให้บอท ไป สกิล แอนตี้บอท5 s7 y& G2 Z+ `, n* ~
1.2  items_control นี้*** ก็สำคัญ สำหรับคนที่ ไม่ต้องการขยะ ย้ำ ไม่ ต้อง การ ขยะนะ 5 w4 ^' b8 F' b& J$ z) s
1.3  timeouts นี้*** ก็สำคัญ จะรวย ไม่ รวย อยู่กับ ไอดี
$ X; P' _2 a' r6 @" w
4 F- O" H; b$ p' H0 g$ I1.1 [conFiG] การ เซ็ต 7 ?% F% T3 e3 N/ x# G. ]

2 p+ K8 o: x) C6 g. Vเรา จะ ใส่ไอดี ไอพีเซิฟ เราจ้อง เปลียนที่
- |5 z( k" r2 @) S2 Q4 a8 n' A" |
) K! A% [( d+ {& S: X% m5 w: {4 `6 }master <<<<< ไอพี หาได้ จาก servers อยู่ ใน tables <<< ผมบอก อีกที่ ( i! O! b' }1 h* X1 M  U
server 0 <<<<< ตั้งไว้ที่ 0 . z& i. |4 s% w/ J! m- h
username <<<<< ใส่ ไอดี เช่น 1111 ไร แบบนี้ ง่าย ๆ ไอดี ที่ บอท
  u# }4 q: G% d6 n( Qpassword <<<< พาส ไม่ต้อง บอก คงรู้ 7 L4 k5 y; h; t( q& b
loginPinCode <<<< ผมไม่รู้เหมือนกัน ไม่ เคย ตั้ง( u) S* G( E. R3 @6 ~/ K
char <<<< นี้ ตัว ละครที่ ให้ บอท ถ้าเรา ไม่ รู้ ก็ ไม่ ทาม ไรมัน เดียวมันถาม ตอนเรา เปิด บอท
; c. n# e: j7 M! e+ n" K** <<<<< ไม่แนะ นำให้ ใช้ นะ . J  Y7 i# z( d. j, g* Y% p; h
% X: m5 b2 E7 [; f# W1 y
เซต map Fild map save 5 A3 f8 m: K* B; K/ a, C& j
alias_heal sp 28 <<<< งง-*-
$ D6 [7 ?  o, R' K" X) g! |
2 t& }3 ^* c2 Q# FallowedMaps jawaii,pay_fild11 <<<<< อย่าเช่น ผมเซฟ ที่ jawaii "ป หา obb ที่ พายอน ไร แบบนี้
2 w# p+ m! H8 a# ^" g$ c+ Z  qallowedMaps_reaction 0 <<<<< อันนี้ ผม ก็ไม่รู้คือไร
( Q7 `0 v4 K# d) |
% b- j, d# u# |5 j  D* C' A/ ], WsaveMap jawaii <<<<<< เมืองที่เราเซฟ นะ งับ  
3 E; N2 P0 V4 S+ c3 csaveMap_warpToBuyOrSell 1
  G8 \; k# A/ \0 QsaveMap_warpChatCommand @load <<<< คำสั่ง กลับ เมือง ใน เถื่อน เปน @load เซิฟจิง ใช้ อีกตัว 1 เปน Koreexill 4.8 นะ
, h  X: U% O$ w; L
  j( ~8 z# D0 f) K0 \! FlockMap pay_fild11 <<<<  map ที่เรา บอท
0 b/ m) E8 `* ~& ~) k& plockMap_x    <<<<<<<  พิกัด
# }2 s8 y+ k: `2 DlockMap_y    <<<<<<<  หา พิกัด ให้เรา เข้า ro แล้ว กด /where เช่น payon_fild(pay_fild11) 20,211,142 เอา 2 ตัวหลังใส่, G7 }, B8 [8 r" w' K* f' T
lockMap_randX <<<< ไม่ค้องใส่นะครับ4 R; e* ]/ ], M
lockMap_randY <<<< ไม่ต้องใส่นะครับ
$ y- g/ j9 C8 Z' h" z$ C
& O2 B$ H, n6 w$ I: B
7 ^" t8 @' U- {: F- A+ Fเซต แอนตี้ บอท ถ้าบอท ถาม ตัวเลข สูง ต่ำ เรียงสูงตุ่ำ ไรแบบนี้ ก็อบ ไป ใส่นะครับ แบบอื่น ทิ้งไว้ผมหามาให้
9 ?$ A  g" T$ ^7 J1 ?$ a$ ireactOnNPC talk resp @resp(/^Dungeons|^Gonryun|1/) {! O. r3 T+ v* |$ |+ n+ o; Y" Z" ^2 ~8 Z
        respIgnoreColor 1! {5 ~/ ~8 f- R! J$ j% L$ F, L
        type responses
. }  X# }! n# U' V/ P  O) ~        debug 02 B( Z) e! V) b9 k  ?0 L2 o
        msg_0 /NPC/i% B9 E' N1 ~/ b/ D9 t& _) o
}) k' E; r' O" M4 Y

/ z( @. ^7 D. e/ b1 X( |reactOnNPC {
( i. g! @) U/ D! i/ x4 i! r! a1 M# l        type number
! X5 {  ?5 I1 ]# _; n. @- q        debug 0
% n/ @9 `# v1 c8 {9 ^* J( F3 o        msg_0 /bot|8|@|0|O|การประเมินผล|ตรวจสอบ|=======|vannova|#####|ไม่มีคำตอบที่ถูก/i
' X3 K7 q! K1 q2 V}
% X4 U* g4 N+ ]reactOnNPC {
+ \+ s8 C6 c8 @' y! L0 U        type text2 b; i% E0 u' p! V
        debug 07 ?, f( r( A6 a/ [) `; ]9 P- O0 K
        msg_0 /bot|8|@|0|O|การประเมินผล|ตรวจสอบ|=======|vannova|#####|ไม่มีคำตอบที่ถูก/i: H0 o/ _* v7 J
}
* h. u6 \" A; S+ ^! |/ ~+ a! _: |8 ^* b  y! ]
reactOnNPC talk num @eval(#2~1 #2~2 #2~3) {1 s4 z/ i- U9 U$ L* y
        type number$ h( J4 X! v& o
        msg_0 /Superman/i
3 T  I: o4 n2 y3 N! J* \}
, y5 W8 M+ y+ j5 T$ k
# M: c0 \* l1 f0 w; l! Qเซต คอนฟิน คงหมดแล้ว มา ต่อ ไป เลย
7 |, j7 O' O3 `; Z
) i8 g, w0 [/ T5 p2 D1.2 items_control คำสัญ ที่ เรา ต้อง การ ไร 8 J# u2 K2 J# X8 d+ A  w
เช่น
: f! P+ O; ], _8 D4 N: x: u4 M# d9 N; v: k( ~) k3 ~
all 0 0 1 <<<<< ทุกอย่าง 0 ตัว 1 คือใว้ในตัว 0 ตัว 2  เก็บไว้ใน คาฟ่า 0 ตัว 3 ขาย หะ 7 j% l! h# u6 G
TCG Card 0 1 0 <<<< นี้ ผม เซตใว้ เซิฟ จุ หา tcg ครับ นี้ เกบใน คาฟ่า
# A! P8 E& M1 ^- w. AWarp 0 0 0 <<<<< ตั้งไว้เชย ๆ - - 6 g( R3 e6 q! l8 Z2 d' E
Ifrit 0 1 0 <<<<< เซต แบบเรา ต้อง การ ของ ไร 5 p/ e1 c* Z/ F; r8 g
Yggdrasilberry 100 1 0 <<<< ใว้ ใน ตัว บอท ครับ นี้ เปน ดอกเหลืองใว้ใน ตัว 100# t  m5 @% ]1 a5 f: n. |' C
Fire Arrow 1000 0 1 <<<< นูไฟ 1000
3 E9 Q! C  D- A- t# LSilver Arrow 1000 0 1& I' K- |. |/ @
Stone Arrow 1000 0 1% d+ g) M2 }) `( D. `8 y
Crystal Arrow 1000 0 1
) O, }$ T$ J1 Z" j! U- C4 BArrow of Wind 1000 0 14 Z# E  A3 m0 Z: `( [' o
Fly Wing 500 0 1 <<<< วิง 500 ไร แบบ นี้ ละ งับ
0 z! @2 z6 r& J9 L4 G- C
7 {$ a+ P: _# M  R+ B" Vเซต timeout [จะรวยจะจนก็ต้องนี้ละ] แบบนี้ ผม เซตไว้แล้ว มันจะ บอท เปน เวลา 5 ช.ม. เรา ออก 1 นาที เรา เข้าใหม่ นะ 7 \$ ]2 M1 G& D& X( |  Z  e/ z  d* O
8 x1 R0 H8 n& ~  _* t# E
ก็ คือ ผม อธิบายไม่ เปน ก็ Coly ไป ใส่เลย & ]' V8 \: X2 ^2 U/ d

5 ~- w6 k* S; E$ E6 a0 |1.3 timeout 5 Y! @* p3 R6 D/ N; _# ~4 r# r0 h; H% m

9 d$ m8 G" U" h$ V) }" Z" j8 Tmaster 12
" s( ]$ ?6 N. m; n( C/ `gamelogin 12  m/ \: t) h% v" d( `8 e
charlogin 12) p8 ]# {% n; T1 A
maplogin 502 I# ?; I4 `( R7 l
play 25
, Y5 L/ ^9 B: {8 q. w% y6 n7 b# When disconnected, wait x seconds before reconnecting again9 O) i9 _& l' I% q
reconnect 30$ ?. c0 T% U. R6 I
macro_delay 0.1
5 d" c: Y+ e, ?) V, @
" G% w4 B6 T! q( G# Activate AI after x seconds after the map's loaded4 E9 c; n+ y* g6 L7 c
ai 0.1
. j& [3 ]: H/ X8 n
; N, v' W5 M7 z; E3 D+ |' cai_move_retry 0.25
/ F0 o5 q8 |6 [( f! D/ fai_move_giveup 19 O+ V: c5 ~- b8 J

7 J% j5 M6 h! c# Send the attack packet every x seconds, if it hasn't been send already7 q& q0 i0 d# _$ B, {# |
ai_attack 0.1- R0 q* d  D  z% `  L- x( t
ai_homunculus_attack 0.1& E: K6 r9 y- C  e1 D& a) b" h( }% z( v

# W* Q8 J+ g8 K8 M4 I+ [# Check for monsters to attack every x seconds
* k* r* L" L8 B$ h: k: R% g1 r, B% i* }ai_attack_auto 0.1" H9 x: a9 v- M: F- y
1 o5 o7 r% S1 z# i  a, f+ x: H
# Give up attacking a monster if it can't be reached within x seconds- A% y- C5 |+ s' H  ?5 p: A
ai_attack_giveup 10 X+ x0 D* B9 n* |6 i

' @" U& O5 T8 W$ {' R6 Q9 m. O# If you've just kille**onster, and there are no aggressives,
2 O+ g& e. O* L# and you're not picking up any items, wait x seconds before doing8 M4 c( ^) |3 m5 t7 J' f( F: v4 b
# anything else.' T5 g& k8 b  ^  l9 t3 T+ Q
ai_attack_waitAfterKill 0
* S2 I+ }: h$ ^& V% ]) Rai_attack_unstuck 0.51 O  x* \/ d6 {( a5 \4 g% ?  ^
ai_attack_unfail 0.75
- C: A$ `& ~* N5 u) j! C$ @! M: D* e, P1 {0 Q
# Pause for the specified number of seconds after taking something,$ R. o2 }* P5 p; y% _* p
# it increases the interval between taking several items and between
. G- {0 j% s! q0 G( w1 `# taking the last item and continuing the actions.5 t& C- P5 {: r3 ?9 z
ai_items_take_delay 0.1
1 e& Z8 N- T% Z5 p7 `9 O5 k+ J) P, L+ m+ d/ U
# When your monster died, start checking for loot after x seconds& U5 \7 Q- x9 Y. U( L( T) c7 D0 h% _
ai_items_take_start 0.19 n& g" s1 v* j& V2 j" w8 {
- h( A; Y: e' @1 n0 ~4 a
# Stop checking for loot x seconds after it has begun checking
. b+ `0 O( L1 N1 j: p1 ^. vai_items_take_end 1.5% E: p, @5 Y" {5 W" _7 ^* J! j1 u, C

/ k& z; @4 }( k% Z. q, `# When standing near an item, send the 'take' packet every x seconds until4 F& F; A# n2 m2 ?; {* b
# the item has been taken.
/ N0 _% R% r3 Q: x) U' Wai_take 0.13 |% I5 A( X& z$ S% i7 N

8 P( t/ L% X  ^3 P$ V# Give up if unable to pickup item after x seconds
7 s8 \% k: L4 X( ?7 n! l& _ai_take_giveup 1
+ r7 M  ?+ u% D# K; bai_items_gather_giveup 18 j- I6 W0 d8 K. _0 Q- ^% \! F" y
, a5 E& X' }( g" m5 B* R
# Every x seconds, check items for gathering
3 j6 v8 C, N7 d0 r$ l1 A8 Qai_items_gather_auto 0.15 w4 L' |# L7 W5 v: y. }7 i
+ g! U1 P7 ^8 Y  K* M" o, U
# Only gather items that have been more than x seconds on screen
; L. l' s: n1 N& O/ M5 ~ai_items_gather_start 0.1
* a6 e7 J# J. k2 P& O& Z" f5 ?; }7 W6 Y' z* E2 m
ai_follow_lost_end 5% D0 W( @1 r+ J& a0 j( C7 R
ai_getInfo 1% l; t! V  L2 Y$ {% ~) E
ai_thanks_set 8
! {! d4 k0 Z, J! g7 U: Cai_dealAuto 3
% l. o- K5 y+ j9 G3 fai_dealAutoCancel 5
' u/ w& _. O* t! x' D/ iai_partyAutoDeny 3
9 b5 D4 E& C" q2 W  Yai_guildAutoDeny 3
7 w6 E7 X8 o" h# }ai_dead_respawn 10 }/ ~4 h* P# f2 D$ b0 u
ai_wipe_old 200
; H" `  ?4 D8 ~1 l* Vai_wipe_check 30! f9 L9 c# S0 P5 V$ p9 p
' F+ m( S/ U- C# h) i1 q/ `
# Send the sit/stand packet at most every x second3 C( T3 f/ a1 P
ai_sit 3
* ~$ X$ A- N2 C( g+ T3 k# Sit after having idled for x seconds
5 g2 t2 T: {: v& l, Nai_sit_idle 103 J. _" Q& ~2 K0 c' d4 z/ V
# Stand after x seconds, after having typed the 'stand' command% F/ g' m, b, H; R; \+ w
ai_stand_wait 0- ]/ F1 a- u; \; }
# Sit after x seconds, after having typed the "sit" command
1 u# G8 i! \2 ~, hai_sit_wait 1
8 J7 F8 m- f& ~# If there are non-party players around and you are to stand up due to the
% H4 f6 W' V* s, e# hp/sp sufficiency, do so when the specified number of seconds elapsed# h/ P; m7 G; {( S0 H& r
ai_safe_stand_up 2
+ j. k# \5 v1 f- m% ^$ @5 D+ o/ q. z1 M" N
ai_skill_use_giveup 0.1. L' O$ e* Z$ u; F% B& H# ]7 y
ai_item_use_auto 0.1
# p- C: ^1 ^; |5 k8 e5 ?ai_item_equip_auto 0.1
% B( Q5 ~* u  Iai_equipAuto_skilluse_giveup 3
' f/ f6 H' {7 r. V1 ^/ xai_equip_giveup 25 d- g7 v- n2 r" x4 T0 C# a
, @: u$ K  ^  N
ai_teleport 0.1
) w, Q9 X8 p  g& Aai_teleport_search 0.29 A' V: f" P$ Z7 P. s
ai_teleport_away 0.1
/ E2 X2 T) U' s' ~& ?$ b( b0 |ai_teleport_idle 0.1- S9 n3 O+ j' o
ai_teleport_portal 0.5+ G4 o: J- d, D3 r0 E2 n1 A
ai_teleport_hp 0.1
% J& J! U3 p7 |8 \  r4 ~, Tai_teleport_safe_force 120
; B' Y' _4 n# k
& N8 l$ L$ a3 Lai_teleport_retry 1
) R! c9 B$ v9 \: e& w& mai_teleport_delay 1
8 _6 U( `) r& Z/ [% }
; f+ [8 d8 z6 y0 O% P9 P# You probably don't ever have to change the following timeouts$ n- u4 o/ ?& l2 V% a
ai_route_calcRoute 0.1' O$ U- Z- r. p% g; D
ai_route_npcTalk 17 ~) }  q' O8 @( \7 e/ O
6 j) a& |2 T2 d" `% g
ai_buyAuto 0.13 u" k' I4 D" x9 V: Y: J
ai_buyAuto_giveup 3
: \% g" P3 O, J" Y. O4 ]ai_buyAuto_wait 0.14 Q: N# A+ q: J9 A" h! t- h0 G9 x  y
ai_buyAuto_wait_buy 0.29 T3 v* @2 P2 Y: ^% K
0 Z! `: C% F+ K5 L& h
ai_sellAuto 0.1
/ W( ]0 d3 r% L9 @ai_sellAuto_giveup 31 J' P" H+ R9 x# q
ai_storageAuto 0.13 h" o, m! d% z6 ]& m' S
ai_storageAuto_giveup 3( D: g( b0 E8 l' m+ y# F
# delay between sending cart item add/get packets
/ ~) L( k3 T' n( c- h6 j+ [7 K5 @ai_cartAuto 0.15, p* p$ p; T0 `( {$ V8 S% k

$ E% x% m* T" p3 @; e" `# delay between checking if we need to do any cartAuto functions
  \: X. a1 B+ l) v" m7 s7 |ai_cartAutoCheck 25 G+ D$ q4 _: U9 D5 O+ d
ai_avoidcheck 0.5
8 o: k) B9 N+ m8 S# v$ A) A6 {ai_shop 3
  {% X1 I0 @2 _& U1 c$ R: O) F
- g! [1 y' {% T" y, K) G# U& T# delay before starting escape sequence/ C( w: L. w% D9 L$ c! c
ai_route_escape 8
! P# d& a( R( g* [% }9 Y: P- f6 z" T
# Don't change the following timeouts!$ v. A' `% f/ z7 N- U. @8 w/ n
ai_sync 12! m  x9 A& h$ W* Q7 |& W8 A0 ]- [

: r6 p$ {6 K9 r4 Q( O7 l* Fai_npcTalk 0.5/ e4 y9 m# U3 z
injectSync 59 p( s8 L- v& X3 @7 t
injectKeepAlive 12
1 `1 I$ U) S8 l8 CwelcomeText 4. X, N0 T* @1 N+ f
patchserver 120   ^' I9 w; }7 c6 m( R0 }, e( e1 d# [

" O* C" ?. O+ n  o5 O: ^* k8 z: D: Pเดียว ผม จะ ลง ทู้ ใหม่ รอ แปป นะ ครับ 9 g- b7 s' d0 z  K- r
  
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 306

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:14:00 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
                                                ต่อ ไป ก็ tables <<<<< เอา ไอพี
1 y) |2 P9 k& ?' R( u- Pหา ไอพี ใช้ weppro <<<< โปรแกรมนี้ ละ ดี สุด ละ 9 i4 u% ]9 E* X: |8 G/ R
หา ชื่อ เซิฟ ต่าง เข้า ไปที่ servers สำหรับ คน ที่มี ดู ที่ ไอพี
  G; [2 ~' G" L( K5 U3 pเช่น
& a: u* l1 C' ^. N* o7 ^1 ?8 H! p" u  j/ v4 F' w$ {5 H. Z
[Thaikore] <<<<< ชื่อเซิฟเวอร์ [ อันนี้ เปนใส่ใน Config ] ไม่ดู ต้องไหนดู อันบน  / z0 n1 z& k% T  ~- j
ip p1server.com <<<<< ip เซิฟ
( I9 L7 @0 `0 P& {port 6946 <<<<< port มัน 9 X& w; Y4 m8 {: n: i3 v
version 22. {9 G8 U3 z' C# X% h
master_version 10
9 h/ Y7 f3 t4 ~% C1 |. |charBlockSize 108! q* [; \" {) f& T) W; J8 T2 r) Q
serverType 8_49 p! j( s  _- |0 _- ]
serverEncoding Thai9 [) J7 i3 O6 s* Z4 L! K. }
recvpackets recvpackets.txt
. g+ ?6 k8 Z$ _) R) l+ N. L
3 O- b& p" |2 s- J2 ?  n; I8 o' fweppro <<<< เว็บนี้ หาไง ง่าย อยู่ใน บอร์ด ro หาเรา เลย มี อยู่ละ ผม เหน อยู่
2 A) f9 u: @8 V: l. w# r& L6 a' k  `, R8 |0 i. T, J5 A% U
เดียวผม ต่อ
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 306

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:20:36 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ro จิง <<<< Ro [ จริง นะ ] + A6 ^) N8 h6 Y6 J% D0 c+ q  f
เซต ง่าย ๆ มี กว่า เถื่อน เยอะ มาก & j. R7 l: h. _. s5 e
: `' a# H$ \3 B# f& D: ]  ]
Bot Koeexii 4.8
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
0 w# j/ M2 Z+ W' o5 U& x4 Z

; O$ |+ Y2 [/ q) J- L9 a( oBOt OPKwin  
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^

& {/ s3 v; J" q' w$ o
3 A5 z2 N6 T1 A% Mเซต ง่าย สาท COnfig : C3 P4 R* z" i
1.1 ConFig บอก แบบ แปล แล้ว กัน   V* S1 k* X& A& v
& I/ w0 b0 V: C0 B0 I) Q" o/ l
waypoint 0
" }' B& q' V+ H4 K% s2 E2 a
/ J  R" L1 N+ |& ^9 ^/ \; ]killSteal 0/ S4 v' g! j; f% H. b  P  M
relogIfStripped 10 H4 H( B- T% j4 {8 q' F( q+ H2 ^
/ X- a+ M7 p: [1 Q# r4 S: z
attackMaxRouteDistance 25
4 u8 R$ q6 |% ^, k5 T# kattackMaxRouteTime 8
; x' g' O1 c6 T# K- g) B, gattackOnRouteSkipMonsters 19 W, X6 |! M  s8 u2 y4 i
attackAuto 2 <<<< ไม่รู้วะ **-**
9 l8 ^/ s6 ]2 _6 D4 V+ T: UattackDistance 3$ {& r' k2 l& \) ?
attackCheckRoute 0" w8 p7 y- n7 C4 m: R9 Y
attackUseWeapon 1 <<<< ใช้ อาวุร กด 1 ใช้ เวท กด 0 ! b3 Y' Y' O2 `( x/ N( |: H) B
attackTimeout 8 <<<< ถ้าแลด ตั้ง 100! L5 b. _+ e6 y6 s5 Q/ {
  e8 M0 u: O3 j+ I$ X
counterAttack 0
$ ?4 P8 q$ K6 }: J+ m: C: yswitchToAttackCaster 0( N# s: E: f; _

0 w9 U' P: d# Q" ?, C3 r0 X( I$ m- [, z; k8 \4 R
route_randomWalk 1 <<<< ให้บอท เดิน บอท ดูด กด 0
4 W9 k) f$ s- d' k# Q; Troute_randomWalk_maxRouteTime 5 <<<< ให้ยิงกี่ช่อง . Q- K, u4 ], h. @9 u3 }* a+ d" _
route_step 10 <<<< ตั้งไว้ที่ 10 : h+ K% a6 f: C1 l9 O

* M) O. Z: W: A. Q+ ]9 z$ {1 M# }# ~4 G2 M% D* [! m! E1 N& q
maplimit 0
& W8 L/ m$ W8 [: O( @MapThreat_disconnect sec_pri
/ b' ^9 D! l; p' @8 Z
/ T0 o& [. Z) t& a! dsaveMap payon <<<<< เมืองเซฟ % [6 t; i$ g* n7 [
saveMap_warpToNotInMaps
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 306

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:21:57 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
lockMap pay_fild02 <<<< เมืองที่ ไป
: F; I5 d5 Y& hlockMap_warpTo ! @, ]/ l. R4 D' h( \
lockMap_warpToNotInMaps
2 S7 G' j% I7 H" y0 k, Z' R4 alockMap_dunTele ) y5 k7 l4 ?. b  C' ^
lockMap_route
" ?; F; v/ p) B( y3 i; _lockMap_routeType 0 <<<< วิงหาจุดวาป ro จิง เดินดีกว่า เสียดายเงิน 4 F- e5 v* s, K. C3 o
lockMap_x / u8 ~) B4 S& `3 l+ y. Y
lockMap_y
' U3 y4 S9 [& r# o$ b7 ^lockMap_rand . P2 c  w- _( L, v) `) ^* N  z
lockMap_rand_x ' O* Z/ Y# K+ ?1 r) h
lockMap_rand_y
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 306

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:25:30 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
buyAuto_0  <<<<< buy ของ ก็ คือ ซื้อ ของ - - ' v. Y( F9 V6 \
buyAuto_0_minAmount 1 <<<< ถ้าเหลือเท่าที่เราตั้งมันจะกลับมาซื้อ
( Y( V2 Z* _" }6 T) P! G( HbuyAuto_0_maxAmount 10  <<<< ซื้อกี่อันให้ มัน ใช้ ' x/ t9 m# s3 a: r" X* z
buyAuto_0_maxCartAmount 07 Z8 }4 u9 C7 l# u2 \
buyAuto_0_passive 0
  }9 z- ^1 q' r! n( B+ Q' y! H2 a- i) l+ o6 V2 x  r5 O
buyAuto_1  <<<< เหมือน กัน อันที่สอง ใส่ อย่างอืน เช่น อันบน เรด อันนี้ วิง
% f0 H1 p3 F  @( H$ ?+ A# T" f2 qbuyAuto_1_minAmount 1# _$ e7 r! b9 ]# o
buyAuto_1_maxAmount 10
9 o0 o. O, d0 v2 {) RbuyAuto_1_maxCartAmount 0, u% `6 I+ @$ x9 Y1 n6 I+ F
buyAuto_1_passive 0; T& x/ k9 H' Y' x" s

: ^* |& J5 }$ }6 [# C" vgetAuto_0  <<<< เอาของจาก คาฟ่า 8 j: @5 o: ?  `5 W' j# B) p
getAuto_0_minAmount 1 <<< น้อยกี่อัน
$ u/ k4 ~$ N+ dgetAuto_0_maxAmount 10 <<<< เอามาก เท่าไหร่ 3 L" A: e. v# `: i/ M
getAuto_0_maxCartAmount 0
( y) |9 ~% s  ~) q; OgetAuto_0_passive 0
" X- i2 e! h. v: F9 N* C1 w8 l9 ]. \1 ^' H6 I, d2 s+ @
getAuto_1 <<<<< เหมือน ซื้อ บน เอา เรด นี้ ก็ วิง - -
. \$ j. B* R/ |/ ^0 L6 f7 T2 UgetAuto_1_minAmount 1
* I, P7 a& `7 m. _getAuto_1_maxAmount 10
0 R; [) t5 C2 ]' b9 ?getAuto_1_maxCartAmount 0+ p4 Y" m2 H7 ], Z: E+ l1 ?
getAuto_1_passive 0
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 306

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:37:12 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
user_control <<<< อยู่ใน Control
8 P+ ~- g" y4 ]/ }$ d8 ~6 Q2 b9 |7 V
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
- L" O  Q+ _# e
Thanks:
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
[/SIZE]
( g! H; V8 _; R4 X  j+ k3 U& U& U1 y
เข้า ไปเซต แบบนี้ 0 n  g" R  M' z, p
version 24
% S. n: x4 I# S% ?#24 = main server, 5 = Sakray server; M: @' L$ \8 W2 v
#31= Valkyrie 2
0 s) H3 Y. N, T% l2 j7 F7 v- R, G$ P
master 3 <<<< เซิฟ ฟรี
0 g, B! R- N- N+ y& lserver 05 y8 T) B3 f% z# p* ~
secure 3 <<<< ผมเล่น yoyo 1 g3 j- l. S1 Y0 H: L! f

1 b9 i+ S" G9 `0 e2 h4 j; O! ~  `secure_account ' w4 ^/ `* N9 y8 V. s$ V
#Acc of sakray
: Q+ |4 Q0 ^3 x5 y8 c# G; H- u* h6 c5 g( T5 L1 ?
Episode11
: ]) s- ~/ E! E9 q3 U( d. userverType 0, X7 X3 j  U; n9 S+ i
#0 = main server and Sakray, 2 = valkyrie server3 ~- _- N' A) A: h7 n" E5 O, X
: I8 g/ m$ Y  ]& z6 B" H
username savedow00 <<<< id เรา
$ {7 }3 Q6 T$ @password CB20A91BA621CD1C841CA71FEF21EF21
" S( A3 x$ o* e" V. wchar 4 <<<<< ไม่ต้องตั้ง เดียมัน ถาม ของผม ตั้งผมบอท ตัว 4 4 k; a& J3 G' p2 F1 ]6 Y

) I9 c! A2 [6 @. g+ J/ Z#storageAuto_password # N4 Q/ n& x& J- ]

6 h* \8 I+ m& r0 AShare Field and Table
- Q3 b4 S$ p& ?  g0 {field E:\bot\KoreExII 4.8\KoreExII 4.8\fields# t7 `) L8 X+ o5 K' a
tables_path E:\bot\KoreExII 4.8\KoreExII 4.8\tables
+ l& b) x7 c. w3 Q3 s
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 306

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:39:19 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
มีไร ทิ้ง ผม ขอแค่ คำ ขอบคุน ถ้า งง แอท มา 3 i  N1 _8 d2 \: Q8 M
Ny_save3[at]hotmail.com <<<<< SavE นะครับ + ]6 D/ l( i/ b" G/ q' q% {6 J
4 ?2 i7 q1 \- N7 O) V+ _' A3 ]2 _
มี ไร ทิ้ง ผม จะ มา อธีบาย ที่ หลัง
7 m7 j  M$ v- T: l% k) J, e6 S/ F3 ]( x/ H) N( B) b( ?
  • 1Total Joined
  • 1แรงค์
  • 1โกออน
  • 1คะแนนความดี
  • เยี่ยมมากๆ

    kowit2532 แรงค์ +1 โกออน +1 คะแนนความดี +1

soda-ruck   หญิง

Level (เลวเวล) : 1
Rookie F

HP(พลังชีวิต): 0 / 0

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 0 / 11

EXP(ค่าประสบการณ์): 9%

แรงค์
2
โกออน
19
คะแนนความดี
1
โพสต์เมื่อ 2011-7-1 03:03:35 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ช่วย บอกที จิ ตอนที่ ว่าต้อง ใส่ ชื่อเชิฟเว่อร์   เราเล่นเซิฟ ปิกกี้ ง่ะ ขอแบบ ง่ายๆเรยนะค่ะ, \4 {$ v8 Q# ~
- s# C' b8 g; Z- a4 {: I' x) o+ T
nickfeeno   ชาย

Level (เลวเวล) : 2
Rookie E

HP(พลังชีวิต): 0 / 13

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 5 / 145

EXP(ค่าประสบการณ์): 38%

แรงค์
15
โกออน
31
คะแนนความดี
14
โพสต์เมื่อ 2012-7-18 12:48:40 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ขอบใจจิงๆ
psdestiny   ยังไม่ระบุเพศ

Level (เลวเวล) : 2
Rookie E

HP(พลังชีวิต): 0 / 14

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 5 / 221

EXP(ค่าประสบการณ์): 44%

แรงค์
16
โกออน
21
คะแนนความดี
15
โพสต์เมื่อ 2012-8-6 18:14:11 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ฟหกฟหก
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

โทรศัพท์มือถือ|รูปแบบข้อความล้วน|เช่าวิทยุ|Gnv3

GMT+7, 2014-10-31 12:00 , Processed in 0.454584 second(s), 55 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! XXX

© 2001-2011 Gnv3.Net | Develope By Zriticalz

ขึ้นไปด้านบน