Gnv3 Season 2

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ค้นหา
ดู: 14358|ตอบ: 12

วิธี เซต บอท [เถื่อน/จริง] หา ip อ่านแล้วน่าจะเปนลองดู [คัดลอกลิงก์]

savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 282

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:08:01 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
# y% f: o# O1 F3 {- o  {
วิธี เซ็ต บอท เถื่อน นะ ครับ ผม ขอ แนะนำ OPKwin นะ ครับ * @  q( ]+ \& ?+ v+ f
1. เซ็ต ใน control* [สำคัญมาก เซตผิดบอท เอ๋อ]
! H$ `  ~; N, Bตัวหลัก ๆ ของ ใน control ที่ต้องเซต คือ # i0 W4 E& @! e' |( R; D
1.1  config นี้***โคตร สำคัญ เซ็ต จุด save ไอดี/พาส ที่ๆเราให้บอท ไป สกิล แอนตี้บอท
$ x; O7 }8 _3 G6 X% [1.2  items_control นี้*** ก็สำคัญ สำหรับคนที่ ไม่ต้องการขยะ ย้ำ ไม่ ต้อง การ ขยะนะ # T1 g: R3 E5 ]; m1 w
1.3  timeouts นี้*** ก็สำคัญ จะรวย ไม่ รวย อยู่กับ ไอดี 4 R1 B" a8 k( I5 W) ^" q8 o5 @
! e2 t, ?3 K( i0 \8 H. @& C% h
1.1 [conFiG] การ เซ็ต 3 `$ ?. C8 D. u8 q1 d% V' u' ^* [
4 I+ A! @6 J" ?( c1 A
เรา จะ ใส่ไอดี ไอพีเซิฟ เราจ้อง เปลียนที่ % a) P$ q0 A+ P% V

8 Z7 Q$ C+ v" hmaster <<<<< ไอพี หาได้ จาก servers อยู่ ใน tables <<< ผมบอก อีกที่
6 Y* m& X) f- g2 }1 D+ l3 X: Pserver 0 <<<<< ตั้งไว้ที่ 0 ; g8 L) i$ V. ]1 D$ E
username <<<<< ใส่ ไอดี เช่น 1111 ไร แบบนี้ ง่าย ๆ ไอดี ที่ บอท * T" i9 m' _3 a1 d
password <<<< พาส ไม่ต้อง บอก คงรู้
  f6 j/ S3 c7 ?loginPinCode <<<< ผมไม่รู้เหมือนกัน ไม่ เคย ตั้ง) Z- d; {! I9 u4 y' a5 M$ s
char <<<< นี้ ตัว ละครที่ ให้ บอท ถ้าเรา ไม่ รู้ ก็ ไม่ ทาม ไรมัน เดียวมันถาม ตอนเรา เปิด บอท
% t. k% h9 D. _** <<<<< ไม่แนะ นำให้ ใช้ นะ $ M9 L- R- x; O$ Z- Q3 f* E

4 a* W% [5 l7 B, y! u, v) x& |เซต map Fild map save ' N5 T5 M( B, }  z& S
alias_heal sp 28 <<<< งง-*-7 P! z  [3 v5 D. H- P
5 W" [6 ^9 ]8 k) {
allowedMaps jawaii,pay_fild11 <<<<< อย่าเช่น ผมเซฟ ที่ jawaii "ป หา obb ที่ พายอน ไร แบบนี้
; m* T/ [, Q" \3 Y7 {* X1 t1 o2 uallowedMaps_reaction 0 <<<<< อันนี้ ผม ก็ไม่รู้คือไร, k2 J+ \5 f! B; w6 \) l

2 j5 h9 A1 n  B5 J0 F+ S  X! nsaveMap jawaii <<<<<< เมืองที่เราเซฟ นะ งับ  
1 ~8 z/ Z- J# v' Y# A8 fsaveMap_warpToBuyOrSell 13 x& H+ C0 c" [0 w+ o
saveMap_warpChatCommand @load <<<< คำสั่ง กลับ เมือง ใน เถื่อน เปน @load เซิฟจิง ใช้ อีกตัว 1 เปน Koreexill 4.8 นะ 9 N3 m/ k% {/ B0 P6 T* t1 g

) G# v& D: c: H( v( slockMap pay_fild11 <<<<  map ที่เรา บอท. s1 b- M; a" ]
lockMap_x    <<<<<<<  พิกัด
5 I3 z- V) l  S7 }% V8 g2 blockMap_y    <<<<<<<  หา พิกัด ให้เรา เข้า ro แล้ว กด /where เช่น payon_fild(pay_fild11) 20,211,142 เอา 2 ตัวหลังใส่5 K1 Z/ p8 R1 p; S) l
lockMap_randX <<<< ไม่ค้องใส่นะครับ6 W; Z. w; c+ X* D( {# d
lockMap_randY <<<< ไม่ต้องใส่นะครับ
1 J6 u" @: {3 c# A! @9 g4 H; B
& Y* N/ L3 `+ i7 t/ K. G! B! K6 r8 P  p0 t. ^
เซต แอนตี้ บอท ถ้าบอท ถาม ตัวเลข สูง ต่ำ เรียงสูงตุ่ำ ไรแบบนี้ ก็อบ ไป ใส่นะครับ แบบอื่น ทิ้งไว้ผมหามาให้ & ]. c) }1 q% e4 L( I+ O
reactOnNPC talk resp @resp(/^Dungeons|^Gonryun|1/) {
6 V- Y8 Q. C& c' r        respIgnoreColor 1
8 W3 ~. w8 u3 W( s3 b6 N. H; Q- L        type responses5 j. I9 }/ s; y
        debug 0. M  T- ]1 B" y$ J+ ^8 s2 Y  x$ t; `
        msg_0 /NPC/i
7 D/ Y# x5 N5 ?; O+ L( R0 R}
* p% M' B+ E5 q  L8 {" P3 N5 ~
reactOnNPC {
1 f# f/ x# I! ?* P! d5 Z5 h3 E% J        type number, C$ L7 b9 _; _  `9 k8 `
        debug 0
& ]* G7 j7 u" I  v+ [) ^        msg_0 /bot|8|@|0|O|การประเมินผล|ตรวจสอบ|=======|vannova|#####|ไม่มีคำตอบที่ถูก/i- l& {2 ]0 z+ _. ]
}
5 l5 u1 X7 j( JreactOnNPC {
1 J& ~; H. r* r2 ~: X0 _. `( b; C1 m        type text! [# ^2 K' C2 |; ?( t
        debug 08 ~3 @- m8 l4 ^' }- i5 T
        msg_0 /bot|8|@|0|O|การประเมินผล|ตรวจสอบ|=======|vannova|#####|ไม่มีคำตอบที่ถูก/i" u3 m" z! o9 u5 |8 G0 i- N' F
}7 @+ L- I$ E6 a5 ~% y& o

3 A+ G* b( H- l+ WreactOnNPC talk num @eval(#2~1 #2~2 #2~3) {5 J, l; M1 E( P6 V8 l! q
        type number6 ]' Y: f' L% `* F5 B# f: q- g$ q/ A1 q
        msg_0 /Superman/i) H( o# d, I3 Z6 O6 n- z
}
& N" C$ p6 m' i; p6 z$ A, F" A0 k4 K" z7 D# r
เซต คอนฟิน คงหมดแล้ว มา ต่อ ไป เลย " N( {5 w7 _6 y  q

& Z3 _0 P  e+ d7 e2 I' R& M1.2 items_control คำสัญ ที่ เรา ต้อง การ ไร 7 ^1 I# R% x7 x% O; n% F2 {4 l
เช่น
8 {0 Y" c5 L& q1 A: w6 U" R. u' C( V( G8 X$ L$ L+ b
all 0 0 1 <<<<< ทุกอย่าง 0 ตัว 1 คือใว้ในตัว 0 ตัว 2  เก็บไว้ใน คาฟ่า 0 ตัว 3 ขาย หะ
' @) m2 N6 F5 h; \# A# n+ vTCG Card 0 1 0 <<<< นี้ ผม เซตใว้ เซิฟ จุ หา tcg ครับ นี้ เกบใน คาฟ่า 8 \3 H' c* A! g( x3 |0 p
Warp 0 0 0 <<<<< ตั้งไว้เชย ๆ - - / ]) [4 t1 ]" [. o- o
Ifrit 0 1 0 <<<<< เซต แบบเรา ต้อง การ ของ ไร & E' S7 `3 ]) ~/ v$ e& |: s
Yggdrasilberry 100 1 0 <<<< ใว้ ใน ตัว บอท ครับ นี้ เปน ดอกเหลืองใว้ใน ตัว 1008 ]9 ]2 @+ p* t
Fire Arrow 1000 0 1 <<<< นูไฟ 1000 7 m" ?4 Z$ J% n* l$ H  z
Silver Arrow 1000 0 1
& w, M  ~" c7 x6 v6 RStone Arrow 1000 0 1
5 \# m+ e6 P7 e; d8 TCrystal Arrow 1000 0 1
5 I$ Q9 S' S8 M# A& n+ kArrow of Wind 1000 0 17 R; z8 R" _3 \, \/ ?$ Q+ t1 Q1 l
Fly Wing 500 0 1 <<<< วิง 500 ไร แบบ นี้ ละ งับ
0 a3 H) o8 ^5 Y2 V' [+ d7 X; _* K# S  i# e+ H4 K$ V. _
เซต timeout [จะรวยจะจนก็ต้องนี้ละ] แบบนี้ ผม เซตไว้แล้ว มันจะ บอท เปน เวลา 5 ช.ม. เรา ออก 1 นาที เรา เข้าใหม่ นะ * d* S+ @& y9 c) I; E
% u% `+ e& @& d
ก็ คือ ผม อธิบายไม่ เปน ก็ Coly ไป ใส่เลย
$ y! X# n. v- f( R$ e. P/ I  q% ^& i) b2 A
1.3 timeout + g% m: j9 Y4 {' G& c/ H0 w* ?

, @$ M6 x' v2 Pmaster 12
$ R4 V0 a3 }1 n" qgamelogin 12+ |. S5 k: o' m0 D% a% a( K- R; p' D
charlogin 12% C0 x# o$ ^: l: ]0 I
maplogin 50
4 w; ^* K5 Z+ l; `! C' O6 oplay 25' L' c/ K( V) `# l. t9 j
# When disconnected, wait x seconds before reconnecting again
; D% d6 P, O* @$ B3 \5 Y% oreconnect 309 W4 G/ O- o2 ~1 ?
macro_delay 0.1
6 i. _8 y* K: E) @
0 |4 p, K/ H" k6 h# Activate AI after x seconds after the map's loaded
, ^; f. p9 \8 aai 0.1
- V% |9 i# f+ c) y8 T% t+ w- A+ m) j( c: c3 D; ]& K
ai_move_retry 0.25
# c  N* ]3 e' j) zai_move_giveup 1
  @1 J6 T5 ^. a- p" X( b
1 z- Y+ V2 |! Z& K, a% r# Send the attack packet every x seconds, if it hasn't been send already
$ K3 _' g7 T! U' jai_attack 0.1
2 K, }: H# h9 Rai_homunculus_attack 0.1
4 `; ]8 K/ z! ]# w/ G
2 s0 b1 K3 p" N5 \6 X+ H# Check for monsters to attack every x seconds
$ n6 `5 a" H6 C; Fai_attack_auto 0.11 i; o# F) R7 \( I. C# M
1 i3 `5 S' ~6 R! q
# Give up attacking a monster if it can't be reached within x seconds
' i# k, Y- \' Hai_attack_giveup 1* n% }: E# O+ I4 R
* O$ a4 z+ p# z4 {! Z/ I
# If you've just kille**onster, and there are no aggressives,
, k/ q! G2 O( ^; i/ Y# and you're not picking up any items, wait x seconds before doing
; |" f5 k- X5 ?# anything else.
: E; J2 Z- p2 Pai_attack_waitAfterKill 0& p8 q. D  |& U/ F+ F+ ]
ai_attack_unstuck 0.5
! A+ i, d9 u0 a+ yai_attack_unfail 0.75* T3 s1 T! }9 j6 C( T

; o0 R# d3 C# V# Pause for the specified number of seconds after taking something,
; r: H, C0 o" L1 O7 `* V* @# b# it increases the interval between taking several items and between
7 s: _- P- l% G( w: F0 U. }# taking the last item and continuing the actions.4 v/ i1 Z; J$ u8 @5 L
ai_items_take_delay 0.11 o7 k$ X4 i! [1 q

7 u! S5 j( e' ^7 M# When your monster died, start checking for loot after x seconds% y0 w$ S8 _* m7 |; H
ai_items_take_start 0.1
( g0 l5 v, f* C6 N& ?, P, T+ m6 y3 W8 k) O0 l9 ~$ q7 H% U; _
# Stop checking for loot x seconds after it has begun checking; d- p& t" |5 R  h
ai_items_take_end 1.53 |0 C) N: M0 p% |6 j9 I( g
' f4 v3 q8 i  i) F0 w$ z" E
# When standing near an item, send the 'take' packet every x seconds until
( [0 f( S( @1 ]/ e5 ?4 u# the item has been taken.
) d8 w4 F& P) e! N$ o  kai_take 0.1+ Q# W; a/ a. O# e$ r  y
- z0 ?. S0 u# p! m% u/ K1 @
# Give up if unable to pickup item after x seconds, ?! a( }9 G5 t7 {
ai_take_giveup 12 A- a( t+ c6 X  F
ai_items_gather_giveup 1
) X5 d0 }0 p6 M2 ~
  N0 Y0 B3 ]( J# Every x seconds, check items for gathering7 g' [2 ~5 C. \. r! R
ai_items_gather_auto 0.1
6 ^5 i% u% u; {' o9 u' h: k! o% d/ y8 P% k  a7 Q8 V2 K3 j1 y
# Only gather items that have been more than x seconds on screen+ L0 c7 ~( T& j$ ?: O* C+ W
ai_items_gather_start 0.1
( f( I- V( Z4 i- v
$ S4 G* _9 G  I- o1 P6 ^0 Zai_follow_lost_end 5
: o6 w9 L2 \1 w# R; _# cai_getInfo 12 k* v: f! Y- M1 U
ai_thanks_set 8( q& T8 B/ u% P' t" R
ai_dealAuto 3
" F! ~; z) _- \; a# E7 l& `: x8 vai_dealAutoCancel 5, i0 `' x1 b$ }- r- c
ai_partyAutoDeny 3( j" M, c/ J3 Z) \1 \6 T
ai_guildAutoDeny 3
3 \: _* L) S+ y9 t+ uai_dead_respawn 1% p* {& G" e' z
ai_wipe_old 200
& x" B1 l; g2 j2 D0 Qai_wipe_check 30% H& ]% O. ?( f
. U3 I5 ~9 X7 S; a: \
# Send the sit/stand packet at most every x second
) ^3 d" F& E* Y4 t3 C5 vai_sit 3
: M, F5 }; |1 U* B+ P) a, G# Sit after having idled for x seconds
1 v! v" N& z0 z9 f  E9 n5 l. C8 Mai_sit_idle 10
8 o# m' q9 \# w* y2 r+ q: B5 e& e# Stand after x seconds, after having typed the 'stand' command
& S/ C5 _+ [* }+ ~ai_stand_wait 0
' G; T8 ?* h( t- f, ^' P# Sit after x seconds, after having typed the "sit" command8 o2 `/ N8 H5 _5 k% |# ?
ai_sit_wait 1, r. e( o! O$ q  e
# If there are non-party players around and you are to stand up due to the1 K: M, w6 \& w- |$ r3 g
# hp/sp sufficiency, do so when the specified number of seconds elapsed  Q2 z% M' A# D: H- K
ai_safe_stand_up 2( {9 l: r; _3 V: S) [5 |

* u2 U8 v+ j- I6 D9 C+ n9 V( Gai_skill_use_giveup 0.1
1 \# w4 \; ~( t6 H& t( O, Cai_item_use_auto 0.1
2 ?! k0 d( ?  e8 G1 V3 [+ H, G% F% \ai_item_equip_auto 0.1
) b5 ?  P: N" [! H6 kai_equipAuto_skilluse_giveup 3
) S% ]6 `, r. X( Oai_equip_giveup 26 j$ i. m5 T: Y/ E! [) {7 ~! g

0 M; J; W" Z- Y: l6 U% dai_teleport 0.15 j$ A/ J* a+ r. U# D. ^
ai_teleport_search 0.20 _: L. |) G2 A2 ?: \% j+ y6 F
ai_teleport_away 0.1
0 s( @: y8 |+ H/ P0 T. v4 {ai_teleport_idle 0.1
2 c8 _" y+ X! j& jai_teleport_portal 0.5
* v" ?- U% x! }4 l+ Vai_teleport_hp 0.1
6 u5 G# z& c& G  U3 N4 tai_teleport_safe_force 120/ ~# a* G* h' V: [, @7 E6 {' ^
1 {8 z  G6 [% l0 ^, D% @8 f  X8 E% l
ai_teleport_retry 1
. r' d4 I( p5 q7 p7 ]5 G) sai_teleport_delay 1
6 }+ r. x) K7 _+ X* l- x! }
; I/ S1 V5 b* X# g# You probably don't ever have to change the following timeouts
2 C- k0 _4 |( z: B# V" mai_route_calcRoute 0.1& r$ E, X& i8 Z7 E  B8 ~
ai_route_npcTalk 1
+ t. j2 A% z* E1 J# j
4 J- S; S0 {2 d, X" rai_buyAuto 0.1
2 O* ]" J0 {) _ai_buyAuto_giveup 39 n) A0 p8 A0 U# C
ai_buyAuto_wait 0.1
5 N: D' V, X" W% yai_buyAuto_wait_buy 0.2) D4 z6 N4 t/ A7 R2 T

' j' @0 G6 g; l' Q5 {ai_sellAuto 0.1/ \* M6 E& g' r$ m& D) ^. f
ai_sellAuto_giveup 3
# X+ v2 d' ]9 t% M6 o7 Wai_storageAuto 0.1& S3 x) p/ \2 c3 H  a$ H
ai_storageAuto_giveup 3
( J6 h* a- n. W0 S6 D3 G# delay between sending cart item add/get packets7 A5 F! H" q' b; q. [2 t2 p6 s
ai_cartAuto 0.158 K+ |2 m/ k7 H) S; Y4 [+ {1 n
8 l; V3 Z; N4 P
# delay between checking if we need to do any cartAuto functions# q+ b& D  |4 d+ K. m* I
ai_cartAutoCheck 2. d0 @8 ~" Z+ w7 I
ai_avoidcheck 0.5
, C% d9 {* G3 H0 t4 g7 ]0 @ai_shop 35 H; I, i6 S% V4 \1 k3 q+ G. p7 w

5 {* ]# F- j: |% V# ~# d# delay before starting escape sequence" ?7 a! T$ w2 y, _. ^- h+ S; r
ai_route_escape 8
' P/ J, k) j, g1 A; @/ L0 N2 `( O
& v8 A$ `7 E9 ^5 j0 \! `# Don't change the following timeouts!
( c" ?0 f, r1 z  Lai_sync 12/ m( R* [. M; V& X
- S: x* d: _7 V2 y
ai_npcTalk 0.5/ L, ?1 _  h- f9 I( U' Z; Z
injectSync 5
& S/ G3 A! u) V  BinjectKeepAlive 123 j$ Z  ~8 O9 v/ \
welcomeText 47 F  d$ w8 P. x7 ?# X
patchserver 120
: C* f& V5 O" k5 {: g+ I# j5 f* h$ w8 e. W. ]' e0 ?
เดียว ผม จะ ลง ทู้ ใหม่ รอ แปป นะ ครับ
, I( o& m6 I" Y6 u( R  
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 282

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:14:00 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
                                                ต่อ ไป ก็ tables <<<<< เอา ไอพี + m" q- Y8 y; @& _" a
หา ไอพี ใช้ weppro <<<< โปรแกรมนี้ ละ ดี สุด ละ
$ S1 f% P& z5 m7 gหา ชื่อ เซิฟ ต่าง เข้า ไปที่ servers สำหรับ คน ที่มี ดู ที่ ไอพี 5 a# F5 h. r- n3 E
เช่น , s) d* ?" s3 r2 L: n
; p$ Y9 f: F. E+ L
[Thaikore] <<<<< ชื่อเซิฟเวอร์ [ อันนี้ เปนใส่ใน Config ] ไม่ดู ต้องไหนดู อันบน  
3 ?) P8 O' T. }* x+ W- xip p1server.com <<<<< ip เซิฟ
& }+ ~$ G3 O) g, n. Vport 6946 <<<<< port มัน
  z3 G# \# M( u+ `7 uversion 224 i; G! e6 {4 _! W/ e
master_version 10
! K4 H, N. b/ x9 p. f, rcharBlockSize 108: d, @& R+ W' W3 A9 C
serverType 8_4
1 ]  q) v  Z9 d/ lserverEncoding Thai$ o1 D* `2 R% `' @+ G
recvpackets recvpackets.txt
  v4 ~. @: l+ q' o- ^0 |2 F+ S
6 O( T) w, ], A8 v" F' Mweppro <<<< เว็บนี้ หาไง ง่าย อยู่ใน บอร์ด ro หาเรา เลย มี อยู่ละ ผม เหน อยู่ ' G* \- G4 f- P9 S: ~. m

6 H# j& l2 s6 q0 O. N: Oเดียวผม ต่อ
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 282

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:20:36 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ro จิง <<<< Ro [ จริง นะ ]
2 K, Z" L3 `& D3 y3 Qเซต ง่าย ๆ มี กว่า เถื่อน เยอะ มาก
3 b- Q/ y7 ^+ r
7 J5 S" c: t% W1 WBot Koeexii 4.8
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
  S# f& ^/ g- J. D4 o. q
+ K/ o! G1 |3 D# o% j8 P
BOt OPKwin  
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^

. Y, s9 W  W* M  ~4 x6 O
4 b0 C) o2 ]4 w: a/ @" m2 ^2 Rเซต ง่าย สาท COnfig $ }+ W5 |' j7 n' n
1.1 ConFig บอก แบบ แปล แล้ว กัน 7 {+ @# P& Z% R, z5 w% w. P1 M
. y9 k) s4 R$ X5 Z. a: y
waypoint 0
1 i' E5 J. k6 s, ^: o/ w
% ]& g& L" Y! A6 |4 K- y9 J' KkillSteal 0
$ \) A2 h; C! O, XrelogIfStripped 1' K+ K6 s! A9 u; C- B1 {" Q" ?
; K; d& W3 S, a4 ~# u, j2 Q* M
attackMaxRouteDistance 25, F& D2 w7 l/ R
attackMaxRouteTime 8' ^' H  M2 J2 j
attackOnRouteSkipMonsters 1" K$ O) V" O& j+ g2 B
attackAuto 2 <<<< ไม่รู้วะ **-**# U# Z7 E: W7 y; I  p* D; J
attackDistance 3( Q) j4 R+ J! {, o$ h* t' K
attackCheckRoute 0% y; R% Q& W9 s) x7 A7 L9 K
attackUseWeapon 1 <<<< ใช้ อาวุร กด 1 ใช้ เวท กด 0 + [& k% ~+ d9 [1 V
attackTimeout 8 <<<< ถ้าแลด ตั้ง 100% K: F7 v0 j7 l, u# G

( q$ E! \5 L7 b5 ?1 U2 ]/ RcounterAttack 09 {" e9 C1 z9 H! W+ b) Z
switchToAttackCaster 04 S7 P  b/ s+ f  U& y

% r# M  c, |4 g+ J! e) z- D7 i2 j8 `( a6 g1 _/ v% A( L" J/ h8 C
route_randomWalk 1 <<<< ให้บอท เดิน บอท ดูด กด 0
) L! r; }% F% S# Lroute_randomWalk_maxRouteTime 5 <<<< ให้ยิงกี่ช่อง
$ f8 {; }% y/ B0 H; o' ]route_step 10 <<<< ตั้งไว้ที่ 10
7 H% E0 `- @; g8 \1 Q
* L: z+ ]$ M! k0 I* l: x$ W, d8 v0 q8 [1 m$ i
maplimit 04 {+ n# O' t' r, H5 V
MapThreat_disconnect sec_pri
: _) K$ r9 l% {! q6 l6 t' B4 C0 S0 _& q
saveMap payon <<<<< เมืองเซฟ
1 O. |2 D4 q" v: EsaveMap_warpToNotInMaps
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 282

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:21:57 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
lockMap pay_fild02 <<<< เมืองที่ ไป
3 t2 o+ {# T8 H+ ]) S; R  U- \4 klockMap_warpTo 1 Y* q1 x2 Q, K9 }1 o! B0 U
lockMap_warpToNotInMaps : F- n, \3 J. q, X3 D# N
lockMap_dunTele
3 E( ^; r( J% ~lockMap_route ' d/ a* a( v5 T! ?
lockMap_routeType 0 <<<< วิงหาจุดวาป ro จิง เดินดีกว่า เสียดายเงิน # J5 ~9 o3 c0 K& d* b
lockMap_x
& T+ U1 A4 V3 Y. @  e% llockMap_y / Y: Q; N' B1 {& e. ^
lockMap_rand - j+ U# O8 H1 R( D  m
lockMap_rand_x & x" |: V0 t* T1 V& N) j$ a
lockMap_rand_y
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 282

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:25:30 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
buyAuto_0  <<<<< buy ของ ก็ คือ ซื้อ ของ - - 3 p2 t$ @5 ]& [$ y1 w
buyAuto_0_minAmount 1 <<<< ถ้าเหลือเท่าที่เราตั้งมันจะกลับมาซื้อ ! C2 _/ Z5 v5 N3 l6 N/ L1 W' e
buyAuto_0_maxAmount 10  <<<< ซื้อกี่อันให้ มัน ใช้
- s! R! r  @8 a: \# _, f. X; UbuyAuto_0_maxCartAmount 0" M# G8 D7 f6 G" N4 n
buyAuto_0_passive 0
7 ~1 p$ d* e0 e* w2 o) D7 D8 B: b: a( Q  W% e" y5 D* [
buyAuto_1  <<<< เหมือน กัน อันที่สอง ใส่ อย่างอืน เช่น อันบน เรด อันนี้ วิง1 {/ ~+ h5 A) B/ N6 z8 c4 }0 G6 p
buyAuto_1_minAmount 1; i' p$ a3 J/ S
buyAuto_1_maxAmount 10
0 b6 |/ z& K: m% ybuyAuto_1_maxCartAmount 0: R* z& A) P% x
buyAuto_1_passive 0
: _( R. Z3 O2 o; ^* L
. z- M) S0 [: M/ s/ |getAuto_0  <<<< เอาของจาก คาฟ่า
5 e3 p! {; W5 G( ]! q. T' u: AgetAuto_0_minAmount 1 <<< น้อยกี่อัน9 b- E/ m- ]0 I/ g% C. Q
getAuto_0_maxAmount 10 <<<< เอามาก เท่าไหร่
: j+ D- w" W$ ?* ~getAuto_0_maxCartAmount 0
5 x/ w1 X$ n$ Y4 Z0 i! UgetAuto_0_passive 0
7 s; o( _/ y* R! k1 E3 G- d. G& k! j1 g
getAuto_1 <<<<< เหมือน ซื้อ บน เอา เรด นี้ ก็ วิง - - . L9 _% i6 z1 X8 y
getAuto_1_minAmount 1
$ v! c. p' y3 K" hgetAuto_1_maxAmount 10' D# e: d' @# U; ^
getAuto_1_maxCartAmount 0, O; r( S( l2 ~! L* b
getAuto_1_passive 0
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 282

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:37:12 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
user_control <<<< อยู่ใน Control & L9 A6 N# U0 g! Y" T5 X! X. D$ i
- V% a  g& y$ g# |0 ^
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^

' A1 }/ {& J9 ]: m' ?  I. dThanks:
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
[/SIZE]$ t/ K3 _* U2 v0 v& e
3 d2 L8 c0 F3 H% F  z
เข้า ไปเซต แบบนี้
/ ^" q4 u; Q, K4 I; f4 iversion 240 x4 l& K3 ~! M; P& S7 H
#24 = main server, 5 = Sakray server
: O& l) u6 y6 _5 s. Y7 }- D7 A#31= Valkyrie 24 }7 _; h& K! G8 _; @
* \, \' f5 X/ G+ l, e2 T
master 3 <<<< เซิฟ ฟรี
6 h! w# @7 M) l% _7 sserver 0& x$ h( V; ?7 M- ]+ d
secure 3 <<<< ผมเล่น yoyo 8 ~: ]5 Z- i. p7 O3 z" T' X
: W0 ~# i: U0 j
secure_account
& ]. n) L, K& A! p' U' }9 |/ B) p" C#Acc of sakray
0 }, ^+ J' ^! i3 X  E
; ~+ t4 d3 s1 }/ ~Episode11
( x3 B$ {# ?5 [serverType 0# p* l7 e& A( f) u
#0 = main server and Sakray, 2 = valkyrie server
2 Q$ I* |1 c) k, i: D; d( [( h' I# E; O- X3 X
username savedow00 <<<< id เรา ' Q' s) T7 S4 ?1 y. v
password CB20A91BA621CD1C841CA71FEF21EF21
! v$ b+ a* G" T' Xchar 4 <<<<< ไม่ต้องตั้ง เดียมัน ถาม ของผม ตั้งผมบอท ตัว 4   J9 _, U( j1 b- L- L
  s7 Y7 {+ ]2 O! [7 O7 d6 v, E" E
#storageAuto_password + N3 m/ m! h% P+ p" W- U' P( l. v

$ o. J* g' \: kShare Field and Table' D% A1 p3 l+ k8 P$ V
field E:\bot\KoreExII 4.8\KoreExII 4.8\fields
/ ?3 F6 }9 u8 Utables_path E:\bot\KoreExII 4.8\KoreExII 4.8\tables
4 Z) z5 r4 d5 e) J' `
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 282

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:39:19 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
มีไร ทิ้ง ผม ขอแค่ คำ ขอบคุน ถ้า งง แอท มา
1 S6 v% J% e2 O9 sNy_save3[at]hotmail.com <<<<< SavE นะครับ 8 O; f2 ]8 o' A9 ?

/ k% e  S- O4 Q" Pมี ไร ทิ้ง ผม จะ มา อธีบาย ที่ หลัง
* A* U4 v5 d* V$ R9 x0 o+ K; }* I5 G
! X2 y5 ?, k7 N: k9 v" x' D
  • 1Total Joined
  • 1แรงค์
  • 1โกออน
  • 1คะแนนความดี
  • เยี่ยมมากๆ

    kowit2532 แรงค์ +1 โกออน +1 คะแนนความดี +1

soda-ruck   หญิง

Level (เลวเวล) : 1
Rookie F

HP(พลังชีวิต): 0 / 0

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 0 / 10

EXP(ค่าประสบการณ์): 9%

แรงค์
2
โกออน
19
คะแนนความดี
1
โพสต์เมื่อ 2011-7-1 03:03:35 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ช่วย บอกที จิ ตอนที่ ว่าต้อง ใส่ ชื่อเชิฟเว่อร์   เราเล่นเซิฟ ปิกกี้ ง่ะ ขอแบบ ง่ายๆเรยนะค่ะ, A; L- Z: C9 P# J2 m

2 a3 N3 B- `" @+ r7 x6 r6 O
nickfeeno   ชาย

Level (เลวเวล) : 2
Rookie E

HP(พลังชีวิต): 0 / 13

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 5 / 129

EXP(ค่าประสบการณ์): 38%

แรงค์
15
โกออน
31
คะแนนความดี
14
โพสต์เมื่อ 2012-7-18 12:48:40 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ขอบใจจิงๆ
psdestiny   ยังไม่ระบุเพศ

Level (เลวเวล) : 2
Rookie E

HP(พลังชีวิต): 0 / 14

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 5 / 204

EXP(ค่าประสบการณ์): 44%

แรงค์
16
โกออน
21
คะแนนความดี
15
โพสต์เมื่อ 2012-8-6 18:14:11 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ฟหกฟหก
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

โทรศัพท์มือถือ|รูปแบบข้อความล้วน|เช่าวิทยุ|Gnv3

GMT+7, 2014-7-11 07:02 , Processed in 0.432995 second(s), 55 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! XXX

© 2001-2011 Gnv3.Net | Develope By Zriticalz

ขึ้นไปด้านบน