Gnv3 Season 2

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ค้นหา
ดู: 15670|ตอบ: 12

วิธี เซต บอท [เถื่อน/จริง] หา ip อ่านแล้วน่าจะเปนลองดู [คัดลอกลิงก์]

savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 316

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:08:01 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
& P2 B  Y3 [( ^% o5 E3 h- I
วิธี เซ็ต บอท เถื่อน นะ ครับ ผม ขอ แนะนำ OPKwin นะ ครับ / E2 h6 Z; [9 ^0 j5 O9 t' T
1. เซ็ต ใน control* [สำคัญมาก เซตผิดบอท เอ๋อ]
% {) N! d1 ]+ L  X4 _ตัวหลัก ๆ ของ ใน control ที่ต้องเซต คือ
4 M. Z8 @! M2 O5 w1.1  config นี้***โคตร สำคัญ เซ็ต จุด save ไอดี/พาส ที่ๆเราให้บอท ไป สกิล แอนตี้บอท7 n) r% O4 a. t& Y% P
1.2  items_control นี้*** ก็สำคัญ สำหรับคนที่ ไม่ต้องการขยะ ย้ำ ไม่ ต้อง การ ขยะนะ : I0 n3 ~! `7 D3 H
1.3  timeouts นี้*** ก็สำคัญ จะรวย ไม่ รวย อยู่กับ ไอดี " _, v  q- z' e. N& W( r% @; a$ Q

8 Q$ {! l7 g2 ^8 o1.1 [conFiG] การ เซ็ต
" t. a0 B3 V, p1 P" Y4 }6 D' F5 [7 c( x" Z& k: q0 F7 I
เรา จะ ใส่ไอดี ไอพีเซิฟ เราจ้อง เปลียนที่
& U5 k( O  H& Z, R# N. R7 N0 ?+ F# H* G
master <<<<< ไอพี หาได้ จาก servers อยู่ ใน tables <<< ผมบอก อีกที่ + j3 \1 D" M! z3 f: k  s
server 0 <<<<< ตั้งไว้ที่ 0
4 Y% \3 c" ^4 busername <<<<< ใส่ ไอดี เช่น 1111 ไร แบบนี้ ง่าย ๆ ไอดี ที่ บอท
& K; x4 R+ s; D$ K. o, T3 ipassword <<<< พาส ไม่ต้อง บอก คงรู้
/ z, g4 F8 C; ^! S; l: LloginPinCode <<<< ผมไม่รู้เหมือนกัน ไม่ เคย ตั้ง4 C! a7 g4 g" G, v$ m
char <<<< นี้ ตัว ละครที่ ให้ บอท ถ้าเรา ไม่ รู้ ก็ ไม่ ทาม ไรมัน เดียวมันถาม ตอนเรา เปิด บอท
) N! J9 m8 _# @** <<<<< ไม่แนะ นำให้ ใช้ นะ
: u7 A3 S% c4 y% \/ x( k
, a* V& ~$ s5 _- Hเซต map Fild map save
% Q9 g3 a5 l. p. Walias_heal sp 28 <<<< งง-*-
) b, W' @% |& I- r$ S: n: D! r; Z& @. Q9 L- ^. N3 U
allowedMaps jawaii,pay_fild11 <<<<< อย่าเช่น ผมเซฟ ที่ jawaii "ป หา obb ที่ พายอน ไร แบบนี้   b5 }9 |5 J) S9 b2 M
allowedMaps_reaction 0 <<<<< อันนี้ ผม ก็ไม่รู้คือไร
7 V7 r7 G3 J$ `& b! H! p$ L$ I7 v' n3 m' A: {4 u$ u7 s
saveMap jawaii <<<<<< เมืองที่เราเซฟ นะ งับ  
1 m9 f6 C0 I0 g' P7 TsaveMap_warpToBuyOrSell 1* G8 c( J; _% O. m- w
saveMap_warpChatCommand @load <<<< คำสั่ง กลับ เมือง ใน เถื่อน เปน @load เซิฟจิง ใช้ อีกตัว 1 เปน Koreexill 4.8 นะ
2 n0 b! H. {. X% x/ \1 Q* Q: Y# |+ `$ C3 p6 L! c
lockMap pay_fild11 <<<<  map ที่เรา บอท* _- b! |& y" p8 w7 F; l4 }" E
lockMap_x    <<<<<<<  พิกัด
+ F4 l0 i0 ?5 j! }lockMap_y    <<<<<<<  หา พิกัด ให้เรา เข้า ro แล้ว กด /where เช่น payon_fild(pay_fild11) 20,211,142 เอา 2 ตัวหลังใส่. N* Q9 D/ |% w7 c8 i+ T# n
lockMap_randX <<<< ไม่ค้องใส่นะครับ
! r6 e% ~: ]% u! U9 B" _* H& J+ h, K2 G2 N& AlockMap_randY <<<< ไม่ต้องใส่นะครับ 3 T' g3 x6 E; Y* ~

. D$ X3 h* u' A! I6 _( I" K8 a: `
- p) w% z7 S8 `9 ?/ Pเซต แอนตี้ บอท ถ้าบอท ถาม ตัวเลข สูง ต่ำ เรียงสูงตุ่ำ ไรแบบนี้ ก็อบ ไป ใส่นะครับ แบบอื่น ทิ้งไว้ผมหามาให้ 4 r* B* r/ e" l% ~" y9 W# Y
reactOnNPC talk resp @resp(/^Dungeons|^Gonryun|1/) {: p* E5 j' @4 q8 e+ e1 w
        respIgnoreColor 1
* ~" A5 w- h. P; }; X2 I" S& \        type responses
' f5 u: }0 v8 h# [0 t. Z! [        debug 0
! A, p6 j* y& z1 ~/ E( q( ^        msg_0 /NPC/i
6 j( j, q" `& E0 Y( q; [}
$ @7 ^4 g' w  O) W' P4 A# ~4 {% p9 |2 N) W& ~1 _1 Z9 _
reactOnNPC {; h1 F" k. I, K7 C' Q
        type number
- \8 t# c8 ?0 m+ r, _        debug 03 N4 d5 H" w; P* E
        msg_0 /bot|8|@|0|O|การประเมินผล|ตรวจสอบ|=======|vannova|#####|ไม่มีคำตอบที่ถูก/i" R& S6 k( ]2 ?( _7 p) H! t$ p, \
}
& O: h$ W+ [8 _' [5 |reactOnNPC {, X9 h; `8 h% |4 T
        type text
0 M2 u3 S( v) P: K        debug 0; a  i# V6 i2 [( Z
        msg_0 /bot|8|@|0|O|การประเมินผล|ตรวจสอบ|=======|vannova|#####|ไม่มีคำตอบที่ถูก/i
7 |2 u) X. s0 `# q}$ s4 j3 ^( L; m5 D7 [$ c

0 b4 t$ r9 W/ ?# y& V) {/ QreactOnNPC talk num @eval(#2~1 #2~2 #2~3) {% x6 R; q5 A7 s
        type number" K. F4 d3 l9 p4 F1 E* @
        msg_0 /Superman/i) d- m/ I( a. n& Z' I
}* l; s* Y( y0 l6 X
9 V& b6 h, s6 K' C
เซต คอนฟิน คงหมดแล้ว มา ต่อ ไป เลย
" e" @/ ]6 l- _
, ^4 X) {( f- n/ C1.2 items_control คำสัญ ที่ เรา ต้อง การ ไร
' w! u. H+ h- @' v  {& p0 h9 y: A' Rเช่น
/ o6 p% F# ^5 e) {' ]# ^  M+ P( I( w' K6 U
all 0 0 1 <<<<< ทุกอย่าง 0 ตัว 1 คือใว้ในตัว 0 ตัว 2  เก็บไว้ใน คาฟ่า 0 ตัว 3 ขาย หะ % j" i4 O" o3 z  ]0 k  e- J
TCG Card 0 1 0 <<<< นี้ ผม เซตใว้ เซิฟ จุ หา tcg ครับ นี้ เกบใน คาฟ่า 3 h0 x: D8 l" {- g# h
Warp 0 0 0 <<<<< ตั้งไว้เชย ๆ - - # o, T2 j- [' Z1 L& }1 P
Ifrit 0 1 0 <<<<< เซต แบบเรา ต้อง การ ของ ไร 7 m& b! i2 @. ~
Yggdrasilberry 100 1 0 <<<< ใว้ ใน ตัว บอท ครับ นี้ เปน ดอกเหลืองใว้ใน ตัว 100
+ N: \( ~% p7 B( Q5 }1 {7 f; KFire Arrow 1000 0 1 <<<< นูไฟ 1000 - F! b, M2 N3 m5 n' Y) _
Silver Arrow 1000 0 1
/ t; t$ n+ V6 V. ]9 a) k- OStone Arrow 1000 0 14 ]% v3 t$ j2 s7 \; q7 s% [$ b
Crystal Arrow 1000 0 1
/ D- C+ G* u' e: a6 o3 aArrow of Wind 1000 0 13 e6 E2 M* j# v7 C6 X! Y
Fly Wing 500 0 1 <<<< วิง 500 ไร แบบ นี้ ละ งับ ' u1 [3 _/ g- Q$ K7 I0 _& A
1 E/ B% c+ ~# Y* \8 K; M% z; f
เซต timeout [จะรวยจะจนก็ต้องนี้ละ] แบบนี้ ผม เซตไว้แล้ว มันจะ บอท เปน เวลา 5 ช.ม. เรา ออก 1 นาที เรา เข้าใหม่ นะ
$ l# N9 a& E, G3 t$ X8 B. |0 M/ I% B1 Y6 W
ก็ คือ ผม อธิบายไม่ เปน ก็ Coly ไป ใส่เลย
/ c. o( p) O6 o, I6 g4 H7 ?  b6 ~8 ~7 H2 B) o/ k
1.3 timeout
# d; @% S5 u% a; p- V  z+ o# ~  ^) Q4 x1 x( b1 G
master 12
6 T( p7 d1 Z' \6 q+ agamelogin 12* b# ]# Z2 h& M, m
charlogin 12
% U. S+ {3 U& T: B( wmaplogin 50
. c# J! @3 f9 Bplay 25
: ?8 E8 Y5 X  x8 i# When disconnected, wait x seconds before reconnecting again* u( p3 ]: h4 k$ l) d) g3 U6 _  \& w
reconnect 30
1 j; M, B0 O( P4 ^3 _macro_delay 0.1
6 V9 [/ h' f. A, x) i! _' q8 M
+ G6 R/ k  |) G( A$ d# Activate AI after x seconds after the map's loaded
4 _6 E( R" K: T5 \ai 0.16 l# `  p3 Z; ~& G2 D

1 k/ m) ~7 D" S1 u: Y! L$ iai_move_retry 0.25; W4 @' i) n# _7 `% D* C
ai_move_giveup 18 e9 N# @: ~$ z

7 t" |6 Y# V4 _. H# q# Send the attack packet every x seconds, if it hasn't been send already; |3 z* T: N. o% A# A1 L; o; ~
ai_attack 0.1
7 C1 _5 F2 J* R) e" R( O* G! O- zai_homunculus_attack 0.1
# @  O$ W1 D3 V  F$ h
0 M+ G4 ]9 Y8 r- C" t1 s# Check for monsters to attack every x seconds
0 \( l, f# }* g; c1 [ai_attack_auto 0.15 |7 M8 X* A5 q+ f' b
# b! H" Q! z/ X( l5 Q
# Give up attacking a monster if it can't be reached within x seconds
6 Z% h& }) t9 T* k: Cai_attack_giveup 1
% Q" M; s* P% s- Z0 {: S# e6 z6 q! @3 v$ k9 N
# If you've just kille**onster, and there are no aggressives,1 s1 v8 o9 `+ p8 L$ o
# and you're not picking up any items, wait x seconds before doing
; ~! ^4 [- I. p, e# ~* p0 H# anything else.& f5 M0 X: a( k3 x% L8 {1 p* X
ai_attack_waitAfterKill 0- k7 v% `! {+ m% |
ai_attack_unstuck 0.5
( r* U! A% S) Wai_attack_unfail 0.75
7 t' r8 Z2 N( ]6 \
8 T5 [$ |/ F6 K+ y1 e: j% _2 {# Pause for the specified number of seconds after taking something,
0 N0 V! N* z& C/ q# it increases the interval between taking several items and between
& M& h, Q+ d  ~8 @' E& e! f& `6 A5 V# taking the last item and continuing the actions.
  L  j! S4 ^  w  }% s$ p4 Nai_items_take_delay 0.1
0 @( Y$ p: c5 V' c
/ U' F7 G# [# Y% a1 Q# When your monster died, start checking for loot after x seconds
2 {% |$ l6 p& O+ Z; k$ Hai_items_take_start 0.1- e/ D1 u; R) f9 U. G$ P. o8 T

9 E6 @! _. t3 B* Z% B' E- @% i* @# Stop checking for loot x seconds after it has begun checking
& I" W) U- C5 ?# wai_items_take_end 1.5( F/ a& H- ]9 y/ N6 Y) E. z
+ h. Y5 K) ?  p6 K. G* Z
# When standing near an item, send the 'take' packet every x seconds until, m; e/ ]/ e) A
# the item has been taken.5 ]/ D3 Z7 W, x# d1 S
ai_take 0.1
) E4 A" {# H' W  p4 m* y% I7 G% d" @, o4 g
# Give up if unable to pickup item after x seconds3 W5 Y+ _6 f% Q$ v# ^
ai_take_giveup 11 b3 F) l5 ]  a& J, ~. _
ai_items_gather_giveup 1
6 l' @$ Z- f5 B# u% W, ~  o3 \
# Every x seconds, check items for gathering
* d3 b. J/ E0 J0 _* ]% }ai_items_gather_auto 0.1
3 G$ e4 `+ h9 U; v- x) i( Q- x/ @/ }7 {! J6 b$ \; r* u9 T( W" a
# Only gather items that have been more than x seconds on screen) {8 Y) B8 Z. @3 z1 Q0 v
ai_items_gather_start 0.12 d; V5 O5 B) |( @3 j
( h8 N! ~, i- o* D$ u
ai_follow_lost_end 5
2 H+ t. u  n& l' l# E; \# m" z% Yai_getInfo 1- M/ E/ v# a  m: N; r
ai_thanks_set 8% m  ^/ T0 O6 \& _( d3 V; E
ai_dealAuto 38 Z4 l! p+ H4 M4 M
ai_dealAutoCancel 5; M# K* p8 ^9 [2 `& ], s: Y
ai_partyAutoDeny 3, p% h4 `, l* V/ ?
ai_guildAutoDeny 3
: @& h6 f" _4 b3 u) Bai_dead_respawn 1
9 G3 J' T* e/ \: V+ s) a5 I3 Bai_wipe_old 200
" }2 g1 n  U" J, U4 W  eai_wipe_check 30
7 m5 D5 U) a8 g' M5 W7 o% @: D, ?, l& y! T7 P4 G8 u' v; S9 ?
# Send the sit/stand packet at most every x second
9 N- m! ]8 a2 Fai_sit 3
2 A. {& t; I$ Q# Sit after having idled for x seconds) @4 [- Q0 T' b! u1 n. A0 @8 O" S* M
ai_sit_idle 10  h/ \1 @( }- k+ [# s
# Stand after x seconds, after having typed the 'stand' command
3 \! b) M# C/ k0 n  Xai_stand_wait 05 h" J2 M, t6 {1 r. J9 ~5 x
# Sit after x seconds, after having typed the "sit" command) F& }3 s$ s. V" N! l
ai_sit_wait 1
. M2 E( h& K; x5 |- _# If there are non-party players around and you are to stand up due to the
) J! o# X2 q% w- b3 K) b# hp/sp sufficiency, do so when the specified number of seconds elapsed2 y  {  \6 i9 _3 c2 F/ c3 b
ai_safe_stand_up 2& s  H, F5 i( s& n. m0 H4 T# i
; g; L& x$ \+ f# N$ I
ai_skill_use_giveup 0.1& B8 |6 m( b" ]: H' W% U
ai_item_use_auto 0.1
% @% Q% d% Q4 N  |1 {1 W$ vai_item_equip_auto 0.1
9 {) `. h- S( I% c. I; `1 i1 ~ai_equipAuto_skilluse_giveup 3
1 V8 h( Z' ]3 o% ?5 ?ai_equip_giveup 24 P& H% w5 `' l1 }; |) v
5 G2 F0 {5 c4 M5 d* e/ z" I6 Y
ai_teleport 0.14 F' T+ V$ U7 h. p  M
ai_teleport_search 0.2; z" O8 b9 c: ~: S0 ~& T) F
ai_teleport_away 0.1
5 l( E8 O4 q" q' t1 t) p: W- I7 aai_teleport_idle 0.1
4 F1 X' j& [7 g6 F6 K% ^ai_teleport_portal 0.5* N8 q* I" o: H. I9 W
ai_teleport_hp 0.1
4 s" f* J) S- k4 q) E3 y% t* @ai_teleport_safe_force 120
1 k( g8 H) N. }( \- N! c# R( f* L  R
ai_teleport_retry 10 R* p# V& f; D  }# d
ai_teleport_delay 1
! d5 L0 z" ]5 |9 c4 f2 B* K$ t. y/ N* ~; R! D/ U
# You probably don't ever have to change the following timeouts* W. \3 e" a9 p2 ^% w1 h
ai_route_calcRoute 0.1
2 M* h3 _, _# ?9 |8 sai_route_npcTalk 1/ @2 L6 e. T- X$ K- S- A) R
, T5 \3 P- y0 w3 A
ai_buyAuto 0.10 |' P/ p# t" S* y( r) f% m& n
ai_buyAuto_giveup 3
% @! ]6 |; q2 n5 _ai_buyAuto_wait 0.1
. Z3 Q6 T. ^* T% ?ai_buyAuto_wait_buy 0.28 g8 e' U+ t7 `# q+ o+ _* W* U
' o$ F. Q- R+ H+ n
ai_sellAuto 0.1
7 q- ]4 \0 Z/ p: v. {/ Xai_sellAuto_giveup 3
- W& ^6 f$ F* J) V2 C! \4 X+ Gai_storageAuto 0.1- P% j) K* z- ^: y
ai_storageAuto_giveup 3/ I. r' R% g2 u) A7 q* h/ E
# delay between sending cart item add/get packets
: n. T! h+ V+ q4 W7 N: ]ai_cartAuto 0.15
( p! {" i! |) R$ O+ K# J9 S- Z
9 Z/ V) o- V5 `7 J% L# delay between checking if we need to do any cartAuto functions
0 P; Q2 p' N+ Q2 Oai_cartAutoCheck 21 Q/ U9 _9 f4 @
ai_avoidcheck 0.5
7 j( S& p) K- [- K3 R2 J" Kai_shop 38 a) L0 b. G6 L- ], T) Y! d
' H% _; P  T6 c: A
# delay before starting escape sequence, f2 H  N, }3 {  H: a9 e2 O# Y
ai_route_escape 8
3 t+ E- h: t' j) R" Z0 y3 o
) `4 x# D  d5 s3 _7 @) ]8 ]# Don't change the following timeouts!+ O/ ~$ K) N% R; ]8 \6 X# T
ai_sync 12: O  c% b" p5 B4 R# K4 h

6 g4 T! \7 N* Y' \- v0 d( g4 Zai_npcTalk 0.58 X* l2 N% e2 m) N; Y
injectSync 5
& M7 m# v; S$ HinjectKeepAlive 12
. C  o6 ~, e4 B$ `welcomeText 4
+ ]* `1 C% I( W2 Y& apatchserver 120 0 T% O4 p8 T  L3 `2 X% I

$ U5 V' }# h* e( x+ gเดียว ผม จะ ลง ทู้ ใหม่ รอ แปป นะ ครับ
8 F" B3 k7 p, C' l+ L' H  
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 316

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:14:00 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
                                                ต่อ ไป ก็ tables <<<<< เอา ไอพี 8 b+ Q7 R, s- t0 O3 @. E( H
หา ไอพี ใช้ weppro <<<< โปรแกรมนี้ ละ ดี สุด ละ % \6 I8 f: H- z7 u0 s
หา ชื่อ เซิฟ ต่าง เข้า ไปที่ servers สำหรับ คน ที่มี ดู ที่ ไอพี 2 G2 ]- j- o8 |2 F5 _
เช่น
5 b4 R. L% O. [& m& S% `2 o  I) z, G3 ^. l/ y" [) _
[Thaikore] <<<<< ชื่อเซิฟเวอร์ [ อันนี้ เปนใส่ใน Config ] ไม่ดู ต้องไหนดู อันบน  
, q1 Z" C0 \, L( kip p1server.com <<<<< ip เซิฟ
& f  ~- V6 s# ?0 Qport 6946 <<<<< port มัน
$ R$ z8 E4 O. s* s. q% K* ^& lversion 22
4 O/ ~, t7 _( A5 R7 umaster_version 10
. m! n0 r  H- V  bcharBlockSize 108
# o( l4 i$ Q% X+ zserverType 8_4
, P) q8 C' l$ R1 k" i/ oserverEncoding Thai
) z) X7 v, n+ x5 p" o, Erecvpackets recvpackets.txt+ v; N  ^- `# W) Q$ X
5 i( b' z* |6 l& Y6 D/ }/ X
weppro <<<< เว็บนี้ หาไง ง่าย อยู่ใน บอร์ด ro หาเรา เลย มี อยู่ละ ผม เหน อยู่
: p1 \3 Z% m8 `: E8 k, d$ r$ M2 ~6 W) V+ e6 ^' j5 {( Z
เดียวผม ต่อ
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 316

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:20:36 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ro จิง <<<< Ro [ จริง นะ ] $ C: b1 O3 N- O/ {9 E0 P
เซต ง่าย ๆ มี กว่า เถื่อน เยอะ มาก
3 v' Z: T" j% g- p% I
4 t( k* Z8 I7 E6 xBot Koeexii 4.8
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
( s! h! f7 E* c+ N+ Z0 c

  K: p8 `9 T. H6 dBOt OPKwin  
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^

. W! k5 [3 q* J/ _4 @% }( F: i4 U; `; ^
เซต ง่าย สาท COnfig 1 t" ?! H% @* P. r) s$ ]
1.1 ConFig บอก แบบ แปล แล้ว กัน
3 B6 a+ O* O4 l8 e1 w
7 K% t9 [: u& P; l; ]" c$ Zwaypoint 0
# k: ?: b, C, G: g; N5 @, a9 M3 Y. E* {" `
killSteal 03 x- z; L: a4 o5 E- r2 i; u1 m  @: u
relogIfStripped 1
" l& ^& d, ?; R+ C, e/ u4 t& l' Z% T3 G
attackMaxRouteDistance 25- c( p2 `0 O) F; W# ]* X
attackMaxRouteTime 8
7 t! V2 E9 r2 c* lattackOnRouteSkipMonsters 1
: L$ L+ P% B' {& J' o% L* v. s1 battackAuto 2 <<<< ไม่รู้วะ **-**4 m" m  Z* x- \3 Z: ^
attackDistance 3
* @2 X. E# b) e9 }; b" R- eattackCheckRoute 0' A- g8 F2 L; ?! @/ |2 P
attackUseWeapon 1 <<<< ใช้ อาวุร กด 1 ใช้ เวท กด 0 7 ]& ~% g0 k% w; o
attackTimeout 8 <<<< ถ้าแลด ตั้ง 1005 B& W4 p! t$ j4 v# R

' {: _  i& }* L. j4 w3 ]counterAttack 0
9 G9 G/ W# @8 G0 S+ I2 WswitchToAttackCaster 0
1 Y+ I5 [: C' [2 R3 T( V+ d, [, `0 V0 s5 ]+ q7 d% Z
' h/ j( I+ C5 _' N' V7 f' a
route_randomWalk 1 <<<< ให้บอท เดิน บอท ดูด กด 0 / ]' A; w, t) l( p1 j
route_randomWalk_maxRouteTime 5 <<<< ให้ยิงกี่ช่อง
" U( e; J+ V5 V/ B4 N5 Hroute_step 10 <<<< ตั้งไว้ที่ 10
/ S/ O4 r, X% ^% w+ P1 F' w# o0 p! V# y# Q4 C$ S: U" t! d) n: P

8 l1 q9 s: G, o% h# _maplimit 0( y. x# @3 ~& F6 m2 \! M
MapThreat_disconnect sec_pri
% I+ A. w# R9 {7 C7 n1 \
; Y* |0 {' f: BsaveMap payon <<<<< เมืองเซฟ & R6 A. {& b- @3 ~: `5 G
saveMap_warpToNotInMaps
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 316

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:21:57 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
lockMap pay_fild02 <<<< เมืองที่ ไป + y5 r# X& D* p5 a0 b' R
lockMap_warpTo * Z1 \: w8 f" g- D+ @) X( [
lockMap_warpToNotInMaps ) Z# t4 O; L8 {6 r8 Q" f% J, j
lockMap_dunTele + h6 R" A' J2 f) _
lockMap_route ) Q- |' f) ?8 @4 D
lockMap_routeType 0 <<<< วิงหาจุดวาป ro จิง เดินดีกว่า เสียดายเงิน
4 J5 `2 |* M7 J$ X: Z: flockMap_x 4 H3 q) G6 w" ]1 W
lockMap_y 3 n3 K% E! f# y& k8 N; w
lockMap_rand # _( ]  \- S. ]+ l7 r
lockMap_rand_x 7 N9 I( e& `2 x( ]+ r
lockMap_rand_y
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 316

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:25:30 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
buyAuto_0  <<<<< buy ของ ก็ คือ ซื้อ ของ - -
6 L' Y$ Y, X+ _+ fbuyAuto_0_minAmount 1 <<<< ถ้าเหลือเท่าที่เราตั้งมันจะกลับมาซื้อ
) P6 k& Q% `6 }8 ?buyAuto_0_maxAmount 10  <<<< ซื้อกี่อันให้ มัน ใช้
9 d& l  A1 u- V. _0 K; l4 N8 ybuyAuto_0_maxCartAmount 0
6 V6 u7 U$ V' q* [$ J8 mbuyAuto_0_passive 0
" I: X9 s) o( G# T, O; j- B1 L8 V; H- j
buyAuto_1  <<<< เหมือน กัน อันที่สอง ใส่ อย่างอืน เช่น อันบน เรด อันนี้ วิง
3 v. ~! _) {0 b4 \; w# u$ O6 x4 |! l/ XbuyAuto_1_minAmount 1+ z) V3 `: g1 r$ B% G4 B5 F5 T
buyAuto_1_maxAmount 10
7 c8 L( ^/ X; {/ p- ybuyAuto_1_maxCartAmount 0
" M9 \* g8 k* C( LbuyAuto_1_passive 0/ l7 Q% a4 M; x4 z
, E4 I$ r/ N3 g+ S- H2 p
getAuto_0  <<<< เอาของจาก คาฟ่า / o$ z* m, b# o
getAuto_0_minAmount 1 <<< น้อยกี่อัน
) a, h/ f- h6 U9 e; z6 {, ?6 @getAuto_0_maxAmount 10 <<<< เอามาก เท่าไหร่
2 r' \1 ^  U0 M# M7 O6 EgetAuto_0_maxCartAmount 0) E2 w7 q5 Q2 C! X$ A& G
getAuto_0_passive 0/ z( f" M7 I! o8 j3 ?) t, q
4 a/ r/ y2 K( g& I$ B! _
getAuto_1 <<<<< เหมือน ซื้อ บน เอา เรด นี้ ก็ วิง - -
0 `6 C# Z* y$ B" ggetAuto_1_minAmount 1% f7 h8 F- a7 x! C. ]
getAuto_1_maxAmount 10
6 h8 V# z6 o% ?, p$ _; ZgetAuto_1_maxCartAmount 0& e" r4 S7 I$ R# }: ~; s: _4 _
getAuto_1_passive 0
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 316

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:37:12 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
user_control <<<< อยู่ใน Control , m# u1 o- m& r3 T' R, i( H

9 l9 g- C( n$ a( E4 N3 E0 E/ ?1 b
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^

5 U% C+ p+ c* W1 N! {( s- lThanks:
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
[/SIZE]' y+ k3 w5 ], o  l- _+ i  s" e6 K: @

9 m8 H7 V8 N- d9 ~เข้า ไปเซต แบบนี้ , Y  ?+ W; f- {4 P6 j1 Z
version 24
! ~/ R. y. [  f0 v  [6 v+ f- f#24 = main server, 5 = Sakray server% O; p: P& }6 P2 i* N" @
#31= Valkyrie 2
3 P& Y7 _7 D$ [# ?$ k' u2 H3 l) ~. y! l) q  }0 V
master 3 <<<< เซิฟ ฟรี
- J5 a+ K/ x$ h/ @1 nserver 06 s( @6 w1 L4 ?$ Z3 e  A
secure 3 <<<< ผมเล่น yoyo
9 {! P) e3 B" u$ e* h/ C8 W5 f+ t) X4 R) z; K  L8 Y$ P& g
secure_account 3 t) b! x& t+ X. N6 S6 x
#Acc of sakray 4 r- G( M% }1 u+ [1 k0 O3 l0 M9 e

4 C* Y9 y* e" F7 `6 ~. fEpisode11 : s- s2 G! `! z7 [3 Z
serverType 0) M1 D& _0 c, J! z7 ~
#0 = main server and Sakray, 2 = valkyrie server! K. K; D- m( A  L+ I

4 W6 i0 f6 ^* D2 ~" Z6 b6 Vusername savedow00 <<<< id เรา * N  @8 W, {. Y" w" B& L
password CB20A91BA621CD1C841CA71FEF21EF21
' R' Y4 _  W  z6 f, c5 Qchar 4 <<<<< ไม่ต้องตั้ง เดียมัน ถาม ของผม ตั้งผมบอท ตัว 4
% S; ^" t& d$ g7 @& P1 {* X  H1 w: V- U! g- S* Y+ Y
#storageAuto_password
. v  j2 L' ~; ^9 L% s; c
6 Z6 [7 Y/ V! v$ ^# M% A8 m7 h2 IShare Field and Table
) d" T. N3 `" Vfield E:\bot\KoreExII 4.8\KoreExII 4.8\fields
- s/ @% _1 @( t$ t2 }tables_path E:\bot\KoreExII 4.8\KoreExII 4.8\tables
4 D3 Y% N4 D1 v3 H5 O, r7 J" B
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 316

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:39:19 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
มีไร ทิ้ง ผม ขอแค่ คำ ขอบคุน ถ้า งง แอท มา
8 q' o0 @8 g5 b3 rNy_save3[at]hotmail.com <<<<< SavE นะครับ ' R6 M, y& s6 J" h; j" N+ C- Y+ B

$ ^9 |! i, F& I5 Oมี ไร ทิ้ง ผม จะ มา อธีบาย ที่ หลัง
6 L, f- o- E: ^1 Z: {# J
% W0 g! `' h9 s9 q5 ]
  • 1Total Joined
  • 1แรงค์
  • 1โกออน
  • 1คะแนนความดี
  • เยี่ยมมากๆ

    kowit2532 แรงค์ +1 โกออน +1 คะแนนความดี +1

soda-ruck   หญิง

Level (เลวเวล) : 1
Rookie F

HP(พลังชีวิต): 0 / 0

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 0 / 11

EXP(ค่าประสบการณ์): 9%

แรงค์
2
โกออน
19
คะแนนความดี
1
โพสต์เมื่อ 2011-7-1 03:03:35 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ช่วย บอกที จิ ตอนที่ ว่าต้อง ใส่ ชื่อเชิฟเว่อร์   เราเล่นเซิฟ ปิกกี้ ง่ะ ขอแบบ ง่ายๆเรยนะค่ะ
3 r' S: v1 {7 J( r7 _+ S8 @3 a+ y& y" ?& r3 P! ?
nickfeeno   ชาย

Level (เลวเวล) : 2
Rookie E

HP(พลังชีวิต): 0 / 13

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 5 / 152

EXP(ค่าประสบการณ์): 38%

แรงค์
15
โกออน
31
คะแนนความดี
14
โพสต์เมื่อ 2012-7-18 12:48:40 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ขอบใจจิงๆ
psdestiny   ยังไม่ระบุเพศ

Level (เลวเวล) : 2
Rookie E

HP(พลังชีวิต): 0 / 14

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 5 / 228

EXP(ค่าประสบการณ์): 44%

แรงค์
16
โกออน
21
คะแนนความดี
15
โพสต์เมื่อ 2012-8-6 18:14:11 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ฟหกฟหก
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

โทรศัพท์มือถือ|รูปแบบข้อความล้วน|เช่าวิทยุ|Gnv3

GMT+7, 2014-12-21 05:57 , Processed in 0.448161 second(s), 55 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! XXX

© 2001-2011 Gnv3.Net | Develope By Zriticalz

ขึ้นไปด้านบน