Gnv3 Season 2

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ค้นหา
ดู: 14504|ตอบ: 12

วิธี เซต บอท [เถื่อน/จริง] หา ip อ่านแล้วน่าจะเปนลองดู [คัดลอกลิงก์]

savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 284

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:08:01 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด

' H3 d9 r' L2 Z' r" J8 n/ O" M5 o7 Vวิธี เซ็ต บอท เถื่อน นะ ครับ ผม ขอ แนะนำ OPKwin นะ ครับ
: t, w" ^6 F) U4 \* Z1. เซ็ต ใน control* [สำคัญมาก เซตผิดบอท เอ๋อ]2 t5 u- J* z: A4 n& Z
ตัวหลัก ๆ ของ ใน control ที่ต้องเซต คือ
4 A2 m, s7 N" {% F& O1.1  config นี้***โคตร สำคัญ เซ็ต จุด save ไอดี/พาส ที่ๆเราให้บอท ไป สกิล แอนตี้บอท( z$ q# {  R  u% v
1.2  items_control นี้*** ก็สำคัญ สำหรับคนที่ ไม่ต้องการขยะ ย้ำ ไม่ ต้อง การ ขยะนะ
, m) P  V3 ]$ [/ A2 \( J# r1.3  timeouts นี้*** ก็สำคัญ จะรวย ไม่ รวย อยู่กับ ไอดี
) N. ?9 D+ j0 n
5 v$ m7 m1 s, C) ~) W. V1.1 [conFiG] การ เซ็ต ; C. i/ y: D# T! l0 g6 }& K6 r4 z/ x

! z1 W) @7 d& ?เรา จะ ใส่ไอดี ไอพีเซิฟ เราจ้อง เปลียนที่
* O$ f/ E2 A$ [$ D4 }2 m0 e6 X7 I; `/ A. s) D
master <<<<< ไอพี หาได้ จาก servers อยู่ ใน tables <<< ผมบอก อีกที่ " U2 g2 o# R5 S) m) t
server 0 <<<<< ตั้งไว้ที่ 0
4 N9 @) r. A9 G) ~) |& j* ?username <<<<< ใส่ ไอดี เช่น 1111 ไร แบบนี้ ง่าย ๆ ไอดี ที่ บอท
8 V' n# P, J! c/ v# dpassword <<<< พาส ไม่ต้อง บอก คงรู้ % ~+ E4 |/ W5 b0 m% n- }- L
loginPinCode <<<< ผมไม่รู้เหมือนกัน ไม่ เคย ตั้ง
7 H# I, m3 ]% h  R3 l  Z) zchar <<<< นี้ ตัว ละครที่ ให้ บอท ถ้าเรา ไม่ รู้ ก็ ไม่ ทาม ไรมัน เดียวมันถาม ตอนเรา เปิด บอท. U. F* b! T: t' U# O
** <<<<< ไม่แนะ นำให้ ใช้ นะ ' m# T2 u2 z5 p4 E9 }# q

2 ^, W* D* O' Kเซต map Fild map save
, u0 ]; v! m% J: Balias_heal sp 28 <<<< งง-*-4 F9 Q& m& j5 }9 ]! }7 E
3 R5 N4 b7 L1 ~( N- Q* t! l
allowedMaps jawaii,pay_fild11 <<<<< อย่าเช่น ผมเซฟ ที่ jawaii "ป หา obb ที่ พายอน ไร แบบนี้ 4 q5 E- Z6 S0 n  o4 d
allowedMaps_reaction 0 <<<<< อันนี้ ผม ก็ไม่รู้คือไร* u$ Q; J& u3 |6 N% C
/ p& o6 [9 @  x$ w
saveMap jawaii <<<<<< เมืองที่เราเซฟ นะ งับ  3 h& t$ R, O' E2 y
saveMap_warpToBuyOrSell 1  a, s2 t6 i" z5 Q
saveMap_warpChatCommand @load <<<< คำสั่ง กลับ เมือง ใน เถื่อน เปน @load เซิฟจิง ใช้ อีกตัว 1 เปน Koreexill 4.8 นะ . v- T- s$ `" v- B' {$ |$ a+ c

- |$ N9 w! j: i% XlockMap pay_fild11 <<<<  map ที่เรา บอท
5 C& Y( Q' f! u6 D6 F3 VlockMap_x    <<<<<<<  พิกัด
8 K$ n2 O( g/ c( M/ w/ \5 slockMap_y    <<<<<<<  หา พิกัด ให้เรา เข้า ro แล้ว กด /where เช่น payon_fild(pay_fild11) 20,211,142 เอา 2 ตัวหลังใส่
3 D. v: Y" T, PlockMap_randX <<<< ไม่ค้องใส่นะครับ& W; \. w9 _$ r1 h, V
lockMap_randY <<<< ไม่ต้องใส่นะครับ 2 b6 c, P& i  Z/ [9 b
7 W* {3 q* m2 h

: l2 V2 K3 n, n7 A) E4 mเซต แอนตี้ บอท ถ้าบอท ถาม ตัวเลข สูง ต่ำ เรียงสูงตุ่ำ ไรแบบนี้ ก็อบ ไป ใส่นะครับ แบบอื่น ทิ้งไว้ผมหามาให้
0 P3 q% @+ E2 zreactOnNPC talk resp @resp(/^Dungeons|^Gonryun|1/) {
1 {4 w, h2 r9 U! C3 u) w0 `        respIgnoreColor 1  u% _/ U( E% Y$ j
        type responses
) m) ~7 W9 m' d8 z- z, t& w' {8 R: @- a        debug 0) V: i" |9 A5 L' T7 u! B# d9 u& M
        msg_0 /NPC/i
8 T6 `8 K; _* |6 q5 r% C6 \}
- r" U$ l5 D7 s$ X5 ^, \
. p$ h* o. v2 H, B, a9 qreactOnNPC {
; ]" A' y$ o, J7 x4 Y; `6 A: ?' g        type number
0 X) ~. J( V) @+ R        debug 0% d/ y  O# J6 x6 |. T: V! ]9 I
        msg_0 /bot|8|@|0|O|การประเมินผล|ตรวจสอบ|=======|vannova|#####|ไม่มีคำตอบที่ถูก/i
; f3 C: u9 X# o7 o  s}8 O, I" d( [1 z0 s
reactOnNPC {
3 }! E# E' V$ A        type text; C2 B, {4 I) t: I: t+ V
        debug 09 |7 q8 v/ |2 g6 R7 E5 k
        msg_0 /bot|8|@|0|O|การประเมินผล|ตรวจสอบ|=======|vannova|#####|ไม่มีคำตอบที่ถูก/i
% {/ e% x& }' I3 @2 D, d# t}0 m+ O7 U; e  v3 G- S3 J7 Z- G
7 F7 c  J& k1 D3 T( a
reactOnNPC talk num @eval(#2~1 #2~2 #2~3) {0 [) o. k) g" C( G. H2 f7 ^7 C
        type number' \' u0 ~- O" `& V2 b
        msg_0 /Superman/i& |8 b" e  K6 x) G' Q+ r/ S
}0 m' A( n, U: l+ F7 d9 j1 E& H
3 H9 L8 J, n' U& g2 U' q9 W
เซต คอนฟิน คงหมดแล้ว มา ต่อ ไป เลย ) ?, n7 [! v. Q3 ]5 H0 ?

/ I: c% w+ N3 Y0 f1.2 items_control คำสัญ ที่ เรา ต้อง การ ไร 9 z, {3 h6 U: v9 B# v- s( x
เช่น
3 U# d. O" E0 ^; Q$ U7 f# i8 U$ c* r. Q5 b
all 0 0 1 <<<<< ทุกอย่าง 0 ตัว 1 คือใว้ในตัว 0 ตัว 2  เก็บไว้ใน คาฟ่า 0 ตัว 3 ขาย หะ ! ~* Y2 J9 Y) |0 b" N
TCG Card 0 1 0 <<<< นี้ ผม เซตใว้ เซิฟ จุ หา tcg ครับ นี้ เกบใน คาฟ่า $ f# S9 C. Q0 r6 ?8 @; W" Z$ ?) N
Warp 0 0 0 <<<<< ตั้งไว้เชย ๆ - -
+ g$ ]& _0 j9 _  ^( s7 DIfrit 0 1 0 <<<<< เซต แบบเรา ต้อง การ ของ ไร
0 A( N) [3 B6 ]6 Z5 t# z7 H$ S# hYggdrasilberry 100 1 0 <<<< ใว้ ใน ตัว บอท ครับ นี้ เปน ดอกเหลืองใว้ใน ตัว 100
% Y& ~' V6 a0 y: v8 qFire Arrow 1000 0 1 <<<< นูไฟ 1000
: f) F" Y. b9 d6 p* M/ Z5 ^Silver Arrow 1000 0 1. f5 h: k6 `# F0 z
Stone Arrow 1000 0 1% i5 W( ?! F% |" u
Crystal Arrow 1000 0 15 f" U; Z: Z/ m+ }
Arrow of Wind 1000 0 1
# V4 j7 f1 \+ g: fFly Wing 500 0 1 <<<< วิง 500 ไร แบบ นี้ ละ งับ
8 u4 I2 y: T; B" T4 A6 ^
# V. E6 ?  v, i8 Kเซต timeout [จะรวยจะจนก็ต้องนี้ละ] แบบนี้ ผม เซตไว้แล้ว มันจะ บอท เปน เวลา 5 ช.ม. เรา ออก 1 นาที เรา เข้าใหม่ นะ
  P3 {9 [3 [8 k( Z9 z& L1 [1 u9 p% n7 m
ก็ คือ ผม อธิบายไม่ เปน ก็ Coly ไป ใส่เลย
& Q  L0 B$ z5 p: _7 T2 U0 U4 n' C4 _2 P( m9 Q8 ?7 L
1.3 timeout
3 c' {$ L8 D2 M; z  S* \: E% z
  b/ e4 ~5 m- z7 V" `( u0 L3 Z" C9 mmaster 12
5 w# {( j) A3 M5 Egamelogin 12# M( G& ^' G( v1 A
charlogin 12, T1 [1 v" K0 y6 c3 k
maplogin 50
/ z$ n8 C# G( Y7 Z1 X: bplay 25" K* x: D9 n9 t
# When disconnected, wait x seconds before reconnecting again9 }/ I8 z2 W' j% N4 _8 Z
reconnect 30) M/ y5 a1 s$ I. e0 Z( G6 k
macro_delay 0.1
" J7 O1 V9 _  X6 @% M: L: \: L+ T5 @. V
# Activate AI after x seconds after the map's loaded  u1 S. ~2 M9 O7 c
ai 0.1
; u' `7 A) E& B& x
% B3 G7 n! ]) i. M5 o4 D( V0 ~ai_move_retry 0.25
4 O' q9 U% d4 uai_move_giveup 1) P2 M( \) d" y$ u" J* \
* r% z; f/ `3 B) \! c
# Send the attack packet every x seconds, if it hasn't been send already
1 L/ ~  t4 |& |8 yai_attack 0.1' x! |0 V8 w; U+ d$ a* Q9 e: j9 w
ai_homunculus_attack 0.1& p# J$ b6 g9 v3 `; B# E
2 h9 ^5 _' E& g' c
# Check for monsters to attack every x seconds
+ s. L4 q8 W1 B1 ]2 Hai_attack_auto 0.1
7 @- X/ m: [( ], |) K6 g0 e
0 y7 o# K5 {" c# Give up attacking a monster if it can't be reached within x seconds
7 ?( ?2 G8 @& V9 T* Aai_attack_giveup 1
$ H: E5 {* {7 F# m: m( Y, o/ u+ F; B: x. z( N& @) S& [5 z+ Q
# If you've just kille**onster, and there are no aggressives,
* W2 Q, }5 d* m, p6 O: t/ `/ V# l# and you're not picking up any items, wait x seconds before doing; [& T7 {" Q8 E7 j3 C% |, R
# anything else.
1 I/ W( \4 O1 S) Aai_attack_waitAfterKill 0& B; l* A  ^- u$ u2 m6 `4 I
ai_attack_unstuck 0.50 ~+ ~  K7 c% x# ?$ o
ai_attack_unfail 0.75  u, g( |  w7 `: V: f
" t+ k; v$ s* m; N* r: k
# Pause for the specified number of seconds after taking something,
5 l2 x5 h- U6 ]$ J, v/ a; }  e# it increases the interval between taking several items and between  ^: P) E2 _8 ~" ^/ A
# taking the last item and continuing the actions.
) u8 c8 `( v* F- N# q% uai_items_take_delay 0.1
2 C9 |- U% v  D  P: [2 ^" D7 Z- V2 w% ?# l
# When your monster died, start checking for loot after x seconds0 n& q( `$ F( p2 ?0 \% b
ai_items_take_start 0.1
4 }/ e3 i- P  ?0 a/ f, I; o
& F& T- `  f" {# l# Stop checking for loot x seconds after it has begun checking9 o: I1 z0 M% E& N3 l  O' k' H. x; p
ai_items_take_end 1.56 D! u$ v! {5 |3 S1 S# ]

+ q/ S; D9 g0 Q! N# When standing near an item, send the 'take' packet every x seconds until+ p0 x" }7 R4 b( \
# the item has been taken.
: D1 [. b' o1 H1 x; ?" N7 g9 L6 bai_take 0.1
& h+ ~* T$ \6 b2 L$ ]% I& V/ o: n4 d; o  m3 T9 a
# Give up if unable to pickup item after x seconds
+ j2 Q/ @/ r4 Iai_take_giveup 1; q8 b& |7 I7 _. C/ a$ r. f. B
ai_items_gather_giveup 1
4 w" E: m' k9 R8 }
- k- j* m, G7 I- w( {4 ?# Every x seconds, check items for gathering
- v( v1 q1 B/ }  O5 E# p0 h& qai_items_gather_auto 0.1
# W" @8 [2 @! q* b$ {, }
9 R/ n$ D$ M9 y# Only gather items that have been more than x seconds on screen; K1 v" h9 l9 e$ I
ai_items_gather_start 0.1- [3 B, u. H, r! G& A

( J( M" q% K+ `+ M7 tai_follow_lost_end 5$ K) }! w; b* z
ai_getInfo 1
. l  `9 y& [7 \  o' |ai_thanks_set 8
4 ^, n# Y4 l7 _" e2 _% k% A1 Wai_dealAuto 3' g; V* _3 ?' F
ai_dealAutoCancel 5% m, z4 M! s  \# Y; p& p# w: g2 p
ai_partyAutoDeny 3: A% z9 |; \& o7 Y: J* K4 @2 O
ai_guildAutoDeny 3
! \  W1 E; ]& y* d& `ai_dead_respawn 1
$ c+ b* Y4 q/ z" B& nai_wipe_old 200* P9 _& Q, ~) S
ai_wipe_check 30
$ A: V6 q, X* Y4 ^6 f; M( t1 T( x% B3 h  o& E7 i( r
# Send the sit/stand packet at most every x second  H; U! V/ ]& H9 u+ G. [0 m# _
ai_sit 3
' L0 _# @7 h8 k* J/ M9 J# Sit after having idled for x seconds$ b; ~; ^& f& X5 y2 O& s. @
ai_sit_idle 10* S5 L8 q: w& W8 f1 @
# Stand after x seconds, after having typed the 'stand' command
' z9 S6 m" y+ I" r) Nai_stand_wait 09 W! \$ k+ _9 ^. Z7 g
# Sit after x seconds, after having typed the "sit" command
6 W* D  K. a  K4 Yai_sit_wait 15 h* p1 B2 I6 [8 \7 \
# If there are non-party players around and you are to stand up due to the
# ^- x+ O8 r/ ~# P3 C: `0 l# hp/sp sufficiency, do so when the specified number of seconds elapsed* f! ]2 _; Y  C; p% u: c4 `8 h* }& |6 M
ai_safe_stand_up 2
! O& O; p* ]1 y5 S( e- G
5 y/ T' b1 _" M8 @2 l7 lai_skill_use_giveup 0.1
, O7 h# s: g) L; T0 oai_item_use_auto 0.1* j6 A$ h9 o+ m9 i0 r6 t
ai_item_equip_auto 0.17 D* `' P9 y, `
ai_equipAuto_skilluse_giveup 3% z8 B2 _6 l# Y+ E& R+ C) A
ai_equip_giveup 2
# a* Y$ X! r6 A$ S5 Y1 T. t
1 A, |3 s$ W2 J* t/ [ai_teleport 0.1* \7 c/ g! F. }2 y# v0 T
ai_teleport_search 0.2
- w  M% k$ `* c6 v. L- J2 a/ U% f- Jai_teleport_away 0.1
& J; W7 B) h6 Z# r; k: H6 Sai_teleport_idle 0.1
- E0 z: k7 u0 A' |' ^ai_teleport_portal 0.5
! {& ]1 U6 O, s* k* Sai_teleport_hp 0.1
; f0 T* S- @4 z' w3 j8 h( ~ai_teleport_safe_force 120* _" T* l/ P3 w* V3 o6 h9 C

* x' @; e! N! n3 ~" f$ tai_teleport_retry 10 t$ G2 O8 T2 L4 p) ?& b7 I( I2 T
ai_teleport_delay 1/ }# u- f% m0 ?, K, r

8 U( g6 _% E5 O+ k  u. P; y# You probably don't ever have to change the following timeouts" ~5 f+ H$ j6 V  A5 g: p
ai_route_calcRoute 0.19 c0 B' C+ J- w/ |
ai_route_npcTalk 1
0 }) W$ x1 c: j  V4 z2 R' _
' r# B8 U- ~/ ?4 F8 s5 Pai_buyAuto 0.1* p* \, {% J6 A. A
ai_buyAuto_giveup 3- }- J* t0 _% P6 q, p
ai_buyAuto_wait 0.1
6 v; ?9 k6 I6 \! Iai_buyAuto_wait_buy 0.2
9 l1 R$ H$ X& G4 X( m8 v* S* e
! P* C0 f" U( N  Hai_sellAuto 0.1
' G) ?9 m4 \/ Yai_sellAuto_giveup 36 J* O3 M- P7 f% I8 q* E
ai_storageAuto 0.1: s# b& n* t& e2 W( H& Z
ai_storageAuto_giveup 3
3 w( v' r9 o" J/ o1 v. a3 ^# delay between sending cart item add/get packets
1 V  k# n$ g0 d  E! u3 P+ qai_cartAuto 0.15. {) d3 N2 j. H" \% I: }# f

1 b3 H: ?7 o+ V4 o# H# delay between checking if we need to do any cartAuto functions
& B+ o7 X( d4 |2 ~6 I/ qai_cartAutoCheck 2
8 D: V& m& [& P7 G' Jai_avoidcheck 0.53 ^9 l1 I: ?5 G! y4 Y. a+ P: l
ai_shop 3
- C4 y- {1 `5 R, c9 {/ F  S( O' f0 r( W. m
# delay before starting escape sequence0 y1 p; B/ q1 z- Y1 e1 B6 [3 i5 `
ai_route_escape 8
' h6 y  a. p# ?+ Y$ K/ H: Y9 ]2 ^# G! N' X
# Don't change the following timeouts!
. d! I1 o# g( y- K  J( [- a1 E* d$ q; Xai_sync 12. {' R$ [4 t8 y9 ~& m
* M8 M' ^, L) q( e' ^. x+ N
ai_npcTalk 0.5
" ?! W6 H: N( IinjectSync 57 n* T  Y. g; e5 H! t
injectKeepAlive 12( [/ F" z% F0 h( J$ u; {3 F
welcomeText 4+ i* Z7 R/ W! {1 F! w! p  y8 ^) J
patchserver 120 : }4 m0 l7 Y7 S/ ^
- T9 F# x# z1 q4 L
เดียว ผม จะ ลง ทู้ ใหม่ รอ แปป นะ ครับ " V+ D5 g2 W" p1 t
  
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 284

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:14:00 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
                                                ต่อ ไป ก็ tables <<<<< เอา ไอพี * K7 P9 p! w: o2 L7 J4 I
หา ไอพี ใช้ weppro <<<< โปรแกรมนี้ ละ ดี สุด ละ
+ L; X& Z4 P- T- o1 ]6 ^หา ชื่อ เซิฟ ต่าง เข้า ไปที่ servers สำหรับ คน ที่มี ดู ที่ ไอพี ( g7 V! M+ T: }2 x$ ^( }
เช่น
9 @% N5 P! o  Q7 V9 ~6 _+ ]
3 o8 o9 N* T2 L! m; Z[Thaikore] <<<<< ชื่อเซิฟเวอร์ [ อันนี้ เปนใส่ใน Config ] ไม่ดู ต้องไหนดู อันบน  
. q6 Y( T" M' P4 R' lip p1server.com <<<<< ip เซิฟ
6 }! X1 T  b. z. B. v$ D9 wport 6946 <<<<< port มัน
! ]. E4 s2 y' K8 n9 C6 qversion 22" d1 S2 _1 G5 J2 S/ s
master_version 10
7 j0 `' Z% X/ A  [charBlockSize 108
  o! l! o( Z& V6 ~9 L0 M: vserverType 8_4
; S! |9 O% N1 C, D7 u$ pserverEncoding Thai  Y( z0 `1 m7 \% E, S
recvpackets recvpackets.txt
$ {* M* H2 O! R# W: Q# D
$ L' ]  `5 B  j7 S2 ^5 Oweppro <<<< เว็บนี้ หาไง ง่าย อยู่ใน บอร์ด ro หาเรา เลย มี อยู่ละ ผม เหน อยู่
  e/ y! r6 T4 I, M
. ]- R# m" ?% Lเดียวผม ต่อ
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 284

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:20:36 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ro จิง <<<< Ro [ จริง นะ ]
# z$ o0 p) G; j% h& wเซต ง่าย ๆ มี กว่า เถื่อน เยอะ มาก # C5 e5 F& I; d; h2 |# W
. h9 @. N# d( M4 F
Bot Koeexii 4.8
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
  s8 {! G) f) F+ {/ J: t' w
1 x. V$ j$ M0 F' B: I& d
BOt OPKwin  
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
( V2 K- e: K5 }% |/ h
3 H, N0 p' \  _* j0 d: ]+ E
เซต ง่าย สาท COnfig
8 ?- w: a& {4 t/ |0 m$ z* M1.1 ConFig บอก แบบ แปล แล้ว กัน 0 ^( D( g- U9 F/ j* L) z* M, f
3 L# Y; i: M, U% S2 ^. U% |' V
waypoint 0
; L2 z6 s/ f9 t, s. g3 x; }, V* T
# K& V* }+ R( ]5 FkillSteal 0$ `5 _0 n+ W5 _' c% z+ O
relogIfStripped 1
) n- Q! ?: o; s$ @, ~1 T# n# y6 Q) j/ x
attackMaxRouteDistance 25
- }5 Q3 i( W' S# C2 c/ HattackMaxRouteTime 8
) D& w) Q- h+ e- eattackOnRouteSkipMonsters 1
7 `; J  u% u: J! S. \attackAuto 2 <<<< ไม่รู้วะ **-**7 B& x; _4 y! j+ h7 X. J! n: j
attackDistance 3
3 H4 s9 W1 z+ J& I4 w4 `) VattackCheckRoute 0
  `) R0 R# t& Z0 Y8 BattackUseWeapon 1 <<<< ใช้ อาวุร กด 1 ใช้ เวท กด 0
; @9 a* u2 \) ^attackTimeout 8 <<<< ถ้าแลด ตั้ง 100
: A: Z0 l3 R! X
7 R" N* `- E( {5 }+ _5 a2 q7 ncounterAttack 0" F# U+ O& m1 n. W) B
switchToAttackCaster 0
% U4 ]5 f3 d  ~, ]) l+ Y
+ w! r3 s$ Q% r6 ~0 h! S8 i2 b" l/ M
route_randomWalk 1 <<<< ให้บอท เดิน บอท ดูด กด 0 ( I# g4 o" I8 n! l; N
route_randomWalk_maxRouteTime 5 <<<< ให้ยิงกี่ช่อง ' ]9 m* ^4 i. R6 _
route_step 10 <<<< ตั้งไว้ที่ 10
6 }8 [% a6 S. I1 {; t
( ?6 I/ m4 n( x( l
) g0 A. P# g& M1 Y! u  l9 Bmaplimit 0% u3 b+ I0 `7 l$ L9 [6 r. T# w
MapThreat_disconnect sec_pri1 M0 j. @  ^8 {8 e
- A& b: x: C' E) u( m& J/ l5 y
saveMap payon <<<<< เมืองเซฟ # ?/ h5 ~) k; g% k, W
saveMap_warpToNotInMaps
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 284

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:21:57 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
lockMap pay_fild02 <<<< เมืองที่ ไป
  ?3 I0 I2 z6 O% N" x+ jlockMap_warpTo 3 Y$ q7 [' `2 l7 L0 N
lockMap_warpToNotInMaps 6 {% h$ e2 |: O% D  d
lockMap_dunTele : F! Z- S- e" n- P, T; O& q! O) ~
lockMap_route
. [. t% s  d) G# @) E/ vlockMap_routeType 0 <<<< วิงหาจุดวาป ro จิง เดินดีกว่า เสียดายเงิน / P) B3 ^% E9 V6 C! j8 ^  `
lockMap_x . _9 J1 \; N6 U/ ]3 h% w  F
lockMap_y 1 p/ I+ a; B$ v+ b& \  F$ W
lockMap_rand
' `% I1 j+ J5 ~4 [, g* i  ]# elockMap_rand_x
" P- d2 W$ R+ j1 j" C: [lockMap_rand_y
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 284

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:25:30 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
buyAuto_0  <<<<< buy ของ ก็ คือ ซื้อ ของ - - 3 O2 E  W$ V9 ]- V/ d" b& L
buyAuto_0_minAmount 1 <<<< ถ้าเหลือเท่าที่เราตั้งมันจะกลับมาซื้อ
& P! g6 l' B4 \, o7 F. t) @. @; BbuyAuto_0_maxAmount 10  <<<< ซื้อกี่อันให้ มัน ใช้ ; O! j; Q8 g* l8 \9 t
buyAuto_0_maxCartAmount 0
7 K% E# C# |& G- CbuyAuto_0_passive 0
; J, A! A2 f( h' i$ ^, Q! _: K0 h  z/ n8 k& m9 d
buyAuto_1  <<<< เหมือน กัน อันที่สอง ใส่ อย่างอืน เช่น อันบน เรด อันนี้ วิง& L, P. M( v6 \& v- \: s2 a
buyAuto_1_minAmount 17 B( {* T: x; a) \3 z# X
buyAuto_1_maxAmount 108 |/ e, E( b" [3 }7 k8 W4 V5 u
buyAuto_1_maxCartAmount 08 o8 @" n, P" b1 {2 G: b3 Z* M
buyAuto_1_passive 0
% e: F8 P  A5 q9 D& j, D0 ?8 D1 ^5 ]4 X" j) ~1 P
getAuto_0  <<<< เอาของจาก คาฟ่า
' z3 M3 Y+ O& u7 ~: Z4 p: A, f; z+ mgetAuto_0_minAmount 1 <<< น้อยกี่อัน8 C0 m' o' l8 b+ S- r; ?* ^6 w
getAuto_0_maxAmount 10 <<<< เอามาก เท่าไหร่
$ {8 G$ [( j7 B! `getAuto_0_maxCartAmount 03 `% W& r' P* I( F% d' i4 x
getAuto_0_passive 03 t9 s4 b/ ]. p; H
8 i5 O+ F5 u% z. k  z
getAuto_1 <<<<< เหมือน ซื้อ บน เอา เรด นี้ ก็ วิง - -
/ G6 v$ x, |) \9 s- p. pgetAuto_1_minAmount 1& B9 Z* j3 ^4 S% a* h% L
getAuto_1_maxAmount 10
! d9 S9 w5 x0 \- p% j1 ^0 ^getAuto_1_maxCartAmount 0$ H6 C# _# m4 P% K- o
getAuto_1_passive 0
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 284

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:37:12 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
user_control <<<< อยู่ใน Control
+ Z9 n* ^' L' o/ d2 t3 L! s7 W7 c# Z
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^

# V0 ^1 S! s! h) \# |  `2 vThanks:
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
[/SIZE]& _4 O6 T/ `) I5 F8 v) g6 R/ ^7 B" }
7 c8 N, C9 j5 Q1 O+ W
เข้า ไปเซต แบบนี้ 5 i5 S/ ?; o, v; F, Y
version 24
9 ~. S1 W5 C) }! D; ~#24 = main server, 5 = Sakray server! h! T- K- S* S6 Z/ F
#31= Valkyrie 22 C, m4 d$ p7 @7 G5 Y
  B" U  ]$ K6 i( Z
master 3 <<<< เซิฟ ฟรี
, u! \$ X) I3 `server 0& k- ?* O* z2 K- c8 _! n0 M2 ^8 @- }9 e
secure 3 <<<< ผมเล่น yoyo 3 s( D6 ]& u+ b( I" ]

) N( Y; N! C$ y& t4 vsecure_account 9 Q8 r8 X; H7 [. @! H+ W
#Acc of sakray 7 e( \7 G1 Q$ h4 u6 z, [% j

$ W5 Y; v  x0 s" EEpisode11
( b! b% C( v8 p& k+ n$ UserverType 0
! v6 W  J& Z! C& \: b* z#0 = main server and Sakray, 2 = valkyrie server7 b6 [% @6 }7 S; N- y2 E8 d  ?
6 ^& f( l5 P9 m6 A* F; |" E
username savedow00 <<<< id เรา
  l+ c6 ^1 N6 K- y! p# [# Kpassword CB20A91BA621CD1C841CA71FEF21EF21
; o& N8 P7 j9 zchar 4 <<<<< ไม่ต้องตั้ง เดียมัน ถาม ของผม ตั้งผมบอท ตัว 4
  V. R9 S4 O/ F9 r: j! X! p# a7 H1 U
2 r6 J" a' p# l0 @#storageAuto_password ( V8 T% ~% G: X3 m% v) r& x2 T

0 {0 C7 |  o8 ?/ y4 o1 CShare Field and Table9 M0 y/ g) p, Y
field E:\bot\KoreExII 4.8\KoreExII 4.8\fields& M+ R4 p5 x$ C+ D# o: y
tables_path E:\bot\KoreExII 4.8\KoreExII 4.8\tables
3 W1 D! d. k5 R$ l" s
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 284

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:39:19 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
มีไร ทิ้ง ผม ขอแค่ คำ ขอบคุน ถ้า งง แอท มา 9 v' F! Z" o5 x! E
Ny_save3[at]hotmail.com <<<<< SavE นะครับ . G8 v) ~" s2 y( `

% O5 i. o- \; h, s# \( G  Bมี ไร ทิ้ง ผม จะ มา อธีบาย ที่ หลัง ( j, G" X  |2 S3 ?  n5 |6 A& I
' W, I- f7 E& E4 z) x. ^* R1 ^, j
  • 1Total Joined
  • 1แรงค์
  • 1โกออน
  • 1คะแนนความดี
  • เยี่ยมมากๆ

    kowit2532 แรงค์ +1 โกออน +1 คะแนนความดี +1

soda-ruck   หญิง

Level (เลวเวล) : 1
Rookie F

HP(พลังชีวิต): 0 / 0

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 0 / 10

EXP(ค่าประสบการณ์): 9%

แรงค์
2
โกออน
19
คะแนนความดี
1
โพสต์เมื่อ 2011-7-1 03:03:35 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ช่วย บอกที จิ ตอนที่ ว่าต้อง ใส่ ชื่อเชิฟเว่อร์   เราเล่นเซิฟ ปิกกี้ ง่ะ ขอแบบ ง่ายๆเรยนะค่ะ5 N' }& ?: h0 G1 t7 d

# @" B4 x6 r, q' A
nickfeeno   ชาย

Level (เลวเวล) : 2
Rookie E

HP(พลังชีวิต): 0 / 13

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 5 / 131

EXP(ค่าประสบการณ์): 38%

แรงค์
15
โกออน
31
คะแนนความดี
14
โพสต์เมื่อ 2012-7-18 12:48:40 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ขอบใจจิงๆ
psdestiny   ยังไม่ระบุเพศ

Level (เลวเวล) : 2
Rookie E

HP(พลังชีวิต): 0 / 14

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 5 / 206

EXP(ค่าประสบการณ์): 44%

แรงค์
16
โกออน
21
คะแนนความดี
15
โพสต์เมื่อ 2012-8-6 18:14:11 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ฟหกฟหก
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

โทรศัพท์มือถือ|รูปแบบข้อความล้วน|เช่าวิทยุ|Gnv3

GMT+7, 2014-7-23 06:18 , Processed in 0.408498 second(s), 55 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! XXX

© 2001-2011 Gnv3.Net | Develope By Zriticalz

ขึ้นไปด้านบน