Gnv3 Season 2

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ค้นหา
ดู: 15254|ตอบ: 12

วิธี เซต บอท [เถื่อน/จริง] หา ip อ่านแล้วน่าจะเปนลองดู [คัดลอกลิงก์]

savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 304

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:08:01 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
, ^, Z8 K4 B" v. m
วิธี เซ็ต บอท เถื่อน นะ ครับ ผม ขอ แนะนำ OPKwin นะ ครับ
. u8 F  X0 J2 |" S- ]1. เซ็ต ใน control* [สำคัญมาก เซตผิดบอท เอ๋อ]& }. c0 G" C6 U4 w$ a3 l- L5 t
ตัวหลัก ๆ ของ ใน control ที่ต้องเซต คือ , d- l! z! j  S/ w
1.1  config นี้***โคตร สำคัญ เซ็ต จุด save ไอดี/พาส ที่ๆเราให้บอท ไป สกิล แอนตี้บอท+ A+ d! d# ^) H: w
1.2  items_control นี้*** ก็สำคัญ สำหรับคนที่ ไม่ต้องการขยะ ย้ำ ไม่ ต้อง การ ขยะนะ ) G. |5 o9 S  N
1.3  timeouts นี้*** ก็สำคัญ จะรวย ไม่ รวย อยู่กับ ไอดี   s; u9 P, G( ^9 W

1 V& j: \/ i" K) F. h1.1 [conFiG] การ เซ็ต , J8 `4 A/ d* w- u
. F" B0 U& h; J5 V$ T
เรา จะ ใส่ไอดี ไอพีเซิฟ เราจ้อง เปลียนที่ : o( v% a- _; e  H: z

  Z1 h8 E& Q1 C7 ~/ @master <<<<< ไอพี หาได้ จาก servers อยู่ ใน tables <<< ผมบอก อีกที่
# [  V; T* I: Q. z# Z4 iserver 0 <<<<< ตั้งไว้ที่ 0
2 W& d1 ^) k& V+ tusername <<<<< ใส่ ไอดี เช่น 1111 ไร แบบนี้ ง่าย ๆ ไอดี ที่ บอท
/ U( S- A5 o: e3 Epassword <<<< พาส ไม่ต้อง บอก คงรู้ + w; G% j! A* z
loginPinCode <<<< ผมไม่รู้เหมือนกัน ไม่ เคย ตั้ง' C' o  N) y' I* v$ W. n. g
char <<<< นี้ ตัว ละครที่ ให้ บอท ถ้าเรา ไม่ รู้ ก็ ไม่ ทาม ไรมัน เดียวมันถาม ตอนเรา เปิด บอท
5 ]) \! w' I$ x+ i0 h2 R** <<<<< ไม่แนะ นำให้ ใช้ นะ ; p3 Y6 i7 b% F/ i$ W

3 ~9 X$ w5 ]+ s: Z0 l; Gเซต map Fild map save 8 e! b4 S& I% i. G  L9 m( a8 s. Z% A
alias_heal sp 28 <<<< งง-*-
- u( X# [% o7 ]. i/ |; Y, p
5 |/ S% |( W) }1 ~4 RallowedMaps jawaii,pay_fild11 <<<<< อย่าเช่น ผมเซฟ ที่ jawaii "ป หา obb ที่ พายอน ไร แบบนี้
% n4 h* o5 u7 E0 P4 |  f+ ^6 }* p8 mallowedMaps_reaction 0 <<<<< อันนี้ ผม ก็ไม่รู้คือไร
( \/ O5 R8 H0 I4 B$ `3 D! [0 ^/ R! _' e
saveMap jawaii <<<<<< เมืองที่เราเซฟ นะ งับ  * `" \% c% j( s& W: |% Z% c
saveMap_warpToBuyOrSell 18 b" N/ J. y* R0 s& H+ N# v
saveMap_warpChatCommand @load <<<< คำสั่ง กลับ เมือง ใน เถื่อน เปน @load เซิฟจิง ใช้ อีกตัว 1 เปน Koreexill 4.8 นะ
4 U$ ~! M& n2 H
/ B/ m* y" n( j6 m1 YlockMap pay_fild11 <<<<  map ที่เรา บอท
. X% R8 y2 ~0 Q8 o( S, ulockMap_x    <<<<<<<  พิกัด
8 l5 c0 s0 V) k( R# C- u2 ?' }2 HlockMap_y    <<<<<<<  หา พิกัด ให้เรา เข้า ro แล้ว กด /where เช่น payon_fild(pay_fild11) 20,211,142 เอา 2 ตัวหลังใส่( Y' `: d- r6 Y0 V; R
lockMap_randX <<<< ไม่ค้องใส่นะครับ
/ B0 A8 b+ Y, e, d& YlockMap_randY <<<< ไม่ต้องใส่นะครับ ; I4 R) }% m6 L5 g1 `" O/ _
) k) S, j5 L$ C

: E6 f" N3 x1 [( Vเซต แอนตี้ บอท ถ้าบอท ถาม ตัวเลข สูง ต่ำ เรียงสูงตุ่ำ ไรแบบนี้ ก็อบ ไป ใส่นะครับ แบบอื่น ทิ้งไว้ผมหามาให้ 1 ~- L8 \# P9 a3 v$ x9 f" @
reactOnNPC talk resp @resp(/^Dungeons|^Gonryun|1/) {
5 C2 [8 K# Z' f) R        respIgnoreColor 1' s: A* b: V3 i2 j5 Y
        type responses( j$ e. g0 `$ U2 `, D0 @+ k6 m
        debug 0# f! e; q. m. C8 R8 D
        msg_0 /NPC/i9 \+ K" g0 `+ [3 |: M
}
/ c+ w! Y, M% d" c- b
6 \6 q" |; v; W; |/ [5 v7 @6 XreactOnNPC {! w4 ]+ D2 @3 r* N+ S
        type number! Y1 i4 j6 z! O8 v- `" U
        debug 0
  `; V4 K( f9 T  U; o2 p        msg_0 /bot|8|@|0|O|การประเมินผล|ตรวจสอบ|=======|vannova|#####|ไม่มีคำตอบที่ถูก/i
( @; F8 p. e7 ~}8 o) A/ v0 U$ i# X
reactOnNPC {: d$ o8 [& U) K3 G+ S6 w
        type text
: K+ P7 w) Z& ~# J" P# Z        debug 0# g% O  G* e1 z( O/ F! x
        msg_0 /bot|8|@|0|O|การประเมินผล|ตรวจสอบ|=======|vannova|#####|ไม่มีคำตอบที่ถูก/i
! A% _( r: M! b( J; r}
' r) a, o+ t6 @6 a) J# _3 v% I) d0 G
reactOnNPC talk num @eval(#2~1 #2~2 #2~3) {& p: x2 K0 o, k  h8 z
        type number
9 w; Q2 W$ V7 o: D( t. X( ~* I        msg_0 /Superman/i% l0 S8 R; N0 P% w3 J/ Z
}
. z. m3 Y' |" ~. s; v1 u* Y4 V; Q9 K8 V* E% X
เซต คอนฟิน คงหมดแล้ว มา ต่อ ไป เลย / R% O+ S4 w/ o
! n& }" D; c; }0 M4 K
1.2 items_control คำสัญ ที่ เรา ต้อง การ ไร
) j) b) \0 |. l' R- Tเช่น
3 Y- q7 g/ N% ~8 s
, O3 b, _+ G; I; D& o. c2 Ball 0 0 1 <<<<< ทุกอย่าง 0 ตัว 1 คือใว้ในตัว 0 ตัว 2  เก็บไว้ใน คาฟ่า 0 ตัว 3 ขาย หะ
8 i+ T! X! y) H8 _TCG Card 0 1 0 <<<< นี้ ผม เซตใว้ เซิฟ จุ หา tcg ครับ นี้ เกบใน คาฟ่า $ `4 T2 F! _( l6 ~% y' B
Warp 0 0 0 <<<<< ตั้งไว้เชย ๆ - - ! h  Y2 }" t, C3 D  {( G
Ifrit 0 1 0 <<<<< เซต แบบเรา ต้อง การ ของ ไร ) \0 {( ^: w+ j, W% `2 {
Yggdrasilberry 100 1 0 <<<< ใว้ ใน ตัว บอท ครับ นี้ เปน ดอกเหลืองใว้ใน ตัว 100
! C4 G% B: k* q' p; }Fire Arrow 1000 0 1 <<<< นูไฟ 1000
, k) n. h6 z6 W0 HSilver Arrow 1000 0 1( z! Z* I! l- z* x% S0 d
Stone Arrow 1000 0 15 w$ R# m" ~9 S4 \
Crystal Arrow 1000 0 1
# t* h  j, q, ~0 @/ S( `! fArrow of Wind 1000 0 18 {$ }, M% Y) A# c4 V
Fly Wing 500 0 1 <<<< วิง 500 ไร แบบ นี้ ละ งับ
9 K8 N" f% Q1 F( p1 w7 E, L- [' j3 V1 Y' X* e; C
เซต timeout [จะรวยจะจนก็ต้องนี้ละ] แบบนี้ ผม เซตไว้แล้ว มันจะ บอท เปน เวลา 5 ช.ม. เรา ออก 1 นาที เรา เข้าใหม่ นะ
% J5 N: O/ I- v) K3 Z1 N8 s0 y2 z% [6 j+ [' b. ~
ก็ คือ ผม อธิบายไม่ เปน ก็ Coly ไป ใส่เลย
, B  y# g2 L* ]4 p3 [$ r4 Z, m- j7 e! v3 n! ]% g
1.3 timeout
2 T! y9 F0 L! j$ S9 U% D' I: k( b8 o9 U
master 126 e+ I  F6 C/ z) s2 S- v8 D! p
gamelogin 12+ ^4 l: u3 i% j8 K1 i6 o3 P7 N( F# u
charlogin 12# T. a; r; K0 a- [5 |. I& B& r* Q
maplogin 50
6 B$ B6 f' a$ G# s3 t# F; Dplay 25- Q8 `4 J+ P( Q7 l. U$ u9 t4 K5 [5 c
# When disconnected, wait x seconds before reconnecting again+ g: S) U8 W& o0 `4 l' H
reconnect 30
# @2 A% h5 T3 u; _0 D0 g$ y* |4 U, y3 amacro_delay 0.17 d1 B' W0 Z6 _( E2 _/ m

% Q+ s: b) B  _- F: b* O# Activate AI after x seconds after the map's loaded
$ ^1 e" z) s+ Y0 ]& F  V* k- hai 0.1
: N3 z5 X( }( E9 A
* @% `, x7 L' w$ e, w# hai_move_retry 0.25
# c  Y. t6 x# ^2 f9 P2 hai_move_giveup 1; Y# k! F- x- m  S3 ?1 g
6 T! d8 a/ j: B2 P7 L5 C; c
# Send the attack packet every x seconds, if it hasn't been send already
( f  e2 I0 }' z& Xai_attack 0.1' p7 c* \! W9 y% x9 L+ a, ]
ai_homunculus_attack 0.1) ~9 W+ P  d" N. p7 r

3 W6 ^+ C# B- I# q( _7 A# Check for monsters to attack every x seconds
; D- B- x/ i2 _. H, V1 k6 b: @ai_attack_auto 0.1) Y; E6 [9 V/ c! z/ X

* v6 E* X- b1 A& Y. U" Y* f9 `# Give up attacking a monster if it can't be reached within x seconds
" c9 r3 @; A2 }) oai_attack_giveup 15 i1 d5 n. f& r0 m) j! ~

2 V* O: {  [7 e: Y' E! u# If you've just kille**onster, and there are no aggressives,
' G7 B% g% h$ Z9 G# and you're not picking up any items, wait x seconds before doing
  U! i: A# k4 b( I# anything else.( c* z- I# ]" k' ]
ai_attack_waitAfterKill 0
: W  G8 t4 _; s' L6 Hai_attack_unstuck 0.5  D5 B" q( w5 C
ai_attack_unfail 0.75% g( Y" y# s. V6 T0 c

2 Y% x* h" J! W4 x" ?6 V/ G- t, r# Pause for the specified number of seconds after taking something,
, y" V' }6 {3 P5 I! o& a* [# K; z3 w# it increases the interval between taking several items and between3 X( A) M( y1 N1 {+ z+ c8 Q6 j! c
# taking the last item and continuing the actions.
9 E% H0 G0 n- U* X3 N( k3 Y  H" Yai_items_take_delay 0.1
9 p3 _& |+ r/ p- b/ |: {) g+ u
! g5 a7 K% l% i( t  D* E' {& C* o# When your monster died, start checking for loot after x seconds7 e. G3 _$ M, m* p4 e
ai_items_take_start 0.1
! I7 q( [4 S3 z) x+ _6 ~1 x+ t4 I7 l+ p1 L$ e
# Stop checking for loot x seconds after it has begun checking  A: f7 p. G1 I, C/ h8 B
ai_items_take_end 1.58 B* d+ `, u3 |9 D9 \
! \# [- ?5 e, g( p! m0 G
# When standing near an item, send the 'take' packet every x seconds until
! B. w( c! B0 _# x$ |7 y# the item has been taken.
: f# P: v: n. D# Qai_take 0.1
8 b9 ]. R. s! s8 T3 R* [9 X/ X7 a
# Give up if unable to pickup item after x seconds/ e' G+ w' _( Y: A" ^) c- N. G
ai_take_giveup 1( _# P+ {) y6 k, a
ai_items_gather_giveup 1
! v4 r: D! y7 \2 N' w
. R5 |) e0 B9 f8 Y) W2 n& G# Every x seconds, check items for gathering2 w/ W/ w, U- P% _: L
ai_items_gather_auto 0.1$ F, m0 J; V' V& g# S& i

; r; X" ?. N+ ?( m. k3 k# Only gather items that have been more than x seconds on screen
, x0 m8 b1 v: I+ V: J4 Dai_items_gather_start 0.1" R8 h: t3 @! m5 Y; K

6 u- B8 [: |, Q. Y3 q, M4 Zai_follow_lost_end 52 t4 H( l1 L* ?, J1 @2 d8 p0 r
ai_getInfo 1" a: l2 L, L# \! Y/ y. R& c
ai_thanks_set 8
" ?0 |% D* F# p! wai_dealAuto 3
1 y7 w6 r. s7 t: g$ ^* Yai_dealAutoCancel 5  y+ V8 s8 P  c; h
ai_partyAutoDeny 3
4 i* I" A! L' K8 r- bai_guildAutoDeny 3
! D! o! `" T0 g  @$ z; Hai_dead_respawn 1/ h5 J6 P. v7 D9 P+ @! b
ai_wipe_old 2003 x5 p% P) J- R
ai_wipe_check 30: f/ P& }! j( d) T2 u# t) D& w, a3 Y

3 y1 E1 ~+ N; K* e$ ^# Send the sit/stand packet at most every x second
8 j4 c0 M- W% G; fai_sit 3
9 D8 n+ t0 r9 K: }: @# Sit after having idled for x seconds8 x/ T" p/ s- S/ Y1 l
ai_sit_idle 10
$ H; e8 l/ g6 B" P8 ?# C# Stand after x seconds, after having typed the 'stand' command
8 d( X8 Z. W" h0 B$ ~. c7 }ai_stand_wait 0
. {3 [- T, v! p8 B% O' C# Sit after x seconds, after having typed the "sit" command
$ t: M6 }. @/ f% U6 a& cai_sit_wait 1
! V+ i3 G1 D6 @( f' D4 ~# If there are non-party players around and you are to stand up due to the
5 k1 D& \0 e5 i% A8 n# hp/sp sufficiency, do so when the specified number of seconds elapsed- ?  b' \, h4 D8 l, F4 F8 W
ai_safe_stand_up 2
6 ~2 A  q$ R. \( \/ w% d
) d1 Z# n6 |) W, p/ V3 sai_skill_use_giveup 0.1
, I: y: u* {" Eai_item_use_auto 0.1, B  {& Q( Q( @* ^$ o" t
ai_item_equip_auto 0.11 [# m# W* b6 Z% C4 ^0 _0 j
ai_equipAuto_skilluse_giveup 3- `8 a! u( m) p) Z, t0 K
ai_equip_giveup 24 o8 Y9 K! Q5 ~5 i
( D* {4 P1 d. T" F! r
ai_teleport 0.1* m4 J+ w, l! J
ai_teleport_search 0.2
  W- J" h9 m5 u. n+ C1 x6 p+ ]ai_teleport_away 0.1
7 C) A+ q3 ^0 h$ Zai_teleport_idle 0.1$ t0 a2 \. m0 b* R) ~9 m! P
ai_teleport_portal 0.5
4 s9 T( s% u9 Y4 }& gai_teleport_hp 0.1
3 m. o6 h" R# O6 g* D/ qai_teleport_safe_force 120
' e1 r2 m' @! r) g& @! O' t4 o; g) l  D6 W- X% K. z9 ]1 t
ai_teleport_retry 1- U4 Y2 G/ |9 c) w( k! R
ai_teleport_delay 12 S+ H, Z& }' W! x) H4 F

7 o1 }7 k" j0 i' L* H. x9 D8 Y4 `% N# You probably don't ever have to change the following timeouts" F9 x6 ]; }2 e! K% w; Z
ai_route_calcRoute 0.1& z& f/ A: v5 L0 e& d
ai_route_npcTalk 1
* _4 _, ^* }  m, a" M6 f4 q/ j8 m# w. F0 J
ai_buyAuto 0.1
7 O! b: h" r) J2 a! N2 r0 y% t- Gai_buyAuto_giveup 3
) L3 i. Q( L+ Dai_buyAuto_wait 0.10 b* _* l( `4 m) A* j# f
ai_buyAuto_wait_buy 0.2& k4 \* R( Z- {& B& Y0 [
1 m' m/ Y* o7 @3 m/ M9 U% \
ai_sellAuto 0.1# {% {; a1 |) T
ai_sellAuto_giveup 3
5 V. o" j" q0 ]+ A, a2 D, Pai_storageAuto 0.1
! O- u0 p/ N( o* O( N% P" gai_storageAuto_giveup 3& o  Y  p2 L- k) H; l. L, u
# delay between sending cart item add/get packets
0 n- `5 M5 d9 D9 }' ?: V1 G  `5 b4 uai_cartAuto 0.15
$ E8 m6 m9 M0 s
: j. d: c# U. D8 w6 A/ B# delay between checking if we need to do any cartAuto functions
: Q$ A1 h4 `3 Xai_cartAutoCheck 2
6 U- b4 l9 L0 c1 _/ H( w3 Hai_avoidcheck 0.5: V/ p0 ?' @$ E* C+ l$ c
ai_shop 3
/ m$ v0 m! K) u/ z. I6 Y1 B
8 {- r2 l/ ]4 ]' d# delay before starting escape sequence- o0 \9 t1 h+ l, }
ai_route_escape 8
% O! u( W+ L. M1 @% D- y7 R) ?& n0 k0 `
# Don't change the following timeouts!
: N! Z8 {0 Z; H) @ai_sync 12
0 }. M/ X2 @6 X8 Z. M8 D6 y. J! T+ M+ n8 d$ N' d+ F
ai_npcTalk 0.5
, Y" x* m" }- W  J' z5 {& zinjectSync 5
0 e0 g- s* w9 J, XinjectKeepAlive 128 i, O: z! \! s; H
welcomeText 4
, [. Y. T4 g+ U# o* T+ rpatchserver 120 3 @  f9 e$ g2 l; W* ^. [0 j

0 U2 y# W& Z7 L4 Q3 iเดียว ผม จะ ลง ทู้ ใหม่ รอ แปป นะ ครับ 3 e) Y8 a  c  C" R/ X! d; F
  
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 304

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:14:00 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
                                                ต่อ ไป ก็ tables <<<<< เอา ไอพี
0 F8 n7 {" m1 T# r$ h# g) a7 Oหา ไอพี ใช้ weppro <<<< โปรแกรมนี้ ละ ดี สุด ละ 6 u4 O! N2 J8 L% W; ?# \6 y
หา ชื่อ เซิฟ ต่าง เข้า ไปที่ servers สำหรับ คน ที่มี ดู ที่ ไอพี
/ ?, \9 U6 @; f/ wเช่น + p) U" i& I9 c3 E

+ w/ A! e( D7 p: H& }1 ]* h9 Q. Q+ H[Thaikore] <<<<< ชื่อเซิฟเวอร์ [ อันนี้ เปนใส่ใน Config ] ไม่ดู ต้องไหนดู อันบน  $ J6 F& B8 N( `( p0 Z, J* J! q% {
ip p1server.com <<<<< ip เซิฟ
# |7 G$ D  N, ^# jport 6946 <<<<< port มัน
) W% x. ^: H2 P2 s0 E% D7 B4 bversion 22, D: o* \# F6 j6 }
master_version 10
9 @5 u5 |$ f, y! Z( echarBlockSize 108) l1 U+ ~8 g+ ~9 R$ X' e! |  H
serverType 8_4/ @! u4 p4 |1 ]2 E2 `
serverEncoding Thai4 u! Y' K0 Y* Y
recvpackets recvpackets.txt
: k4 s* p+ O9 T; s7 H. o4 k - q7 w3 |. x' y) E
weppro <<<< เว็บนี้ หาไง ง่าย อยู่ใน บอร์ด ro หาเรา เลย มี อยู่ละ ผม เหน อยู่
2 i- c! J& s+ i9 @/ n
9 D0 N4 B3 M2 F1 d: R# q7 g- Wเดียวผม ต่อ
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 304

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:20:36 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ro จิง <<<< Ro [ จริง นะ ] ! C& E* a5 S6 q
เซต ง่าย ๆ มี กว่า เถื่อน เยอะ มาก ! m/ |3 T. n) V% b+ N

! C& c1 G' V- O$ e- pBot Koeexii 4.8
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
4 E- ]( ?  }  v/ {! m  `
, h2 A* w3 i4 U. z. @, h
BOt OPKwin  
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^

7 \& g& O4 I( @4 r4 _0 F1 p1 C4 R
เซต ง่าย สาท COnfig
( u/ _/ H* @  ?7 S/ }( e4 x1.1 ConFig บอก แบบ แปล แล้ว กัน
, h( G/ n' Z& \, a( L6 \1 b3 `6 M6 W9 f# y1 j2 V1 w+ [' {
waypoint 07 C  e; Z( O* [3 j0 h7 s

6 o* J& Z3 k# b5 ]killSteal 0
! b5 H5 q& |4 A; OrelogIfStripped 1) ~' f9 J! {. Z

; v" b7 V3 l; T0 e" O! I2 m3 JattackMaxRouteDistance 25
( S: O6 S. n+ b, m) }attackMaxRouteTime 8
$ Y+ K; D8 u1 N" s; ?attackOnRouteSkipMonsters 1, q! ^! u! j/ T1 y( A- W6 {# e/ W
attackAuto 2 <<<< ไม่รู้วะ **-**
% l$ g! n9 {# y" ], yattackDistance 3
$ k6 N! u4 Y3 z4 Y$ D. z, F/ GattackCheckRoute 0
  v$ g3 V1 Y2 k" Q1 VattackUseWeapon 1 <<<< ใช้ อาวุร กด 1 ใช้ เวท กด 0
. x% u- _1 N7 S0 u" f9 OattackTimeout 8 <<<< ถ้าแลด ตั้ง 100
* G9 `6 `7 k) @: q% E  x8 u7 r" B, M( K/ I% C5 j4 k
counterAttack 0% r1 n5 p1 q# j" u: E7 j1 a
switchToAttackCaster 02 x' G* l2 E# _& c, R; }/ Z

% w' f0 T9 @4 s7 a6 A3 _6 k4 w% T
route_randomWalk 1 <<<< ให้บอท เดิน บอท ดูด กด 0
4 _: ]  B1 y( V8 J& Zroute_randomWalk_maxRouteTime 5 <<<< ให้ยิงกี่ช่อง 1 _0 A! ?2 `& ?& d0 l
route_step 10 <<<< ตั้งไว้ที่ 10 , ~5 ^- j" c1 P

+ q' k3 U% w9 [; b/ _6 S5 h$ l6 P# l* r
maplimit 0+ w& n7 u* ]5 N9 l+ B2 S+ n4 s
MapThreat_disconnect sec_pri
/ C, E9 }) v6 Z( R# l
' a" ^+ _2 ?+ o9 F& s: SsaveMap payon <<<<< เมืองเซฟ 7 ^/ m# f! G0 t2 k  ^2 K
saveMap_warpToNotInMaps
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 304

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:21:57 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
lockMap pay_fild02 <<<< เมืองที่ ไป 6 ]; V8 j% A+ n
lockMap_warpTo
4 v2 ]: v! T- v* y! v& M3 BlockMap_warpToNotInMaps
# ]5 Z  ~$ M4 ~$ }lockMap_dunTele
2 A2 `, P/ L+ }1 B, T" F- Z" m! Y, alockMap_route
) P. W; @5 E8 B) Q4 u& ^0 nlockMap_routeType 0 <<<< วิงหาจุดวาป ro จิง เดินดีกว่า เสียดายเงิน
3 O( @% a0 c. w% OlockMap_x
* E1 l5 r! P5 W/ @% [1 NlockMap_y
% F' H4 ?. G) w1 b% zlockMap_rand ( ]# P7 H% ]( }5 z
lockMap_rand_x & L' i  S3 r' }1 G$ W* e5 e
lockMap_rand_y
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 304

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:25:30 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
buyAuto_0  <<<<< buy ของ ก็ คือ ซื้อ ของ - -
0 P( A0 d3 }0 s$ nbuyAuto_0_minAmount 1 <<<< ถ้าเหลือเท่าที่เราตั้งมันจะกลับมาซื้อ 7 P  j% e  T' t
buyAuto_0_maxAmount 10  <<<< ซื้อกี่อันให้ มัน ใช้ 5 [! I- M% ?1 j9 N
buyAuto_0_maxCartAmount 0
$ F, p; w, U1 A) u9 F/ X% JbuyAuto_0_passive 0
5 l$ C* N8 {1 F! ~, i, s4 Q# o8 p# `# H
buyAuto_1  <<<< เหมือน กัน อันที่สอง ใส่ อย่างอืน เช่น อันบน เรด อันนี้ วิง
! d9 j6 h  A7 |: j2 W% cbuyAuto_1_minAmount 1
/ o- A  S6 o9 N! @3 SbuyAuto_1_maxAmount 10& J; z7 k- \3 m  Y3 Z7 Q( o1 r% R7 J
buyAuto_1_maxCartAmount 0
, G$ i# z9 j# E" a0 wbuyAuto_1_passive 00 b! m  {2 j  m
3 o$ a7 v2 K5 B/ G
getAuto_0  <<<< เอาของจาก คาฟ่า + r; d7 H, x+ J" j% ]) ^# I
getAuto_0_minAmount 1 <<< น้อยกี่อัน  F3 k. w( E7 L& L  J7 D
getAuto_0_maxAmount 10 <<<< เอามาก เท่าไหร่
. \/ N% t4 D1 d8 w+ p9 Y( FgetAuto_0_maxCartAmount 0. }4 ^! f8 q; \" W' D0 a
getAuto_0_passive 09 ^6 d& z! ?5 v2 F
- }8 R. ?" }2 }+ i( `- c3 [
getAuto_1 <<<<< เหมือน ซื้อ บน เอา เรด นี้ ก็ วิง - - " A4 _+ {, d- `4 t8 d0 O4 S
getAuto_1_minAmount 1- P' ?0 P% Y7 e) n( k( ^
getAuto_1_maxAmount 10/ `" W' q+ m5 Z/ y* v3 c+ b
getAuto_1_maxCartAmount 0
+ P( {) g0 H& ~+ Q+ m. lgetAuto_1_passive 0
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 304

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:37:12 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
user_control <<<< อยู่ใน Control ) T$ o% L9 k4 L  A1 o

2 `1 y$ x- ]0 k" D
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
" d7 a7 b; K) |4 m- W0 h
Thanks:
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
[/SIZE]* P& u9 `* m+ K3 f! @9 `" L

! H8 r) t% T  i+ g$ k* c( A9 s+ zเข้า ไปเซต แบบนี้
% H4 T: y& m4 Q( P/ A  q9 ^version 24, O6 Y3 I( e1 D, G: u
#24 = main server, 5 = Sakray server; q; A. u# F+ e) o' I
#31= Valkyrie 2
8 K9 v' q0 X5 G, c0 N# C& m$ K& I$ m' ~9 H9 o: A" K. a
master 3 <<<< เซิฟ ฟรี
; O$ N" z2 R2 \1 ?7 R- {1 Iserver 0# m1 j$ [. `3 M0 p" U
secure 3 <<<< ผมเล่น yoyo % G) x" y* ?* b& o! `; H9 z
6 {; s: U% S5 [/ o; V
secure_account 8 h7 h$ l% |) N
#Acc of sakray
7 h6 c8 N3 D0 E: V9 k- Z4 Q! g1 r5 H0 I; G; C( X& M
Episode11 8 k6 n) s, P  z* \% _
serverType 0: T3 X# M; w0 F" D5 [
#0 = main server and Sakray, 2 = valkyrie server/ a( a) ~# e  N- I0 t

0 j- v, K" B+ w; T' u7 ^username savedow00 <<<< id เรา
* ^6 @! p) F8 E8 d6 ^, S4 upassword CB20A91BA621CD1C841CA71FEF21EF21
: k0 y; I! |- u- T; e) wchar 4 <<<<< ไม่ต้องตั้ง เดียมัน ถาม ของผม ตั้งผมบอท ตัว 4
; P7 o4 l9 Q' f* D
" y. x: k6 K5 t& q#storageAuto_password
8 O! u4 Z: X/ V* M
/ j- C) T. G& S$ ?. B  F: T, uShare Field and Table8 [+ i) y& ]6 ]8 k
field E:\bot\KoreExII 4.8\KoreExII 4.8\fields# H4 n2 @( h* E! \# m/ k& {, h
tables_path E:\bot\KoreExII 4.8\KoreExII 4.8\tables5 @: L1 s& s& S
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 304

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:39:19 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
มีไร ทิ้ง ผม ขอแค่ คำ ขอบคุน ถ้า งง แอท มา 1 }6 I) a" y- |4 g( `5 I- b
Ny_save3[at]hotmail.com <<<<< SavE นะครับ
& E) S$ c0 G. \5 \5 v
# `4 r. ~" m, z! z+ Lมี ไร ทิ้ง ผม จะ มา อธีบาย ที่ หลัง
; p  j. c" t, @6 c# ]/ e! m6 W: x4 z: M, v- v8 ~
  • 1Total Joined
  • 1แรงค์
  • 1โกออน
  • 1คะแนนความดี
  • เยี่ยมมากๆ

    kowit2532 แรงค์ +1 โกออน +1 คะแนนความดี +1

soda-ruck   หญิง

Level (เลวเวล) : 1
Rookie F

HP(พลังชีวิต): 0 / 0

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 0 / 10

EXP(ค่าประสบการณ์): 9%

แรงค์
2
โกออน
19
คะแนนความดี
1
โพสต์เมื่อ 2011-7-1 03:03:35 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ช่วย บอกที จิ ตอนที่ ว่าต้อง ใส่ ชื่อเชิฟเว่อร์   เราเล่นเซิฟ ปิกกี้ ง่ะ ขอแบบ ง่ายๆเรยนะค่ะ# ?# q& c4 B2 s! r7 ?

$ Y9 J' i$ s" n: I# [. `5 S
nickfeeno   ชาย

Level (เลวเวล) : 2
Rookie E

HP(พลังชีวิต): 0 / 13

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 5 / 144

EXP(ค่าประสบการณ์): 38%

แรงค์
15
โกออน
31
คะแนนความดี
14
โพสต์เมื่อ 2012-7-18 12:48:40 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ขอบใจจิงๆ
psdestiny   ยังไม่ระบุเพศ

Level (เลวเวล) : 2
Rookie E

HP(พลังชีวิต): 0 / 14

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 5 / 220

EXP(ค่าประสบการณ์): 44%

แรงค์
16
โกออน
21
คะแนนความดี
15
โพสต์เมื่อ 2012-8-6 18:14:11 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ฟหกฟหก
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

โทรศัพท์มือถือ|รูปแบบข้อความล้วน|เช่าวิทยุ|Gnv3

GMT+7, 2014-10-25 14:46 , Processed in 0.423188 second(s), 55 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! XXX

© 2001-2011 Gnv3.Net | Develope By Zriticalz

ขึ้นไปด้านบน