Gnv3 Season 2

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ค้นหา
ดู: 15237|ตอบ: 12

วิธี เซต บอท [เถื่อน/จริง] หา ip อ่านแล้วน่าจะเปนลองดู [คัดลอกลิงก์]

savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 304

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:08:01 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด

( M0 n; L6 W$ D' I0 sวิธี เซ็ต บอท เถื่อน นะ ครับ ผม ขอ แนะนำ OPKwin นะ ครับ
( l0 D1 ]1 ^2 a. n9 ~# C1. เซ็ต ใน control* [สำคัญมาก เซตผิดบอท เอ๋อ]( B/ Q- G, ]& U0 _5 b, D
ตัวหลัก ๆ ของ ใน control ที่ต้องเซต คือ
0 C! L: S, {; M: Y) V5 v1.1  config นี้***โคตร สำคัญ เซ็ต จุด save ไอดี/พาส ที่ๆเราให้บอท ไป สกิล แอนตี้บอท. e9 N, ^$ D* h
1.2  items_control นี้*** ก็สำคัญ สำหรับคนที่ ไม่ต้องการขยะ ย้ำ ไม่ ต้อง การ ขยะนะ ) y  D# V; B6 N; B4 ?; b5 O' a$ M
1.3  timeouts นี้*** ก็สำคัญ จะรวย ไม่ รวย อยู่กับ ไอดี
  X- Z7 L; M- V! F( u: f3 ?6 k& D$ E' H1 a; Y. e+ D% j
1.1 [conFiG] การ เซ็ต
& A' L+ U$ @. v6 c) `0 N+ B4 G; \# a( U+ O- O, O
เรา จะ ใส่ไอดี ไอพีเซิฟ เราจ้อง เปลียนที่ 0 h4 C2 V. R% h+ r6 `) ]2 C5 S1 z

* l+ ~$ Z( K% }2 C5 ~master <<<<< ไอพี หาได้ จาก servers อยู่ ใน tables <<< ผมบอก อีกที่
" a, B& g, z, V4 iserver 0 <<<<< ตั้งไว้ที่ 0
# G  A: o: k% B, fusername <<<<< ใส่ ไอดี เช่น 1111 ไร แบบนี้ ง่าย ๆ ไอดี ที่ บอท ; g& D  F! `: M3 X; E
password <<<< พาส ไม่ต้อง บอก คงรู้
9 @' U; d9 v& P+ B' vloginPinCode <<<< ผมไม่รู้เหมือนกัน ไม่ เคย ตั้ง/ B: g4 R* \" {0 ^0 o
char <<<< นี้ ตัว ละครที่ ให้ บอท ถ้าเรา ไม่ รู้ ก็ ไม่ ทาม ไรมัน เดียวมันถาม ตอนเรา เปิด บอท
6 v" y$ B$ `7 B1 L* x** <<<<< ไม่แนะ นำให้ ใช้ นะ 4 ]  h' E1 d$ Q6 }/ z

' _% s5 u' [) r' v7 J6 O: N. v3 Rเซต map Fild map save 5 v1 J2 A. a' d$ o2 a% R  y
alias_heal sp 28 <<<< งง-*-1 W( e: _3 V1 @  b6 d" b1 j: a* t# y
4 j: G: H& f/ }
allowedMaps jawaii,pay_fild11 <<<<< อย่าเช่น ผมเซฟ ที่ jawaii "ป หา obb ที่ พายอน ไร แบบนี้
! p0 _8 N8 D6 C6 y; EallowedMaps_reaction 0 <<<<< อันนี้ ผม ก็ไม่รู้คือไร0 [# T# k3 L) n. l! R5 z

+ U) J& N9 f4 z' YsaveMap jawaii <<<<<< เมืองที่เราเซฟ นะ งับ  
5 K4 ?$ D0 ?8 A) M, a% D* t& }! hsaveMap_warpToBuyOrSell 1" l  _$ ?$ Z% q8 E: \
saveMap_warpChatCommand @load <<<< คำสั่ง กลับ เมือง ใน เถื่อน เปน @load เซิฟจิง ใช้ อีกตัว 1 เปน Koreexill 4.8 นะ ' R4 k5 Q$ {' t2 M

+ A4 x+ m, E- XlockMap pay_fild11 <<<<  map ที่เรา บอท" J9 j' q7 s- U" L, Y7 Z2 \
lockMap_x    <<<<<<<  พิกัด
, S# A' [) S. r* w4 t: {lockMap_y    <<<<<<<  หา พิกัด ให้เรา เข้า ro แล้ว กด /where เช่น payon_fild(pay_fild11) 20,211,142 เอา 2 ตัวหลังใส่
  B7 K+ u6 T9 X1 vlockMap_randX <<<< ไม่ค้องใส่นะครับ
. H+ q- H" _) S7 p' U' b* @  K/ HlockMap_randY <<<< ไม่ต้องใส่นะครับ ! k. T2 ^: _( K
; f; j% d5 O7 A/ D1 Y  C
% Y" i- f  ^8 m* a& E
เซต แอนตี้ บอท ถ้าบอท ถาม ตัวเลข สูง ต่ำ เรียงสูงตุ่ำ ไรแบบนี้ ก็อบ ไป ใส่นะครับ แบบอื่น ทิ้งไว้ผมหามาให้
; l+ B+ p! J7 }& r9 d, \reactOnNPC talk resp @resp(/^Dungeons|^Gonryun|1/) {
% H" i7 I1 Q; N6 |! C  h% Y        respIgnoreColor 1
, ?$ ~3 N" Y, q/ B0 H4 J        type responses: n- V; }: w& x: |
        debug 0) o3 A7 `+ y4 z/ U+ t" o* B$ j
        msg_0 /NPC/i" s4 }, f# z2 q$ V6 g9 X
}/ Y3 j& }! D/ r4 O" z* Y

6 u' V8 U4 v- X/ i! L7 ~& c# e9 J& VreactOnNPC {" d  _7 ?; t0 M- E1 ^) j
        type number
9 V$ y2 F) U$ J1 A        debug 0; G; ~& h, k" O, @' z  I7 A# N
        msg_0 /bot|8|@|0|O|การประเมินผล|ตรวจสอบ|=======|vannova|#####|ไม่มีคำตอบที่ถูก/i
+ r+ v0 e% H0 x/ p}1 \3 G! [8 o" B- w
reactOnNPC {
9 N9 `. \+ f4 I# Q! k        type text
6 k( k+ @' l! ~, t( M        debug 0
3 W4 B& I( I& y0 y4 ]        msg_0 /bot|8|@|0|O|การประเมินผล|ตรวจสอบ|=======|vannova|#####|ไม่มีคำตอบที่ถูก/i
0 b; k' u5 j9 a* `6 t( w}
8 l% m# P: f" r: F7 p2 X
) d- P% T  j5 a* dreactOnNPC talk num @eval(#2~1 #2~2 #2~3) {. h/ e6 J, |5 j$ s- D" J1 S
        type number* U; s9 V# |% O3 @) K  I
        msg_0 /Superman/i3 _( S- o9 |7 v% C. i- K$ W; X6 D
}7 y2 `8 S$ q4 o. z! v- y: ?& O, t

8 r, V' R) x9 |0 U' y  zเซต คอนฟิน คงหมดแล้ว มา ต่อ ไป เลย 5 J9 M( P* a2 z% P. E8 b, e, K

, X5 }' J  A9 d/ @! D5 t& J2 A1.2 items_control คำสัญ ที่ เรา ต้อง การ ไร
+ c% j; w% \/ S% m( x6 n, zเช่น ; N  d2 }# X. [# q
' c& u5 b* `9 I! G2 s" E1 K
all 0 0 1 <<<<< ทุกอย่าง 0 ตัว 1 คือใว้ในตัว 0 ตัว 2  เก็บไว้ใน คาฟ่า 0 ตัว 3 ขาย หะ
" y5 ~; {: b( m" \+ I# [" m1 hTCG Card 0 1 0 <<<< นี้ ผม เซตใว้ เซิฟ จุ หา tcg ครับ นี้ เกบใน คาฟ่า 1 c5 [8 r  a+ E. x
Warp 0 0 0 <<<<< ตั้งไว้เชย ๆ - - 9 k. e; k  J; }( {9 L; O: W
Ifrit 0 1 0 <<<<< เซต แบบเรา ต้อง การ ของ ไร
) M2 z" M, {4 D8 j4 e! Y* sYggdrasilberry 100 1 0 <<<< ใว้ ใน ตัว บอท ครับ นี้ เปน ดอกเหลืองใว้ใน ตัว 100% Q1 `* {3 G5 [* X" }) G' m
Fire Arrow 1000 0 1 <<<< นูไฟ 1000 / s& K6 p) X0 m( o6 T
Silver Arrow 1000 0 1' r: ?; e3 P8 V, o" h7 U
Stone Arrow 1000 0 1
2 |+ _; w6 {+ _$ }3 n+ tCrystal Arrow 1000 0 10 q9 j7 Z( Z- V. m, _
Arrow of Wind 1000 0 19 o- t8 [7 N  F/ E
Fly Wing 500 0 1 <<<< วิง 500 ไร แบบ นี้ ละ งับ
) k+ J& Q4 P/ ~5 U- v- G5 A' ^/ J, _# g, W- _% i  W" m
เซต timeout [จะรวยจะจนก็ต้องนี้ละ] แบบนี้ ผม เซตไว้แล้ว มันจะ บอท เปน เวลา 5 ช.ม. เรา ออก 1 นาที เรา เข้าใหม่ นะ : W, B* F2 _) P

* n& [* J6 {; oก็ คือ ผม อธิบายไม่ เปน ก็ Coly ไป ใส่เลย , Y8 R- Y) }; ]5 A2 G" O6 I

; B2 S0 S/ O- a, e1 z  B$ _1.3 timeout / X! W* V7 [- Q2 Z) L

5 P" L# f5 t8 Y& W% \) a1 Xmaster 12' a$ Y3 Y* s5 _
gamelogin 12
/ X: C; H9 h4 g8 z* j; R; Vcharlogin 12) W5 \/ @9 I, N/ @9 F
maplogin 503 J% {' c, \# d$ `; t# Z
play 256 N$ a0 Q2 p- B3 _1 |
# When disconnected, wait x seconds before reconnecting again
. i& {: _! H& V( I  ~/ }reconnect 309 c* X# h/ Q( i- T! w
macro_delay 0.1
) A- u9 |5 E6 n- P! D
. b* q& R/ g% t$ {- I# Activate AI after x seconds after the map's loaded) p% p4 Q: d8 r+ u
ai 0.15 n! \4 L0 _# Q
* F, C: z/ n8 p/ G& @
ai_move_retry 0.25
1 U: `9 b: y9 \9 gai_move_giveup 16 F; K/ O$ z- E) L! ?/ a  f( H1 y
' R& k( |) L' `! A
# Send the attack packet every x seconds, if it hasn't been send already6 F4 P; @4 F' u+ \! D  @% z
ai_attack 0.1- A. Q, r& y" Q. q
ai_homunculus_attack 0.1
2 R4 Z0 r' S' {
! Q/ v7 M, G) I2 p9 v# Check for monsters to attack every x seconds! @  z8 h0 u4 B- T) a) {. {; a' f
ai_attack_auto 0.13 M, m/ X( a9 {

8 ?% \; d3 T) N& \% _4 H! E# Give up attacking a monster if it can't be reached within x seconds' r* S0 z" J  G- L- ~" K- F
ai_attack_giveup 1
2 J+ V/ M: `+ D; {3 S. W( T) U# |
# If you've just kille**onster, and there are no aggressives,% V& [: S3 n# N6 I1 _& e
# and you're not picking up any items, wait x seconds before doing; Y# l' L7 Q" H& y- _% W
# anything else.
1 j, G8 N' |% |% n0 x1 v5 \ai_attack_waitAfterKill 04 X9 u+ i: Y+ [& X# X  l9 O' h$ B
ai_attack_unstuck 0.5* \( F" V6 `* d" d  e- q
ai_attack_unfail 0.75( E9 _0 y% g: T1 m. W) ^. C

6 B# O5 ?' _- X* T# Pause for the specified number of seconds after taking something,
, A/ |, E+ H* Y# it increases the interval between taking several items and between+ C, c8 ?) a5 e
# taking the last item and continuing the actions.
+ w/ Y" c) Q) Y9 B. I3 Aai_items_take_delay 0.1, y9 P* A# S3 W0 @# A  R
  f# N' p% g1 E9 R0 r
# When your monster died, start checking for loot after x seconds; O# x7 l! o* R
ai_items_take_start 0.1- d7 j6 y# g/ X( j2 X

; i) p' {! o; W# L* T, n# Stop checking for loot x seconds after it has begun checking. l+ s$ s0 U3 M' i) ~- n' [; n" `
ai_items_take_end 1.5
8 L! M  \( Y, G: i. S; P
* j! c; I! e, z4 i2 e" m0 M4 y# When standing near an item, send the 'take' packet every x seconds until- s' J; l) ^+ x
# the item has been taken.
: d7 o& ?3 v9 a- ~: s/ n, _ai_take 0.1
5 `6 B/ u  e6 |, U( _- D
% }" T3 }4 B2 C. I4 A7 F# Give up if unable to pickup item after x seconds* L$ ^6 d6 t/ I! y
ai_take_giveup 12 b( c2 Q" l( J6 b. J, P
ai_items_gather_giveup 1
) K6 J9 n4 B$ j3 G+ g2 |& {- O1 p2 [4 J9 l+ R
# Every x seconds, check items for gathering" _  o3 k7 n/ |$ {0 l8 J0 u
ai_items_gather_auto 0.1: |& w3 D5 @  y6 i/ C9 Y
2 F0 C- j+ y' Q# [; A" ?
# Only gather items that have been more than x seconds on screen
; x, a! ~( Z; \5 Q/ J1 Uai_items_gather_start 0.1+ Q8 f1 I3 u/ w$ Z0 z7 L
" j4 u" ?1 A; f, a+ J
ai_follow_lost_end 5! z* y: l1 ^& s
ai_getInfo 1
6 j9 H$ P! Z9 Z+ S1 Cai_thanks_set 8% r: J* n, |; {7 T; K
ai_dealAuto 3/ ?- _! ]) o/ O$ ^: q
ai_dealAutoCancel 5
+ R( c' i9 _7 _: t* iai_partyAutoDeny 3) L. q3 z; o5 D0 c
ai_guildAutoDeny 3
, d4 e! o; d$ A" V4 h" bai_dead_respawn 12 }! f( W! {0 ~2 N/ |
ai_wipe_old 200
% w/ z" D2 c+ S8 s* N# h9 \4 ^ai_wipe_check 30
* q0 C: E; v. x) r" n- t9 N$ t% v. @/ G. F3 L
# Send the sit/stand packet at most every x second
+ r$ p1 t& Y4 |/ z1 C1 K1 @& Wai_sit 3
4 ~2 a' L  x" v; L" k9 q# Sit after having idled for x seconds/ y9 h5 V8 C6 P
ai_sit_idle 10
. Q; \- p- V& i# Stand after x seconds, after having typed the 'stand' command
4 {2 B1 s% n6 A, q; Mai_stand_wait 01 T4 D% V0 M$ ?. y7 u+ Y! i
# Sit after x seconds, after having typed the "sit" command2 \' f8 R! ^- c/ I6 j# k7 O. [7 O
ai_sit_wait 1/ {* O3 o( S/ N; _" G; `/ ?
# If there are non-party players around and you are to stand up due to the$ s# d6 i7 ]- @9 _; r# R% r
# hp/sp sufficiency, do so when the specified number of seconds elapsed
* W4 J1 \( T: G0 ?4 ^& Y8 u8 pai_safe_stand_up 2+ }& N4 o8 t- K1 @6 X/ u: o5 @

# X* w1 U2 d) M+ ]. o+ |) {+ _ai_skill_use_giveup 0.1. A8 e. m2 {& y7 v1 L# O, n
ai_item_use_auto 0.1
7 W- m) `" k- `ai_item_equip_auto 0.1
- o8 ]/ G% V! F/ p' r! _# Fai_equipAuto_skilluse_giveup 3/ Q2 Z  G! r. y0 l3 J
ai_equip_giveup 26 Y' \5 B4 j8 z! r

0 V+ P. V% ?: F& zai_teleport 0.1+ O+ r* S6 T* f$ @7 L1 O
ai_teleport_search 0.2
7 [) J( _  }( N! i8 ?' jai_teleport_away 0.19 z* y  N# Z' d
ai_teleport_idle 0.1
) S: H& H- X2 W' sai_teleport_portal 0.5
/ z& m9 x0 X5 Bai_teleport_hp 0.1
" m5 q  V1 C! E, rai_teleport_safe_force 120, `) D/ y# Q  Q8 I- c5 B
) ^. v  Z$ I  R/ O7 f8 S
ai_teleport_retry 18 C8 D) N) x; u2 a' j: A. G
ai_teleport_delay 1
# L; }! {8 N* x# Y; f
& z! s8 L! \  y# You probably don't ever have to change the following timeouts
0 }; T+ W% o$ {+ V5 V+ R; w9 g+ Q1 }ai_route_calcRoute 0.16 F6 U( w5 q( n0 ^) E
ai_route_npcTalk 1
5 I) o( M) {  C* O
8 h' y, F# n+ C# e7 G" p  @; ?/ Sai_buyAuto 0.1
) o$ z6 h1 _. I- h% \ai_buyAuto_giveup 3
8 L: V% ?$ a$ t) jai_buyAuto_wait 0.1
2 C2 y% M/ W8 F3 X1 k4 W9 Nai_buyAuto_wait_buy 0.2
( O) x! s; E) c  a7 S/ L4 l. Q  k9 p7 n; f9 j
ai_sellAuto 0.1( X; }$ A. {6 H$ e0 B0 Q/ C" p8 k. S
ai_sellAuto_giveup 3
( q0 j# d3 U8 C" A6 {( @: jai_storageAuto 0.1
% U$ `, t2 U. a4 m+ Z# wai_storageAuto_giveup 3
$ @9 Z" a6 _7 i2 ?% t# delay between sending cart item add/get packets
+ l) O  Q) ^9 K: u3 Aai_cartAuto 0.15: u5 K. @7 o" l! e# W6 ~/ \
, E/ D+ m% m+ j$ ?. G5 @
# delay between checking if we need to do any cartAuto functions
! ^1 M0 z# {! w7 e: [, Lai_cartAutoCheck 2
6 k, x* d3 G" Wai_avoidcheck 0.5
$ ~1 `2 N+ `* h3 W+ Gai_shop 3/ r+ L) `9 U9 W
* R6 Y" q( _7 V# T+ V+ P" k5 l
# delay before starting escape sequence
+ [4 O7 |" i& f7 s( N! Uai_route_escape 8) m( S8 l/ d& W  {4 j7 }

3 B9 w7 U% }) m: c" k# q5 |& r# Don't change the following timeouts!
  {4 ^/ X. x- `/ ]: Lai_sync 12. j/ A1 e* W  E! _) y6 V

2 N( ^+ U- s" ]ai_npcTalk 0.5% o2 W/ I& j7 ]& b7 B  S% `
injectSync 5
$ Z3 d# E5 f. CinjectKeepAlive 12
! |1 M1 y% @$ b. ^6 `9 XwelcomeText 4# H; N: W# C1 {  B2 A7 i% Y, k
patchserver 120
& ^; y" O% O2 I: }( E6 _' q; _6 Z  Y6 M9 Q# N
เดียว ผม จะ ลง ทู้ ใหม่ รอ แปป นะ ครับ , k! O8 e  j9 ]- U6 g7 y& {0 N1 x. E
  
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 304

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:14:00 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
                                                ต่อ ไป ก็ tables <<<<< เอา ไอพี ( |+ a& }) j# p6 F: D4 K. w
หา ไอพี ใช้ weppro <<<< โปรแกรมนี้ ละ ดี สุด ละ
' j" B/ G( G3 g5 h7 W2 ]$ cหา ชื่อ เซิฟ ต่าง เข้า ไปที่ servers สำหรับ คน ที่มี ดู ที่ ไอพี + F) e+ e: U* B6 W1 m) E
เช่น % h: _# h3 N4 w! B) ?) a
3 G' f5 Z9 `2 O" Q& ?
[Thaikore] <<<<< ชื่อเซิฟเวอร์ [ อันนี้ เปนใส่ใน Config ] ไม่ดู ต้องไหนดู อันบน  
+ j& ?6 \! V4 }- I  c6 f) ^$ C9 s+ vip p1server.com <<<<< ip เซิฟ / n- t+ I. p  f: W% X' |
port 6946 <<<<< port มัน 1 n1 X( M3 _  a+ o- r: w' L8 |  K
version 22
5 g: ]4 X" g9 N3 xmaster_version 10
7 }; L  x8 p4 [# W  S# kcharBlockSize 108* U0 i9 d: ?8 M  Q( Z1 _
serverType 8_46 d& Q8 i2 I: }; Z
serverEncoding Thai0 _  s2 I1 r: c
recvpackets recvpackets.txt
  y- ]5 `. n* b0 u/ q$ ?  \ ; F# J2 V, L% t$ s; T8 U7 R8 j
weppro <<<< เว็บนี้ หาไง ง่าย อยู่ใน บอร์ด ro หาเรา เลย มี อยู่ละ ผม เหน อยู่
; u8 D  N5 C; e7 n9 \$ z4 P4 ^1 L5 D# l4 E/ F; y; [/ I' W
เดียวผม ต่อ
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 304

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:20:36 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ro จิง <<<< Ro [ จริง นะ ]
" ?& K* X* d  q( l0 Y+ [0 t# Zเซต ง่าย ๆ มี กว่า เถื่อน เยอะ มาก
4 g$ `, L8 I  h/ g% r
% U; d7 _4 Y5 kBot Koeexii 4.8
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
4 c! \6 p6 Q6 K

& D& V! {* Z0 y" ]# ABOt OPKwin  
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^

8 M# s& D3 c9 O2 m* e. C) e: S+ Q, |1 u9 b5 m
เซต ง่าย สาท COnfig # \3 o. O6 j/ V0 h( x8 |
1.1 ConFig บอก แบบ แปล แล้ว กัน * H% B7 V( ?+ `

$ T; s( W6 h4 B, I  O) g" E  x: Cwaypoint 0
3 h7 }$ G7 P3 E/ f( d& D: t8 R3 n+ t+ j0 O; m9 l# D
killSteal 08 X1 R5 G; u. s  c
relogIfStripped 1) _/ k& ^. D+ E# V) d, a7 u. p- u
1 ^; V* h( i' i1 q+ E
attackMaxRouteDistance 25( l% w5 k! v1 z
attackMaxRouteTime 87 z. u) M) b& q6 G9 i" m7 d
attackOnRouteSkipMonsters 1
5 P6 ?1 K, Y4 T! @6 A# `attackAuto 2 <<<< ไม่รู้วะ **-**
* b: r+ }0 K$ m0 w& J( e# F# ]attackDistance 3
9 @1 |; g& i: Y! c5 t! |attackCheckRoute 08 X2 [+ C2 X% V% F" e* h
attackUseWeapon 1 <<<< ใช้ อาวุร กด 1 ใช้ เวท กด 0
8 ]* L. @( P$ I4 ^attackTimeout 8 <<<< ถ้าแลด ตั้ง 100. b! K% W: O  [6 q( q/ ?

0 D+ K9 ?7 B# c! K- L4 n6 ?1 `3 hcounterAttack 0  n" m2 {; p8 t" l. y
switchToAttackCaster 0
4 _* ^4 \  k# L- I9 ^  s* g3 W% f

5 m* V. O6 x3 O9 [% wroute_randomWalk 1 <<<< ให้บอท เดิน บอท ดูด กด 0 ' |' ~/ c4 Y& D& x, h
route_randomWalk_maxRouteTime 5 <<<< ให้ยิงกี่ช่อง 3 f5 H9 |% \6 U; X; }
route_step 10 <<<< ตั้งไว้ที่ 10
" a9 Y* C, N/ n; q4 `2 c5 \* o, w4 x$ u7 d* v. r

& F2 k3 X( [( kmaplimit 0; j9 D: x4 \* F! X" h
MapThreat_disconnect sec_pri1 ?6 G; l9 a3 c

$ d) e3 M8 k: Z) J8 w/ xsaveMap payon <<<<< เมืองเซฟ
4 C9 Q# \* `8 x0 N1 B- ?. ^/ A0 IsaveMap_warpToNotInMaps
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 304

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:21:57 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
lockMap pay_fild02 <<<< เมืองที่ ไป + G4 a$ F0 c  Y5 {1 |
lockMap_warpTo ( i! d( m( X: w. w: P- C3 h  H# q( u
lockMap_warpToNotInMaps
. Y5 v5 X) `- G& }) ElockMap_dunTele
+ J7 J+ }. D3 d4 Q2 U9 L$ QlockMap_route
' m/ ?; E9 l0 Y  IlockMap_routeType 0 <<<< วิงหาจุดวาป ro จิง เดินดีกว่า เสียดายเงิน
4 H! q% ]( l6 O4 r+ J" LlockMap_x
9 N" n) n0 r9 c0 Y& UlockMap_y 6 j: M. x( D& r6 _3 d4 v0 x0 g$ G! O
lockMap_rand
5 ~( N3 K: u5 w0 X& X; N# Q8 W! HlockMap_rand_x % K" R  M9 N5 O: V
lockMap_rand_y
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 304

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:25:30 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
buyAuto_0  <<<<< buy ของ ก็ คือ ซื้อ ของ - -
3 Z6 T# g6 b% V; |2 }! w5 A* Z9 qbuyAuto_0_minAmount 1 <<<< ถ้าเหลือเท่าที่เราตั้งมันจะกลับมาซื้อ
# d" O) L; {4 G( IbuyAuto_0_maxAmount 10  <<<< ซื้อกี่อันให้ มัน ใช้ 0 Y9 Z2 O3 P( S- }+ D3 H
buyAuto_0_maxCartAmount 0
5 a$ n  S3 O' S- d# J6 zbuyAuto_0_passive 0
" X- Z( w, G" ~- A& p0 g- u4 M, A  _+ Q5 O. O( Q2 r
buyAuto_1  <<<< เหมือน กัน อันที่สอง ใส่ อย่างอืน เช่น อันบน เรด อันนี้ วิง
* @' l8 H, G! R( c# g' ibuyAuto_1_minAmount 1
1 o- [# t% l, |/ s% Y0 IbuyAuto_1_maxAmount 10- O: E/ x' k6 u
buyAuto_1_maxCartAmount 0
5 G2 N3 H% q' GbuyAuto_1_passive 0
% }  g( [' N! w& l( _5 [5 N6 g$ [
4 Z8 f/ f" P% ?7 o6 qgetAuto_0  <<<< เอาของจาก คาฟ่า
# P4 |7 k  R2 Z9 `/ G* MgetAuto_0_minAmount 1 <<< น้อยกี่อัน
; B4 P. J& I, Y. agetAuto_0_maxAmount 10 <<<< เอามาก เท่าไหร่
  S7 p) K" s* f6 K' ygetAuto_0_maxCartAmount 0! q$ k& b9 m0 X5 M) Q5 B+ n1 k5 g
getAuto_0_passive 0
' O% o  [$ }7 R8 O# b! y8 Z) T+ s/ y9 S( d
getAuto_1 <<<<< เหมือน ซื้อ บน เอา เรด นี้ ก็ วิง - - - b$ B: u, R& V1 A
getAuto_1_minAmount 1+ z; e6 N2 a- J, t5 C
getAuto_1_maxAmount 10
# P' Q2 Z. J# q- c( z2 GgetAuto_1_maxCartAmount 0
3 V7 I! }) D* l, g' h, f4 fgetAuto_1_passive 0
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 304

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:37:12 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
user_control <<<< อยู่ใน Control
5 X2 ~  o- B( A$ ~
$ _) u. i1 |, H
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^

: ]4 I' x% m0 M0 q8 BThanks:
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
[/SIZE]; Q& U- D* ~- b! v4 J: s& e' N/ [- p

% A  s7 d/ w8 I7 }3 Yเข้า ไปเซต แบบนี้ 8 G" n! b5 _5 A7 d! s5 \
version 249 I1 V2 r  ]) Q( q" ~1 G
#24 = main server, 5 = Sakray server
' e* t- m- l- Y" f! A1 ]#31= Valkyrie 2% w) @0 ?' a1 h3 R. a) }: f

6 N" k" q. `3 P3 u8 X- ]  }0 \master 3 <<<< เซิฟ ฟรี
- o/ `. k) n. ?' z" K/ a8 Oserver 0
6 r0 q6 C; @8 T- x3 asecure 3 <<<< ผมเล่น yoyo 8 }& d- w2 \8 d+ ~
. }  D( [  l! d
secure_account . J! O3 [# k9 L+ n- p; M
#Acc of sakray ' h. S( }" s! M! _- [; ?6 k& p

. G2 C) D% C! V8 m2 F9 hEpisode11 1 @6 ]5 V6 `* c$ Q$ l
serverType 0
: q, y5 r" _) r# M* q3 R#0 = main server and Sakray, 2 = valkyrie server, B; T6 r  C$ h8 d' w2 r5 f

0 P3 |. c1 c: S, n" _5 O) B  A3 ^username savedow00 <<<< id เรา # S& }' S8 h6 h/ l$ Z; a* Q9 ?- V
password CB20A91BA621CD1C841CA71FEF21EF212 J* {+ y+ {. y  z# \7 u' Q9 r
char 4 <<<<< ไม่ต้องตั้ง เดียมัน ถาม ของผม ตั้งผมบอท ตัว 4 3 s+ v5 q5 ]% P* n# p

9 E8 r  L- ]: g. b4 M: Z1 X#storageAuto_password
) O9 T' s% G" l  [, V: r- m3 m
, w- ]% l$ g' P/ Z- C. Q. GShare Field and Table
2 ]- Y+ _* W1 B0 V$ K' ^field E:\bot\KoreExII 4.8\KoreExII 4.8\fields; R9 v0 k0 C  i8 Z
tables_path E:\bot\KoreExII 4.8\KoreExII 4.8\tables7 ?, C. }! y/ X6 h4 ^8 g/ B' h3 C
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 304

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:39:19 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
มีไร ทิ้ง ผม ขอแค่ คำ ขอบคุน ถ้า งง แอท มา
( d8 @/ M& X$ O2 k, ^. {0 yNy_save3[at]hotmail.com <<<<< SavE นะครับ
# i2 q1 q* I5 u* S
% E$ r* I5 n" D/ z  e0 Tมี ไร ทิ้ง ผม จะ มา อธีบาย ที่ หลัง 5 |: }( v$ S- d" z+ O) g! J
% V5 ?* _4 Q9 g. Z% c* g; T  L
  • 1Total Joined
  • 1แรงค์
  • 1โกออน
  • 1คะแนนความดี
  • เยี่ยมมากๆ

    kowit2532 แรงค์ +1 โกออน +1 คะแนนความดี +1

soda-ruck   หญิง

Level (เลวเวล) : 1
Rookie F

HP(พลังชีวิต): 0 / 0

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 0 / 10

EXP(ค่าประสบการณ์): 9%

แรงค์
2
โกออน
19
คะแนนความดี
1
โพสต์เมื่อ 2011-7-1 03:03:35 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ช่วย บอกที จิ ตอนที่ ว่าต้อง ใส่ ชื่อเชิฟเว่อร์   เราเล่นเซิฟ ปิกกี้ ง่ะ ขอแบบ ง่ายๆเรยนะค่ะ
# H: ^* A% ^1 ]+ h  K3 h; ]6 W. m* J$ Y* t7 V
nickfeeno   ชาย

Level (เลวเวล) : 2
Rookie E

HP(พลังชีวิต): 0 / 13

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 5 / 143

EXP(ค่าประสบการณ์): 38%

แรงค์
15
โกออน
31
คะแนนความดี
14
โพสต์เมื่อ 2012-7-18 12:48:40 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ขอบใจจิงๆ
psdestiny   ยังไม่ระบุเพศ

Level (เลวเวล) : 2
Rookie E

HP(พลังชีวิต): 0 / 14

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 5 / 219

EXP(ค่าประสบการณ์): 44%

แรงค์
16
โกออน
21
คะแนนความดี
15
โพสต์เมื่อ 2012-8-6 18:14:11 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ฟหกฟหก
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

โทรศัพท์มือถือ|รูปแบบข้อความล้วน|เช่าวิทยุ|Gnv3

GMT+7, 2014-10-23 23:28 , Processed in 0.283931 second(s), 55 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! XXX

© 2001-2011 Gnv3.Net | Develope By Zriticalz

ขึ้นไปด้านบน