Gnv3 Season 2

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ค้นหา
ดู: 14977|ตอบ: 12

วิธี เซต บอท [เถื่อน/จริง] หา ip อ่านแล้วน่าจะเปนลองดู [คัดลอกลิงก์]

savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 296

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:08:01 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด

# S' K$ i1 ?7 O3 f; u! Lวิธี เซ็ต บอท เถื่อน นะ ครับ ผม ขอ แนะนำ OPKwin นะ ครับ 1 G% v- A6 ^1 `! h* y) R
1. เซ็ต ใน control* [สำคัญมาก เซตผิดบอท เอ๋อ]" n0 y4 W  m# s# e) b: ?( Q
ตัวหลัก ๆ ของ ใน control ที่ต้องเซต คือ 0 i7 w2 `# L- {! w" E% K
1.1  config นี้***โคตร สำคัญ เซ็ต จุด save ไอดี/พาส ที่ๆเราให้บอท ไป สกิล แอนตี้บอท
* K( U( [! T) U1.2  items_control นี้*** ก็สำคัญ สำหรับคนที่ ไม่ต้องการขยะ ย้ำ ไม่ ต้อง การ ขยะนะ ; o7 y0 g7 h  X8 F/ m- c
1.3  timeouts นี้*** ก็สำคัญ จะรวย ไม่ รวย อยู่กับ ไอดี
( H4 F" \: I$ e5 J$ `# ]: d5 z# q  ?& C, }* m/ @' m, \
1.1 [conFiG] การ เซ็ต
( K6 F& D6 ]; \$ M4 r
. `7 n! ^5 ?- u, K% cเรา จะ ใส่ไอดี ไอพีเซิฟ เราจ้อง เปลียนที่
' j' u" [4 Y# e9 t! z1 Y
& p8 K# q8 y' O) z' ?; u9 p3 J2 @master <<<<< ไอพี หาได้ จาก servers อยู่ ใน tables <<< ผมบอก อีกที่ ! B! ]/ ^! u5 n$ I/ ~  T9 V
server 0 <<<<< ตั้งไว้ที่ 0
1 ]/ t1 {9 c% W9 Q9 Q( }5 ousername <<<<< ใส่ ไอดี เช่น 1111 ไร แบบนี้ ง่าย ๆ ไอดี ที่ บอท 2 T! O! a  r$ L. _4 T, A; g& Y
password <<<< พาส ไม่ต้อง บอก คงรู้
, }/ V3 J" h0 U% Z' f4 Y* S" JloginPinCode <<<< ผมไม่รู้เหมือนกัน ไม่ เคย ตั้ง
) t3 ~9 _$ P& I3 x; T, K8 C. Uchar <<<< นี้ ตัว ละครที่ ให้ บอท ถ้าเรา ไม่ รู้ ก็ ไม่ ทาม ไรมัน เดียวมันถาม ตอนเรา เปิด บอท
5 x4 W1 s2 j0 t7 M/ {, j; ^! H  [** <<<<< ไม่แนะ นำให้ ใช้ นะ
7 X: C9 u1 d( A* W, L: ?8 Z+ A4 A5 g* C1 }3 c
เซต map Fild map save / X3 y0 G2 b! _# N- M! z! m
alias_heal sp 28 <<<< งง-*-
2 T/ u+ e; A3 U- I/ E8 b3 C0 ~) W+ l' m& ]' |
allowedMaps jawaii,pay_fild11 <<<<< อย่าเช่น ผมเซฟ ที่ jawaii "ป หา obb ที่ พายอน ไร แบบนี้ 0 q+ H* Q9 @6 Y- ~- V
allowedMaps_reaction 0 <<<<< อันนี้ ผม ก็ไม่รู้คือไร
9 q' x# _+ h+ J$ |; p
$ R+ h8 G+ N* V4 }5 B  QsaveMap jawaii <<<<<< เมืองที่เราเซฟ นะ งับ  
& c8 J/ d7 G# M' k, @( }saveMap_warpToBuyOrSell 1
5 d7 r  I# T1 C% Y9 X) dsaveMap_warpChatCommand @load <<<< คำสั่ง กลับ เมือง ใน เถื่อน เปน @load เซิฟจิง ใช้ อีกตัว 1 เปน Koreexill 4.8 นะ
' ~/ V; a( U% T5 g( y5 H! n6 n! k2 y: i
lockMap pay_fild11 <<<<  map ที่เรา บอท  ^- g# Z( Z7 L6 p1 _8 @  {! m
lockMap_x    <<<<<<<  พิกัด 1 H) y7 a* A$ G" c
lockMap_y    <<<<<<<  หา พิกัด ให้เรา เข้า ro แล้ว กด /where เช่น payon_fild(pay_fild11) 20,211,142 เอา 2 ตัวหลังใส่
( |8 P# y" [3 t! S. QlockMap_randX <<<< ไม่ค้องใส่นะครับ, |4 g; d( i* K
lockMap_randY <<<< ไม่ต้องใส่นะครับ 6 X" I) F$ w1 `2 t4 i3 ?# a

7 o9 i5 H5 x7 N9 ]1 `* P; ~' C: }" z+ \' n7 N; Y
เซต แอนตี้ บอท ถ้าบอท ถาม ตัวเลข สูง ต่ำ เรียงสูงตุ่ำ ไรแบบนี้ ก็อบ ไป ใส่นะครับ แบบอื่น ทิ้งไว้ผมหามาให้
. G2 G$ G6 f2 ?+ f$ i' `0 ereactOnNPC talk resp @resp(/^Dungeons|^Gonryun|1/) {
# C/ j3 W; A0 o7 N! k        respIgnoreColor 1, S. L' o# A0 c5 f
        type responses/ \6 u) w( t' W
        debug 0* r$ b* a7 B9 p6 f
        msg_0 /NPC/i. @2 C2 z) |- R& c& R( N
}4 R" p3 q7 \$ ^1 |$ r8 m1 K

. o( i) ^6 h1 t$ [  TreactOnNPC {
/ ]  t# b/ z' y; h( l% U4 G        type number8 t) ~* _0 G( Y/ l
        debug 0
8 T, d) S, e: c) u        msg_0 /bot|8|@|0|O|การประเมินผล|ตรวจสอบ|=======|vannova|#####|ไม่มีคำตอบที่ถูก/i& i8 ?; F) G# {1 C3 R& C. C
}8 t( Z9 f+ `+ O/ U0 h5 ?4 k/ o
reactOnNPC {
# y  D$ r& v; p" G6 C3 M0 W        type text6 a8 j* r. A' `2 c% L/ H& y
        debug 0
9 @" t/ Y5 k# Q* L/ u: U        msg_0 /bot|8|@|0|O|การประเมินผล|ตรวจสอบ|=======|vannova|#####|ไม่มีคำตอบที่ถูก/i9 Z% r( W. X9 r- J! L6 {# O1 W
}1 m* }) o4 l& z
: Y: D+ M% A1 i/ {( @
reactOnNPC talk num @eval(#2~1 #2~2 #2~3) {
, I" ^. Z/ G. T6 ]; k        type number" [. t# S+ |: Y3 [. d- b1 U" Q6 P: H
        msg_0 /Superman/i( v& [! {" G' l+ r% b
}: s' F8 \# Q* R' D7 R$ W2 P

, F2 C7 f) @9 h0 k: s' u2 Aเซต คอนฟิน คงหมดแล้ว มา ต่อ ไป เลย
8 w( ~. O, n0 Q7 S% A
3 A) t: l, w% i- R' w5 w3 B' b5 W1.2 items_control คำสัญ ที่ เรา ต้อง การ ไร
$ I  Y7 B% G) B# Hเช่น
% H- K* R0 u. n5 X: T0 k$ d+ Z! h2 w4 V) l$ x7 O4 a( \/ }
all 0 0 1 <<<<< ทุกอย่าง 0 ตัว 1 คือใว้ในตัว 0 ตัว 2  เก็บไว้ใน คาฟ่า 0 ตัว 3 ขาย หะ
) P  F* l- P8 _* S$ \9 Z/ LTCG Card 0 1 0 <<<< นี้ ผม เซตใว้ เซิฟ จุ หา tcg ครับ นี้ เกบใน คาฟ่า 4 d4 l/ {# n4 v) `
Warp 0 0 0 <<<<< ตั้งไว้เชย ๆ - -
' y5 k* Q1 c( F3 ^7 s' O4 Y9 WIfrit 0 1 0 <<<<< เซต แบบเรา ต้อง การ ของ ไร
& r  \  z+ R9 V  c( L  UYggdrasilberry 100 1 0 <<<< ใว้ ใน ตัว บอท ครับ นี้ เปน ดอกเหลืองใว้ใน ตัว 100' [0 ?! N7 C' v# D7 F1 R
Fire Arrow 1000 0 1 <<<< นูไฟ 1000
% q) J0 k+ Z6 ?, x) hSilver Arrow 1000 0 1
# D8 x: F  m0 Q& ]Stone Arrow 1000 0 1$ P3 P, {; m& ]5 {* y
Crystal Arrow 1000 0 1
* ?2 l/ T; ^  `2 c! jArrow of Wind 1000 0 1
4 b+ G8 T0 x+ i; _8 K1 ~" y# vFly Wing 500 0 1 <<<< วิง 500 ไร แบบ นี้ ละ งับ ! A6 \. t! f% L

) o1 i) ?, c- v' `1 Hเซต timeout [จะรวยจะจนก็ต้องนี้ละ] แบบนี้ ผม เซตไว้แล้ว มันจะ บอท เปน เวลา 5 ช.ม. เรา ออก 1 นาที เรา เข้าใหม่ นะ # D0 ~4 Q4 I5 s) p

/ L6 {  ?8 j& ~ก็ คือ ผม อธิบายไม่ เปน ก็ Coly ไป ใส่เลย
  }' P' ]  j) k+ d9 s
- H" r! I+ Z( \$ {: ]( e1.3 timeout
$ s( V! a% H) }1 d: o- g% w7 [7 Z9 ~7 G" W- O) V2 [+ {, F
master 12/ u8 r( h) U6 ]. j7 ]9 l# A
gamelogin 129 E. x1 R3 J+ a1 |0 V& _
charlogin 127 i3 x/ ~7 g; {) p( I
maplogin 50$ ]# X9 z" h. s/ B
play 25
! O8 ~" h8 u/ ?+ V. h* l3 G# When disconnected, wait x seconds before reconnecting again5 ^6 w+ o& r4 K( d! Y; M8 K, u3 ~: m
reconnect 30
4 l- f( c; Y5 Z8 e. Bmacro_delay 0.15 Z4 L# N3 x; i7 D8 |" ]

& ?9 o) b( X! G. b- ?# Activate AI after x seconds after the map's loaded! g6 f! @4 O  |  l, f) c5 M
ai 0.1
+ K* K: ^$ N4 ~# U0 j' z
5 y) f) _* f5 X3 E3 h2 U( ]ai_move_retry 0.25
0 w6 f2 f; Q' j4 V: Yai_move_giveup 1) Z* t) q: s6 G* i  o

: Z! F- I: b8 O# Send the attack packet every x seconds, if it hasn't been send already( P' [' {# N! x3 a! r2 N9 i# j3 b
ai_attack 0.1
- E0 G' q6 s' ^( O- o) n8 o; L' A9 l4 ~ai_homunculus_attack 0.1
8 g% V7 t7 W# m9 {1 E4 B
. Q) Y* m' \( Y% f+ C# Check for monsters to attack every x seconds: ]( p9 y6 Y, F2 |8 V+ u9 F
ai_attack_auto 0.1" h" s' k" b4 Q/ O# w% [9 O9 }

: p$ \7 }8 ?) H, p- p0 a% Y# Give up attacking a monster if it can't be reached within x seconds
5 U$ L3 V: h; Z+ G3 ~ai_attack_giveup 1- ]/ S0 |- q. ^; _
% q  b6 W  O+ P8 y9 ]8 U7 t! p
# If you've just kille**onster, and there are no aggressives,
4 M9 p' l$ {, @! x- z# and you're not picking up any items, wait x seconds before doing
5 w3 N6 I6 P6 g# anything else.
1 p- D' z: @1 J. kai_attack_waitAfterKill 07 y6 z, r. Z- J7 [
ai_attack_unstuck 0.5
+ r8 E  j* \! P+ h8 rai_attack_unfail 0.75
2 d' W: @; F$ [8 o2 O( c
3 u- m2 N; G. n3 Q7 h6 F& u# Pause for the specified number of seconds after taking something,
% e6 o% p' l! E* z% c5 H# it increases the interval between taking several items and between  U6 Q5 t# O/ j) z* T& q. t' K/ u
# taking the last item and continuing the actions.
1 K3 F# y. J$ h* U0 _) }; Rai_items_take_delay 0.1
0 v7 R. |3 J( w( |' f8 |2 P
  P$ T0 ^# }3 l0 ~5 ?* Z0 @2 g# When your monster died, start checking for loot after x seconds, L2 p/ [1 Q& c' c
ai_items_take_start 0.16 i" |% |5 x2 c4 O; H
* d$ w( `+ Y5 N* V& [  ?0 d! V" M" p4 Y
# Stop checking for loot x seconds after it has begun checking
" G/ a0 K* C; V. vai_items_take_end 1.5
$ |2 ^/ `7 A  F9 }, o" v3 i+ E. t4 J2 a1 P2 K
# When standing near an item, send the 'take' packet every x seconds until
% ~* f* M$ U& @# U# the item has been taken.
' G- i6 C; f* m6 z% p+ n; c& ~ai_take 0.1
2 e3 Y  ?9 K; k; b& B& ^' ^) r  P( E% V7 l* q
# Give up if unable to pickup item after x seconds) U. \* Z$ @7 [  u8 A  I
ai_take_giveup 19 Y& a! l: N+ F0 G$ n5 F
ai_items_gather_giveup 1: R) X" n! p6 C: A- E0 i; h

9 y4 Z% i' L& M6 }( G, H$ n# Every x seconds, check items for gathering
8 K) S. h4 r9 q. Q9 f* z% wai_items_gather_auto 0.1- {. L# x7 v: c' B
# L7 W. m) v# d+ b
# Only gather items that have been more than x seconds on screen
5 ?- v  p! q: F1 Tai_items_gather_start 0.1
: P0 @% h+ b7 X. z: O
3 F* Y- B  H2 e+ e4 [  n% v7 f6 X2 ^: fai_follow_lost_end 55 o  \1 M8 \. ~8 n
ai_getInfo 13 x3 V. |+ G: T1 ^5 p
ai_thanks_set 8: s; u8 u6 L: A4 V7 Q1 h- m9 Z# Y
ai_dealAuto 3' M# ?& V6 N, Z* @& }( \% y
ai_dealAutoCancel 5# Q* K6 m4 F1 M& i2 Q( |
ai_partyAutoDeny 3
9 V( s5 N8 h. t% T1 F/ kai_guildAutoDeny 31 b: |( z+ x7 Q7 V4 k  v
ai_dead_respawn 1- }( C& Y; t: b' [- ^9 V; t, B
ai_wipe_old 200
3 Q" q& M! ~2 D# C, z9 @9 oai_wipe_check 30" r3 w6 `4 ]" I- S: v- P, d4 |

, e0 p1 y8 H# d2 L, ?& ^# Send the sit/stand packet at most every x second
- R- {# S3 {+ [7 M. m! Z$ X3 b1 iai_sit 3
# @! o$ R( q  J3 d6 ~# Sit after having idled for x seconds6 y5 ~* x, Q# y1 B: \6 B# l: e. d
ai_sit_idle 10
; j6 Z) @, t; E5 j6 G# Stand after x seconds, after having typed the 'stand' command
  J( _0 S" o! L+ s2 ]. C. x+ kai_stand_wait 08 m- C6 @' m) R/ m( H
# Sit after x seconds, after having typed the "sit" command) L$ W! A- ^9 a; R* G
ai_sit_wait 1
$ D/ a* @, ~8 u9 |, L# If there are non-party players around and you are to stand up due to the
/ m' R1 }" X: R# hp/sp sufficiency, do so when the specified number of seconds elapsed
5 k+ O; i" a" d: pai_safe_stand_up 2
# F- A* B+ ?- x  t+ k& P' L/ q! M1 m0 P" S  q
ai_skill_use_giveup 0.15 T' j) b* V# ~9 o4 f. _
ai_item_use_auto 0.11 W3 O% c$ n% B8 j  S
ai_item_equip_auto 0.1
5 m6 G+ m2 g% }$ ^7 k$ Yai_equipAuto_skilluse_giveup 3
4 m$ U7 E3 J1 [1 z5 mai_equip_giveup 2
8 i  P  p& O8 u* K6 @. O; Q+ t4 v* t# S8 N! _0 S
ai_teleport 0.1
& I% v  u' f0 ^- x% m6 j0 z0 wai_teleport_search 0.2+ {7 c( ?" m8 R4 ?
ai_teleport_away 0.1
$ n6 F( Q3 C# S4 bai_teleport_idle 0.1
- A5 q' i% w+ E% T6 bai_teleport_portal 0.5
+ H4 e3 v- G$ j) r9 Dai_teleport_hp 0.17 A3 F: W# L! Q' }$ W: B  X7 B
ai_teleport_safe_force 120
5 t2 b# I9 L& O) ^2 n# A  x# ]  S# s2 r) {8 z
ai_teleport_retry 1
8 f5 B* p' y( _& ~, D% aai_teleport_delay 17 G8 ~/ {7 E0 L* U
  Y  U1 e9 J" ]2 G2 S- \+ E& n
# You probably don't ever have to change the following timeouts* u7 V! J* a( n! T/ b
ai_route_calcRoute 0.1
+ O; W* g  S# n7 Pai_route_npcTalk 1. ^0 i& B) l2 ]

0 L! @6 Y* F7 q* C" P* `ai_buyAuto 0.11 i  d! I1 Z+ I/ V! C
ai_buyAuto_giveup 3" z# T$ z- G8 a: z$ p# ^
ai_buyAuto_wait 0.1
# j! [5 |# ~# @4 u6 h& aai_buyAuto_wait_buy 0.2
) [7 v9 d1 |4 [5 x/ W# S$ G6 g% l- D, m% }9 [7 D
ai_sellAuto 0.1/ O# ^1 u5 {( C  x
ai_sellAuto_giveup 3/ A* z: r7 l5 g8 I
ai_storageAuto 0.1: M- w- E2 `+ _) y" h/ g! U( w" j) m0 J3 ?
ai_storageAuto_giveup 3
: B: `! S! S- B% z# delay between sending cart item add/get packets
# k/ I: t5 T8 l5 D: |* G  w- tai_cartAuto 0.15
% P% h" @; a7 b+ Q) Y1 t3 F' Z) C0 \0 K+ e- n- ?% z
# delay between checking if we need to do any cartAuto functions
. z+ g' {2 C: @: d6 I0 Cai_cartAutoCheck 2: f% i9 ~/ {% C
ai_avoidcheck 0.5+ F6 X2 u3 w; Q3 F  u6 i, [
ai_shop 3# V+ N0 I' Z5 n8 T% S' ]2 ?

3 S. m. q  j! t1 d/ U# delay before starting escape sequence4 j6 [8 O3 }0 N, C: L" @  h
ai_route_escape 8+ u+ V! n1 c- A, `' G7 O# I* f
5 j% b/ N/ K' b- l0 A
# Don't change the following timeouts!
5 H# L% C! O3 W  tai_sync 12
3 N# D" C, D9 D% d) H
& T/ h' m& _3 O. [9 ^ai_npcTalk 0.5% u# u! w- ]- Z6 d  }, t
injectSync 5
8 m/ k; ]6 h. v( [; d! ?injectKeepAlive 12
7 e8 {$ g) ]8 \$ }* FwelcomeText 44 W7 L% b* ?2 [1 H8 a* Y
patchserver 120
* j8 n4 _* C+ G( A4 m3 _7 m1 L& N  Q" o' e& ?
เดียว ผม จะ ลง ทู้ ใหม่ รอ แปป นะ ครับ
" F  P$ A0 j0 E  \9 ?- ~* k  
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 296

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:14:00 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
                                                ต่อ ไป ก็ tables <<<<< เอา ไอพี
9 `% h; i  Y1 X* n8 b# p6 A% u4 {หา ไอพี ใช้ weppro <<<< โปรแกรมนี้ ละ ดี สุด ละ
" t# @! Z5 {& s( N) @9 d2 Uหา ชื่อ เซิฟ ต่าง เข้า ไปที่ servers สำหรับ คน ที่มี ดู ที่ ไอพี 9 F4 e3 Y! C+ Z" G
เช่น * c& L: E* }5 b! a" Q' F* h( L
* e" ^' _/ P# [  t" l
[Thaikore] <<<<< ชื่อเซิฟเวอร์ [ อันนี้ เปนใส่ใน Config ] ไม่ดู ต้องไหนดู อันบน  : {8 s% D/ W. i  V" ]) n6 B, Z6 B
ip p1server.com <<<<< ip เซิฟ
! v& N) [! a6 o! U' B  e5 eport 6946 <<<<< port มัน / s( ~% Q: I' n& e' r4 T
version 22
$ D  }" |+ h1 x' M! s4 t1 {master_version 10& R2 t4 C& J) E4 \" D9 m; e6 u9 R. i- D  f
charBlockSize 108
0 r1 a4 Q( ?7 vserverType 8_4, q0 t4 C$ a3 P; Q% Y+ K, D% [
serverEncoding Thai- Z/ p& S' V- ^  {
recvpackets recvpackets.txt
8 c8 X- f0 T( K$ C2 J2 o+ e0 ] 8 |- b. V$ m1 s* G
weppro <<<< เว็บนี้ หาไง ง่าย อยู่ใน บอร์ด ro หาเรา เลย มี อยู่ละ ผม เหน อยู่
) u4 z6 A6 B  V- ?6 a  w! N! V" P% q8 E6 F4 m! q2 x# T
เดียวผม ต่อ
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 296

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:20:36 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ro จิง <<<< Ro [ จริง นะ ] 0 W, }- ^8 a3 M' v9 Q5 R" ~
เซต ง่าย ๆ มี กว่า เถื่อน เยอะ มาก 9 z6 Q" \* o+ H5 ?" U( S) b5 y
/ d6 V. y: t6 K( W3 v0 r
Bot Koeexii 4.8
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
6 A* _/ g6 E0 ?2 a
: o( a7 Y) S3 }4 l- A9 i* Y
BOt OPKwin  
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^

) I8 V, R$ H8 G" v! _0 t4 u5 Y$ ~/ x3 q9 s2 _
เซต ง่าย สาท COnfig
. ^% w* z5 G0 k+ ~/ X$ b1.1 ConFig บอก แบบ แปล แล้ว กัน 4 ^: D8 O: l. X* N
+ {! V( k7 e1 q! |" o% E" ~0 m
waypoint 00 t1 h. V% {$ L5 W# B' n

" t' R- }( p7 b+ V* ?/ K: b# \8 s- ~killSteal 0
  ?1 M) r6 Y7 U; d& MrelogIfStripped 1
) Q+ ]5 W! a& {4 s( D3 c: a5 V9 k# a& D5 ]5 D) a& M- f# e% j# [+ L
attackMaxRouteDistance 25
% s5 M* {6 j8 i! qattackMaxRouteTime 8" T0 T! S" b. H1 O
attackOnRouteSkipMonsters 1- A8 g# U7 _4 u: a# J
attackAuto 2 <<<< ไม่รู้วะ **-**
" b' O3 k/ d) N- {- E. pattackDistance 30 d! ]! B' D6 a+ X4 {) q2 U
attackCheckRoute 0
; H! O9 Q  b+ R4 S% JattackUseWeapon 1 <<<< ใช้ อาวุร กด 1 ใช้ เวท กด 0
4 t8 D5 @$ C: C7 v. hattackTimeout 8 <<<< ถ้าแลด ตั้ง 100; @5 M5 K! b1 `) i+ S
8 a: N5 h$ [7 p1 p: X# u6 A
counterAttack 0, l/ r( k$ p0 \+ V) Z
switchToAttackCaster 0$ |6 l  a( S9 Z5 n# q5 ~

/ u9 b1 t- Q, C2 @2 t3 y
4 h% W& Q" a) droute_randomWalk 1 <<<< ให้บอท เดิน บอท ดูด กด 0
0 `% h: ^" {: K* i, h- m/ d  p2 Kroute_randomWalk_maxRouteTime 5 <<<< ให้ยิงกี่ช่อง
, Y* G) M, N3 A+ j4 jroute_step 10 <<<< ตั้งไว้ที่ 10
( R1 l& P1 P: P
7 }% [# i2 ]3 M1 m9 M! g  N
. a8 R" ~. ~$ J' @# rmaplimit 0
9 @0 d0 [  h) X: V' eMapThreat_disconnect sec_pri2 ?  P$ y' M+ J, |1 G4 _

' ~$ F' I: q; F  A' _2 [saveMap payon <<<<< เมืองเซฟ 4 J1 G/ _, G. @2 Q1 N7 x
saveMap_warpToNotInMaps
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 296

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:21:57 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
lockMap pay_fild02 <<<< เมืองที่ ไป
# |; p: U7 q. o9 ]$ DlockMap_warpTo ) A8 g( ~# Y6 Y! S+ N
lockMap_warpToNotInMaps & [% O! a: A/ w
lockMap_dunTele + u% v9 ?" y/ f. s  c
lockMap_route
5 ~8 A3 O! ?# C( \. ^  k9 C) n6 RlockMap_routeType 0 <<<< วิงหาจุดวาป ro จิง เดินดีกว่า เสียดายเงิน / v! R: ?8 P0 o" \, c
lockMap_x
4 H7 s9 P" B3 ylockMap_y 9 W, s5 K" N5 t
lockMap_rand : G' f, `1 i0 o/ h
lockMap_rand_x
: T7 j" j0 w) b; Z5 J' {lockMap_rand_y
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 296

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:25:30 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
buyAuto_0  <<<<< buy ของ ก็ คือ ซื้อ ของ - -
+ I% l! i* O! A, @: NbuyAuto_0_minAmount 1 <<<< ถ้าเหลือเท่าที่เราตั้งมันจะกลับมาซื้อ
8 A3 }7 x1 d) \0 l1 e& q3 |buyAuto_0_maxAmount 10  <<<< ซื้อกี่อันให้ มัน ใช้ - |- H+ G2 B2 }2 W4 M! k' }$ n
buyAuto_0_maxCartAmount 0
, ?- z% g' a# RbuyAuto_0_passive 0( j0 R# C) k) m( v

( a4 U% P, `- A/ p) g5 j1 `" j9 ^buyAuto_1  <<<< เหมือน กัน อันที่สอง ใส่ อย่างอืน เช่น อันบน เรด อันนี้ วิง
  ~* ]7 z  S& T# M- T) E9 a# @buyAuto_1_minAmount 1
3 L; X# t, ^* O" q9 GbuyAuto_1_maxAmount 10  d5 q6 W/ B( `8 a$ @/ p$ @+ X
buyAuto_1_maxCartAmount 0
5 n0 [9 Y: N* O7 }- h; i. NbuyAuto_1_passive 0
2 f+ v, t. E4 M. u6 k# `3 ]
# g1 S2 o) d( h& igetAuto_0  <<<< เอาของจาก คาฟ่า , q( a2 S7 J; N* O, v0 E
getAuto_0_minAmount 1 <<< น้อยกี่อัน
1 d6 J5 y6 W" \* F% ]getAuto_0_maxAmount 10 <<<< เอามาก เท่าไหร่ ; Q4 z" ~$ q$ J: h) P  w# {1 o
getAuto_0_maxCartAmount 0
8 |- E3 \$ _! q1 r" z2 n$ k2 B( {getAuto_0_passive 0/ d' C' [3 Z& c0 Q, O: g! O/ I" x
9 K2 w7 w: [7 E4 J1 P/ z) V
getAuto_1 <<<<< เหมือน ซื้อ บน เอา เรด นี้ ก็ วิง - -
( t* \5 @; B* w3 x7 ~: K" hgetAuto_1_minAmount 1
/ F7 \2 M! r; H- k+ LgetAuto_1_maxAmount 10/ m1 Y2 H0 z8 m* F
getAuto_1_maxCartAmount 0
; t1 U' Y$ L) o# H7 m" e$ C7 {getAuto_1_passive 0
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 296

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:37:12 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
user_control <<<< อยู่ใน Control
9 P' l/ N/ B. l# D0 S
2 T& m/ s' j0 i* J
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
6 l  I% Q, C" z9 o, C
Thanks:
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
[/SIZE]' ~, _. J! Y. q" v9 h
/ i% Q# Q, A! |2 S" k
เข้า ไปเซต แบบนี้ ; f' o- R, D- B0 ^  O
version 24; t$ t# s; t6 @; V) {  M/ b9 M) r
#24 = main server, 5 = Sakray server2 u7 f* i' P$ O4 F% y5 U
#31= Valkyrie 2
: V; b! ^& ~& v3 g) k+ [2 E
) |( h) P0 b3 E6 J- j7 Wmaster 3 <<<< เซิฟ ฟรี9 C& ~; {7 Y8 m
server 0( A2 P* A+ ]; b' W
secure 3 <<<< ผมเล่น yoyo
+ c* C3 }: R1 N( M; {+ m9 G4 s9 m& J
; B+ j6 Y, W3 s2 Q0 ~; Xsecure_account
. W4 z% h9 A9 Y3 ?/ Y#Acc of sakray
9 d1 @% w4 Y0 ^" p$ G! Y2 p" \" @7 b, B
Episode11 & B8 e2 k0 I$ X/ W3 I
serverType 0# ?4 N5 L/ \7 |2 O/ _  A) v
#0 = main server and Sakray, 2 = valkyrie server
% A6 @) S) E8 |6 H( G
( i- N; o  @5 y% `) Kusername savedow00 <<<< id เรา
, K* q* L+ _- B3 y+ G& O& l9 ^+ Mpassword CB20A91BA621CD1C841CA71FEF21EF21
1 o3 F! _; O: ?  u4 J% _5 bchar 4 <<<<< ไม่ต้องตั้ง เดียมัน ถาม ของผม ตั้งผมบอท ตัว 4
  k5 s! S  q3 k! g# o8 |! f  c9 r# F, H
#storageAuto_password 4 E9 N) X9 n# n. p# E
! R" X& r  Q  Q' c1 o+ ]
Share Field and Table5 M, v& @8 t* w  f. O! T3 O
field E:\bot\KoreExII 4.8\KoreExII 4.8\fields* u7 C* ?* O* Z7 K, |7 H* J
tables_path E:\bot\KoreExII 4.8\KoreExII 4.8\tables
5 b" i8 K) f/ U" z1 j7 f
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 296

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:39:19 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
มีไร ทิ้ง ผม ขอแค่ คำ ขอบคุน ถ้า งง แอท มา ) n( Y+ b6 ~" q" T
Ny_save3[at]hotmail.com <<<<< SavE นะครับ # v9 [' L  u) ^3 K, c. U
- M: O) r0 |# g5 O9 c% Q3 o; b, j
มี ไร ทิ้ง ผม จะ มา อธีบาย ที่ หลัง
3 X% E6 {& N) B4 G# T, `9 G) h' o% i3 M- T
  • 1Total Joined
  • 1แรงค์
  • 1โกออน
  • 1คะแนนความดี
  • เยี่ยมมากๆ

    kowit2532 แรงค์ +1 โกออน +1 คะแนนความดี +1

soda-ruck   หญิง

Level (เลวเวล) : 1
Rookie F

HP(พลังชีวิต): 0 / 0

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 0 / 10

EXP(ค่าประสบการณ์): 9%

แรงค์
2
โกออน
19
คะแนนความดี
1
โพสต์เมื่อ 2011-7-1 03:03:35 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ช่วย บอกที จิ ตอนที่ ว่าต้อง ใส่ ชื่อเชิฟเว่อร์   เราเล่นเซิฟ ปิกกี้ ง่ะ ขอแบบ ง่ายๆเรยนะค่ะ3 W; k( h3 j5 D  s; ?- r
* T( _: F! @6 ]4 B: W4 l$ v
nickfeeno   ชาย

Level (เลวเวล) : 2
Rookie E

HP(พลังชีวิต): 0 / 13

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 5 / 139

EXP(ค่าประสบการณ์): 38%

แรงค์
15
โกออน
31
คะแนนความดี
14
โพสต์เมื่อ 2012-7-18 12:48:40 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ขอบใจจิงๆ
psdestiny   ยังไม่ระบุเพศ

Level (เลวเวล) : 2
Rookie E

HP(พลังชีวิต): 0 / 14

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 5 / 214

EXP(ค่าประสบการณ์): 44%

แรงค์
16
โกออน
21
คะแนนความดี
15
โพสต์เมื่อ 2012-8-6 18:14:11 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ฟหกฟหก
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

โทรศัพท์มือถือ|รูปแบบข้อความล้วน|เช่าวิทยุ|Gnv3

GMT+7, 2014-9-18 14:40 , Processed in 0.417543 second(s), 55 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! XXX

© 2001-2011 Gnv3.Net | Develope By Zriticalz

ขึ้นไปด้านบน