Gnv3 Season 2

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ค้นหา
ดู: 17924|ตอบ: 12

วิธี เซต บอท [เถื่อน/จริง] หา ip อ่านแล้วน่าจะเปนลองดู [คัดลอกลิงก์]

savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 364

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:08:01 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
& r. `0 {& e# b+ |; h, E
วิธี เซ็ต บอท เถื่อน นะ ครับ ผม ขอ แนะนำ OPKwin นะ ครับ
$ H* ^# m& D; P$ g  o5 ~8 D6 A1. เซ็ต ใน control* [สำคัญมาก เซตผิดบอท เอ๋อ], U' `7 k/ w7 r$ I" U
ตัวหลัก ๆ ของ ใน control ที่ต้องเซต คือ . W; r# J; K; |  B4 Y: r+ }: z
1.1  config นี้***โคตร สำคัญ เซ็ต จุด save ไอดี/พาส ที่ๆเราให้บอท ไป สกิล แอนตี้บอท, _6 s8 M& v) N/ ?7 y1 A1 [
1.2  items_control นี้*** ก็สำคัญ สำหรับคนที่ ไม่ต้องการขยะ ย้ำ ไม่ ต้อง การ ขยะนะ
3 P% I+ E. V3 a1.3  timeouts นี้*** ก็สำคัญ จะรวย ไม่ รวย อยู่กับ ไอดี
8 ^0 G+ t- _/ W6 s  y! m5 z) j( m6 c( j5 E6 b
1.1 [conFiG] การ เซ็ต
( \! {! G2 |1 n& B5 n: c6 D
& l' ]) u4 Z6 T2 _' lเรา จะ ใส่ไอดี ไอพีเซิฟ เราจ้อง เปลียนที่ ! a+ u  n7 p+ Y* X+ B

' e$ J. b0 j, W2 p% lmaster <<<<< ไอพี หาได้ จาก servers อยู่ ใน tables <<< ผมบอก อีกที่
  V  o9 {. P( P' z$ j/ A/ bserver 0 <<<<< ตั้งไว้ที่ 0 & I. R' U- X2 o1 N6 {
username <<<<< ใส่ ไอดี เช่น 1111 ไร แบบนี้ ง่าย ๆ ไอดี ที่ บอท , I9 t/ |5 A8 w( D. n; o2 w' Z3 X- u
password <<<< พาส ไม่ต้อง บอก คงรู้ + y( G2 a& u  G) B0 \3 @: S
loginPinCode <<<< ผมไม่รู้เหมือนกัน ไม่ เคย ตั้ง
6 n, |0 W8 P  [! Hchar <<<< นี้ ตัว ละครที่ ให้ บอท ถ้าเรา ไม่ รู้ ก็ ไม่ ทาม ไรมัน เดียวมันถาม ตอนเรา เปิด บอท9 l# q, S) V/ {) E( h
** <<<<< ไม่แนะ นำให้ ใช้ นะ 9 r9 b! E  k& I. D; @6 z
" m5 j& I# Z0 L! _
เซต map Fild map save 5 m' X, j( O. w9 H4 d( @1 m
alias_heal sp 28 <<<< งง-*-
, L5 k( \7 x; \0 S: C; |
! a! j5 L; v' A9 |allowedMaps jawaii,pay_fild11 <<<<< อย่าเช่น ผมเซฟ ที่ jawaii "ป หา obb ที่ พายอน ไร แบบนี้
( t3 e& d2 V' M. c+ gallowedMaps_reaction 0 <<<<< อันนี้ ผม ก็ไม่รู้คือไร
; U; F7 E5 \- F' X! `. K8 o6 M- ^, f1 ~
saveMap jawaii <<<<<< เมืองที่เราเซฟ นะ งับ  , o5 x; C' p# ~- w
saveMap_warpToBuyOrSell 1
- m3 ~$ F/ M) E2 [saveMap_warpChatCommand @load <<<< คำสั่ง กลับ เมือง ใน เถื่อน เปน @load เซิฟจิง ใช้ อีกตัว 1 เปน Koreexill 4.8 นะ
$ L8 Y( {/ e5 P5 }$ [0 u% P; {+ v6 Z# h& g: i/ L3 \3 N
lockMap pay_fild11 <<<<  map ที่เรา บอท2 J4 Y4 }* P& W& b4 b, X5 F) x: O
lockMap_x    <<<<<<<  พิกัด
; Y/ h1 }. _' Y7 hlockMap_y    <<<<<<<  หา พิกัด ให้เรา เข้า ro แล้ว กด /where เช่น payon_fild(pay_fild11) 20,211,142 เอา 2 ตัวหลังใส่( D2 d& M) J6 D8 F% Q( R) H) d' V
lockMap_randX <<<< ไม่ค้องใส่นะครับ
) Q3 x- J# S, j+ GlockMap_randY <<<< ไม่ต้องใส่นะครับ
- S# L( Z& N" i% r5 f
6 e2 s0 o. J& i# O
8 r3 n3 q# W8 Z* R' r2 [เซต แอนตี้ บอท ถ้าบอท ถาม ตัวเลข สูง ต่ำ เรียงสูงตุ่ำ ไรแบบนี้ ก็อบ ไป ใส่นะครับ แบบอื่น ทิ้งไว้ผมหามาให้ 7 n+ K+ r' z, ^# l, L0 W2 \. x
reactOnNPC talk resp @resp(/^Dungeons|^Gonryun|1/) {
" `% @% r( c5 F# e0 C        respIgnoreColor 1/ w9 z4 }' w; P/ c, q$ e
        type responses
, F# w% O' Y9 I& F% s/ v: T        debug 0
4 X, |3 F$ b4 u3 h        msg_0 /NPC/i
7 T& ~2 }# ~2 ?4 y3 C. ?9 h+ O}" q6 f9 V$ Z% q2 q7 w9 _, H
/ c" s  p5 D* r2 D
reactOnNPC {* _5 K; q& E* G6 J6 H6 f# r; ~
        type number& j& D: T: S$ ^* g" W/ r' Y
        debug 0) N1 E  R) D4 T9 d4 c4 m) F: N
        msg_0 /bot|8|@|0|O|การประเมินผล|ตรวจสอบ|=======|vannova|#####|ไม่มีคำตอบที่ถูก/i% ?/ N- C0 G& j+ W7 @" ]' Q, ?
}% @! v; ]% o( g( T
reactOnNPC {
& T" R) r+ v5 q$ b        type text
, L" G. U; h- u1 F        debug 0/ ^) \  c" m" o  o- @( Y2 [
        msg_0 /bot|8|@|0|O|การประเมินผล|ตรวจสอบ|=======|vannova|#####|ไม่มีคำตอบที่ถูก/i
" Y6 O7 A5 \/ o) r" H1 C}: x: T$ O2 p; a/ U4 a* d- B
, ^2 ?. W, z/ _4 N/ Q7 I  x3 F1 o
reactOnNPC talk num @eval(#2~1 #2~2 #2~3) {
+ p: a9 t$ z, d* ]' S! n  h" x        type number5 _6 _. b( T  l* k9 N# H
        msg_0 /Superman/i
$ Q9 Z; k$ F2 J! k% [! F" [}6 F7 p8 @: H& e( O- S6 A
0 \/ C, n4 _4 b7 A- e! J6 N$ X
เซต คอนฟิน คงหมดแล้ว มา ต่อ ไป เลย 6 B' H* U0 c8 M& v

$ l) \7 H2 O+ ]; |+ T5 o2 Q1.2 items_control คำสัญ ที่ เรา ต้อง การ ไร ! @& D8 e9 F6 t" P0 Y  N
เช่น 2 y! Y7 f1 M) R/ O
) e0 R0 p& J' l. F2 G2 h- Z
all 0 0 1 <<<<< ทุกอย่าง 0 ตัว 1 คือใว้ในตัว 0 ตัว 2  เก็บไว้ใน คาฟ่า 0 ตัว 3 ขาย หะ
; @* k9 u% |/ G7 j, wTCG Card 0 1 0 <<<< นี้ ผม เซตใว้ เซิฟ จุ หา tcg ครับ นี้ เกบใน คาฟ่า # l: F6 v; A) ]! A
Warp 0 0 0 <<<<< ตั้งไว้เชย ๆ - - 0 R+ n. R$ E9 T
Ifrit 0 1 0 <<<<< เซต แบบเรา ต้อง การ ของ ไร
% U1 d8 M+ g; Y9 y6 [, y7 PYggdrasilberry 100 1 0 <<<< ใว้ ใน ตัว บอท ครับ นี้ เปน ดอกเหลืองใว้ใน ตัว 100+ n2 I) {0 [( y# L& v, F
Fire Arrow 1000 0 1 <<<< นูไฟ 1000 / I) F4 m$ L$ ~* @, o# K8 o" l! q
Silver Arrow 1000 0 1  z6 B3 H. Y( a, ^
Stone Arrow 1000 0 1
4 Y! V2 `! J4 y% K% P6 T7 t1 sCrystal Arrow 1000 0 16 M2 o3 x1 y' p! A
Arrow of Wind 1000 0 17 r; u; N) j! e: t
Fly Wing 500 0 1 <<<< วิง 500 ไร แบบ นี้ ละ งับ ; p# i" |* y% A0 N( @
4 g: X& k7 J9 e+ U
เซต timeout [จะรวยจะจนก็ต้องนี้ละ] แบบนี้ ผม เซตไว้แล้ว มันจะ บอท เปน เวลา 5 ช.ม. เรา ออก 1 นาที เรา เข้าใหม่ นะ 1 q7 o9 x; @1 {# H5 V- @* D  x5 G1 Y

6 N1 L  a# ^9 \4 a9 T7 Zก็ คือ ผม อธิบายไม่ เปน ก็ Coly ไป ใส่เลย ' g' i- {' e% G0 u" u: o1 N: y1 m9 R5 E

5 o& K  C* B+ m" U1.3 timeout $ F$ {$ c( a  N. f7 M: S
$ l; j! ~& t, j
master 127 @6 K7 K+ t8 O9 Q
gamelogin 12) a; ^+ d* M1 t9 T
charlogin 12: ]( n/ t  H) U1 J2 m3 I
maplogin 50
, q& z9 U, R: I' p! Y! Eplay 255 W' L' {  x( j$ i9 F) N1 t3 X, ~
# When disconnected, wait x seconds before reconnecting again. n8 B$ f# Z; ~% y9 B2 a
reconnect 30
1 Q. S; M& S0 z  h( g- n; G. [; ~macro_delay 0.1
$ |6 S% W" H! }/ |0 j9 }: q' L( Z" ^9 p8 z4 x$ `
# Activate AI after x seconds after the map's loaded
' m: C) J  i/ v  b0 v6 iai 0.1- m9 S  e, ~2 M  t6 ?$ V
/ ^" f9 D8 j8 A. n, }! \
ai_move_retry 0.25
$ j& z+ n4 }& R2 G) ~: e9 r, eai_move_giveup 1
$ x6 D% s/ p! v1 C
: i2 N. m+ m8 t6 T6 L5 c7 W7 _& S# Send the attack packet every x seconds, if it hasn't been send already
1 v% ~* j3 @& Y+ ^# D2 y; yai_attack 0.1
9 F+ n8 _0 j) k& |$ Y/ Iai_homunculus_attack 0.1
2 H2 l; x& U$ G, P
; t- e& \4 a0 S2 r" c' S) q# Check for monsters to attack every x seconds) O" d- v( [5 b9 e2 Q
ai_attack_auto 0.1% h: g: }+ n1 w2 F- E6 S4 s; a" Y  z: g
- I* u$ ~( l$ b' `; V( R3 f
# Give up attacking a monster if it can't be reached within x seconds
8 m. f- R! u0 s6 P) i. a1 xai_attack_giveup 19 e  B! ]. F1 E. D
0 J% \6 J7 M, g/ Q
# If you've just kille**onster, and there are no aggressives,. a, w2 S8 q8 ?. ^' ~) }
# and you're not picking up any items, wait x seconds before doing3 [! Z$ s" D% k# q) K
# anything else.1 f( b$ e" W- E) U: p0 m- e% i
ai_attack_waitAfterKill 0
# ~' H1 ~" j: a; Z) ]( e" }  \ai_attack_unstuck 0.5
8 p9 `% @" a; Q6 r( V* Uai_attack_unfail 0.75. W7 b+ H1 w6 N: H

4 v7 X  u  r1 L3 B# Pause for the specified number of seconds after taking something,
0 {  V5 ~3 M9 u5 c0 p# it increases the interval between taking several items and between
. [  b' C8 |8 ~$ H# taking the last item and continuing the actions.( Y3 U! ~9 [& _# }
ai_items_take_delay 0.1
" c; ?" y/ K8 W5 Y) v! L% \8 N$ P/ e6 O, E
# When your monster died, start checking for loot after x seconds
% g6 ^$ M4 |  |' Vai_items_take_start 0.1
/ o& g% p4 M9 e7 N- n; e# ^6 [* n% D
# Stop checking for loot x seconds after it has begun checking
* I4 N3 J8 r& C. G. n6 l4 \- Pai_items_take_end 1.58 [5 N4 Y3 z' K7 {. ^, A- j
3 \$ c; ^8 n- A9 K: T
# When standing near an item, send the 'take' packet every x seconds until7 |6 f' G5 R' @0 _' C
# the item has been taken.
; ~' w  B2 L, n4 U' V& Iai_take 0.1
' H- ?. ^( d+ @( c/ P, c7 c1 S- M$ }; [  p% z) r
# Give up if unable to pickup item after x seconds2 n9 u/ V3 a6 L+ q. _8 p
ai_take_giveup 1- m5 p1 i; l- x# j$ r" n
ai_items_gather_giveup 1  d8 V# o, Y6 @' _% w: i

" O2 Q) [3 l) I: V# Every x seconds, check items for gathering- O* R( E* U- T8 c& _% S
ai_items_gather_auto 0.1  p' M0 I; Q9 p2 d1 G9 D

! Z) p; F5 @* U8 o2 Q4 Y# Only gather items that have been more than x seconds on screen
9 c! I' J8 r$ {0 \" Aai_items_gather_start 0.18 `& D' A6 p' a! h& ~2 G/ A

0 _7 h, X; R6 M" `" |ai_follow_lost_end 5# n$ [# K1 E$ t! ^+ I% V, L
ai_getInfo 1
9 @" ]; S1 Z1 L7 ^$ ^8 Kai_thanks_set 8
( g7 y- V% g# V& |; q5 a8 i$ X% q6 `1 R3 Lai_dealAuto 3& V- q& ]8 m! ~6 H  F8 y; k8 Q
ai_dealAutoCancel 5
. a  s% J  y6 X# i: l+ `ai_partyAutoDeny 3+ H/ D# b/ _4 J& ~- I; B
ai_guildAutoDeny 3
2 l$ [7 `1 o3 w2 ^" A& r7 J& xai_dead_respawn 1
/ @& a2 k$ R6 s2 ~6 h8 k1 X' vai_wipe_old 200) G& i) [4 g; b# d& ]) ]4 y! f; G
ai_wipe_check 30
) P; Q# N# n* ^  ?2 v6 ]8 W& b9 K) r) w# N
# Send the sit/stand packet at most every x second  b: S% f: x$ J  I
ai_sit 3
" d; \7 W1 Z* i" l# Sit after having idled for x seconds
4 ~6 J2 ^. Z& v! W9 e5 vai_sit_idle 10+ ~- _3 J8 z, [/ m  g9 D( n
# Stand after x seconds, after having typed the 'stand' command/ B) C: j6 Z( N; _2 A# s+ E, @
ai_stand_wait 0
1 q0 D! M% D* e6 H# Sit after x seconds, after having typed the "sit" command
! y8 h0 G! z% A- b' Iai_sit_wait 1! x7 C! b+ c: s  a! q: S# E
# If there are non-party players around and you are to stand up due to the8 x: i; |" a/ V; a5 V
# hp/sp sufficiency, do so when the specified number of seconds elapsed
9 \8 O& c" F  L) Nai_safe_stand_up 2. E0 L/ f5 `9 T% H; _0 `' Z4 v" S: U
. E/ x& T( h% G6 n1 i. n9 b
ai_skill_use_giveup 0.1$ z5 s$ g6 l$ I2 R$ ~
ai_item_use_auto 0.1* t8 o' j: ?4 i/ J
ai_item_equip_auto 0.1
. X6 x. V, }6 o4 K- m  w; k, b9 Rai_equipAuto_skilluse_giveup 3: p: s1 y# S$ j( J6 L9 H
ai_equip_giveup 2& N2 c, p- i( |8 Q

4 Z8 Z1 p* N9 [1 B9 iai_teleport 0.1
- c1 X8 ?) V7 H5 f& a2 Wai_teleport_search 0.2
; R$ D2 r6 o: t7 r) Qai_teleport_away 0.1. Q# N, R! N0 q5 E2 t) e$ I! u
ai_teleport_idle 0.1
' H0 W  k+ s9 d2 fai_teleport_portal 0.5; a/ L0 `6 Y) H* H% T  \% g
ai_teleport_hp 0.1: S- O1 m; N# Q- l1 L! ]' {( S  L
ai_teleport_safe_force 120
7 y6 ?% }9 v3 W
# X" @1 A) k# `! ]; T" x, sai_teleport_retry 1/ Q# Q; f$ W# M; {# l
ai_teleport_delay 1
" z* n3 D/ K  b# D/ L8 P4 R/ {! Q: i; s, I* E% a! d* ?  l' f
# You probably don't ever have to change the following timeouts
" }, Z. L2 a" N2 U/ bai_route_calcRoute 0.1
3 H# H; [8 x% @+ qai_route_npcTalk 1
" E3 |$ N6 C/ C: F3 S5 C% M, {' }8 \3 c, E6 W
ai_buyAuto 0.1; A* C# x- r3 }
ai_buyAuto_giveup 3
# c* Q  N; U7 eai_buyAuto_wait 0.1+ j: |' @/ t7 \  Y) _# m
ai_buyAuto_wait_buy 0.2
  _& N5 m& ?- D8 b  t! G
2 j7 w" p9 Z( @& |. p% E% w- Hai_sellAuto 0.1
& A4 B. R2 ]! ]( N* Oai_sellAuto_giveup 38 ~* e3 Y# H2 U# a2 x
ai_storageAuto 0.1
. K1 o8 k' \; N+ r4 G7 P0 Vai_storageAuto_giveup 3
- W6 {3 O" [: _; R- z- w8 x2 j. B# delay between sending cart item add/get packets4 \3 n/ F& I4 E) f  ^, N8 ^" X
ai_cartAuto 0.15; E) C8 J, }2 k* L9 b: g* o0 n

. q1 f4 f4 m( n/ ?' k# w6 b# delay between checking if we need to do any cartAuto functions
0 F2 x$ A. b9 Z+ S2 R: l6 cai_cartAutoCheck 24 ?$ o2 P0 y  m" f8 y
ai_avoidcheck 0.55 \1 l9 a8 _1 Z
ai_shop 3
1 H3 k* s2 w" a& x% Y+ Y+ j% R0 x! E0 Z5 \5 s( W# V1 ^7 N
# delay before starting escape sequence3 P3 n) @. Y1 V8 m. r+ i: f6 f
ai_route_escape 8; e5 O0 q' I: B" R# M
/ @  V* p4 i# r! w9 g  ?! G( h
# Don't change the following timeouts!
+ U  v. l8 J! h! Q+ Nai_sync 12+ x( w- B4 e; _

; W4 _3 ~! E( bai_npcTalk 0.5
9 @2 s1 N* V3 i  ]8 L" M6 D. sinjectSync 5% g; r% l) ?: l/ n( J
injectKeepAlive 12
- W1 L! t6 T) M+ k( M9 h1 h5 ewelcomeText 4
) i- _2 @4 j: m' C8 [  @1 @patchserver 120
3 w1 b' t3 y2 F2 X8 a5 L1 Q
# b( }& C) q0 V, m7 D; n8 x. pเดียว ผม จะ ลง ทู้ ใหม่ รอ แปป นะ ครับ
: M" v3 c: _+ t8 j  
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 364

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:14:00 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
                                                ต่อ ไป ก็ tables <<<<< เอา ไอพี
" z' t; r$ q3 N' l3 gหา ไอพี ใช้ weppro <<<< โปรแกรมนี้ ละ ดี สุด ละ + B" T% v6 W; r$ }7 F* J7 O
หา ชื่อ เซิฟ ต่าง เข้า ไปที่ servers สำหรับ คน ที่มี ดู ที่ ไอพี / C. E. u8 ^- h9 i! T. A
เช่น
9 Q# A/ Y% b3 {* m! T9 y
: [7 W" U- V+ s6 r! a6 I% s9 V[Thaikore] <<<<< ชื่อเซิฟเวอร์ [ อันนี้ เปนใส่ใน Config ] ไม่ดู ต้องไหนดู อันบน  
- |' v5 f+ q& P1 @ip p1server.com <<<<< ip เซิฟ
' K% ?  r/ H6 q% fport 6946 <<<<< port มัน
, o. Y7 |: z% @version 22
1 u+ `6 e' V; Q! j+ Vmaster_version 10
! A0 w7 H- @- O, i4 T7 @0 t+ {& t$ acharBlockSize 108
6 G4 V4 [7 }( H9 y& G. m0 ~serverType 8_4
, V1 E3 L1 F: r) \7 S- h' e4 wserverEncoding Thai# F0 J$ q; F) b% v- H8 f
recvpackets recvpackets.txt8 l: z) i1 s- z) b1 S
( m2 B# y( T0 S* i  X
weppro <<<< เว็บนี้ หาไง ง่าย อยู่ใน บอร์ด ro หาเรา เลย มี อยู่ละ ผม เหน อยู่ ! r$ C' U) k; D! F

) M& ?) f: G1 b; X% N0 yเดียวผม ต่อ
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 364

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:20:36 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ro จิง <<<< Ro [ จริง นะ ] / O2 ~  [! T& R8 ^- {1 e# f5 R
เซต ง่าย ๆ มี กว่า เถื่อน เยอะ มาก
# d2 m5 o% N! N  w* L
7 W. {3 \7 |, BBot Koeexii 4.8
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^

! {9 l/ c* h- H6 F
8 o) D  U, u3 vBOt OPKwin  
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^

4 s+ y& G& r+ Z9 e7 {' [1 o
0 C: k0 P1 [' ?- p; `1 w' Tเซต ง่าย สาท COnfig + r! y- r) v) M0 x" V: }7 {, k
1.1 ConFig บอก แบบ แปล แล้ว กัน
) I* G  R0 [% y1 o, c0 ]2 g* @' t  X; U% G" |; x1 O( Y$ [/ O
waypoint 04 h  F5 j" C4 q3 |! `1 ~' ]2 l
. g/ x, C/ s3 N
killSteal 0+ m/ g4 M9 M9 _" W3 ?9 a
relogIfStripped 1
7 s$ Z; C2 B+ T
5 \6 @9 p& S4 Y, K) cattackMaxRouteDistance 25
, A3 t- q- ~+ e- Z" vattackMaxRouteTime 87 R5 v$ P; z2 G0 e4 ^9 V# o
attackOnRouteSkipMonsters 1; @  y4 J4 o* U9 j* ^: }; J+ T
attackAuto 2 <<<< ไม่รู้วะ **-**
0 ?$ }3 M3 e8 s# o) m3 BattackDistance 3
$ a, l$ Y+ `4 T; B( ]5 pattackCheckRoute 0
: Y8 C4 }- H$ G) sattackUseWeapon 1 <<<< ใช้ อาวุร กด 1 ใช้ เวท กด 0 1 R% {: Y( h0 E2 X& g
attackTimeout 8 <<<< ถ้าแลด ตั้ง 100) B0 @, y3 F  R; V( _* d2 C, w. J
/ ]  h; m" I# F
counterAttack 0
' \+ d6 n: Y# Z& V" D/ b2 U: M9 g7 FswitchToAttackCaster 0
2 T& j- }* ]2 J6 n5 M! X1 F3 M$ q. M4 o. {, g+ [
, f( A9 B( j* c4 j' Z4 x0 w
route_randomWalk 1 <<<< ให้บอท เดิน บอท ดูด กด 0
' T4 }: }' s" @" A- Droute_randomWalk_maxRouteTime 5 <<<< ให้ยิงกี่ช่อง
$ N0 @  w+ N: A+ Z( `- ]route_step 10 <<<< ตั้งไว้ที่ 10 ' A3 l- P5 w  N6 b0 o0 ]1 a$ w, [

" e" s6 [% a6 G: D4 @
" k% j' ~4 d- _/ {+ H" `( w) mmaplimit 03 M, U: b4 P1 F( ?9 e% J3 a% U
MapThreat_disconnect sec_pri
' {, l# X" E& d+ A: Y" C8 y; B& Z  N9 j. D
saveMap payon <<<<< เมืองเซฟ 4 \5 S6 i6 |: v7 Y0 C1 P
saveMap_warpToNotInMaps
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 364

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:21:57 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
lockMap pay_fild02 <<<< เมืองที่ ไป 2 ~/ O1 b( g/ N, ]5 b' G
lockMap_warpTo 9 b; P' l. d. C$ n8 Z# J; T) S8 V
lockMap_warpToNotInMaps
. F' }& w) U/ M/ B; _lockMap_dunTele
7 h% ]9 \  x: b1 I, y- M' PlockMap_route . i6 n: q; H' ~; G3 |$ E4 w- y2 V
lockMap_routeType 0 <<<< วิงหาจุดวาป ro จิง เดินดีกว่า เสียดายเงิน 2 l6 k* m! e  |
lockMap_x   C* C0 v7 u. j/ n2 y% q3 z  n
lockMap_y
3 A9 `% H: }0 m1 llockMap_rand $ C5 M' n, I* [
lockMap_rand_x
0 c- b" t/ H+ vlockMap_rand_y
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 364

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:25:30 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
buyAuto_0  <<<<< buy ของ ก็ คือ ซื้อ ของ - -
, d8 y: m/ |8 C5 S' F8 E5 y5 D$ nbuyAuto_0_minAmount 1 <<<< ถ้าเหลือเท่าที่เราตั้งมันจะกลับมาซื้อ 2 k$ ^* K& W' g5 L7 g) F
buyAuto_0_maxAmount 10  <<<< ซื้อกี่อันให้ มัน ใช้
& y2 @1 `5 S4 EbuyAuto_0_maxCartAmount 04 a* Z; d+ K; P$ C5 g
buyAuto_0_passive 0
. L" i$ i4 [1 D4 v% |2 p) s3 I( \# C1 b* j* R
buyAuto_1  <<<< เหมือน กัน อันที่สอง ใส่ อย่างอืน เช่น อันบน เรด อันนี้ วิง. t! X9 t0 }) K% k- O. q2 h
buyAuto_1_minAmount 1
. F: X( W" }4 H  D. A0 n) L; W# KbuyAuto_1_maxAmount 10
2 h- ^- Q- \5 b8 {. ybuyAuto_1_maxCartAmount 0
9 \# q4 T- m, r" I1 E1 p! x4 s! b; vbuyAuto_1_passive 0
; b, F( e9 M' m; h
$ T9 P& O& J$ `getAuto_0  <<<< เอาของจาก คาฟ่า
1 C5 [* Z* F* N( W5 pgetAuto_0_minAmount 1 <<< น้อยกี่อัน' l8 S: Z3 Y2 l% g8 S
getAuto_0_maxAmount 10 <<<< เอามาก เท่าไหร่ : ~+ [* j/ R" `6 X2 E; v
getAuto_0_maxCartAmount 0
. h9 u! b- ^0 ?" D+ |  K: vgetAuto_0_passive 04 ^$ t3 V7 h' S! o& l

& ~: I4 d$ ]' j% K: KgetAuto_1 <<<<< เหมือน ซื้อ บน เอา เรด นี้ ก็ วิง - - 5 {7 f  A; }  B, e: z% [  ^1 w6 G. q  n
getAuto_1_minAmount 1
* f" ~: U" b8 d9 W( k$ M5 j3 f: q0 fgetAuto_1_maxAmount 10
8 `& k" c7 M4 v, q/ L: rgetAuto_1_maxCartAmount 0! Y* U% n4 y& n$ [+ d; A
getAuto_1_passive 0
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 364

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:37:12 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
user_control <<<< อยู่ใน Control
: J! o( y' ]: M
* z" C) S0 C, x" S, O& \
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
9 w$ S0 I4 k; d2 s3 Q% r
Thanks:
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
[/SIZE]
! e* F# O5 b" i* c9 g/ i* ]2 ~7 t0 u% D* a  p  I9 }
เข้า ไปเซต แบบนี้
7 e, g- ~6 H) f3 g, N& Fversion 24; u1 Z& r2 u7 W6 I
#24 = main server, 5 = Sakray server
5 a! D# E! f9 f#31= Valkyrie 28 z" F/ F  l! b
. J4 A1 i, Z+ F1 S$ t3 t; n' y7 q
master 3 <<<< เซิฟ ฟรี
3 a( ]# n* ~/ Sserver 0- i: ~8 z; ~: U/ p; o4 h" a
secure 3 <<<< ผมเล่น yoyo + p, o/ ^4 e, a6 C/ G
. u/ V6 X; L2 J! l0 y8 X/ ]# b7 i
secure_account
7 m' ~4 Q9 U/ ^, r#Acc of sakray ; f6 t1 u* E  s6 d- [

: K) D( @/ q6 U! p) v1 ]Episode11
( i7 N- o3 c  l6 LserverType 01 w4 G" X4 s3 K' v+ b
#0 = main server and Sakray, 2 = valkyrie server' q& S+ q7 x9 C  m1 l

- T1 B8 @1 a/ r0 xusername savedow00 <<<< id เรา
+ I+ M) Q4 Y) ?& H  ?password CB20A91BA621CD1C841CA71FEF21EF21
$ t$ P! I/ A. S) h! @' z4 F7 g- Echar 4 <<<<< ไม่ต้องตั้ง เดียมัน ถาม ของผม ตั้งผมบอท ตัว 4 ; i& V6 C" V4 P5 R! q3 M7 v. A

6 R  P  |' [. s* ?* e% e#storageAuto_password ( V# y$ Y, B+ x- b- q; E

# W7 F" R" h: d2 }1 R9 `Share Field and Table
- {$ ?  ?5 |% |1 p) Nfield E:\bot\KoreExII 4.8\KoreExII 4.8\fields
5 k& P- q4 K/ ~tables_path E:\bot\KoreExII 4.8\KoreExII 4.8\tables! k7 I7 Y$ q. i$ o- V& |! N, F( e1 R1 P
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 364

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:39:19 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
มีไร ทิ้ง ผม ขอแค่ คำ ขอบคุน ถ้า งง แอท มา & s3 H  A( B, I) \; ]- B
Ny_save3[at]hotmail.com <<<<< SavE นะครับ ) K, M3 N! k& h

9 X+ j" L% y; n* Y% @มี ไร ทิ้ง ผม จะ มา อธีบาย ที่ หลัง
6 z* j; T# s7 K( r/ |; i/ @* X, W% R( v2 C; P' M
  • 1Total Joined
  • 1แรงค์
  • 1โกออน
  • 1คะแนนความดี
  • เยี่ยมมากๆ

    kowit2532 แรงค์ +1 โกออน +1 คะแนนความดี +1

soda-ruck   หญิง

Level (เลวเวล) : 1
Rookie F

HP(พลังชีวิต): 0 / 0

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 0 / 13

EXP(ค่าประสบการณ์): 9%

แรงค์
2
โกออน
19
คะแนนความดี
1
โพสต์เมื่อ 2011-7-1 03:03:35 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ช่วย บอกที จิ ตอนที่ ว่าต้อง ใส่ ชื่อเชิฟเว่อร์   เราเล่นเซิฟ ปิกกี้ ง่ะ ขอแบบ ง่ายๆเรยนะค่ะ
2 h( O$ C" H! g$ O" w: G
1 l% v, X% Y. ~
nickfeeno   ชาย

Level (เลวเวล) : 2
Rookie E

HP(พลังชีวิต): 0 / 13

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 5 / 182

EXP(ค่าประสบการณ์): 38%

แรงค์
15
โกออน
31
คะแนนความดี
14
โพสต์เมื่อ 2012-7-18 12:48:40 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ขอบใจจิงๆ
psdestiny   ยังไม่ระบุเพศ

Level (เลวเวล) : 2
Rookie E

HP(พลังชีวิต): 0 / 14

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 5 / 260

EXP(ค่าประสบการณ์): 44%

แรงค์
16
โกออน
21
คะแนนความดี
15
โพสต์เมื่อ 2012-8-6 18:14:11 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ฟหกฟหก
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

โทรศัพท์มือถือ|รูปแบบข้อความล้วน|เช่าวิทยุ|Gnv3

GMT+7, 2015-7-31 18:27 , Processed in 0.565879 second(s), 55 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! XXX

© 2001-2011 Gnv3.Net | Develope By Zriticalz

ขึ้นไปด้านบน