Gnv3 Season 2

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ค้นหา
ดู: 14850|ตอบ: 12

วิธี เซต บอท [เถื่อน/จริง] หา ip อ่านแล้วน่าจะเปนลองดู [คัดลอกลิงก์]

savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 293

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:08:01 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด

$ }' j; e' b- Q$ u6 I0 ?วิธี เซ็ต บอท เถื่อน นะ ครับ ผม ขอ แนะนำ OPKwin นะ ครับ
3 o% {9 g7 Q1 N1. เซ็ต ใน control* [สำคัญมาก เซตผิดบอท เอ๋อ]% C) `6 X- K# b0 z
ตัวหลัก ๆ ของ ใน control ที่ต้องเซต คือ + Z: x8 Y& b/ ?* B6 C9 b. ~  r. _. g
1.1  config นี้***โคตร สำคัญ เซ็ต จุด save ไอดี/พาส ที่ๆเราให้บอท ไป สกิล แอนตี้บอท
- {% L& d/ b5 U5 l/ [+ F! I1.2  items_control นี้*** ก็สำคัญ สำหรับคนที่ ไม่ต้องการขยะ ย้ำ ไม่ ต้อง การ ขยะนะ
# f, o" a3 _8 f% R" ^0 r  L$ \1.3  timeouts นี้*** ก็สำคัญ จะรวย ไม่ รวย อยู่กับ ไอดี
. }0 B$ A* ]& H) s: `6 N3 A
! \9 N7 ]5 P6 q0 h6 r" ^1.1 [conFiG] การ เซ็ต
  t1 M/ p& \6 B3 d0 V- p/ ?/ B* ?
& _3 W" z  k5 D/ }0 Jเรา จะ ใส่ไอดี ไอพีเซิฟ เราจ้อง เปลียนที่
# s5 Z8 i( |, [- [% V) g$ g( y
* T1 v) N# _4 z: l9 b) Bmaster <<<<< ไอพี หาได้ จาก servers อยู่ ใน tables <<< ผมบอก อีกที่
6 L2 Q; f* _! `3 }, C" Oserver 0 <<<<< ตั้งไว้ที่ 0
2 R. J& {. ~- |6 o1 r4 `username <<<<< ใส่ ไอดี เช่น 1111 ไร แบบนี้ ง่าย ๆ ไอดี ที่ บอท
6 m7 r& [! J, Y. [password <<<< พาส ไม่ต้อง บอก คงรู้
* x$ m6 g3 i0 c% T$ K7 VloginPinCode <<<< ผมไม่รู้เหมือนกัน ไม่ เคย ตั้ง
7 x( |" x# z) l1 Y0 x4 Z3 Dchar <<<< นี้ ตัว ละครที่ ให้ บอท ถ้าเรา ไม่ รู้ ก็ ไม่ ทาม ไรมัน เดียวมันถาม ตอนเรา เปิด บอท
7 I: N' L8 ^8 }- H) A; n** <<<<< ไม่แนะ นำให้ ใช้ นะ
1 R" K5 o. c1 N1 t4 j+ \1 }7 h. U9 C
เซต map Fild map save
8 p+ j$ ?, \) u8 C. I& s- falias_heal sp 28 <<<< งง-*-: r" W' d% n/ a) i! X$ T8 ~: v, j

+ @# y) h8 x8 p- aallowedMaps jawaii,pay_fild11 <<<<< อย่าเช่น ผมเซฟ ที่ jawaii "ป หา obb ที่ พายอน ไร แบบนี้
, U' h& m$ ]- V& AallowedMaps_reaction 0 <<<<< อันนี้ ผม ก็ไม่รู้คือไร
  k1 X2 H8 t- K3 T# G$ T) N" {4 r# `9 Q8 F/ @$ l, O) e! d# Y
saveMap jawaii <<<<<< เมืองที่เราเซฟ นะ งับ  + {6 m, h9 v' l+ g8 d- E* z; a
saveMap_warpToBuyOrSell 1
' ?9 x4 J2 d% s+ C/ ?saveMap_warpChatCommand @load <<<< คำสั่ง กลับ เมือง ใน เถื่อน เปน @load เซิฟจิง ใช้ อีกตัว 1 เปน Koreexill 4.8 นะ
: k9 H% k: ~- [: H( v
4 H% n, K; q* ]3 llockMap pay_fild11 <<<<  map ที่เรา บอท
7 K  C" o5 W3 ~  b( AlockMap_x    <<<<<<<  พิกัด - _. j% H% e( t, @# y
lockMap_y    <<<<<<<  หา พิกัด ให้เรา เข้า ro แล้ว กด /where เช่น payon_fild(pay_fild11) 20,211,142 เอา 2 ตัวหลังใส่- H$ M' h1 m, `& ~# w
lockMap_randX <<<< ไม่ค้องใส่นะครับ
  J2 z$ ]- }3 {( slockMap_randY <<<< ไม่ต้องใส่นะครับ
9 O. }3 c/ s1 H# d8 w) |5 C  G; V5 J6 W( |2 ?) @
: Q5 T: P- n- V; ?: a
เซต แอนตี้ บอท ถ้าบอท ถาม ตัวเลข สูง ต่ำ เรียงสูงตุ่ำ ไรแบบนี้ ก็อบ ไป ใส่นะครับ แบบอื่น ทิ้งไว้ผมหามาให้ % b5 {! i- t1 g# v7 q/ d+ G
reactOnNPC talk resp @resp(/^Dungeons|^Gonryun|1/) {
; m. R/ G2 i0 s6 j) J; X/ c        respIgnoreColor 1( A: k1 m( Y. M' t
        type responses
0 j4 f* l, h5 `- @  o        debug 0
. Z6 z  U' }- @2 @$ U: v        msg_0 /NPC/i$ A* q' O7 B8 \/ Z
}
* U. }  i9 G- y
+ U8 B2 U9 H+ ]4 IreactOnNPC {
7 y1 M' R9 P0 X) M        type number
2 Y/ D6 V: B" E: ?# C1 _' ~, C        debug 0
5 l2 H0 Y* l) S+ Y+ y        msg_0 /bot|8|@|0|O|การประเมินผล|ตรวจสอบ|=======|vannova|#####|ไม่มีคำตอบที่ถูก/i  J$ i% J; s8 ~( T5 A
}% m- ?& j& M8 d! `0 v$ r& g
reactOnNPC {: Q) B, a' `- D4 d" I
        type text
: w: Y. D6 b+ A) u' F: x$ c        debug 0
8 V4 M5 j: V. B! |  O, K$ m! ^        msg_0 /bot|8|@|0|O|การประเมินผล|ตรวจสอบ|=======|vannova|#####|ไม่มีคำตอบที่ถูก/i# |% f; G, V! t$ F
}+ a6 T; M4 N5 G5 B- A
! B1 }2 U, u' |6 F0 J$ u9 L; ?
reactOnNPC talk num @eval(#2~1 #2~2 #2~3) {
* [3 l$ O& K0 n! l+ C) s$ t  j5 I        type number
9 J% n! \; K" ~8 g4 _1 r        msg_0 /Superman/i( T0 J* C6 n0 o5 z6 ?' N+ Y9 o
}
5 }2 i7 `3 g. A% D6 P
/ F+ G; Q+ N  T( i2 H2 K! c, T& Fเซต คอนฟิน คงหมดแล้ว มา ต่อ ไป เลย ; C" ^; i% ^3 ~0 S8 K5 c5 }
- I+ f: B2 h, V& g7 Y8 _2 e! @
1.2 items_control คำสัญ ที่ เรา ต้อง การ ไร % v7 a. P7 D& L' ^% s
เช่น
9 T. B* E1 A- H3 j3 a- }8 U2 U' v" H5 t# b( V- L
all 0 0 1 <<<<< ทุกอย่าง 0 ตัว 1 คือใว้ในตัว 0 ตัว 2  เก็บไว้ใน คาฟ่า 0 ตัว 3 ขาย หะ 2 k: f! v2 }. ?" f+ R+ E$ O. y7 K
TCG Card 0 1 0 <<<< นี้ ผม เซตใว้ เซิฟ จุ หา tcg ครับ นี้ เกบใน คาฟ่า
' k7 d, T+ v3 XWarp 0 0 0 <<<<< ตั้งไว้เชย ๆ - - 8 [6 R2 H, R/ K. r
Ifrit 0 1 0 <<<<< เซต แบบเรา ต้อง การ ของ ไร
  D+ k. [1 {4 Y: T3 j! WYggdrasilberry 100 1 0 <<<< ใว้ ใน ตัว บอท ครับ นี้ เปน ดอกเหลืองใว้ใน ตัว 100& ~6 N: L) z0 w2 r
Fire Arrow 1000 0 1 <<<< นูไฟ 1000 : T7 S& k  O8 |2 K  K: |$ m
Silver Arrow 1000 0 10 v3 M2 m, Y  D( @: \" R7 K
Stone Arrow 1000 0 19 H0 f1 E. J$ c1 O4 A! E( Y0 j) ~3 V
Crystal Arrow 1000 0 1* C) o1 y. F; s: B1 L- K% ]2 ^% ~
Arrow of Wind 1000 0 1
2 Y. v9 {! s% z4 ]' O' K2 C! ^% GFly Wing 500 0 1 <<<< วิง 500 ไร แบบ นี้ ละ งับ ! y4 P+ J( L( B! L( {

2 E' ^+ w! U* ?7 g- Hเซต timeout [จะรวยจะจนก็ต้องนี้ละ] แบบนี้ ผม เซตไว้แล้ว มันจะ บอท เปน เวลา 5 ช.ม. เรา ออก 1 นาที เรา เข้าใหม่ นะ 7 `! v. Z2 d' o

$ e) m8 L( ~/ n( ^6 Rก็ คือ ผม อธิบายไม่ เปน ก็ Coly ไป ใส่เลย - O% r; |0 B; [: J0 U3 Q: b! q9 X
/ g# Z3 Y* O. k& |3 [. M5 _5 S
1.3 timeout ! g, c  J2 F9 {5 @. q, O, `: [& L) Z2 k

" f# z9 y5 x. E5 h, g" c% a+ @+ p# }master 12
0 f# J$ q7 ~, {, {2 p: hgamelogin 12
: z1 w/ v' r3 v+ Ycharlogin 12) }/ @6 v$ h' C5 l1 l
maplogin 50
4 [8 I% I. w; t3 n  g4 n- Q' J% Eplay 25" ~, u7 P% S/ k
# When disconnected, wait x seconds before reconnecting again
6 b% l/ p) e; u* G) @: C' Sreconnect 30
6 a( M6 {  F5 {$ P7 j/ H& \7 Ymacro_delay 0.1' e3 J* `3 G) i. m
( O( V+ M, |$ Q
# Activate AI after x seconds after the map's loaded
/ S3 w% {# a% `8 E$ t2 Kai 0.12 R' D4 ^. E9 C

7 q+ c/ r6 z; u- x+ I& kai_move_retry 0.257 `7 i1 b# S0 U: i
ai_move_giveup 1* P, e% K- V. u* ]
7 `0 _4 ?+ ]5 ]) [7 P" c
# Send the attack packet every x seconds, if it hasn't been send already
) r5 k! p/ V8 X$ p  j: m3 L2 z) o9 rai_attack 0.1; ?8 M1 s; b: b, \
ai_homunculus_attack 0.1
# N) g& {* a% P! m! g2 N# @+ l! `7 A4 p! N- g
# Check for monsters to attack every x seconds
. V! e* r" v7 F! q) c# Eai_attack_auto 0.10 a" [* d0 n- W9 w: |6 D

* v# L& F) L7 T& s- a# Give up attacking a monster if it can't be reached within x seconds
, E# Y) \4 i; x( M; tai_attack_giveup 1
* T: U) J% z3 d2 S- V+ Z* @7 Z* \4 q- h3 s
# If you've just kille**onster, and there are no aggressives,) H# d$ H+ c9 k: ?0 p3 Z
# and you're not picking up any items, wait x seconds before doing$ }) N$ k% T5 a* B9 Q# `
# anything else.% D5 ~% K2 H3 F9 w- `
ai_attack_waitAfterKill 09 h) Q+ s: O: V3 H4 S
ai_attack_unstuck 0.5
" a" l' W" x* r" }ai_attack_unfail 0.75
- @  B7 `: x' q3 ?
1 b' E- G+ L9 V/ ]* y, \# Pause for the specified number of seconds after taking something,, H: R& f2 B7 @- }3 H! r! j' q
# it increases the interval between taking several items and between- [  }0 i/ ]; j1 ]2 e2 f
# taking the last item and continuing the actions.
) D2 p4 r0 h" M8 C% i  Q2 G: Bai_items_take_delay 0.1
" f( b6 B3 }7 B7 @9 G# W" ^$ j0 w, V6 X
# When your monster died, start checking for loot after x seconds4 L# d- w$ t6 v' E8 d6 ?7 @
ai_items_take_start 0.19 ?- F' Q2 ]3 [. \
  z/ I6 b7 h+ C. \7 e
# Stop checking for loot x seconds after it has begun checking
- ~0 E( P% M1 T2 p& O- p2 k* yai_items_take_end 1.5
* w$ {% F/ w/ I/ d0 P: a# n$ T! i5 i$ a9 ?
# When standing near an item, send the 'take' packet every x seconds until* P7 d% S( s6 S9 ]
# the item has been taken.
" i5 }  h  H$ J: [" Eai_take 0.1
. r% E% t- l' @! }# u# R, ]
  ^% Z, D  Z" F* k8 r# Give up if unable to pickup item after x seconds4 O6 T! B7 E+ o" z. N7 i, M0 m, B
ai_take_giveup 1
# q3 l3 x6 i, cai_items_gather_giveup 11 k. k" p( Z) b1 O

! Y, I* }! H3 @& Q9 T# Every x seconds, check items for gathering# a3 f4 Z& G- o+ l( P& w) C
ai_items_gather_auto 0.1: w$ ~$ o+ K0 r  N6 J! Y

7 {- u: }2 f- P' L% n. S# Only gather items that have been more than x seconds on screen
3 j$ p+ K8 s# @( iai_items_gather_start 0.1
  r$ q5 J1 m: i3 X: X8 ]) b+ ]
; H! h6 R3 x) i2 z8 g& C3 J9 Kai_follow_lost_end 5% c7 r: p) T1 {) s6 d5 m6 I4 a
ai_getInfo 1$ t6 A8 J' p$ F! z: Z
ai_thanks_set 89 I. q0 Z+ B4 w7 B4 x6 l
ai_dealAuto 3# w$ p4 @2 e9 k# t$ c
ai_dealAutoCancel 5
9 ~% {' Y" l" @ai_partyAutoDeny 3
8 U* U5 b# V" e5 C# e' Z3 Vai_guildAutoDeny 3
. k) B$ O' ]  l6 q6 P' Fai_dead_respawn 1: T' @% U5 {# ?8 g  Y9 n
ai_wipe_old 200% R' E! g- \- k9 n  W
ai_wipe_check 30! n& I1 y) e( i7 N+ }  t# }# u9 ~
. k2 ]( ~) g, s! b8 |, A5 r) E
# Send the sit/stand packet at most every x second
9 W3 s: ~7 O5 O% n. ]( z/ ~, Vai_sit 3& z. g, Q' R) b* y( a
# Sit after having idled for x seconds
6 _" F3 A0 Z/ s* p& Gai_sit_idle 10
7 H6 f& z5 x' `5 ?' N# Stand after x seconds, after having typed the 'stand' command
8 I; W( ?0 K2 B# R( Yai_stand_wait 0
& L4 u4 F7 F( p3 {, v  j! d# Sit after x seconds, after having typed the "sit" command7 w( u; N% M3 h, e
ai_sit_wait 1
% l; n: g. I) |" N  Z, v+ R# If there are non-party players around and you are to stand up due to the
' i) R. [; U) Z- p# hp/sp sufficiency, do so when the specified number of seconds elapsed% G- {) K+ ?0 R* \. `
ai_safe_stand_up 23 f# \, o5 W9 B/ |! h
3 l. D6 j0 m; s+ s% m; h/ ?; K
ai_skill_use_giveup 0.1  _: a) k) K0 i" C
ai_item_use_auto 0.1
- s- A! ]0 A& _. c1 bai_item_equip_auto 0.1
& T( R# k( I, T' V6 P) c; _ai_equipAuto_skilluse_giveup 33 ?& X: D. M7 t6 `0 w; Q9 Y  V
ai_equip_giveup 2: g/ n6 U: U  ~
+ E! i+ C% F9 ]% C
ai_teleport 0.1% Y& h$ V8 P' t  D
ai_teleport_search 0.2
4 j2 I: H2 C/ o, bai_teleport_away 0.1  W2 W/ k, X; G0 O2 K* B9 P4 T
ai_teleport_idle 0.1
$ K/ N* g/ ?# f, C6 u7 aai_teleport_portal 0.5
7 }8 T" \% n0 T& V1 pai_teleport_hp 0.1
, h' A7 q( G$ D* o$ r" r% c, kai_teleport_safe_force 120, H) G( \7 M) {# S2 r
; m2 l! y+ \9 r8 {7 B
ai_teleport_retry 1
' a9 `+ H3 I: n: ]8 o5 ]ai_teleport_delay 1. u3 h& J. M9 U8 e: j

4 R# H: e" y& I' H) ], K# You probably don't ever have to change the following timeouts/ j6 ^; z; E" W7 a
ai_route_calcRoute 0.1* g7 D% t, S7 N, y+ V; _5 p( B
ai_route_npcTalk 1" h  s# L" e" g0 ^3 @6 E+ @% I$ Y
- i+ h# O* q7 {3 n" D
ai_buyAuto 0.1
* m% x3 S% w1 l9 ~ai_buyAuto_giveup 3
; s( p& D( [% g/ U5 G1 F/ eai_buyAuto_wait 0.1# Y2 S1 `/ m4 s9 m; T+ [
ai_buyAuto_wait_buy 0.2
4 N7 d6 Q( N# F; f! x0 r* x  x# u3 ~' d$ m& K. g
ai_sellAuto 0.1
: H, N; V1 F$ d) [* D) eai_sellAuto_giveup 3/ L7 T$ P& M$ e/ F' Y4 R8 u7 n
ai_storageAuto 0.1
! @. Z& d: B4 Y% {9 I+ p9 Y/ e& Jai_storageAuto_giveup 3
9 G% t1 ]9 m. J3 s# delay between sending cart item add/get packets
# I& V8 k* n& T+ C. }1 gai_cartAuto 0.15
5 X  }. W1 h- [1 V' ~1 U2 ]- N& C1 D; i( j$ V% @- ?
# delay between checking if we need to do any cartAuto functions
# `5 P0 X: X( I- M* ]  xai_cartAutoCheck 23 h  f" X2 G  y. s
ai_avoidcheck 0.5: Z: b) H6 ^4 I
ai_shop 3
# g) }( e  Y9 Z& l4 I4 }& @9 R  o2 l, v8 q
# delay before starting escape sequence6 [* V" N! j. C! E3 w6 @( P
ai_route_escape 89 f$ |0 H$ E8 ^" g0 s* q( q6 T

! C3 L) e" ^9 P0 X1 @$ K# Don't change the following timeouts!
6 U% O. X& B5 X) J; v9 c( }1 N' G, Eai_sync 12
3 o0 {/ a% H! \' ]* v# U) V, R: p9 i9 c0 I
ai_npcTalk 0.5
2 p+ |( ?6 P; r9 M2 R! d  \  F5 K. V9 zinjectSync 5
3 l% A) `9 f2 AinjectKeepAlive 12
9 b4 D3 n: d7 W' w- S. d1 D! B3 kwelcomeText 4
) Q' N+ K( V3 w8 f3 M  opatchserver 120
$ [+ x1 c+ T  B" H9 q8 X, ^8 U# }! a2 G% P& U+ x$ v, W
เดียว ผม จะ ลง ทู้ ใหม่ รอ แปป นะ ครับ
9 [+ G7 h6 i) X$ |+ v: b, F  
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 293

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:14:00 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
                                                ต่อ ไป ก็ tables <<<<< เอา ไอพี / H$ Z! h4 C- p( e# b; a: e3 \! Y" ?
หา ไอพี ใช้ weppro <<<< โปรแกรมนี้ ละ ดี สุด ละ
" t2 S7 ?/ i. D! ^หา ชื่อ เซิฟ ต่าง เข้า ไปที่ servers สำหรับ คน ที่มี ดู ที่ ไอพี
$ p0 m% j* H* `5 ]3 kเช่น # C. _3 W4 f( t4 g/ L) w

7 ?1 c+ h/ ?# I. G, A[Thaikore] <<<<< ชื่อเซิฟเวอร์ [ อันนี้ เปนใส่ใน Config ] ไม่ดู ต้องไหนดู อันบน  # `; x4 G8 u( C! u( s/ g
ip p1server.com <<<<< ip เซิฟ
9 l. [. t6 o+ w3 R) b1 @7 ^port 6946 <<<<< port มัน + P4 d# @3 V8 o0 X5 a7 b/ H/ j  Y5 \
version 22
7 v9 _- h7 T/ C; hmaster_version 10( P0 y+ Z; I; |( W; {1 ?% X
charBlockSize 108# ~4 A6 g3 N; I) [' V  k
serverType 8_4
( t$ {$ h: Y  @6 W5 PserverEncoding Thai! n3 _, Q& ~3 |! m! g# t
recvpackets recvpackets.txt) p" A# i; j' b9 C6 D$ c

. S! R3 e( }& q" tweppro <<<< เว็บนี้ หาไง ง่าย อยู่ใน บอร์ด ro หาเรา เลย มี อยู่ละ ผม เหน อยู่
0 O' H/ P' \  o; W# I5 C1 f: i) f+ v7 T# D7 J# I' J
เดียวผม ต่อ
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 293

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:20:36 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ro จิง <<<< Ro [ จริง นะ ] 2 m' V" w1 j! A3 D
เซต ง่าย ๆ มี กว่า เถื่อน เยอะ มาก + a2 R+ }4 k' Q% ~- |; e3 Z4 ^

3 d( i( `* K, B% F4 @% tBot Koeexii 4.8
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^

2 a' a4 s: d; i1 V
' f$ t' {) g! x+ a' I3 `/ PBOt OPKwin  
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^

. B/ O! {# K4 o4 I
: A" d" I" n- Lเซต ง่าย สาท COnfig 2 H: ]2 i8 `7 P6 J; C% v. [
1.1 ConFig บอก แบบ แปล แล้ว กัน
, X; ]  T1 O  B6 u/ H7 r- u+ r* X: F1 P% o" G$ y/ p! o
waypoint 0
' h! ^: D5 r6 w7 p) \5 `  j
8 R- R- ^; j" J: ?killSteal 0* H* M6 Q) m  n3 p1 H6 l3 F) s
relogIfStripped 1" b& i$ N- f. y$ @
. K* \3 t" I! R- `' _) E
attackMaxRouteDistance 25
* r$ `3 Z) B2 R" v7 tattackMaxRouteTime 8, E' ?$ h9 x9 ]; a5 y% [9 }6 X
attackOnRouteSkipMonsters 1
7 h9 y8 n8 O. EattackAuto 2 <<<< ไม่รู้วะ **-**+ H) L5 q! a' O, p
attackDistance 3
1 n7 n; M  V% s! pattackCheckRoute 08 H' Z8 M( x1 u2 u0 r
attackUseWeapon 1 <<<< ใช้ อาวุร กด 1 ใช้ เวท กด 0 . d" P: d& A4 }8 o) P
attackTimeout 8 <<<< ถ้าแลด ตั้ง 100- A6 l+ N+ N% \5 T& o6 J' F
% I  k! ]* X4 D2 z* I6 Z
counterAttack 0
$ W$ n# H* I/ f# F' IswitchToAttackCaster 0! I# P1 O' `" V- p0 u- H1 w

( z0 p4 A" \9 f5 _5 t9 W
. \. u( Q$ t) g- [+ z# N0 Zroute_randomWalk 1 <<<< ให้บอท เดิน บอท ดูด กด 0 . K+ W" d. T) g+ M8 D) H! H
route_randomWalk_maxRouteTime 5 <<<< ให้ยิงกี่ช่อง 9 z( w3 H" l( p2 }: [5 l% V! v
route_step 10 <<<< ตั้งไว้ที่ 10 4 J) c+ e0 A; T6 k$ M4 P& H
! d# h) j% n# B

/ q/ U+ }$ N( _maplimit 0
4 q4 c( [8 o. J; J3 B5 N$ ^$ N; AMapThreat_disconnect sec_pri
2 t% c1 h3 n# L
0 W& M, V& p9 e1 w; N9 B0 bsaveMap payon <<<<< เมืองเซฟ ! x$ f, t5 V9 K% E3 W% [5 F
saveMap_warpToNotInMaps
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 293

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:21:57 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
lockMap pay_fild02 <<<< เมืองที่ ไป 8 k" M& l: X6 A/ W5 {
lockMap_warpTo 4 ~; z; }+ U( I7 u$ a* O& ~
lockMap_warpToNotInMaps 2 _; \8 o; e- J; l, e7 ?
lockMap_dunTele % |1 X  |: ]# I3 ?0 Y  w4 o
lockMap_route
# D/ T- p9 h1 J# k. GlockMap_routeType 0 <<<< วิงหาจุดวาป ro จิง เดินดีกว่า เสียดายเงิน $ a+ e* N: E) S0 ]/ W0 p
lockMap_x 5 _1 _$ E& q* x
lockMap_y ) ~; Y* x! o1 Q
lockMap_rand
! |5 n! I( c: V  c; qlockMap_rand_x * `& D4 e. _0 u8 C3 D
lockMap_rand_y
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 293

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:25:30 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
buyAuto_0  <<<<< buy ของ ก็ คือ ซื้อ ของ - - ; K" n% |* k* _' A: _, C
buyAuto_0_minAmount 1 <<<< ถ้าเหลือเท่าที่เราตั้งมันจะกลับมาซื้อ
5 |  V1 F5 W9 c3 ?buyAuto_0_maxAmount 10  <<<< ซื้อกี่อันให้ มัน ใช้ , }/ ]% ~  ^; ?% e! Y0 S  F+ e/ {
buyAuto_0_maxCartAmount 01 P. w) u( S) |/ U
buyAuto_0_passive 0
$ |% o& n( D( X0 [/ N& V. A2 ?6 t1 r$ U) i6 E( V+ d; L% g
buyAuto_1  <<<< เหมือน กัน อันที่สอง ใส่ อย่างอืน เช่น อันบน เรด อันนี้ วิง. \( G3 b# H7 W" I$ a  z4 q
buyAuto_1_minAmount 15 E- D, O! t; f2 C( t5 A! Y
buyAuto_1_maxAmount 10
/ |( O" o: e; U' E) ?3 E7 jbuyAuto_1_maxCartAmount 0
, V% n7 F0 U4 t; m" fbuyAuto_1_passive 0
9 T/ B. g, i5 j1 R6 v' i9 p1 a* X" |3 U  L! _) v$ i
getAuto_0  <<<< เอาของจาก คาฟ่า
' H( k' l; p% W/ k7 f# g, |getAuto_0_minAmount 1 <<< น้อยกี่อัน, _( b9 G, O- z8 x. R
getAuto_0_maxAmount 10 <<<< เอามาก เท่าไหร่ 3 f$ U& `8 c. H& H( k. Y7 j1 _
getAuto_0_maxCartAmount 0- q1 B6 z% k* g. k7 i+ L+ P
getAuto_0_passive 0
/ W% h' B' i+ G/ U) o5 ~* P/ I$ g% {+ }) g" n( V4 V
getAuto_1 <<<<< เหมือน ซื้อ บน เอา เรด นี้ ก็ วิง - - 4 [: p0 T# x- _" m
getAuto_1_minAmount 1
2 `) h! W1 P  @4 T) W: s' sgetAuto_1_maxAmount 107 J1 m& ]! |! Z' A% H, J
getAuto_1_maxCartAmount 0& r: d5 c1 v' g& q
getAuto_1_passive 0
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 293

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:37:12 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
user_control <<<< อยู่ใน Control
# ~3 o$ y# c7 _+ Y9 M0 f
! J. o8 d# e0 G4 ]) O  r6 C, T
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
# K* w& \' b  ^& b7 V
Thanks:
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
[/SIZE]
0 Q' r8 R/ _, x, p; r6 F
. J* F. P1 H. J8 G' }8 N/ p2 T% R0 cเข้า ไปเซต แบบนี้ 1 p2 S' Q6 t; V2 C& K6 l
version 24
( D& K) I: T% B( t1 u#24 = main server, 5 = Sakray server
( w. I: a0 K2 Y* Q$ @#31= Valkyrie 2
9 h. p! b# Y# |! R. F8 ~5 _; j; Z1 j. `% s4 i1 h1 N- }* l
master 3 <<<< เซิฟ ฟรี) [$ {+ m/ Z# _# r+ K) z1 a5 V: m
server 0+ `# u( p% X% \! e; R$ p5 K
secure 3 <<<< ผมเล่น yoyo # l+ a+ {! y  R) j  K  r( t
- d: C: c- G% V$ Z/ X4 I! [( c0 J
secure_account , u) @. Z6 y3 P4 T
#Acc of sakray
+ ]; C  x" I. I7 w8 g# T! m5 |1 t2 [' T0 Y6 ^& w3 }) d* e. x
Episode11
8 v) J- Y5 }; u7 R% c; p2 |7 R* PserverType 0
, [7 N5 B( Z! s' O#0 = main server and Sakray, 2 = valkyrie server
( D5 G& H1 I% M8 i
) U, U1 b9 V; v$ J$ fusername savedow00 <<<< id เรา 3 {6 D2 ~! q1 g5 Z
password CB20A91BA621CD1C841CA71FEF21EF21. @* H2 ]7 E- h" z/ W( G, A
char 4 <<<<< ไม่ต้องตั้ง เดียมัน ถาม ของผม ตั้งผมบอท ตัว 4
4 j% k$ c; h; m+ e/ X, _' b/ V& z
#storageAuto_password + e5 b( V, m+ Z  R
( v* U" Y, s/ T1 e; u% I4 ^8 b' ]
Share Field and Table
' C) \. d/ A% h) Ufield E:\bot\KoreExII 4.8\KoreExII 4.8\fields
! G; u6 r  Q* w2 M+ Y# R: qtables_path E:\bot\KoreExII 4.8\KoreExII 4.8\tables0 D8 R9 Q" a/ h
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 293

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:39:19 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
มีไร ทิ้ง ผม ขอแค่ คำ ขอบคุน ถ้า งง แอท มา 0 f1 q2 ^* Z! v( M
Ny_save3[at]hotmail.com <<<<< SavE นะครับ 9 b4 r* T" a4 A, K6 k' D! Y9 s! s1 ^
2 a1 Q$ f- l6 q9 C. T
มี ไร ทิ้ง ผม จะ มา อธีบาย ที่ หลัง 6 N" d$ M' `" g' a1 |
! x& L3 z) c+ n2 G* }
  • 1Total Joined
  • 1แรงค์
  • 1โกออน
  • 1คะแนนความดี
  • เยี่ยมมากๆ

    kowit2532 แรงค์ +1 โกออน +1 คะแนนความดี +1

soda-ruck   หญิง

Level (เลวเวล) : 1
Rookie F

HP(พลังชีวิต): 0 / 0

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 0 / 10

EXP(ค่าประสบการณ์): 9%

แรงค์
2
โกออน
19
คะแนนความดี
1
โพสต์เมื่อ 2011-7-1 03:03:35 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ช่วย บอกที จิ ตอนที่ ว่าต้อง ใส่ ชื่อเชิฟเว่อร์   เราเล่นเซิฟ ปิกกี้ ง่ะ ขอแบบ ง่ายๆเรยนะค่ะ1 o% `% L. k, R/ A( v* o& Z
1 N; w0 L% o. Z8 A6 H
nickfeeno   ชาย

Level (เลวเวล) : 2
Rookie E

HP(พลังชีวิต): 0 / 13

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 5 / 136

EXP(ค่าประสบการณ์): 38%

แรงค์
15
โกออน
31
คะแนนความดี
14
โพสต์เมื่อ 2012-7-18 12:48:40 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ขอบใจจิงๆ
psdestiny   ยังไม่ระบุเพศ

Level (เลวเวล) : 2
Rookie E

HP(พลังชีวิต): 0 / 14

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 5 / 212

EXP(ค่าประสบการณ์): 44%

แรงค์
16
โกออน
21
คะแนนความดี
15
โพสต์เมื่อ 2012-8-6 18:14:11 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ฟหกฟหก
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

โทรศัพท์มือถือ|รูปแบบข้อความล้วน|เช่าวิทยุ|Gnv3

GMT+7, 2014-9-1 18:18 , Processed in 0.417390 second(s), 55 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! XXX

© 2001-2011 Gnv3.Net | Develope By Zriticalz

ขึ้นไปด้านบน