Gnv3 Season 2

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ค้นหา
ดู: 14574|ตอบ: 12

วิธี เซต บอท [เถื่อน/จริง] หา ip อ่านแล้วน่าจะเปนลองดู [คัดลอกลิงก์]

savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 286

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:08:01 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด

% \7 G' ~7 u$ Kวิธี เซ็ต บอท เถื่อน นะ ครับ ผม ขอ แนะนำ OPKwin นะ ครับ
3 x  P6 ?+ q" {8 j$ u6 @1. เซ็ต ใน control* [สำคัญมาก เซตผิดบอท เอ๋อ]' `: d2 \( @9 F: `' b
ตัวหลัก ๆ ของ ใน control ที่ต้องเซต คือ 1 z# v4 F$ `9 {& C0 H- K
1.1  config นี้***โคตร สำคัญ เซ็ต จุด save ไอดี/พาส ที่ๆเราให้บอท ไป สกิล แอนตี้บอท3 I' A6 d$ w4 T( |
1.2  items_control นี้*** ก็สำคัญ สำหรับคนที่ ไม่ต้องการขยะ ย้ำ ไม่ ต้อง การ ขยะนะ / y/ z) R* [) _; e) k- p9 H& Z
1.3  timeouts นี้*** ก็สำคัญ จะรวย ไม่ รวย อยู่กับ ไอดี
& S7 n, }5 p4 a7 h4 s2 d
5 W& @& D$ N' R+ Z  U1.1 [conFiG] การ เซ็ต
8 x- ?0 |; `: ?$ c: Z% {8 _! V1 A7 F% I# ]
เรา จะ ใส่ไอดี ไอพีเซิฟ เราจ้อง เปลียนที่
  u2 W) M) F# d2 c. N4 N
: g0 }: @. X0 d6 K3 e- m" x5 \master <<<<< ไอพี หาได้ จาก servers อยู่ ใน tables <<< ผมบอก อีกที่
- J# X/ S: [7 p" Yserver 0 <<<<< ตั้งไว้ที่ 0
6 k$ R  }: H; Gusername <<<<< ใส่ ไอดี เช่น 1111 ไร แบบนี้ ง่าย ๆ ไอดี ที่ บอท
7 ^' q8 T( P3 u4 {6 `" hpassword <<<< พาส ไม่ต้อง บอก คงรู้   z! y" R7 h0 |4 X, q, Q
loginPinCode <<<< ผมไม่รู้เหมือนกัน ไม่ เคย ตั้ง7 m4 u- _1 g9 j  W8 D3 x4 H4 `) f
char <<<< นี้ ตัว ละครที่ ให้ บอท ถ้าเรา ไม่ รู้ ก็ ไม่ ทาม ไรมัน เดียวมันถาม ตอนเรา เปิด บอท
& m6 H" c- M8 D) t9 Q** <<<<< ไม่แนะ นำให้ ใช้ นะ
* `7 }7 ]4 q# Y/ V' z! ~: N) q- k  o  F" G/ }
เซต map Fild map save
" u4 w2 f, U4 {9 z; N" K5 T7 Balias_heal sp 28 <<<< งง-*-& U" |4 H$ f" s* I7 E4 m. w# R

- _  c! z. B3 a+ R; N1 wallowedMaps jawaii,pay_fild11 <<<<< อย่าเช่น ผมเซฟ ที่ jawaii "ป หา obb ที่ พายอน ไร แบบนี้
) t$ Y( ]( J- z1 M8 hallowedMaps_reaction 0 <<<<< อันนี้ ผม ก็ไม่รู้คือไร
; i2 V. T; E& p2 ?1 `9 n* c8 D- B, F" Z3 e$ E6 G/ O2 y
saveMap jawaii <<<<<< เมืองที่เราเซฟ นะ งับ  * m1 W3 |- @9 f! ]: A; M/ j
saveMap_warpToBuyOrSell 18 X  p8 j/ i8 Q( J
saveMap_warpChatCommand @load <<<< คำสั่ง กลับ เมือง ใน เถื่อน เปน @load เซิฟจิง ใช้ อีกตัว 1 เปน Koreexill 4.8 นะ 9 t( j% s7 B6 N5 l% C7 e3 x

9 o& g2 S8 }& i, {lockMap pay_fild11 <<<<  map ที่เรา บอท
5 v0 v+ R' s1 E1 }lockMap_x    <<<<<<<  พิกัด 1 w( P7 u# V' }
lockMap_y    <<<<<<<  หา พิกัด ให้เรา เข้า ro แล้ว กด /where เช่น payon_fild(pay_fild11) 20,211,142 เอา 2 ตัวหลังใส่* z5 K7 v" r9 d3 r# _
lockMap_randX <<<< ไม่ค้องใส่นะครับ; r! c8 H' r: N. v' b5 ~/ S
lockMap_randY <<<< ไม่ต้องใส่นะครับ
, C$ V6 |+ i: E" f
/ i# |/ Y; A% k- Q; r4 ~
7 ^' {) {/ J# w6 Lเซต แอนตี้ บอท ถ้าบอท ถาม ตัวเลข สูง ต่ำ เรียงสูงตุ่ำ ไรแบบนี้ ก็อบ ไป ใส่นะครับ แบบอื่น ทิ้งไว้ผมหามาให้
1 ~& n2 F2 s2 [6 O/ |& T/ oreactOnNPC talk resp @resp(/^Dungeons|^Gonryun|1/) {
: ]2 S, V4 Z2 T7 t7 h2 T6 Z        respIgnoreColor 1
& h: r9 S0 c. g! Y* M        type responses
% b( b+ y4 U( P( i2 }( ~) p. }        debug 0
6 i" }( ~  o# T" Q        msg_0 /NPC/i, N# m2 N% i& }
}
( X6 ]% N2 B& @6 C2 ]+ c3 D, X
6 c- j6 L6 ]; G3 f9 ]3 P3 c+ GreactOnNPC {8 ]! Y9 G/ ~' M8 Q2 K
        type number
* D! d+ i" d& i' K        debug 0
! m+ g! e% o5 ]* x% j        msg_0 /bot|8|@|0|O|การประเมินผล|ตรวจสอบ|=======|vannova|#####|ไม่มีคำตอบที่ถูก/i5 ]  c) |7 u9 }
}9 x% a# w( [7 ?! v+ a+ H. J6 O# \3 e
reactOnNPC {
9 e+ v- f* m" A6 N        type text
$ W  `* a: s$ S        debug 05 R* e2 e, e  U2 F; X) h! a9 h
        msg_0 /bot|8|@|0|O|การประเมินผล|ตรวจสอบ|=======|vannova|#####|ไม่มีคำตอบที่ถูก/i
" X- J. m) r5 l6 R* [# P}( `" K% }: k) x$ t, y
9 h% e: i0 f: x4 b
reactOnNPC talk num @eval(#2~1 #2~2 #2~3) {7 E8 v7 X: v: z2 Y, k
        type number' V2 R' `/ a, ]0 {) X/ o
        msg_0 /Superman/i
& u/ W/ Q* d, R; ?# u2 t7 ?" z! E% f}8 r( D6 I% |2 n+ f2 ]

' d" I) M$ B( b0 Iเซต คอนฟิน คงหมดแล้ว มา ต่อ ไป เลย
1 E# O: d6 c% H7 K* m: |' B$ W/ W4 R
+ i" N3 B/ ^7 C& G  h, m0 i# `1.2 items_control คำสัญ ที่ เรา ต้อง การ ไร 9 {3 |# d. f2 V, e4 Z
เช่น 0 W; ?* x1 q; t" C

5 b. u3 y$ I0 I2 F2 h0 _all 0 0 1 <<<<< ทุกอย่าง 0 ตัว 1 คือใว้ในตัว 0 ตัว 2  เก็บไว้ใน คาฟ่า 0 ตัว 3 ขาย หะ ) F+ t" L# v5 L! q! @- J
TCG Card 0 1 0 <<<< นี้ ผม เซตใว้ เซิฟ จุ หา tcg ครับ นี้ เกบใน คาฟ่า / \* y1 K) P. S6 N7 t* Q2 P9 y+ ?
Warp 0 0 0 <<<<< ตั้งไว้เชย ๆ - - # {: e, t1 Y" y. c, A5 R/ _" @, C9 p
Ifrit 0 1 0 <<<<< เซต แบบเรา ต้อง การ ของ ไร & r" T1 h/ Z* |! W4 K( b
Yggdrasilberry 100 1 0 <<<< ใว้ ใน ตัว บอท ครับ นี้ เปน ดอกเหลืองใว้ใน ตัว 1006 A8 X& N9 L5 v' B4 w+ z* k5 X) t
Fire Arrow 1000 0 1 <<<< นูไฟ 1000 + [; D- {7 Y* l5 P  D9 C- G
Silver Arrow 1000 0 1
  ^+ T1 O5 V: H: LStone Arrow 1000 0 1! U- h/ y9 g$ _/ `, c
Crystal Arrow 1000 0 1. O. e2 @! h: M5 d; I% G
Arrow of Wind 1000 0 1) r# ^6 i9 a9 `6 t, y
Fly Wing 500 0 1 <<<< วิง 500 ไร แบบ นี้ ละ งับ 6 |: F$ c! m) ]( Z

* Z5 N1 s' x/ @% R; eเซต timeout [จะรวยจะจนก็ต้องนี้ละ] แบบนี้ ผม เซตไว้แล้ว มันจะ บอท เปน เวลา 5 ช.ม. เรา ออก 1 นาที เรา เข้าใหม่ นะ
6 n2 G  m/ @5 Q, h
, N: d" c* j  \. m4 _  ^ก็ คือ ผม อธิบายไม่ เปน ก็ Coly ไป ใส่เลย 3 F1 E2 b& B9 J- S$ W# ~
1 K+ w* p4 \# A: F! J
1.3 timeout 6 i8 @4 g' t; ]0 x; A& m( j

4 @0 s8 u* M7 ]7 }- l$ omaster 12
4 `% A: u7 O( i& s( j/ }gamelogin 12' t& ~! i% b( O6 H0 X; p$ x8 g
charlogin 12
2 [. S8 b7 j, j* Amaplogin 50
9 {% F! n* w/ t% \+ xplay 25
$ y, _* @$ x& m6 Z$ a# When disconnected, wait x seconds before reconnecting again5 |' d8 I9 B/ t5 z9 d
reconnect 30
/ E8 j5 f; T5 Wmacro_delay 0.1
3 k$ ?0 [+ K6 n+ z, g8 D* `
% @5 }8 T& I( B- W# Activate AI after x seconds after the map's loaded
: D, ^7 X; Y. _* o% j/ C4 T$ y) C. w7 J, H& Eai 0.1
1 e/ J9 R( L. j8 L2 {: J
! H( E) \% I0 \9 S/ kai_move_retry 0.25
9 f9 ^+ J: J5 V1 o  ]: C0 |% aai_move_giveup 1) A. I/ k$ K8 J! k7 A5 s- M; W
* V& z% Z4 _$ ]% L8 Z" q5 r
# Send the attack packet every x seconds, if it hasn't been send already5 H0 M+ ?! p( Q" K, l7 i
ai_attack 0.1- L: H7 _9 V0 [8 H/ g0 B! Y' _! `( X
ai_homunculus_attack 0.1. {7 @0 q$ S: M$ ~; A$ g" L
. f# i" m! ^6 F6 k
# Check for monsters to attack every x seconds
3 D5 y  H& P9 b  lai_attack_auto 0.1
# W; J4 ?7 g* p. ~4 [7 V# H- J# ^1 H+ M( J% A; ]( s* J) p  A
# Give up attacking a monster if it can't be reached within x seconds
. M& A6 I0 m+ @ai_attack_giveup 1
- `0 @4 U( n/ y) s& q& ~& o! S% q/ ]( N7 E: ?2 M0 e0 y0 s% S
# If you've just kille**onster, and there are no aggressives,6 t2 H! h, ]0 W
# and you're not picking up any items, wait x seconds before doing# I% ?# ]) ~9 F6 T0 V
# anything else.
' p! M8 P( m  Vai_attack_waitAfterKill 0
5 j2 B) n6 ~- xai_attack_unstuck 0.59 I0 Z' F8 {! A4 m
ai_attack_unfail 0.75
) H4 l9 E2 Z9 V2 H5 }4 R1 b+ j' c0 f4 f6 H% Q- N, H
# Pause for the specified number of seconds after taking something,8 `" h- l- U: w# O( G" ^% U& K
# it increases the interval between taking several items and between$ h9 Z! F; z7 {5 Q
# taking the last item and continuing the actions.  a1 p% c' p( A( ~. L
ai_items_take_delay 0.1- W0 I, M/ q0 r; k# K

- P/ i+ ]/ J: M3 Y' X# When your monster died, start checking for loot after x seconds
$ D1 E- p* M+ Z' V8 Z; Aai_items_take_start 0.11 f3 i; t5 u) Q4 D( D
0 M: b1 z  ~8 o, P- {. P
# Stop checking for loot x seconds after it has begun checking7 u* j1 ^& V* u! _
ai_items_take_end 1.5
7 c" Y9 q' O# I% N2 J
# G3 A' Y: i' Q" T; g# When standing near an item, send the 'take' packet every x seconds until
& C" u6 \/ l* G: Y# the item has been taken.
& g1 L9 n9 F6 v' g1 uai_take 0.1- H$ `9 [8 ?, F3 b/ C* x) U

# w% d+ M& L0 i# Give up if unable to pickup item after x seconds
  }& t/ W, v, G0 ~. eai_take_giveup 1
- ~; B& {+ f0 t9 U3 ^ai_items_gather_giveup 13 O: C% Y) z0 N0 E! X* W

+ n& b" Q% q0 |. F8 l6 Y  ^# Every x seconds, check items for gathering7 G: l" x- Q) @7 \; A  M$ T! t
ai_items_gather_auto 0.1
# Y7 v5 N$ u/ }# K, @6 Q7 ^. g! h; q% X+ s1 p3 z* n5 D
# Only gather items that have been more than x seconds on screen  v3 N" W" S5 {
ai_items_gather_start 0.1
6 F' _* p) R. Z9 \: M  w; q, O  L7 G; A& C9 w  }# J
ai_follow_lost_end 5- S3 L& v  v) ~
ai_getInfo 1
2 A/ {4 i* H& i9 Z5 o: o" Wai_thanks_set 8- G6 l; c$ E% t. @* W
ai_dealAuto 3
1 e$ A' P' L6 Vai_dealAutoCancel 51 s1 V. L! `4 n* [
ai_partyAutoDeny 3' v9 ]5 {' H3 L& Y+ P6 H
ai_guildAutoDeny 30 _+ X% ]4 t4 w
ai_dead_respawn 1
1 _, \6 e) i- i' x* D! \( c8 Lai_wipe_old 2005 ?1 z5 ~. c* q" G8 T5 b
ai_wipe_check 30$ t7 |8 n0 g' s( A0 k' H

4 u$ h$ K1 H& e! B& N# Send the sit/stand packet at most every x second
! J+ f4 P. ]; D* r/ Qai_sit 3  w% q# k3 \4 \% V9 O. P
# Sit after having idled for x seconds
# B0 |% h+ Z' M* V2 hai_sit_idle 10, L; t6 e  J: Q" c9 b+ P
# Stand after x seconds, after having typed the 'stand' command" g  c6 e/ J, i6 H
ai_stand_wait 0* c) S2 H: r0 h- h
# Sit after x seconds, after having typed the "sit" command  E* K5 |8 q( k$ D& T
ai_sit_wait 1- j3 W' f: t9 }# D; o, h6 Z
# If there are non-party players around and you are to stand up due to the, A8 y9 N1 t7 v8 I' d9 `
# hp/sp sufficiency, do so when the specified number of seconds elapsed' t2 W+ e. P. ?( I8 B/ i! w' S: |
ai_safe_stand_up 2
4 x( I) [! q1 U& |$ x$ d6 C- T2 x& }3 j
3 I$ N7 [% a2 {2 e! Z+ Qai_skill_use_giveup 0.1. g- d3 a/ y  l6 x9 E
ai_item_use_auto 0.1+ S& E1 ]* a  M; o6 {
ai_item_equip_auto 0.1
% v' G) g# x* A6 Gai_equipAuto_skilluse_giveup 3
+ g, r" O6 c' {. r9 X/ Lai_equip_giveup 20 W/ Q7 K1 m/ L; v
' y4 E8 x) }" J& S& X
ai_teleport 0.1$ z* O3 t; V- z
ai_teleport_search 0.2# d! l1 _+ h) W8 L% u: r( w" J
ai_teleport_away 0.1
  H' `/ g2 I+ u: `3 b* B; k2 E( A4 c% ~ai_teleport_idle 0.1
6 }0 g6 j$ p4 [# W/ p7 p; f9 Mai_teleport_portal 0.5
6 ?; `) ~: f5 g- gai_teleport_hp 0.1. G5 s4 ^7 k4 x* l% h5 m" h' V
ai_teleport_safe_force 120* k( C7 a' _  I  s

' y1 L5 d& _& }, T2 n- U% v" P0 tai_teleport_retry 1
6 ?& A) y$ D2 C* k9 Oai_teleport_delay 1
$ p$ n+ k6 {6 m( I0 D4 G: F  C- T' @6 o, I/ _9 g$ n' u& l
# You probably don't ever have to change the following timeouts" k" S, Y: A. ~
ai_route_calcRoute 0.1. h5 q0 l! E! h7 X7 ?0 e5 R" H- e
ai_route_npcTalk 1
  H5 [- u: U! [; n" M* ^3 Z% k, ^& z( M6 E- L
ai_buyAuto 0.1
# D3 }+ R; J& S) L' c5 e* M# dai_buyAuto_giveup 3
# ]2 ?0 Y: d* ?8 Nai_buyAuto_wait 0.1
* W, w. X: F% G+ K% E+ jai_buyAuto_wait_buy 0.2! k! ^& R# D. Y+ @" [: a

  P% u. L0 }. v! M- {! qai_sellAuto 0.1
" R9 H+ f- T- S! s( d9 X! h* Iai_sellAuto_giveup 31 L7 E! T' e5 ?8 q
ai_storageAuto 0.1+ J. ]8 i  f0 ?1 h
ai_storageAuto_giveup 3
- C7 r" x( c. _2 c# delay between sending cart item add/get packets
! w1 Y  N6 B: g$ t; e2 y% sai_cartAuto 0.15
5 [: u5 s/ S  r9 d0 {8 V
- h: H: P! b7 a; k5 y' U) f5 a+ v# delay between checking if we need to do any cartAuto functions
% K, j/ \% B% U' m/ O6 }ai_cartAutoCheck 2
0 n+ s! q: k  d& Dai_avoidcheck 0.5, t8 Q; L0 A( x6 Z+ r( }
ai_shop 32 w0 ~: ?) a8 d0 f/ ?

+ v" Q# M" Q8 B' S# delay before starting escape sequence( f# y# w( p$ Y5 {7 X, Z
ai_route_escape 8
# I) M$ Q6 [' ]& d
3 w1 [" e) j3 m* r7 E$ I2 ~# Don't change the following timeouts!
  p/ w# A, T3 [! h- S- eai_sync 12
, g' C" l1 ]- j5 j- e! P8 h# l7 G
, x- N" b4 i1 k7 ]ai_npcTalk 0.5
& K3 K* n4 G' ]" q8 _injectSync 5
* S3 @' g; {6 }! t1 CinjectKeepAlive 12! {3 B/ ]. _/ T
welcomeText 4  ?2 V0 ]7 h, b7 J
patchserver 120 : }- A: ~; x. `5 X" P" p

; B( d# s0 O" u5 L# N4 Iเดียว ผม จะ ลง ทู้ ใหม่ รอ แปป นะ ครับ ' y; d$ U% J4 ]. e( r
  
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 286

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:14:00 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
                                                ต่อ ไป ก็ tables <<<<< เอา ไอพี - C9 N. v2 ]1 G) J$ j. S
หา ไอพี ใช้ weppro <<<< โปรแกรมนี้ ละ ดี สุด ละ
, i& I; z" k( k* C$ h0 K" _หา ชื่อ เซิฟ ต่าง เข้า ไปที่ servers สำหรับ คน ที่มี ดู ที่ ไอพี   E! U& T. d! Q* I4 v
เช่น
' V6 K2 L1 ~3 ]- W3 z% y+ d; R1 @  n# z) D5 g  c$ H& ^
[Thaikore] <<<<< ชื่อเซิฟเวอร์ [ อันนี้ เปนใส่ใน Config ] ไม่ดู ต้องไหนดู อันบน  3 X4 _6 a+ k- r* z" i* f5 m$ [7 u0 @
ip p1server.com <<<<< ip เซิฟ 2 V: }' W4 _0 Y* A; ~/ W. P
port 6946 <<<<< port มัน ; p/ U0 N6 n; a; Z; c2 @! v7 Y
version 22
9 A: ^8 u+ V' |% U" fmaster_version 10
! `0 X( k  \, p3 Q6 ZcharBlockSize 108
+ t" Z; l, K* Y9 o0 B0 Z) HserverType 8_4
( J6 Z! C9 B* O- Q, ~% |$ [serverEncoding Thai, b! y& S) q& N
recvpackets recvpackets.txt+ N' J- S% Z4 ~5 x3 j
+ q% J8 ^( i8 \# D# P3 j0 {
weppro <<<< เว็บนี้ หาไง ง่าย อยู่ใน บอร์ด ro หาเรา เลย มี อยู่ละ ผม เหน อยู่
! c+ k# j( N5 x4 `# E' g5 I; j, X! {5 U* F
เดียวผม ต่อ
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 286

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:20:36 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ro จิง <<<< Ro [ จริง นะ ] ( A: O- @8 m' n0 t* r3 B- w
เซต ง่าย ๆ มี กว่า เถื่อน เยอะ มาก 6 @! H) s% l$ ?) U* K. ]+ ?  K
. t. A3 }) U+ R5 Y
Bot Koeexii 4.8
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
0 V) y5 y& `" B  {5 U
# v  w2 N4 o8 y- J# x- z
BOt OPKwin  
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
2 `1 z$ M- R. J. n8 ]2 U4 X
9 m' Z! _& @. u- h
เซต ง่าย สาท COnfig + A. Z& ]: f4 c1 k
1.1 ConFig บอก แบบ แปล แล้ว กัน & r8 _  A$ K+ D
9 ]" O, ?( S# H
waypoint 0: n9 `4 d* B4 b4 i) E

  V# x5 o) b9 Z" }/ F. FkillSteal 0
4 j6 o6 O4 S0 a  ~relogIfStripped 18 N1 s* X/ j8 R
) p6 @1 K  f/ x; k1 J. s
attackMaxRouteDistance 25. H! M/ j8 f% p" N% M7 i' {6 _9 b
attackMaxRouteTime 81 v& e% ?) J5 k) {8 T
attackOnRouteSkipMonsters 14 ~: ~5 m" ~2 w9 F6 ]
attackAuto 2 <<<< ไม่รู้วะ **-**
/ g* b; k" {; z# d0 OattackDistance 3
" z4 p  I. \1 U9 G. M- N/ E% ~% xattackCheckRoute 0" Y7 G# d2 q% u- V, s
attackUseWeapon 1 <<<< ใช้ อาวุร กด 1 ใช้ เวท กด 0
" d. ?, M' `1 V) r- v$ aattackTimeout 8 <<<< ถ้าแลด ตั้ง 100
4 z- C7 J9 H+ V6 b8 R7 X0 k5 r. ~5 @; r0 {4 d  r
counterAttack 04 E2 ^1 k; {* M9 |2 e
switchToAttackCaster 0; E' Z5 o0 |: Q' Z/ z& \

7 G8 h1 {; M) M( g: M
3 l5 F3 _& D! |* w! K: R/ Hroute_randomWalk 1 <<<< ให้บอท เดิน บอท ดูด กด 0 6 Z3 i# J8 G2 g' }- [
route_randomWalk_maxRouteTime 5 <<<< ให้ยิงกี่ช่อง - M& M& \9 ^# h
route_step 10 <<<< ตั้งไว้ที่ 10 * i  H( ]  \8 M
  w/ `4 F% o% n% A1 @
3 ]& g8 v: o$ `# \5 g6 ~+ s' v
maplimit 05 k3 x; K" L9 m6 F! c
MapThreat_disconnect sec_pri
2 N0 I* ]+ d6 K, i7 S8 c6 R& ~6 h) B' z* H+ Z: S. s/ R, k# p- J+ N
saveMap payon <<<<< เมืองเซฟ
: ]$ X5 q7 @/ j! \7 o, f1 jsaveMap_warpToNotInMaps
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 286

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:21:57 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
lockMap pay_fild02 <<<< เมืองที่ ไป
, ]" @9 F; X$ O$ B9 D, zlockMap_warpTo
7 N7 F$ q" f" e( M/ _lockMap_warpToNotInMaps : ~" v& n! r8 ^0 m  V  y7 @
lockMap_dunTele $ u9 a  @7 U; F6 v6 q& ^
lockMap_route " [  E5 V: F6 v
lockMap_routeType 0 <<<< วิงหาจุดวาป ro จิง เดินดีกว่า เสียดายเงิน
' S* p" L& @9 W% G+ glockMap_x + ?% b8 i9 a5 a7 m; [
lockMap_y + f: I4 }. W+ E
lockMap_rand
; m* P8 T1 _& [1 G' klockMap_rand_x
1 S: k8 B3 o: X' klockMap_rand_y
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 286

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:25:30 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
buyAuto_0  <<<<< buy ของ ก็ คือ ซื้อ ของ - -
5 V) S5 t3 U+ l. H( V4 z1 GbuyAuto_0_minAmount 1 <<<< ถ้าเหลือเท่าที่เราตั้งมันจะกลับมาซื้อ / m, X4 }8 L. {/ g  t
buyAuto_0_maxAmount 10  <<<< ซื้อกี่อันให้ มัน ใช้
1 n8 p6 C4 n6 W. fbuyAuto_0_maxCartAmount 02 `4 o( ]! A7 h2 c+ I! {- M: A
buyAuto_0_passive 0
( z* Q! k: u" B7 _% R$ f0 ^6 ^: I( j  ]9 M$ r; R7 a& P
buyAuto_1  <<<< เหมือน กัน อันที่สอง ใส่ อย่างอืน เช่น อันบน เรด อันนี้ วิง4 Q7 y! k0 U( p$ ?
buyAuto_1_minAmount 1
  L* F" c, S9 S1 ]buyAuto_1_maxAmount 109 o% R* t* q3 H9 h" V: @$ s9 R" }
buyAuto_1_maxCartAmount 0
* F4 r0 c& u0 O3 @% cbuyAuto_1_passive 0: n6 i+ @. }7 ]) a/ X" V- T! d9 L+ y! ^

6 `; q, n6 a9 f) n, WgetAuto_0  <<<< เอาของจาก คาฟ่า 5 c8 j/ \+ `7 \
getAuto_0_minAmount 1 <<< น้อยกี่อัน/ i* R! M& j* Z5 r5 g* a
getAuto_0_maxAmount 10 <<<< เอามาก เท่าไหร่ ; Q8 O1 w" q, k
getAuto_0_maxCartAmount 0: W) ^, G0 [$ N
getAuto_0_passive 0
6 l* p0 F* `1 G/ r! Q  v# _5 C7 Y( s
- X3 y5 D, I  O' {$ }6 z+ m, ?getAuto_1 <<<<< เหมือน ซื้อ บน เอา เรด นี้ ก็ วิง - - 6 h' T0 n" c, G4 z
getAuto_1_minAmount 13 R, F$ A3 g7 [9 N+ d. o
getAuto_1_maxAmount 106 I  [& N  K2 r* W8 h8 H8 z
getAuto_1_maxCartAmount 06 Y5 t2 i' M% D* X$ c7 K
getAuto_1_passive 0
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 286

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:37:12 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
user_control <<<< อยู่ใน Control
7 C% s1 N1 L! ~- g! G' S. L
, s" E6 x. q# j' Q9 ^  y, V
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^

. z! J2 d" }1 [: w1 qThanks:
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
[/SIZE]' O. T' N: w! w- B

3 H: r3 b: t1 w' h* N3 w( t" K3 `เข้า ไปเซต แบบนี้
* ?8 z$ ]: \* g* aversion 24
* j0 q: b3 B* ]9 u8 X#24 = main server, 5 = Sakray server
1 ]0 N- ]9 B' p. s#31= Valkyrie 2
7 f( p: p& G* N8 `5 ~" w4 q0 k6 L- f# m
& @# i, m8 l' |# o/ Wmaster 3 <<<< เซิฟ ฟรี
( h1 h. R3 }( z9 P" Zserver 0' q$ f3 o  b& [: d, K# @0 B6 w
secure 3 <<<< ผมเล่น yoyo   W8 W! i: e( b( l
: i4 Y6 [8 y% ?4 _- \: `
secure_account   B  U8 |$ O. H/ R+ _/ o7 Z" j
#Acc of sakray # C7 K8 f& {7 {7 ^! X9 z) j. f

1 ~, ?5 I' q: H' R+ OEpisode11 7 m, b, S8 g- L* G, h% ^, r
serverType 0
" W2 N) h) W8 ~5 i4 @8 p6 o# \" @#0 = main server and Sakray, 2 = valkyrie server% m( c8 H  \' A8 |0 s2 q& U
& T$ i0 J( O3 E1 @$ j+ X3 `/ M) @
username savedow00 <<<< id เรา , L! j8 i+ M) I( b! r
password CB20A91BA621CD1C841CA71FEF21EF21
! @' V4 s7 E; Kchar 4 <<<<< ไม่ต้องตั้ง เดียมัน ถาม ของผม ตั้งผมบอท ตัว 4
7 ~" B* t0 z% b& a4 q8 i% c
! |5 D" B2 m1 |  M- R#storageAuto_password 9 o/ T5 V9 f0 q5 ]

3 n8 C+ ^* g4 O' I  Z" S, uShare Field and Table, n- J9 ?" ]# |& o! c& a
field E:\bot\KoreExII 4.8\KoreExII 4.8\fields3 I8 ~8 J2 ]0 {5 n- {
tables_path E:\bot\KoreExII 4.8\KoreExII 4.8\tables
/ k7 x& ^6 A3 Q" v2 J
savedoww   ชาย

Level (เลวเวล) : 3
Rookie D

HP(พลังชีวิต): 0 / 21

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 9 / 286

EXP(ค่าประสบการณ์): 13%

แรงค์
29
โกออน
177
คะแนนความดี
18
โพสต์เมื่อ 2010-12-15 21:39:19 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
มีไร ทิ้ง ผม ขอแค่ คำ ขอบคุน ถ้า งง แอท มา
* ], x8 a. H/ A1 Q' [, \Ny_save3[at]hotmail.com <<<<< SavE นะครับ
5 g3 a- r5 G# M( B' c  f& y5 z8 ?1 ?: \) R0 V& r' l; s
มี ไร ทิ้ง ผม จะ มา อธีบาย ที่ หลัง ' F" i8 {/ j' l% `

% R  L3 R. m: \( S3 N+ }; u
  • 1Total Joined
  • 1แรงค์
  • 1โกออน
  • 1คะแนนความดี
  • เยี่ยมมากๆ

    kowit2532 แรงค์ +1 โกออน +1 คะแนนความดี +1

soda-ruck   หญิง

Level (เลวเวล) : 1
Rookie F

HP(พลังชีวิต): 0 / 0

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 0 / 10

EXP(ค่าประสบการณ์): 9%

แรงค์
2
โกออน
19
คะแนนความดี
1
โพสต์เมื่อ 2011-7-1 03:03:35 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ช่วย บอกที จิ ตอนที่ ว่าต้อง ใส่ ชื่อเชิฟเว่อร์   เราเล่นเซิฟ ปิกกี้ ง่ะ ขอแบบ ง่ายๆเรยนะค่ะ3 b3 w3 ]' I* F# s4 e7 h

7 [" k" M; p4 }* H- `( C
nickfeeno   ชาย

Level (เลวเวล) : 2
Rookie E

HP(พลังชีวิต): 0 / 13

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 5 / 132

EXP(ค่าประสบการณ์): 38%

แรงค์
15
โกออน
31
คะแนนความดี
14
โพสต์เมื่อ 2012-7-18 12:48:40 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ขอบใจจิงๆ
psdestiny   ยังไม่ระบุเพศ

Level (เลวเวล) : 2
Rookie E

HP(พลังชีวิต): 0 / 14

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 5 / 207

EXP(ค่าประสบการณ์): 44%

แรงค์
16
โกออน
21
คะแนนความดี
15
โพสต์เมื่อ 2012-8-6 18:14:11 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ฟหกฟหก
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

โทรศัพท์มือถือ|รูปแบบข้อความล้วน|เช่าวิทยุ|Gnv3

GMT+7, 2014-7-31 00:09 , Processed in 0.314816 second(s), 55 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! XXX

© 2001-2011 Gnv3.Net | Develope By Zriticalz

ขึ้นไปด้านบน