Gnv3 Season 2

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ค้นหา
ดู: 473953|ตอบ: 3290

[ดูออนไลน์] One Piece ภาค1-10[ ตอนที่1-607 (ปัจจุบัน) ] อัพเดทเรื่อยๆทุกตอน   [คัดลอกลิงก์]

Level (เลวเวล) : 20
Senior D

HP(พลังชีวิต): 8 / 191

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 3672 / 3672

EXP(ค่าประสบการณ์): 16%

แรงค์
23866
โกออน
1280
คะแนนความดี
78906
โพสต์เมื่อ 2010-4-1 15:20:02 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย alohaza191 เมื่อ 2013-8-12 03:55 , O- Q5 k& L8 f9 E' N- n/ Q

2 y1 d" z: p. i! Q) U แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย alohaza191 เมื่อ 2013-8-12 03:54 . n! i9 C4 T# [$ e" {" s; U
' k7 D/ h* {5 J1 o
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย alohaza191 เมื่อ 2013-8-8 19:21
4 r6 w! |0 ?. ]0 d2 z: P7 G+ I0 q9 L4 C$ _8 W; x! N( t' b
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย alohaza191 เมื่อ 2013-8-8 18:59
% P1 v- k. z# f
, I/ s% p1 h4 V แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย alohaza191 เมื่อ 2012-8-26 23:38 0 M' W/ j2 z* i/ |
% F8 r4 Y( @2 a5 A- W

คลิกที่นี้ 1 ครั้ง <<< แทนคำขอบคุณนับล้านคำ

8 l' e" Y) C" I! i

One Piece


9 J, z4 ~, y0 V) `- H

" y# G3 `+ [# F
  
  h4 M" }6 E: D* Z. k0 l  * m) X) V+ g! U% T) |
  พาส goborizz   i5 i/ ?* L5 I
  
# `& ~8 }, w# ]8 ~9 l6 N  
4 _; b! P  x1 l- w; `  
, [9 v8 t$ A; S( X  - t0 t& a, ^9 l# W
  ภาค1
; x: l2 Y0 V$ f. J" N6 |8 r  
) C4 `8 ~% p$ ?) [  
: {; g' r& R5 O1 O4 W6 P  1 l 2 l  3 l 4 l  5 l 6 l  7 l 8 l 9 l 10 l  11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l29l30l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52  จบภาค1 6 Y; e7 |- L3 @6 A0 n. Z# o
  4 D" a& ^  g4 ?0 P! y) N" c
  ภาค2% y* E" |& x1 P: g' w/ G1 c1 }
  6 Q- m; a0 B7 r+ P0 a' u; M
  53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l79l80l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96 l 97 l 98 l 99 l 100 l 101 l 102 l 103 l 104จบภาค2
  d, v2 A! Q, n  
# B7 [; |# M5 _- y+ b8 \% t  
* e+ [+ X3 J$ V4 m  ภาค3% q: F/ a) `& J/ X- m/ i
  . q5 h$ H& @/ ^/ v3 y
  
, t6 \( S- }1 O: T- B: g  105 l 106 l 107 l 108 l 109 l 110 l 111 l 112 l 113 l 114 l 115 l 116 l 117 l 118 l 119 l 120 l 121 l 122 l 123 l 124l125l126 l 127 l 128 l 129 l 130 l 131 l 132 l 133 l 134 l 135 l 136 l 137 l 138 l 139 l 140 l 141 l 142 l 143 l 144 l 145l146l147 l 148 l 149 l 150 l 151 l 152 l 153 l 154 l 155 l 156 จบภาค 39 w, m4 d  i6 m! P$ A5 D
  
- Z: H. M# |2 G  ( T# L* Y) s0 G; z! p7 R
  ภาค4' k. S) c8 V* q$ p5 V3 M
  
3 \7 O8 a3 o% C8 Q( B( X  
  n& S' J4 }5 {2 K  Y3 R4 p  157 l 158 l 159 l 160 l 161 l 162 l 163 l 164 l 165 l 166 l 167 l 168 l 169 l 170 l 171 l 172 l 173 l 174 l 175 l 176l177l178 l 179 l 180 l 181 l 182 l 183 l 184 l 185 l 186 l 187 l 188 l 189 l 190 l 191 l 192 l 193 l 194 l 195 l 196 l 197l198l199 l 200 l 201 l 202 l 203 l 204 l 205 l 206 l 207 l 208 จบภาค4
. a2 I, e0 r  L& }+ Q2 t  
9 J5 ^" D4 R9 s! m' L6 i  - o  y& Z. T: X7 Z
  ภาค5) v0 V3 q4 r; j' o7 h
  
2 t5 |8 c/ x- L1 Q& @  
4 K* v) F; [& B" y( N  
2 K. `7 t8 G8 B1 Z. a- Y  209 l 210 l 211 l 212 l 213 l 214 l 215 l 216 l 217 l 218 l 219 l 220 l 221 l 222 l ตอนที่223ไม่มี l ตอนที่224ไม่มี l225l226 l 227 l 228 l 229 l 230 l 231 l 232 l 233 l 234 l 235 l 236 l 237 l 238 l 239 l 240 l 241 l 242 l 243 l 244 l 245l246l247 l 248 l 249 l 250 l 251 l 252 l 253 l 254 l 255 l 256 l 257 l 258 l 259 l 260 l 261 l 262 l / f2 A9 o8 d- w
  
) u6 O8 m' U8 K4 J+ l& G# N  : ]7 D" R9 |# w+ c) Q2 `& z2 f
  5 u/ S5 [2 t4 A/ Y  u2 _) |
  One Piece ภาค 6 ซับไทย0 R& }8 A+ \! W: I$ m
  * a4 _& |6 Z* D0 R1 I) _/ @4 L
  
4 U  y6 i; k, B1 o4 |3 R5 w+ Z& W  พาส   kimikiss
# ~0 q* J" _8 v4 C9 w" o0 G  
& h6 F/ ?4 w) `8 l( ?  1 S- ]# T/ I3 ^8 n5 |4 {( z( K
  
* e% r8 S4 \1 U$ s3 B  
# j0 l8 J0 E" h8 C( X  @/ w  & l0 f7 j- l# p+ J# t7 z  R4 R- [
ตอนที่ลงนี้ เริ่มจาก ตอนที่ 261 น้า
/ S) s0 q& ]; H# u+ p  
5 ^2 e' `* y6 d. Bบางตอนอัพจาก yenta 4 ไม่ต้องใส่พาสน้า
( t5 i/ n$ U0 q- h% S7 A1 z( F  
" N, T$ b4 v7 k  m6 b0 r% p% A  one piece 6 OP33
* R! t( R- a/ H; u( K# I  
% }4 o) F, |' g" \9 V# z7 N: |" s  http://video.yenta4.com/play/1M1258262111M0-one_piece_6__OP34- K, T- y3 l" ?9 G8 I1 B; f  d
  * M5 o  t6 B0 _8 k/ T
  http://video.yenta4.com/play/1M1258263675M0-one_piece_6_OP35( q& D. i/ k$ O9 t9 [: }- h
  
% D0 `* f0 m) [% F+ ]  http://video.yenta4.com/play/1M1258264842M0-one_piece_6_OP_36
$ Q  Y% O; B. f# N! j+ g" g+ k  8 W9 T* V: k9 C+ U) r* {# R
  http://video.yenta4.com/play/1M1258265736M0-one_piece_6_OP37
! R0 {" K% s3 I! d  , d/ b: ^" Y- K- u% G" Q
  http://video.yenta4.com/play/1M1258266546M0-One_piece__6_OP38
7 L: f) G/ K* ~% U  
  I0 g& C3 I  f0 ?1 x0 ?& @  a# X  a  http://video.yenta4.com/play/1M1258267326M0-one_piece_6_OP39
7 o9 w4 K- ?; A; g2 I+ |8 F  * |3 K: e2 F  ?4 s3 x3 n
  http://video.yenta4.com/play/1M1258268773M0-one_piece_6_OP40; a- D6 p: ^& @) b0 R
  $ Q% J# _/ ?( \& A
  http://video.yenta4.com/play/1M1258269542M0-one_piece_6_OP41
+ d4 ]2 X+ ?% ^$ x9 y7 E  ' c/ Z2 s/ o' G# V0 F1 p
  http://video.yenta4.com/play/1M1258270295M0-one_piece_6_Op42
, Z- M1 x  Z$ l" p, S  " k" ?- d. V* K$ p- O+ W+ T
  http://video.yenta4.com/play/1M1258271273M0-One_piece_6_OP43
: n0 u8 E- F3 Q8 F  
* I4 M/ Z5 V- y/ ^% u  http://video.yenta4.com/play/1M1258272193M0-one_piece_6_OP44
0 D/ X4 W  N' }8 ]4 M  
& I: v+ p6 j+ U. d- M" k, G  
- m' N1 [0 ]$ |7 R  http://video.mthai.com/player.php?id=18M1260947969M0   OP45) O3 Z% ~2 ?/ O7 V" r! X6 x
  http://video.yenta4.com/play/1M1258273382M0-one_piece_6_OP46
- l6 @' P/ {# E& L3 M; _# F, R  
8 R1 y* z2 y: ~0 q! p; ]$ V  http://video.yenta4.com/play/1M1258275902M0-one_piece6_OP_47
+ z$ d  f5 q; \6 p; o9 e3 |  - Y9 }+ r# k, I
  http://video.yenta4.com/play/1M1258278155M0-one_piece_6_OP_48% T0 b. w  w* e. b$ p- V4 m
  - T( @% a6 J* _4 M! ~/ _3 q
  http://video.yenta4.com/play/1M1258277290M0-one_piece_6_OP49
2 Y  J6 Z, C9 p, E) l- z  
4 I1 o) E% M4 U8 F& G! d  http://video.yenta4.com/play/1M1258279870M0-one_piece_6_OP506 r: j! D6 r3 T4 l' O- }- B, _
  
5 I1 O3 \1 w2 {( _& H  http://video.yenta4.com/play/1M1258280845M0-one_piece6_OP51
8 R8 m- D, `$ d- x& p/ d, i2 `  
6 g7 ~( |2 X2 A; W  one piece6 OP52  2 i# n! [7 m! v  D9 F+ C
  one piece 6 OP 53  
' G& V4 z. k/ o# k* k" Z2 A  one piece 6 OP 54  
8 M$ I+ f0 T/ l6 v5 |( ~  one piece 6 OP55  
" U7 P* y9 V. m  `" v" ]& N% d; G  one piece 6 OP 56  / `. U# a- R9 v; W5 Q" Q6 L
  one piece 6 OP57  ' A; S( v) h% `; l
  one piece 6 OP58  ! B& |& g/ n9 F# V, U
  one piece 6 OP59  
* l8 F+ G" s9 H  l! |0 t  one piece 6 OP60  ' s7 L/ w5 h( K) e/ Y
  one piece6 OP61  
% c6 k, o& E! X6 d  one piece 6 op62  ( O8 J7 T) ~  E" x0 [- p6 E: H
  one piece 6 Op63  - h! Y5 @" Y; q
  one piece6 OP64  & M# |5 R$ }, A9 [* ], r) R! U
  one piece 6OP 65  # z& R. x, s" G6 e& }: a1 s% f
  one piece 6 OP 66  
, D  N4 p' E! n* n' x+ B5 C  one piece 6 OP 67  # z  i8 h0 w' E$ w8 R0 B* ~
  one piece 6 OP68  ; P3 e& b. f, X! z( M
  one piece 6 Op 69  
4 {! ?5 \+ F9 M9 @" |7 o( }  one piece 6 OP 70  
9 {3 M" f! V' a& t2 @" ?6 g* t! b  one piece 6 Op 71  + L" s  d. A7 |7 f
  one piece 6 OP 72  
3 t% K  G; |! N* E, [! m, I  one piece 6 OP73  
- K8 J9 f1 I5 x; C3 T3 [: e  one piece 6 OP 74  
" B: G$ X& a) c# _/ o/ \: D  - m$ Z+ q- }- C( b: |
  เราลงถึงแค่  จบการต่อสู้ที่ Enies Lobby2 y7 k: V2 l2 i/ q6 H, p: {6 w$ \
  
) a+ d% G) ~% a8 S/ [! z& q  ตอนที่เหลือ เราไม่มี ขออภัยด้วย! N( j5 V' ?' t9 Y+ p
  3 U; z9 D/ A* A" z% J2 ]4 B; h0 W
  3 `1 H2 I" X& [( ~5 K3 t$ ^# b" v
  One Piece ภาค  7ซับไทย" t/ ~" L1 ~' m; w5 O+ t
  
& B$ U+ M& M& W6 ^1 K8 H  7 Y( ?, G9 U8 l1 d7 ?
  พาส kimikiss1 A% X* N' u  `
  " k5 o7 ?& [$ X$ b
  ! @1 C& R" n4 y( d4 S
  
9 c( P% q: g; ^0 k: g2 q5 O  
3 w9 |, l, t7 ~; g( i  
5 c) Z: i. r+ k% H  337/1 l 337/2 l 338/1 l 338/2 l 339/1 l 339/2 l 340/1 l 340/2 l 341/1 l 341/2 l 342/1 l 342/2 l 343/1 l 343/2l344/1l344/2 l 345/1 l 345/2 l 346/1 l 346/2 l 347/1 l 347/2 l 348/1 l 348/2 l 349/1 l 349/2 l 350/1 l 350/2 l 351 l 352l353l354 l 355 l 356 l 357 l 358 l 359 l 360 l 361 l 362 l 363 l 364 l 365 l 366 l 367 l 368 l 369 l 370 l 371 l 372 l 373l374l375 l 376 l 377 l 378 l 379 l 380 l 381 l  จบภาค 7
1 K) S# Z+ {1 |) F, Y4 c; K  
- g2 x5 u* c. t. i% Q; Z$ h  One Piece ภาค  8ซับไทย1 c) U3 ]2 m# V! m
  
* x9 b- D' k* j. u5 ]; w8 I  A  ทุกตอนเป็นอิงค์ซับครับ
+ R6 F- W5 ~% U! B" {* V; t  . O! p& |& M5 ?# D" g: a: W9 n
พาส 0870
$ v+ z- \0 {! @( H  - N. I1 k& X; r# |* I/ y/ H
  325 l 402 l 403 l 404 l 405 l 406 l 407 l 408 l 409 l 410 l 411 l 412 l 413 l 414 l 415 l 416 l 417 l 418 l 419 l 420l421l422 l 423 l 424 l 425 l 426 l 427 l 428 l 429 l 430 l 431 l 432 l 433 l 434 l 435 l 436 l 437 l 438 l 439 l 440 l 441l442l443 l 444 l 445 l 446 l 447 l 448 l 449 l 450 l 451 l 452 l 453 l 454 l 455 l 456 l 457 l 458 l 459 l 460 l 461 l 462& u+ b; `7 w0 D- i
  * N4 H# [! N; B; t* c
มาต่อตอนต่อไปเลยนะครับ ^^" V. O1 k0 j( B0 S7 a6 a& m( P
  
2 Z* G) \9 Y% K7 v" eพาส pookpik กับ 0870
/ |+ C! h& j# \+ L& J1 [7 I3 s9 Y  ' P; t( e8 [1 h; |: Q
  ' i" k" P  ~8 P# Q
  
7 t* V9 a$ S' b# e) N' v  463-1 l 463-2 l
* A+ B( e) r7 R6 F" w& h- K4 Z  
* o; V1 ?( Y7 U) i9 S% ~  ซับไทย (ถ้ามีจะลงให้ครับ)
# n+ F7 x+ n% P, \! }" S$ {  
% E- C  d( K) |( h  C( X9 w3 q  313 l 314 l 315# ^. i, c# Z6 F( M( q8 a
  
9 U& D- F& Z) D  
, P  l1 L) @% I4 r2 L6 H5 Z+ d2 O  

พาสอยากได้ ให้ PM มาถามเอานะครับไม่แจก ^^

' @$ V1 l! h8 U7 K0 l6 f

; h* S# S6 S+ f% d! T
' D9 [4 N0 h# g6 y

464 l 465 l 466 l 467 l 468 l 469 l 470 l 471 l 472 l 473 l 474 l 475 l 476 l 477 l 478 l 479 l 480 l 481 l 482 l 483 l 484 l485 l 486 l 487 l488 l 489 l 490 l 491 l 492 ไม่มีนะครับ l 493 l 494 l 495 l 496 l 497 l 498 l 499 l 500 l 501 l 502 l503l504 l 505


7 `3 U" S0 J- U& s8 e3 K+ G

ตอนที่ 506

: K* _  e+ H2 U- }4 O

ตอนที่ 1 l ตอนที่ 2 l ตอนที่ 3

2 H3 q6 V5 E1 @7 Y

  507 l 508 l 509 l 510 l 511 l 512 l 513 l 514 l 515 l 516 l 5171 Y, c: q% d8 t% z2 b

' ~& l3 b# r! b) B

พาส ตอนที่ 485 - 517 ให้ PM มาถามเท่านั้นครับ) y, |% E" Y) P. b- f


9 M& u+ p3 w0 U* _' ?% |; a. q9 d8 o, j' \. d$ ~8 q

518 l 519 l 520 l 521 l 522 l 523 l 524 l 525 l 526 l 527 l 528 l 529 l 530 l 531 l 532 l 533 l 534 l 535 l 536 l 537 l 538 l 539 l 540 l 541 l 542 l 543 l 544 l 545 l 546 l 547 l 548 l 549 l 550 l 551 l 552 l 553 l 554 l 555 l 556 l 557 l 558 l 559 l

คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l  
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^

3 v# X. y+ Z% f6 w) X
/ l- g" q0 s; V  Z

0 _  M" @, I" ?7 h: s, V0 M+ v9 S/ m  V1 B7 F0 [

2 Y* S4 b) e0 L0 q
$ [& D# L/ e- ^; k1 ^  R: e. S

พาสผิดอยากได้พาสใหม่ ให้ PM มาถาม หรือคลิกที่นี้ เพื่อส่งข้อความตลอด 24ชม. ทางเราจะส่งพาสไปให้ท่านทันที
9 R# }: V0 a$ ]# ]3 j7 M- _9 E
- D( n& q# N0 u1 U( Z' H; p! f8 ]+ u
3 g& l0 @, V2 W# V, y& _, \. |ตอนไหนเสีย หรือ ดู ไม่ได้ ให้แจ้งมาทาง PM หรือ คลิกที่นี้ เพื่อส่งข้อความ ตลอด 24ชม. จะได้ทำการแก้ไขให้ครับ
' C% T" P$ ]5 r% \( v' |1 ?: @; O
0 a% {7 c6 l$ }  _& b4 jพบเห็นคนทำผิดกฏสามารถแจ้งได้ที่นนี้>>>คลิกที่นี้<<< ทางเรามีวางวัลให้4 a1 N" v7 q/ e+ s: o
( c' F% [0 Z7 h2 P! ]5 X# M
+ m( p4 V# s- P/ B

$ ]! p9 C) x& w4 h3 ]) Gคลิกที่นี้ 1 ครั้ง <<< แทนคำขอบคุณนับล้านคำ

7 `2 }! @5 ~1 A; o; W

แสดงความคิดเห็น

คะแนน: 5.0
superdoh  คะแนน: 5
เยอะมาก  โพสต์เมื่อ 2014-5-25 13:43:12
babamilk  ขอบคุณมากก ชอบดูทมกเลบบบ  โพสต์เมื่อ 2013-3-10 01:39:01
nutzanaja  ทำไม ดู ไม่ได้ ครับ งง  โพสต์เมื่อ 2012-5-23 21:59:56
ปรสิต  one piece !!!  โพสต์เมื่อ 2011-11-28 16:34:59
cookcookzzz  ขอบคุนมากงับบ  โพสต์เมื่อ 2011-11-1 18:49:46
 • 355Total Joined
 • 351แรงค์
 • 266โกออน
 • 279คะแนนความดี
 • เยี่ยมมาก ขอบคุณครับ.

  satayu120 คะแนนความดี +1

 • เนื้อหาดีมีสาระ.

  [M]The_Osea โกออน +1

 • เห็นด้วยมากๆ

  Earth'Tu แรงค์ +1 โกออน +1 คะแนนความดี +1

 • ขอบคุณครับ

  boomcivil แรงค์ +1 โกออน +1 คะแนนความดี +1

 • เยี่ยมมากๆ

  zalomnight แรงค์ +1 โกออน +1 คะแนนความดี +1

 • ขอบคุณค่ะ

  pangpond0077 คะแนนความดี +1

Level (เลวเวล) : 12
Beginner B

HP(พลังชีวิต): 4 / 118

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 929 / 1877

EXP(ค่าประสบการณ์): 87%

แรงค์
2789
โกออน
638
คะแนนความดี
8038
โพสต์เมื่อ 2010-4-1 16:55:19 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ขอบคุนครับ ๆ ๆ% E7 K& t9 v. c2 ~/ t5 u9 U& `
แต่อยากได้พากไทยอ่า !!
 • 2Total Joined
 • 1แรงค์
 • 2โกออน
 • 1คะแนนความดี
 • เห็นด้วยมากๆ

  tooktikinlove12 โกออน +1

 • m199519951 แรงค์ +1 โกออน +1 คะแนนความดี +1

gotenkood   ยังไม่ระบุเพศ

Level (เลวเวล) : 5
Rookie B

HP(พลังชีวิต): 0 / 40

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 33 / 689

EXP(ค่าประสบการณ์): 1%

แรงค์
101
โกออน
104
คะแนนความดี
0
โพสต์เมื่อ 2010-4-1 18:37:16 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ขอบคุณมากครับ

แสดงความคิดเห็น

sam523108010117  พาส วันพีชหน่อยดูไม่ได้เว้ย 480 up  โพสต์เมื่อ 2012-12-3 22:46:12

Level (เลวเวล) : 1
Rookie F

HP(พลังชีวิต): 0 / 2

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 1 / 35

EXP(ค่าประสบการณ์): 22%

แรงค์
3
โกออน
30
คะแนนความดี
2
โพสต์เมื่อ 2010-4-1 18:47:36 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
Thxxxxxxxxx jubbbbbbbbb
 • 2Total Joined
 • 2แรงค์
 • 2โกออน
 • 2คะแนนความดี
 • เนื้อหาดีมีสาระ.

  pollove แรงค์ +1 โกออน +1 คะแนนความดี +1

 • เยี่ยมมากๆ

  BEEFY แรงค์ +1 โกออน +1 คะแนนความดี +1

Level (เลวเวล) : 5
Rookie B

HP(พลังชีวิต): 0 / 40

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 33 / 764

EXP(ค่าประสบการณ์): 1%

แรงค์
101
โกออน
1992
คะแนนความดี
0
โพสต์เมื่อ 2010-4-1 19:17:06 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ขอบคุนน้า
fieo0o   ชาย

Level (เลวเวล) : 1
Rookie F

HP(พลังชีวิต): 0 / 0

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 0 / 14

EXP(ค่าประสบการณ์): 9%

แรงค์
2
โกออน
123
คะแนนความดี
1
โพสต์เมื่อ 2010-4-1 21:33:21 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ไหนอ่ะอยากดูภาค8มากมายเลยนิ

Level (เลวเวล) : 10
Beginner B

HP(พลังชีวิต): 1 / 97

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 436 / 1736

EXP(ค่าประสบการณ์): 71%

แรงค์
1308
โกออน
484
คะแนนความดี
197
โพสต์เมื่อ 2010-4-1 22:09:37 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ขอบคุงงับ

Level (เลวเวล) : 1
Rookie F

HP(พลังชีวิต): 0 / 0

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 0 / 14

EXP(ค่าประสบการณ์): 9%

แรงค์
2
โกออน
14
คะแนนความดี
1
โพสต์เมื่อ 2010-4-1 23:27:57 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
คุณครับ

แสดงความคิดเห็น

eyekakaa  ชอบๆๆๆๆๆ  โพสต์เมื่อ 2011-10-10 15:13:18
 • 1Total Joined
 • 1แรงค์
 • 1โกออน
 • 1คะแนนความดี
 • เห็นด้วยมากๆ

  ningnow แรงค์ +1 โกออน +1 คะแนนความดี +1

tattooaek   ยังไม่ระบุเพศ

Level (เลวเวล) : 6
Rookie B

HP(พลังชีวิต): 0 / 58

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 89 / 1080

EXP(ค่าประสบการณ์): 88%

แรงค์
267
โกออน
107
คะแนนความดี
1
โพสต์เมื่อ 2010-4-2 01:21:57 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ชอบเหมือนกันเลย
159158   ชาย

Level (เลวเวล) : 6
Rookie B

HP(พลังชีวิต): 1 / 58

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 87 / 1091

EXP(ค่าประสบการณ์): 85%

แรงค์
263
โกออน
78
คะแนนความดี
186
โพสต์เมื่อ 2010-4-2 10:00:51 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
coming coming coming coming coming coming coming coming coming coming coming coming coming coming coming coming coming coming coming

แสดงความคิดเห็น

mcko  thxxxxxxx  โพสต์เมื่อ 2012-5-10 08:01:08
nicenott  ะthxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  โพสต์เมื่อ 2012-4-8 22:13:33
topgun10  Thk  โพสต์เมื่อ 2011-10-31 17:35:04
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

โทรศัพท์มือถือ|รูปแบบข้อความล้วน|เช่าวิทยุ|Gnv3

GMT+7, 2014-7-23 06:18 , Processed in 0.492822 second(s), 58 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! XXX

© 2001-2011 Gnv3.Net | Develope By Zriticalz

ขึ้นไปด้านบน